Źródła prawa. Ustawy i kodeksy

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

KC. Kodeks cywilny wyd. 52

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 2 stycznia 2023 r.Książka zawiera:Tekst usta... Stan prawny: 2 stycznia 2023 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks cywilny,Indeks rzeczowy.Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndek...
Opracowanie Zbiorowe
€3,68
€3,68

KSH. Kodeks spółek handlowych wyd. 38

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 2 stycznia 2023 r.Książka zawiera:Tekst usta... Stan prawny: 2 stycznia 2023 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks spółek handlowych,Indeks rzeczowy.Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i t...
Opracowanie Zbiorowe
€4,58
€4,58

Prawo cywilne - część ogólna

W podręczniku ,,Prawo cywilne - część ogólna" zostały opi... W podręczniku ,,Prawo cywilne - część ogólna" zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego. Cała materia części ogólnej prawa cywilnego została uporządkowana we...
€13,73
€13,73

Wstęp do prawoznawstwa

W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk praw... W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Omówiono problematykę stanowienia i stosowa...
€13,70
€13,70

KKW. Kodeks karny wykonawczy wyd. 38

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 2 stycznia 2023 r.Książka zawiera:Tekst usta... Stan prawny: 2 stycznia 2023 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy,Indeks rzeczowy.Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i te...
Opracowanie Zbiorowe
€4,77
€4,77

Informator kadrowego 2023

Informator kadrowego 2022 to zbiór tabel, schematów i wsk... Informator kadrowego 2022 to zbiór tabel, schematów i wskaźników ważnych w pracy specjalistów ds. kadr i płac. Dzięki tej publikacji szybko sprawdzisz np.: jaki tryb zwolnienia wpisać w świadec...
€18,19
€18,19

Kodeks karny Przepisy

Opracowanie Zbiorowe
W 12. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in... W 12. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: • z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, • z 5 sierpnia 2022 r...
Opracowanie Zbiorowe
€3,19
€3,19

KKS Kodeks karny skarbowy

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2022 r. Książka zawiera: Te... Stan prawny: 1 września 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny skarbowy, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji C...
Opracowanie Zbiorowe
€4,06
€4,06

KPC Kodeks postępowania cywilnego

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 2 września 2022 r. Książka zawiera: ... Stan prawny: 2 września 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwa...
Opracowanie Zbiorowe
€4,90
€4,90

Prawo karne

W podręczniku ,,Prawo karne" w przystępny i uporządkowany... W podręczniku ,,Prawo karne" w przystępny i uporządkowany sposób wyjaśniono zagadnienia związane z przepisami regulującymi omawianą tematykę. Publikacja została podzielona na dwie części, z kt...
€13,69
€13,69

Kodeks karny. Przepisy wyd. 2023

Opracowanie Zbiorowe
UWZGLĘDNIONO ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:KODEKS KARN... UWZGLĘDNIONO ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:KODEKS KARNY• 1 września 2022 r. – ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz.U. p...
Opracowanie Zbiorowe
€3,21
€3,21

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst źródłowy Konstytucji RP- stan prawny na 5 kwietnia ... Tekst źródłowy Konstytucji RP- stan prawny na 5 kwietnia 2019 Wygodny, podręczny format W środku tekst hymnu
€2,02
€2,02

Prawo administracyjne Testy, kazusy, pyt...

Książka ma na celu przybliżenie studentom prawa, administ... Książka ma na celu przybliżenie studentom prawa, administracji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, a także aplikantom oraz pracownikom organów administracji publicznej najważniejszych zagadnień z z...
€11,29
€11,29

Prawo administracyjne

Podręcznik zawiera wszystkie kluczowe zagadnienia prawa a... Podręcznik zawiera wszystkie kluczowe zagadnienia prawa administracyjnego. Autor w przystępny sposób przybliża najważniejsze pojęcia i aspekty tej dziedziny prawa, uwzględniając przy tym najnowsz...
€18,45
€18,45

KPA PPSA Kodeks postępowania administrac...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 2 września 2022 r. Książka zawiera: ... Stan prawny: 2 września 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Tekst ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Indeks r...
Opracowanie Zbiorowe
€2,97
€2,97

Prawo handlowe w pigułce

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i pow... Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa handlowego. Opracowanie uwzględnia najnowsze...
Opracowanie Zbiorowe
€8,30
€8,30

Akta osobowe 2023

Opracowanie Zbiorowe
Przedstawiamy obowiązujące zasady prowadzenia akt osobow... Przedstawiamy obowiązujące zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. Wskazujemy okresy przechowywania dokumentacji (i dylematy typu: czy kopiować dokumenty, gdy ktoś ma nowe ...
Opracowanie Zbiorowe
€20,21
€20,21

Prawo karne Część ogólna

W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące tzw. części ... W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące tzw. części ogólnej prawa karnego obejmujące m.in. naukę o czynie zabronionym, karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych śr...
€16,12
€16,12

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o ak...

Opracowanie Zbiorowe
W najnowszym 12. wydaniu książki uwzględniono m.in. zmian... W najnowszym 12. wydaniu książki uwzględniono m.in. zmiany w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego wynikające z ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz nie...
Opracowanie Zbiorowe
€3,18
€3,18

Kodeks cywilny. Przepisy

Opracowanie Zbiorowe
W najnowszym 12. wydaniu książki uwzględniono zmiany doty... W najnowszym 12. wydaniu książki uwzględniono zmiany dotyczące m.in. przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia, wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych mających wchodzić w skła...
Opracowanie Zbiorowe
€3,25
€3,25

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Osiemnaste wydanie podręcznika zostało zmienione, uzupełn... Osiemnaste wydanie podręcznika zostało zmienione, uzupełnione i poszerzone. Uszczegółowiono kwestie funkcji wewnętrznych prawa międzynarodowego. Pozwalają one bowiem państwu przenieść jego zobowi...
€15,99
€15,99

E-podręcznik Kierowca doskonały B

Podręcznik składa się z lekcji, ułożonych zgodnie z dział... Podręcznik składa się z lekcji, ułożonych zgodnie z działami i tematami ustalonymi w programie szkolenia kandydatów na kierowców (wg rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o upr...
€14,61 €10,80
€14,61 €10,80

Darowizny, testamenty, spadki Prawo na c...

Publikacja praktycznie i przystępnie wyjaśnia, jak prawid... Publikacja praktycznie i przystępnie wyjaśnia, jak prawidłowo i zgodnie z prawem dokonać darowizny, zawrzeć umowę o dożywocie bądź sporządzić testament. Szczegółowo omawia też zasady dziedziczeni...
€4,74
€4,74

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowanie zbiorowe
Zbiór podstawowych praw dla państwa polskiego z 2 kwietni... Zbiór podstawowych praw dla państwa polskiego z 2 kwietnia 1997 roku. Stan na 10 marca 2021 roku (Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).
Opracowanie zbiorowe
€1,35
€1,35