;
Zobacz jako
Sortuj po

Formalizm postępowania cywilnego Formali...

Zagadnienia związane z formalizmem postępowania cywilnego... Zagadnienia związane z formalizmem postępowania cywilnego, a zwłaszcza odnoszące się do stopnia (poziomu) sformalizowania tego postępowania, stanowią jedną z podstawowych kwestii prawnych rozważa...
€16,09
€16,09

Nieważność czynności prawnej Monografie ...

Książka jest pierwszym całościowym opracowaniem skompliko... Książka jest pierwszym całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnych, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego. Monografia porządkuje apar...
€16,19
€16,19

Upadłość transgraniczna w prawie Unii Eu...

Autor kompleksowo analizuje problematykę upadłości trans ... Autor kompleksowo analizuje problematykę upadłości trans granicznej w prawie wspólnotowym, która zyskała na znaczeniu w związku z rozwojem wspólnotowego rynku wewnętrznego oraz występowaniem wspó...
€16,02
€16,02

Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kaz...

Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie... Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie to źródłowe opracowanie poświęcone lwowskiej szkole prawa prywatnego działającej w okresie II Rzeczypospolitej. Przedstawiono w nim: ...
€21,43
€21,43

Spółka cywilna Konstrukcja prawna

"Spółka cywilna. Konstrukcja prawna" - to pierwsze całośc... "Spółka cywilna. Konstrukcja prawna" - to pierwsze całościowe studium teoretycznoprawne spółki cywilnej, uwzględniające aspekty prawnoporównawcze (i historycznoprawne). Autor analizuje koncep...
€18,82
€18,82

Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy

Rynek pracy to złożony mechanizm podlegający ciągłym ... Rynek pracy to złożony mechanizm podlegający ciągłym przemianom. Obecnie zauważyć można tendencje do odchodzenia od tradycyjnych instytucji rynku pracy, jak np. umowa o pracę na czas nieokreś...
€18,65
€18,65

Opłata produktowa

W monografii „Opłata produktowa" omówiono szczegółowo tak... W monografii „Opłata produktowa" omówiono szczegółowo takie zagadnienia jak: * opłaty produktowe uregulowane w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi od...
€18,67
€18,67

Ustanowienie spadkobiercy w testamencie ...

Prezentowane opracowanie to analiza instytucji powołania ... Prezentowane opracowanie to analiza instytucji powołania spadkobiercy w testamencie. Autor stara się odpowiedzieć na cztery pytania: kto może być spadkodawcą, kogo można ustanowić spadkobiercą, c...
€16,10
€16,10

Rola decyzji administracyjnej w nadzorze...

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem dotycz... Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem dotyczącym prawnych i ekonomiczno-finansowych aspektów wykorzystania decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym. Autor ...
€16,13
€16,13

Fundusz inwestycyjny w systemie instytuc...

Celem książki jest wyjaśnienie istoty i charakteru prawne... Celem książki jest wyjaśnienie istoty i charakteru prawnego funduszu inwestycyjnego oraz wskazanie cech wyróżniających go od innych podmiotów działających na rynku finansowym oraz ustalenie jego ...
€16,01
€16,01

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływan...

Prezentowana publikacja ma na celu porównanie wspólnotowe... Prezentowana publikacja ma na celu porównanie wspólnotowej i polskiej regulacji w zakresie ocen przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Monografia składa się z dwóch części. Cz...
€18,69
€18,69

Kara śmierci w świetle sporu o racjonali...

W niniejszej publikacji autor szczegółowo omawia zagadnie... W niniejszej publikacji autor szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące kary śmierci, począwszy od tła historyczno-kulturowego, poprzez kwestie kary śmierci w perspektywie wybranych koncepcji filo...
€21,39
€21,39