Źródła prawa. Ustawy i kodeksy

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst źródłowy Konstytucji RP- stan prawny na 5 kwietnia ... Tekst źródłowy Konstytucji RP- stan prawny na 5 kwietnia 2019 Wygodny, podręczny format W środku tekst hymnu
€1,57
€1,57

Ubezpieczenia społeczne Trafny i praktyc...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 26 października 2021 r. Publikacja obejmu... Stan prawny: 26 października 2021 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.7.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 li...
Opracowanie Zbiorowe
€8,13
€8,13

MERITUM Rachunkowość Rachunkowość i spra...

"Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość fi... "Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa" ma charakter swoistego merytorycznego wsparcia w rozwiązywaniu złożonych nierzadko problemów sprawozdawczości finansowej. Stąd te...
€67,72
€67,72

Krajowe Standardy Rachunkowości 2022 Pra...

Ustawa a rachunkowości to uniwersalny „kręgosłup” dla rac... Ustawa a rachunkowości to uniwersalny „kręgosłup” dla rachunkowości, ale jej regulacje są dość ogólne, a jednostki stają przed problemem, jak w konkretnej sytuacji zinterpretować i zastosować okr...
€45,25
€45,25

Prawo przedsiębiorców

Stan prawny: 6 listopada 2021 r. Ustawa o Centralnej E... Stan prawny: 6 listopada 2021 r. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy: 8.12.2021 r. – ustawa o otwartych danych i p...
€4,53
€4,53

Nowelizacja KPC 2019 - pierwsze doświadc...

Zbiór tekstów poświęconych dokonanej w 2019 roku obszerne... Zbiór tekstów poświęconych dokonanej w 2019 roku obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, zmieniającej podstawy, na których osadzone jest cywilne prawo procesowe. Autorzy wskazują na...
€8,68
€8,68

Rodzice w pracy Poradnik dla pracodawcy ...

Kompleksowe omówienie wszystkich aspektów związanych z za... Kompleksowe omówienie wszystkich aspektów związanych z zatrudnianiem rodziców – komentarze, wskazówki, podpowiedzi, wzory dokumentów pomocne dla każdego pracodawcy. Uwzględnia zmiany w zasiłkach ...
€61,78
€61,78

Dodatkowe (pozaustawowe) źródła i formy ...

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalnoś... Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotacje celowe z budżetu swojego organizatora otrzymują tylko państwowe i samorządowe instytucje kultury. Dotacje tego typu...
€70,12
€70,12

Zasada solidarności społecznej w prawie ...

Książka pokazuje wpływ zasady solidarności społecznej na ... Książka pokazuje wpływ zasady solidarności społecznej na prawo samorządu terytorialnego oraz jego zmiany w obliczu nowych wyzwań związanych ze współczesnymi przeobrażeniami społecznymi. Autor a...
€27,10
€27,10

Kodeks Drogowy

Opracowanie Zbiorowe
Kodeks drogowy – znaj swoje prawa i obowiązki Jako odp... Kodeks drogowy – znaj swoje prawa i obowiązki Jako odpowiedzialny kierowca lub pracownik służb mundurowych na pewno masz w małym palcu przepisy ruchu drogowego, jednak i Tobie przyda się książ...
Opracowanie Zbiorowe
€8,68 €6,46
€8,68 €6,46

Prawo Podatkowe Przepisy 2020

Opracowanie Zbiorowe
STAN PRAWNY SIERPIEŃ 2020 Kompendium wiedzy z zakresu ... STAN PRAWNY SIERPIEŃ 2020 Kompendium wiedzy z zakresu prawa podatkowego Zbiór podstawowych ustaw podatkowych, punkt wyjścia do pogłębiania wiedzy, praktyczne narzędzie do szybkich powtórek ...
Opracowanie Zbiorowe
€16,46 €10,21
€16,46 €10,21

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora...

Autorka w praktyczny sposób omawia zagadnienia związane z... Autorka w praktyczny sposób omawia zagadnienia związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W publikacji omówiono mechanizmy zapewnieni...
€22,49
€22,49

Kodeks postępowania administracyjnego

Opracowanie Zbiorowe
W najnowszym wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in.... W najnowszym wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restruktu...
Opracowanie Zbiorowe
€4,65
€4,65

Prawo Gospodarcze Przepisy 2020

Opracowanie Zbiorowe
STAN PRAWNY SIERPIEŃ 2020 Prawo gospodarcze 2020 – przep... STAN PRAWNY SIERPIEŃ 2020 Prawo gospodarcze 2020 – przepisy w aktualnym brzmieniu Przygotowujesz się do egzaminów na studiach lub na aplikację? Chcesz sprawdzić, jakie prawa i obowiązki przys...
Opracowanie Zbiorowe
€14,14 €8,92
€14,14 €8,92

Ordynacja Podatkowa 2019

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotni... Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z akta...
Opracowanie Zbiorowe
€4,75 €3,08
€4,75 €3,08

Kodeks drogowy

Opracowanie Zbiorowe
Kodeks drogowy – znaj swoje prawa i obowiązki Jako odp... Kodeks drogowy – znaj swoje prawa i obowiązki Jako odpowiedzialny kierowca lub pracownik służb mundurowych na pewno masz w małym palcu przepisy ruchu drogowego, jednak i Tobie przyda się książ...
Opracowanie Zbiorowe
€8,67
€8,67

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o akt...

Stan prawny na: 20.08.2020 r. W najnowszym 10. wydaniu... Stan prawny na: 20.08.2020 r. W najnowszym 10. wydaniu książki uwzględniono m.in. zmianę w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego wynikającą z ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumen...
€2,51
€2,51

Kodeks drogowy

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 7 września 2020 r. Publikacja obejmuje zm... Stan prawny: 7 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.7.2020 – ustawa z 6.5.2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 20...
Opracowanie Zbiorowe
€5,93 €4,65
€5,93 €4,65

Kodeks postępowania cywilnego

Stan prawny na: 20.08.2020 r. Najnowsze 9. wydanie ksi... Stan prawny na: 20.08.2020 r. Najnowsze 9. wydanie książki uwzględnia zmiany dotyczące m.in.: ustalania właściwości organu egzekucyjnego w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej...
€4,50
€4,50

Wstęp do prawoznawstwa

W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk praw... W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Omówiono problematykę stanowienia i stosowa...
€13,69
€13,69

Prawo budowlane Warunki techniczne i inn...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny na: 11.01.2021 r. Najnowsze 31. wydanie zb... Stan prawny na: 11.01.2021 r. Najnowsze 31. wydanie zbioru zawierającego najważniejsze akty prawne z zakresu prawa budowlanego uwzględnia zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 10 grudnia 2020 ...
Opracowanie Zbiorowe
€4,83
€4,83

Prawo cywiln Zbiór przepisów Kodeks cywi...

Opracowanie Zbiorowe
UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: KODEKS CYWI... UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: KODEKS CYWILNY: 19 września 2021 r. – ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 1509) 5 października 2021 r. – usta...
Opracowanie Zbiorowe
€16,33
€16,33

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o akt...

Opracowanie Zbiorowe
W książce zamieszczono teksty Kodeksu rodzinnego i opieku... W książce zamieszczono teksty Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawa o aktach stanu cywilnego z uwzględnieniem wszystkich ostatnich zmian. W najnowszym 11. wydaniu książki uwzględniono m.i...
Opracowanie Zbiorowe
€2,51
€2,51

Kodeks wykroczeń Kodeks postępow w spraw...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 11.08.2021 W książce zamieszczono teksty ... Stan prawny: 11.08.2021 W książce zamieszczono teksty Kodeksy wykroczeń i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Publikację wzbogacono o skorowidze rzeczowe do ustaw.
Opracowanie Zbiorowe
€3,17
€3,17