Resocjalizacja. Postawy aspołeczne. Patologie

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Wyspa potępionych Prawdziwa historia wys...

Aby Nowy Jork mógł stać się miastem snów, część mieszkańc... Aby Nowy Jork mógł stać się miastem snów, część mieszkańców skazano na koszmar. Przyprawiająca o dreszcze prawdziwa historia wyspy Blackwell – jednego z najbardziej ponurych eksperymentów społec...
€10,55 €8,48
€10,55 €8,48

Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików

Książka, która od lat pomaga ludziom w wielu krajach zroz... Książka, która od lat pomaga ludziom w wielu krajach zrozumieć trudne konsekwencje pochodzenia z rodziny dotkniętej alkoholizmem oraz walczyć o uzdrowienie swojego życia. Napisana w ciepły, bezpo...
€7,88 €5,95
€7,88 €5,95

Zrozumieć zbrodnię

Rozejrzyj się wokół siebie. Czy widzisz ludzi, którzy są ... Rozejrzyj się wokół siebie. Czy widzisz ludzi, którzy są skłonni do popełniania przestępstw? Uwierz, mógłbyś się zdziwić, wiedząc, do czego są zdolni... Dlaczego z pozoru normalni ludzie torturu...
€10,01 €7,56
€10,01 €7,56

Siedziałem w więzieniu Prawdziwa historia

Grek po „Byłem gangsterem. Prawdziwa historia” i „Napadał... Grek po „Byłem gangsterem. Prawdziwa historia” i „Napadałem na banki. Prawdziwa historia” powraca z nową książką! Jest to opowieść o jego ośmioletnim pobycie w zakładzie karnym. Tym razem autor s...
€9,27 €6,29
€9,27 €6,29

Narkotyki i dopalacze Zjawisko, zagrożen...

Przedstawiona pozycja to kolejna, jakże udana publikacja ... Przedstawiona pozycja to kolejna, jakże udana publikacja z serii dotyczącej problemów narkomanii autorstwa uznanych badaczy problematyki przestępczości, zaburzeń i uzależnień. Koordynujący serię,...
€12,96
€12,96

Narkotyki i dopalacze Zjawisko, zagrożen...

Przedstawiona pozycja to kolejna, jakże udana publikacja ... Przedstawiona pozycja to kolejna, jakże udana publikacja z serii dotyczącej problemów narkomanii autorstwa uznanych badaczy problematyki przestępczości, zaburzeń i uzależnień. Koordynujący serię,...
€12,97
€12,97

Kariera klawisza

Znakomita książka wspomnieniowa, która zainteresuje stude... Znakomita książka wspomnieniowa, która zainteresuje studentów resocjalizacji i psychologii, a także przedstawicieli służb mundurowych oraz osoby ciekawe, jak wygląda rzeczywistość w więzieniu. N...
€11,81
€11,81

Diagnoza i psychoterapia sprawców przemo...

Publikacja przedstawia główne założenia, cele i etapy pra... Publikacja przedstawia główne założenia, cele i etapy pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy domowej. Autorka omówiła skuteczne formy pomocy psychologicznej udzielane sprawcom przemocy dom...
€11,05
€11,05

Resocjalizacja Teoria i praktyka pedagog...

Interdyscyplinarne ujęcie problematyki resocjalizacji, uw... Interdyscyplinarne ujęcie problematyki resocjalizacji, uwzględniające transformację społeczno-ustrojową, procesy globalizacji i europejskiej integracji Najnowsze osiągnięcia oraz współczesny dor...
€18,22
€18,22

Prawny system przeciwdziałania demoraliz...

Z uwagi na swój złożony charakter zagadnienie demoralizac... Z uwagi na swój złożony charakter zagadnienie demoralizacji i przestępczości nieletnich pozostaje w sferze zainteresowań badaczy wielu dyscyplin naukowych. Nie da się bowiem ograniczyć rozważań n...
€11,94
€11,94

Przestępczość skazanych kobiet i mężczyz...

„Życie człowieka składa się z sekwencji pewnych wydarzeń,... „Życie człowieka składa się z sekwencji pewnych wydarzeń, które dla każdej jednostki wypełnione są innego rodzaju doświadczeniami, gdyż przeżywa ona emocje i zdarzenia w sposób zindywidualizowany...
€12,01
€12,01

Nowe problemy prawa i polityki penitencj...

Zbiór artykułów ukazujących kierunki rozwoju współczesnej... Zbiór artykułów ukazujących kierunki rozwoju współczesnej polityki penitencjarnej i nowe problemy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności, które w Polsce pojawiły się w związku z przemi...
€10,31
€10,31

Psychologia penitencjarna

Psychologia i prawo to rozległe dziedziny wiedzy, które d... Psychologia i prawo to rozległe dziedziny wiedzy, które dokonują oglądu zachowania człowieka z dwóch punktów widzenia: pierwszy z nich polega na poszukiwaniu przyczyn oraz mechanizmów postępowan...
€21,01
€21,01

Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodo...

Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich ni... Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich niedostosowanych społecznie to jeden z priorytetów współczesnej resocjalizacji. W publikacji przedstawiono jak przebiega ona w Republice Fed...
€15,76
€15,76

Środowisko społeczne a problem przestępc...

Zawartość tego tomu stanowi bardzo bogaty materiał statys... Zawartość tego tomu stanowi bardzo bogaty materiał statystyczny związany z przestępczością nieletnich. Rozpoczyna się od zaprezentowania sytuacji w rodzinach i szkołach przez pokazanie aktywności...
€9,12
€9,12

Tożsamość osobowa dewiantów a ich reinte...

Książka Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja sp... Książka Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna powstała w gronie specjalistów z zakresu resocjalizacji z myślą o przybliżeniu problemów osób „INNYCH” i opracowaniu propozycji zm...
€20,81
€20,81

Resocjalizacyjne programy penitencjarne ...

Na całość książki składa się ponad 200 autorskich program... Na całość książki składa się ponad 200 autorskich programów wybranych ze względu na ich różnorodność. Prawie połowa z nich została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach podręcznika w ujednol...
€11,91
€11,91

Probacja Resocjalizacja z udziałem społe...

Prof. Andrzej Bałandynowicz stworzył teorię zhumanizowane... Prof. Andrzej Bałandynowicz stworzył teorię zhumanizowanego odwetu kary pozbawienia wolności oraz teorię inkluzyjnej readaptacji społecznej, które stanowią podstawę aksjologiczną polityki krymina...
€21,08
€21,08

Programy i strategie polityki społecznej...

Książka prezentuje autorską koncepcję polityki społecznej... Książka prezentuje autorską koncepcję polityki społecznej obejmującą zasady, strategie, cele i zadania z rozbudowanym instrumentarium wdrożeniowym („skrzynka z narzędziami”). Opracowanie zawiera ...
€17,89
€17,89

Więźniowie poszkodowani psychospołeczne ...

W niniejszej pracy Autor poddał analizie resocjalizację p... W niniejszej pracy Autor poddał analizie resocjalizację poszkodowanych w rozumieniu oddziaływań wychowawczych, które w kontekście więziennictwa nazywane są resocjalizacją penitencjarną. Głównym ...
€13,72
€13,72

Psychologia resocjalizacyjna WQ kierunku...

W podręczniku zostały opisane i usystematyzowane relacje ... W podręczniku zostały opisane i usystematyzowane relacje pomiędzy psychologią a resocjalizacją. Zawarto w nim kompleksowe rozważania, dotyczące teoretycznych i praktycznych zagadnień psychologii ...
€12,52
€12,52

Hip-Hop jako narzędzie resocjalizacji mł...

Hip-hop… kultura przepełniona żywiołowością, spontaniczno... Hip-hop… kultura przepełniona żywiołowością, spontanicznością oraz skłonna do refleksji i obserwacji. To nie tylko ulica, osiedlowa ławka, ale przede wszystkim głos protestu, buntu oraz głęboka p...
€6,29
€6,29

Ryzyko samobójstwa u młodzieży

Publikacja jest odpowiedzią na znaczący wzrost prób samob... Publikacja jest odpowiedzią na znaczący wzrost prób samobójczych młodzieży w ostatnich latach w Polsce i na świecie. Omawia zachowania samobójcze młodzieży - myśli, próby samobójcze, samobójstwa ...
€20,70
€20,70

Narkotyki i narkomania Zjawiska globalne...

"To opracowanie, które winno się stać zadekretowaną i abs... "To opracowanie, które winno się stać zadekretowaną i absolutnie obowiązkową lekturą dorosłych, a przede wszystkim pedagogów i nauczycieli. Autorzy donoszą tu bowiem o sprawach, których nie da si...
€11,90
€11,90