Resocjalizacja. Postawy aspołeczne. Patologie

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Wyspa potępionych Prawdziwa historia wys...

Aby Nowy Jork mógł stać się miastem snów, część mieszkańc... Aby Nowy Jork mógł stać się miastem snów, część mieszkańców skazano na koszmar. Przyprawiająca o dreszcze prawdziwa historia wyspy Blackwell – jednego z najbardziej ponurych eksperymentów społec...
€10,53 €8,47
€10,53 €8,47

Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików

Książka, która od lat pomaga ludziom w wielu krajach zroz... Książka, która od lat pomaga ludziom w wielu krajach zrozumieć trudne konsekwencje pochodzenia z rodziny dotkniętej alkoholizmem oraz walczyć o uzdrowienie swojego życia. Napisana w ciepły, bezpo...
€7,87 €5,94
€7,87 €5,94

Zrozumieć zbrodnię

Rozejrzyj się wokół siebie. Czy widzisz ludzi, którzy są ... Rozejrzyj się wokół siebie. Czy widzisz ludzi, którzy są skłonni do popełniania przestępstw? Uwierz, mógłbyś się zdziwić, wiedząc, do czego są zdolni... Dlaczego z pozoru normalni ludzie torturu...
€9,99 €7,55
€9,99 €7,55

Siedziałem w więzieniu Prawdziwa historia

Grek po „Byłem gangsterem. Prawdziwa historia” i „Napadał... Grek po „Byłem gangsterem. Prawdziwa historia” i „Napadałem na banki. Prawdziwa historia” powraca z nową książką! Jest to opowieść o jego ośmioletnim pobycie w zakładzie karnym. Tym razem autor s...
€9,25 €6,28
€9,25 €6,28

Narkotyki i dopalacze Zjawisko, zagrożen...

Przedstawiona pozycja to kolejna, jakże udana publikacja ... Przedstawiona pozycja to kolejna, jakże udana publikacja z serii dotyczącej problemów narkomanii autorstwa uznanych badaczy problematyki przestępczości, zaburzeń i uzależnień. Koordynujący serię,...
€12,94
€12,94

Narkotyki i dopalacze Zjawisko, zagrożen...

Przedstawiona pozycja to kolejna, jakże udana publikacja ... Przedstawiona pozycja to kolejna, jakże udana publikacja z serii dotyczącej problemów narkomanii autorstwa uznanych badaczy problematyki przestępczości, zaburzeń i uzależnień. Koordynujący serię,...
€12,95
€12,95

Kariera klawisza

Znakomita książka wspomnieniowa, która zainteresuje stude... Znakomita książka wspomnieniowa, która zainteresuje studentów resocjalizacji i psychologii, a także przedstawicieli służb mundurowych oraz osoby ciekawe, jak wygląda rzeczywistość w więzieniu. N...
€11,79
€11,79

Diagnoza i psychoterapia sprawców przemo...

Publikacja przedstawia główne założenia, cele i etapy pra... Publikacja przedstawia główne założenia, cele i etapy pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy domowej. Autorka omówiła skuteczne formy pomocy psychologicznej udzielane sprawcom przemocy dom...
€11,03
€11,03

Hip-Hop jako narzędzie resocjalizacji mł...

Hip-hop… kultura przepełniona żywiołowością, spontaniczno... Hip-hop… kultura przepełniona żywiołowością, spontanicznością oraz skłonna do refleksji i obserwacji. To nie tylko ulica, osiedlowa ławka, ale przede wszystkim głos protestu, buntu oraz głęboka p...
€6,28
€6,28

Współczesne konteksty psychoterapii i so...

Praca wpisuje się w nurt naukowych dyskursów nad zakresem... Praca wpisuje się w nurt naukowych dyskursów nad zakresem i formą współczesnej psychoterapii i socjoterapii. Jest także owocem pracy terapeutycznej wielu klinicystów. Książka składa się z dwóc...
€8,56
€8,56

Psychologia resocjalizacyjna WQ kierunku...

W podręczniku zostały opisane i usystematyzowane relacje ... W podręczniku zostały opisane i usystematyzowane relacje pomiędzy psychologią a resocjalizacją. Zawarto w nim kompleksowe rozważania, dotyczące teoretycznych i praktycznych zagadnień psychologii ...
€12,50
€12,50

Drapieżcy. Pedofile, gwałciciele i inni ...

Druga ukazująca się po polsku książka Anny Salter (pierws... Druga ukazująca się po polsku książka Anny Salter (pierwsza nosiła tytuł "Pokonywanie traumy" i dotyczyła leczenia dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie) przynosi porcję rzetel...
€10,29
€10,29

Resocjalizacja Teoria i praktyka pedagog...

Interdyscyplinarne ujęcie problematyki resocjalizacji, uw... Interdyscyplinarne ujęcie problematyki resocjalizacji, uwzględniające transformację społeczno-ustrojową, procesy globalizacji i europejskiej integracji Najnowsze osiągnięcia oraz współczesny dor...
€18,19
€18,19

Prawny system przeciwdziałania demoraliz...

Z uwagi na swój złożony charakter zagadnienie demoralizac... Z uwagi na swój złożony charakter zagadnienie demoralizacji i przestępczości nieletnich pozostaje w sferze zainteresowań badaczy wielu dyscyplin naukowych. Nie da się bowiem ograniczyć rozważań n...
€11,92
€11,92

Resocjalizacyjne programy penitencjarne ...

Na całość książki składa się ponad 200 autorskich program... Na całość książki składa się ponad 200 autorskich programów wybranych ze względu na ich różnorodność. Prawie połowa z nich została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach podręcznika w ujednol...
€11,89
€11,89

Systemy normatywne w świadomości osób uw...

Niniejsze opracowanie, którego treść koncentruje się na p... Niniejsze opracowanie, którego treść koncentruje się na problematyce systemów normatywnych w świadomości osób uwięzionych, przeznaczone jest zarówno dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w ...
€10,60
€10,60

Studia Edukacyjne 27/2013

„Studia Edukacyjne” to interdyscyplinarne czasopismo nauk... „Studia Edukacyjne” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki i edukacji. Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrze...
€11,76
€11,76

Nowe problemy prawa i polityki penitencj...

Zbiór artykułów ukazujących kierunki rozwoju współczesnej... Zbiór artykułów ukazujących kierunki rozwoju współczesnej polityki penitencjarnej i nowe problemy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności, które w Polsce pojawiły się w związku z przemi...
€10,30
€10,30

Psychologia penitencjarna

Psychologia i prawo to rozległe dziedziny wiedzy, które d... Psychologia i prawo to rozległe dziedziny wiedzy, które dokonują oglądu zachowania człowieka z dwóch punktów widzenia: pierwszy z nich polega na poszukiwaniu przyczyn oraz mechanizmów postępowan...
€20,98
€20,98

Diady kliki gangi Młodzież nieprzystosow...

[...] książka dr. Krzysztofa Sawickiego wpisuje się bardz... [...] książka dr. Krzysztofa Sawickiego wpisuje się bardzo dobrze we współczesne dyskusje na temat młodzieży społecznie nieprzystosowanej i jej resocjalizacji, readaptacji oraz reintegracji. [......
€14,50
€14,50

Funkcjonowanie systemu poradnictwa zawod...

Problematyka książki dotyczy funkcjonowania systemu porad... Problematyka książki dotyczy funkcjonowania systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych. Prowadzone w jednostkach penitencjarnych działania z zakresu poradni...
€25,65
€25,65

Studia Edukacyjne 13/2010

„Studia Edukacyjne” to interdyscyplinarne czasopismo nauk... „Studia Edukacyjne” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki i edukacji. Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrze...
€7,20
€7,20

Wychowanie - socjalizacja - edukacja Ksi...

Niniejsza Księga Jubileuszowa jest dedykowana Panu Profes... Niniejsza Księga Jubileuszowa jest dedykowana Panu Profesorowi zw. dr hab. Andrzejowi Michałowi Tomaszowi de Tchorzewskiemu w 75. rocznicę Jego urodzin i 50-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i org...
€28,97
€28,97

Ekspresja pojęć afektywnych w narracjach...

Celem książki jest opisanie dwóch aspektów ekspresji złoż... Celem książki jest opisanie dwóch aspektów ekspresji złożonych pojęć afektywnych w narracjach osób z osobowością antyspołeczną. Z jednej strony analiza koncentruje się na językowych wskaźnikach e...
€10,35
€10,35