;
Zobacz jako
Sortuj po

Charakter prawny postępowania i rodzaje ...

Publikacja autorstwa dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej, pt. ... Publikacja autorstwa dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej, pt. „Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsum...
€27,35
€27,35

Statut szkoły wyższej jako źródło prawa ...

Publikacja jest poświęcona rozważaniom dotyczącym statutu... Publikacja jest poświęcona rozważaniom dotyczącym statutu szkoły wyższej jako źródło prawa pracy. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia poprzedza kompleksowa analiza statutu w znaczeniu ogólnym....
€27,41
€27,41

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca po...

Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydział... Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie studiów doktoranckich wyróżniony stypendium dla najlepsz...
€30,19
€30,19

Zawód psychologa w ochronie zdrowia Regl...

W tekście zaprezentowano podstawowe problemy związane z r... W tekście zaprezentowano podstawowe problemy związane z reglamentacją zawodu psychologa w ochronie zdrowia. W tym celu odwołano się do dorobku doktryny prawa oraz ponad 130 aktów prawnych związan...
€31,40
€31,40

Ofiara w polskim prawie karnym Interesy ...

Niniejsza praca stanowi kompleksowe i rzetelne omówienie ... Niniejsza praca stanowi kompleksowe i rzetelne omówienie problematyki ofiary w polskim prawie karnym z uwzględnieniem jej interesów oraz karno-materialnych instrumentów służących ich zabezpieczen...
€37,19
€37,19

Opodatkowanie rolnictwa w Polsce Weryfik...

We współczesnych systemach prawnych problematyka opodatko... We współczesnych systemach prawnych problematyka opodatkowania działalności rolniczej zaliczana jest do grupy wyjątkowo skomplikowanych zagadnień merytorycznych. Wynika to przede wszystkim z same...
€41,74
€41,74

Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot...

W książce została przedstawiona zależność między statium ... W książce została przedstawiona zależność między statium przedsądowym pomocy rodzinie oraz stadium sądowym. Uwagi dotyczące stadium przedsądowego koncentrują się na roli pedagogów szkolnych, podm...
€30,17
€30,17

Konstytucja i ordynacja podatkowa jako i...

W książce omówiono – wynikające z Konstytucji RP oraz Ord... W książce omówiono – wynikające z Konstytucji RP oraz Ordynacji podatkowej – stopień bezpieczeństwa prawnego podatnika przy określaniu ciężaru podatkowego oraz instrumenty jego zapewnienia. Konie...
€16,55
€16,55

Prawnokarna ochrona dziecka przed seksua...

Punktem wyjściowym rozważań autorki jest teza, że mimo cz... Punktem wyjściowym rozważań autorki jest teza, że mimo częstych zmian przepisów polskie prawo karne nie zapewnia dzieciom wystarczającej ochrony przed ich wykorzystaniem seksualnym w cyberprzestr...
€17,80
€17,80

Finanse publiczne a Konstytucja

Opracowanie Zbiorowe
Stworzenie ustrojowych podstaw funkcjonowania finansów pu... Stworzenie ustrojowych podstaw funkcjonowania finansów publicznych to niewątpliwie ogromne osiągnięcie polskiego konstytucjonalizmu. Rozległość i szczegółowość unormowań podstaw ustroju finansowe...
Opracowanie Zbiorowe
€18,98
€18,98

Prawo do prywatności a bezpieczeństwo we...

Monografia przedstawia znaczenie i konstrukcję prawa do p... Monografia przedstawia znaczenie i konstrukcję prawa do prywatności, a także rolę inwigilacyjnych czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej i danych telekomunikacyjnych. Ksi...
€15,37
€15,37

Dotacje z budżetu Unii Europejskiej Zaga...

W publikacji przedstawiono doniosłą obecnie problematykę ... W publikacji przedstawiono doniosłą obecnie problematykę rozwiązań konstrukcyjnych, właściwych dla stosunków dotacyjnych, w szczególności dotyczących przyznawania środków europejskich oraz prawno...
€49,91
€49,91