Semantyka. Onomastyka. Etymologia. Składnia. Syntaktyka

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Człowiek i jego znaki

Adrian Frutiger jest wybitnym szwajcarskim twórcą i jedno... Adrian Frutiger jest wybitnym szwajcarskim twórcą i jednocześnie wielką postacią światowej typogra?i. Należy do najlepszych europejskich specjalistów komunikacji wizualnej. W uprawianej przez si...
€14,43
€14,43

Septuaginta

Przekład Septuaginty, czyli greckiej wersji Biblii, na ję... Przekład Septuaginty, czyli greckiej wersji Biblii, na język polski to wydarzenie prawdziwie historyczne. Jest tak zarówno dlatego, że stanowi pierwsze tego typu i niezwykle ambitne przedsięwzięc...
€73,69
€73,69

Świat przez słowa

Dostajemy zatem "świat przez słowa" w podwójnym sensie. ... Dostajemy zatem "świat przez słowa" w podwójnym sensie. Po pierwsze - pokazany tak, jak go ujmuje polszczyzna, która np. płeć traktuje jako rzecz bardziej kobiecą niż męską. Po drugie - widzian...
€10,23
€10,23

Wprowadzenie do semantyki językoznawczej

Podstawowy podręcznik do semantyki wykorzystywany na stud... Podstawowy podręcznik do semantyki wykorzystywany na studiach filologicznych. Autorka omawia zagadnienia teoretyczno-metodologiczne i szczegółowe problemy semantycznego opisu wyrazów i wypowiedzi...
€10,28
€10,28

Derywacja sufiksalna osobowych nazw subi...

Jako narzędzie kryterium porządkowania derywatów Autorka ... Jako narzędzie kryterium porządkowania derywatów Autorka przyjęła kierunek motywacji słowotwórczej (odczasownikowej lub odrzeczownikowej), wyodrębniając grupę deverbativów i desubstantivów. W obr...
€7,84
€7,84

Naukowe podstawy nacjokratyzmu

Kosmopolityzm stoi w przededniu klęski, nacjonalizmy doch... Kosmopolityzm stoi w przededniu klęski, nacjonalizmy dochodzą do głosu, a przed ludzkością stoi dylemat czy zwyciężą nacjonalizmy skrajne czyli szowinizmy narodowe, zaś tam gdzie nie ma jeszcze u...
€11,88
€11,88

Antroponimia historyczna wiernych chełms...

Praca jest obszernym studium, w którym autor poddał wszec... Praca jest obszernym studium, w którym autor poddał wszechstronnej analizie złożoną antroponimię ludności ruskiej zamieszkałej na historycznych terenach wschodniej Lubelszczyzny, ściślej – na his...
€11,85
€11,85

Skąd się wzięło moje nazwisko? Niezwykłe...

Ta historia wydarzyła się pewnego kapryśnego lata w zwycz... Ta historia wydarzyła się pewnego kapryśnego lata w zwyczajnym, cichym miasteczku, leżącym pośród lasów i pól. Jej bohaterami są Tomek i jego rodzina: mama Natalia i tato Bartek. Duży i ważny udz...
€7,57
€7,57

Onomastyka na pograniczach językowo-kult...

Praca zawiera teksty pochodzące z konferencji Onomastyka ... Praca zawiera teksty pochodzące z konferencji Onomastyka na pograniczach językowo-kulturowych. Problemy metodologiczne, która odbyła się w czerwcu 2017 roku w Woli Uhruskiej. Wśród dziesięciu art...
€8,32
€8,32

Językowe portrety zwierząt hodowlanych w...

Przedmiotem opisu w monografii są ustabilizowane, odtwarz... Przedmiotem opisu w monografii są ustabilizowane, odtwarzalne jednostki językowe, mieszczące się w polu szeroko rozumianej frazeologii. Zostały one uzupełnione przykładami z poziomu leksyki, zaś ...
€13,40
€13,40

Na drugie Stanisław Nowa księga imion

Czy znaczenia imion dane są raz na zawsze? Czy powinniśmy... Czy znaczenia imion dane są raz na zawsze? Czy powinniśmy ich szukać wyłącznie w ich greckiej, łacińskiej czy słowiańskiej etymologii? Czy Beata na zawsze ma pozostać piękna, Benedykt dobrze gada...
€13,29
€13,29

Słownik terminów hipologicznych używanyc...

Jerzy Mirosław Płachecki – urodzony w 1949 r. absolwent P... Jerzy Mirosław Płachecki – urodzony w 1949 r. absolwent Państwowego Liceum Techniki Teatralnej w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Od 1968 r. do chwili obecnej ...
€10,60
€10,60

Modele syntagmatyczne konstrukcji oparty...

Monografia dra Mikołaja Nkollo, poświęcona nazwom relacji... Monografia dra Mikołaja Nkollo, poświęcona nazwom relacji symetrycznych, skutecznie i w sposób przekonujący wypełnia lukę istniejącą w tej dziedzinie, szczególnie w językoznawstwie polskim. Obran...
€8,95
€8,95

Mówiące ciało Analiza utrwalonych we fra...

„Autorka podjęła niezwykle ciekawą próbę opisania pewnej ... „Autorka podjęła niezwykle ciekawą próbę opisania pewnej grupy frazeologii z wykorzystaniem narzędzi semantyki kognitywnej, takich jak schematy wyobrażeniowe, konceptualne metafory i metonimie. K...
€10,43
€10,43

Wykłady z polskiej składni

Podstawowy, zwięzły uniwersytecki podręcznik polskiej skł... Podstawowy, zwięzły uniwersytecki podręcznik polskiej składni prezentuje: uporządkowany, syntetyczny opis składni polskiej; jasne objaśnienie podstawowych pojęć; przystępny opis ró...
€10,21
€10,21

Pseudonim polski od czasów najdawniejszy...

Kinga Zawodzińska-Bukowiec – językoznawca, adiunkt w Zakł... Kinga Zawodzińska-Bukowiec – językoznawca, adiunkt w Zakładzie Onomastyki w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Autorka kilkunastu artykułów naukowych oraz popularnonau...
€11,20
€11,20

Patroni łódzkich ulic

Z około 2300 łódzkich ulic nazwy pamiątkowe związane z os... Z około 2300 łódzkich ulic nazwy pamiątkowe związane z osobami posiada nieco ponad 700 ulic, placów, alei i skwerów. Ich patronami zostawali bojownicy o niepodległość Polski z różnych okresów his...
€16,25
€16,25

Wykłady z leksykologii

Podstawowy podręcznik dla studentów filologii polskiej pr... Podstawowy podręcznik dla studentów filologii polskiej przedstawia najważniejsze zagadnienia leksykologii: -ustalanie znaczeń i powiązań pomiędzy wyrazami, -opis własności kolokacyjnych (łąc...
€12,85
€12,85

Nasze nazwiska

Z ogromnym zainteresowaniem zapoznałam się z pracą Andrze... Z ogromnym zainteresowaniem zapoznałam się z pracą Andrzeja Karlikowskiego Nasze nazwiska. Jest to propozycja publikacji, która wyrosła z subiektywnej potrzeby opracowania materiału antroponimicz...
€8,81
€8,81

Studia onomastyczne i socjolingwistyczne 41

Przyczynki leksykalne 1. Gwara złodziejska z około roku 1... Przyczynki leksykalne 1. Gwara złodziejska z około roku 1840 Przyczynki leksykalne 2. Trzy gwary uczniowskie - gwara wielkopolska - gwara królewiacka - gwara galicyjska Praojczyzna Słowian
€9,29
€9,29

Kształcenie kompetencji składniowej na p...

Autor przedstawia w pracy problematykę zdaniowego okresu ... Autor przedstawia w pracy problematykę zdaniowego okresu retorycznego, który, jako sposobność komasowania różnych typów zdań w służbie ścisłego wyrażania faktów, tworzy bogatą tradycję retoryczną...
€14,64
€14,64

Signposts and menus in monolingual dicti...

Główną funkcją wskaźników semantycznych (umieszczonych na... Główną funkcją wskaźników semantycznych (umieszczonych na początku znaczeń) oraz menu hasła (umieszczonych na górze haseł) w nawigacji haseł słownikowych jest zmniejszenie czasu konsultacji haseł...
€3,81
€3,81

Swietowoznaczenija w ruskom i polskom ja...

Monografia Nazwy barw w języku rosyjskim i polskim. Aspek... Monografia Nazwy barw w języku rosyjskim i polskim. Aspekt strukturalno-semantyczny, terminologiczny i kognitywny. Od lat 80. XX wieku język rosyjski i polski wskutek burzliwych zmian i przeobraż...
€12,10
€12,10

Imperium znaków

Roland Barthes (1915–1980), jeden z najważniejszych franc... Roland Barthes (1915–1980), jeden z najważniejszych francuskich intelektualistów XX wieku, współtwórca semiologii, w tej książce napisanej po podróży do Japonii w 1970 roku stworzył dzieło podwój...
€12,57
€12,57