Zarządzanie logistyką

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Radical Simplicity

The key to rising to the top of your company lies in a si... The key to rising to the top of your company lies in a simple message and philosophy. The ultimate inspirational story for ambitious innovators, market-disruptors, and global business entrepre...
€21,07
€21,07

Systemy informatyczne zarządzania wojsko...

Niniejsza monografia składa się ze wstępu stanowiącego wp... Niniejsza monografia składa się ze wstępu stanowiącego wprowadzenie do rozważań, czterech rozdziałów i zakończenia zawierającego wnioski, uogólnienia oraz propozycje usprawnień w zakresie informa...
€36,07
€36,07

Zarządzanie łańcuchem dostaw w ujęciu zi...

W monografii zarządzanie łańcuchem dostaw jest przedstawi... W monografii zarządzanie łańcuchem dostaw jest przedstawione jako proces stanowiący syntezę wzajemnie dopełniających się, a więc komplementarnych czynności regulacyjnych będących treścią funkcji ...
€15,92
€15,92

Transport międzynarodowy

We współczesnej gospodarce znaczenie transportu systematy... We współczesnej gospodarce znaczenie transportu systematycznie rośnie. Zwiększa się też zapotrzebowanie na wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych gałęzi transportu. Autor przedstawi...
€16,98
€16,98

Transport i spedycja część 1 Transport T...

Część 1 podręcznika Transport i spedycja zawiera podstawo... Część 1 podręcznika Transport i spedycja zawiera podstawową wiedzę z różnych gałęzi transportu: samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego, intermodalnego i multimodal...
€7,96
€7,96

Technologie mobilne w logistyce i zarząd...

Opracowanie Zbiorowe
Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem d... Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw Unikatowe opracowanie dotyczące najnowszych trendów w rozwoju technologii mobilnych w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, pop...
Opracowanie Zbiorowe
€17,95
€17,95

Logistyka ogólna

W książce przestawiono zagadnienia logistyki ogólnej w uj... W książce przestawiono zagadnienia logistyki ogólnej w ujęciu inżynierskim. Wiele miejsca poświęcono analizie logistyki w systemach działania z uwzględnieniem zwłaszcza procesów gospodarczych, za...
€16,96
€16,96

Organizacja transportu Kwal. AU.32. cz.1...

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk zawiera treśc... Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk zawiera treści z zakresu kwalifikacji AU.32 (Organizacja transportu). Prezentuje wiedzę na temat planowania i organizowania procesów transportowych. Pr...
€13,55
€13,55

Logistyka w Polsce. Raport 2015 ILIM

Książka jest efektem prowadzonego od wielu lat przez eksp... Książka jest efektem prowadzonego od wielu lat przez ekspertów Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM) monitoringu logistyki w Polsce. Autorami poszczególnych rozdziałów są specjaliści, którzy...
€14,02
€14,02

Obsługa magazynów. Kwal. SPL.01. cz.2 WSIP

Podręcznik realizuje efekty kształcenia z zakresu kwalifi... Podręcznik realizuje efekty kształcenia z zakresu kwalifikacji SPL.01. (Obsługa magazynów). Przedstawia między innymi takie zagadnienia, jak: organizacja produkcji, materiały i surowce w działaln...
€17,01
€17,01

Systemy logistyczne Podręcznik Część 1

Podręcznik Systemy logistyczne został opracowany zgodnie ... Podręcznik Systemy logistyczne został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Treść podręcznika obejmuje: pods...
€7,90
€7,90

Gospodarka zapasami i magazynem Część 1 ...

Podręcznik do przedmiotu gospodarka zapasami i magazynem ... Podręcznik do przedmiotu gospodarka zapasami i magazynem jest opracowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik logistyk w technikach i szkołach policealnych. Część 1 podrę...
€8,48
€8,48

Opakowania transportowe Poradnik

W poradniku przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyc... W poradniku przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące projektowania, produkcji i stosowania opakowań transportowych. Omówiono: Podstawowe wymagania logistyczne, ekonomiczne, marketingowe...
€10,18
€10,18

Organizowanie i monitorowanie przepływu ...

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk obejmujący tr... Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk obejmujący treści z zakresu 2 części kwalifikacji A.32 (Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych). ...
€9,84
€9,84

Organizacja transportu Część 2 Podręczni...

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk − zawiera tre... Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk − zawiera treści z zakresu kwalifikacji AU.32 (Organizacja transportu). Prezentuje wiedzę na temat planowania i organizowania procesów spedycyjnych ora...
€13,35
€13,35

Organizacja transportu oraz obsługa klie...

Podręcznik do nauki zawodu technik spedytor − zawiera tre... Podręcznik do nauki zawodu technik spedytor − zawiera treści z zakresu kwalifikacji AU.31 (Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów). W publikacji zaprezentowano wiedzę na tema...
€12,15
€12,15

Środki transportu A.28 Część 1

Podręcznik Środki transportu. Część 1 wraz ze Środkami tr... Podręcznik Środki transportu. Część 1 wraz ze Środkami transportu. Część 2 zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania w zakresie trzech części kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie te...
€10,57
€10,57

Gospodarka zapasami i magazynem Część 3 ...

Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami stanowi trzecią część kompl... Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami stanowi trzecią część kompletu podręczników do przedmiotu Gospodarka zapasami i magazynem. Autorka integruje w nim zagadnienia szczegółowo omówione w podręcznikach Z...
€5,81
€5,81

Organizowanie i monitorowanie przepływu ...

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk. Realizuje t... Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.30 (Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji). Tematy om...
€9,88
€9,88

Repetytorium + testy Egzamon zawodowy Te...

Repetytorium stworzone z myślą o osobach przygotowujących... Repetytorium stworzone z myślą o osobach przygotowujących się do egzaminu z kwalifikacji A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. Publika...
€11,69
€11,69

Ekonomika logistyki

Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programow... Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Uwzględniono w nim również obowiązujące standardy wy...
€8,17
€8,17

Organizowanie środków technicznych w cel...

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk realizujący t... Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk realizujący treści z zakresu 2 części kwalifikacji A.31.2. (Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych). Prezentuje w...
€9,97
€9,97

Język angielski zawodowy w logistyce i s...

W publikacji wprowadzono słownictwo zawodowe dotyczące mi... W publikacji wprowadzono słownictwo zawodowe dotyczące między innymi środków transportu, magazynowania produktów, specjalistycznych opakowań, zarządzania łańcuchem dostaw. Uczeń może ćwiczyć spo...
€11,55
€11,55

Systemy logistyczne Część 2 Podręcznik t...

Opracowanie Zbiorowe
Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programow... Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Znalazły się w nim wiadomości dotyczące zarządzania ...
Opracowanie Zbiorowe
€10,60
€10,60