;
Zobacz jako
Sortuj po

Odwołanie warunkowego zwolnienia

Monografia Odwołanie warunkowego zwolnienia jest wynikiem... Monografia Odwołanie warunkowego zwolnienia jest wynikiem badań Autorki nad dogmatycznymi i empirycznymi zagadnieniami związanymi z instytucją warunkowego zwolnienia. Jakkolwiek warunkowe zwolnie...
€15,53 €11,17
€15,53 €11,17

Finanse publiczne a Konstytucja

Opracowanie Zbiorowe
Stworzenie ustrojowych podstaw funkcjonowania finansów pu... Stworzenie ustrojowych podstaw funkcjonowania finansów publicznych to niewątpliwie ogromne osiągnięcie polskiego konstytucjonalizmu. Rozległość i szczegółowość unormowań podstaw ustroju finansowe...
Opracowanie Zbiorowe
€20,12
€20,12

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca po...

Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydział... Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie studiów doktoranckich wyróżniony stypendium dla najlepsz...
€30,44
€30,44

Konstytucja i ordynacja podatkowa jako i...

W książce omówiono – wynikające z Konstytucji RP oraz Ord... W książce omówiono – wynikające z Konstytucji RP oraz Ordynacji podatkowej – stopień bezpieczeństwa prawnego podatnika przy określaniu ciężaru podatkowego oraz instrumenty jego zapewnienia. Konie...
€16,69
€16,69

Prawo do prywatności a bezpieczeństwo we...

Monografia przedstawia znaczenie i konstrukcję prawa do p... Monografia przedstawia znaczenie i konstrukcję prawa do prywatności, a także rolę inwigilacyjnych czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej i danych telekomunikacyjnych. Ksi...
€15,49
€15,49

Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej P...

Prezentowana książka jest pierwszą monografią w sposób ca... Prezentowana książka jest pierwszą monografią w sposób całościowy omawiającą Preambułę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Dużo miejsca poświęca genezie tekstu – czytelnik znajdzi...
€45,07
€45,07

Prawnokarna ochrona dziecka przed seksua...

Punktem wyjściowym rozważań autorki jest teza, że mimo cz... Punktem wyjściowym rozważań autorki jest teza, że mimo częstych zmian przepisów polskie prawo karne nie zapewnia dzieciom wystarczającej ochrony przed ich wykorzystaniem seksualnym w cyberprzestr...
€17,95
€17,95

Status korporacji transnarodowych w praw...

Mimo iż korporacje te wywodzą się z pojedynczych spółek k... Mimo iż korporacje te wywodzą się z pojedynczych spółek krajowego prawa handlowego w ostatnich dekadach ich rola w globalnych stosunkach gospodarczych istotnie wzrosła. Niniejsza monografia zawie...
€47,70
€47,70

Zarządzający portem lotniczym jako podmi...

Książka stanowi pierwsze polskie monograficzne opracowani... Książka stanowi pierwsze polskie monograficzne opracowanie odnoszące się do kwestii zarządzającego portem lotniczym w zakresie prawa publicznego i prywatnego. Porusza ono kwestie teoretyczne oraz...
€26,43
€26,43

Granice dozwolonej krytyki prasowej dzia...

Monografia stanowi próbę ustalenia granic dozwolonej kryt... Monografia stanowi próbę ustalenia granic dozwolonej krytyki prasowej działalności osób pełniących funkcje publiczne. Temat jest niezmiennie, od wielu lat, interesujący poznawczo. Żyjemy w świ...
€47,54
€47,54

Odpowiedzialność odszkodowawcza rzekomo ...

Monografia wskazuje na te sytuacje, gdy przedmiotem reali... Monografia wskazuje na te sytuacje, gdy przedmiotem realizacji staje się roszczenie o zaniechanie, które powstaje, gdy doszło już do naruszenia prawa podmiotowego, bądź też wtedy, gdy istnieje gr...
€47,46
€47,46

Dylematy polskiego prawa wyborczego

Monografia dotyczy problemów, z jakimi spotyka się polski... Monografia dotyczy problemów, z jakimi spotyka się polski prawodawca i praktyka w związku z regulacjami prawa wyborczego. Przedstawiane problemy są związane zarówno z zagadnieniami ogólnymi, j...
€50,13
€50,13