Rachunkowość. Księgowość

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Rachunkowość sektora budżetowego z eleme...

Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkow... Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkowości i analizy finansowej: - organów finansowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego, - związków metropolitalnych, - jednost...
€51,51
€51,51

Kontrola zarządcza w jednostkach samorzą...

Książka omawia najistotniejsze zagadnienia kontroli zarzą... Książka omawia najistotniejsze zagadnienia kontroli zarządczej w strukturach samorządu terytorialnego, w tym m.in.: - cele kontroli zarządczej oraz mierniki poziomu ich osiągnięcia, - poziomy f...
€33,28
€33,28

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Krok ...

Poznaj regulacje dotyczące formy przygotowywania sprawoz... Poznaj regulacje dotyczące formy przygotowywania sprawozdań finansowych. Sprawdź, jak sporządzić sprawozdanie za 2019 rok.Pamiętaj o ważnych zmianach dotyczących elektronicznego składania sprawo...
€30,71
€30,71

Matematyka finansowa

Podręcznik akademicki obejmujący pełny wykład tradycyjnej... Podręcznik akademicki obejmujący pełny wykład tradycyjnej matematyki finansowej i nowe kierunki rozwoju tej dziedziny. Spójny układ treści, komunikatywny przekaz i poglądowe rysunki ułatwiają stu...
€15,45
€15,45

Prawo bilansowe a prawo podatkowe

Problematyka różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem p... Problematyka różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym – pytanie, czy są one koniecznością, a w jakim stopniu powodują zbędne obciążenie podatników – odnosi się głównie do sposobu uję...
€14,86
€14,86

Rachunek kosztów dla inżynierów

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu teorii i p... Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki rachunku kosztów dla inżynierów. Umiejętność określania kosztów własnych produkcji jest podstawowym czynnikiem podejmowania decyzj...
€15,70 €12,32
€15,70 €12,32

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze ...

Publikacja niezbędna każdemu księgowemu – pełny zbiór pub... Publikacja niezbędna każdemu księgowemu – pełny zbiór publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości. W książce: 1) najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości: - KSR nr 1 „Ra...
€73,46
€73,46

Środki trwałe 2019

Większość otaczających nas rzeczy to środki trwałe. Niekt... Większość otaczających nas rzeczy to środki trwałe. Niektóre z uwagi na niską wartość nie wymagają wprowadzania do ewidencji środków trwałych. Natomiast rzeczy niebędące niskocennymi środkami trw...
€22,94
€22,94

Biblia Excela dla księgowych 3.0 + płyta...

Autorzy książki pokazuje jak przygotować szablon do plano... Autorzy książki pokazuje jak przygotować szablon do planowania kosztów amortyzacji czy szablon do wystawiania faktur mający wbudowane mechanizmy automatycznej numeracji kolejnych dokumentów. Taki...
€23,12
€23,12

Rachunkowość zarządcza i controlling

Celem podręcznika jest przedstawienie podstawowych zagadn... Celem podręcznika jest przedstawienie podstawowych zagadnień rachunkowości zarządczej i controllingu jako koncepcji i metod rozwiązywania problemów decyzyjnych w organizacji. Wszystkie rozważania...
€15,49
€15,49

Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopat...

Książka poświęcona jest rachunkowi kosztów działalności p... Książka poświęcona jest rachunkowi kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Publikacja w sposób istotny wypełnia lukę z zakresie rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociąg...
€16,97
€16,97

Kalkulacja i rachunek kosztów Od teorii ...

Książka „Kalkulacja i rachunek kosztów. Od teorii do prak... Książka „Kalkulacja i rachunek kosztów. Od teorii do praktyki" to opracowanie dla każdego, kto chce poznać nie tylko teorię, ale i praktyczną stronę wybranych narzędzi rachunkowości, a mianowicie...
€13,02
€13,02

Polityka rachunkowości 2019 z komentarze...

"Polityka rachunkowości 2019 z komentarzem do planu kont ... "Polityka rachunkowości 2019 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych" w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej organizacji pozarządowych. Zawiera wzór poli...
€25,67
€25,67

Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczegól...

Różnorodne sytuacje, z którymi firmy mają do czynienia, p... Różnorodne sytuacje, z którymi firmy mają do czynienia, powodują określone skutki w ich sprawozdaniach finansowych. W książce Autorzy przedstawili zagadnienia, które ilustrują bilansowe i podatko...
€15,58
€15,58

Biblioteka Księgowego 2011/01 Koszty uzy...

Koszty uzyskania przychodów to element konstrukcyjny poda... Koszty uzyskania przychodów to element konstrukcyjny podatku. Wysokość kosztów wpływa bowiem na podstawę opodatkowania, którą jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty. Dochód nie zawsze ...
€8,98
€8,98

Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiors...

Książka jest wynikiem wieloletnich doświadczeń i przemyśl... Książka jest wynikiem wieloletnich doświadczeń i przemyśleń autora. Niniejsza praca koncentruje się na praktycznych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania systemu budżetowania i jego wykorzysta...
€20,61
€20,61

Rachunkowość finanse bankowość Zainteres...

Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych o... Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych; prace są w większości oparte na badaniach własnych. Przedstawione rozważania mają na celu podjęcie dyskusj...
€10,98
€10,98

Lekarze 2011 podatki ZUS księgowość

Publikacja skierowana jest do lekarzy, a także do innych ... Publikacja skierowana jest do lekarzy, a także do innych pracowników służby zdrowia, którzy co roku powiększają grupę podatników prowadzących działalność gospodarczą. Książka ta poświęcona jes...
€13,83
€13,83

Rachunkowość zarządcza Przykłady i zadania

Rachunkowość zarządcza stanowi istotny element systemu za... Rachunkowość zarządcza stanowi istotny element systemu zarządzania, który wspomaga podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach organizacji przedsiębiorstwa. Odpowiednio zastosowane narzędzia ra...
€15,67
€15,67

Rachunkowość grup kapitałowych

Nowoczesny podręcznik do rachunkowości grup kapitałowych ... Nowoczesny podręcznik do rachunkowości grup kapitałowych według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości! Książka podzielona jest na trzy części. W pierwszej z n...
€12,85
€12,85

Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w ...

Czy polskie przedsiębiorstwa zarządzają ryzykiem kursu wa... Czy polskie przedsiębiorstwa zarządzają ryzykiem kursu walutowego? Niestety nie. Tylko kilka procent firm uzyskujących przychody w walucie obcej oraz firm ponoszących koszty w walucie zagraniczne...
€23,60
€23,60

Pomiar kapitału klienta w kontekście kre...

We współczesnych procesach kreowania wartości, klient cor... We współczesnych procesach kreowania wartości, klient coraz częściej uznawany jest za podstawowy zasób, którego potencjał przesądza o kapitałowym zasileniu przedsiębiorstwa. Wartość tego zasobu, ...
€17,85
€17,85

Formy organizacyjno-prawne jednostek sek...

W poradniku przedstawiono schematy księgowań związanych: ... W poradniku przedstawiono schematy księgowań związanych: - ze szczególnymi zasadami rachunkowości jednostek budżetowych na tle zasad wynikających z ustawy o rachunkowości - z likwidacją niektór...
€8,98
€8,98

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Szczegółowy komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony... Szczegółowy komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane prz...
€86,81
€86,81