;
Zobacz jako
Sortuj po

Kryminalistyka

Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku p... Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W części wstępnej d...
€57,94 €52,15
€57,94 €52,15

Prawo cywilne Zarys części ogólnej

Obecne, trzecie wydanie - w nowej wersji - podręcznika uk... Obecne, trzecie wydanie - w nowej wersji - podręcznika ukazuje się po 20 latach od jego poprzedniej edycji, a po 50 latach od opublikowania dzieła wyłącznego, którego ten podręcznik jest kontynua...
€20,98 €18,88
€20,98 €18,88

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczen...

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpiecze... Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego - z podziałem na ubezpieczenia: chorobowe, rentowe i emerytalne - niezbędnej każdemu prawnikowi. Autorka omawia konstrukcj...
€18,37 €16,53
€18,37 €16,53

Prawo karne Zarys problematyki

Podręcznik zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsz... Podręcznik zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskaz...
€20,94 €18,85
€20,94 €18,85

Postępowanie administracyjne i postępowa...

W podręczniku autorzy wnikliwie, klarownie, używając jasn... W podręczniku autorzy wnikliwie, klarownie, używając jasnych sformułowań, analizują kluczowe zagadnienia: - ogólnego postępowania administracyjnego, - postępowania podatkowego, - administracyj...
€23,65 €20,21
€23,65 €20,21

Podstawy finansów i prawa finansowego

Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został n... Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został napisany przez autorów reprezentujących trzy trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni oraz...
€21,21 €17,95
€21,21 €17,95

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej to całkowicie nowe wydanie... Prawo własności intelektualnej to całkowicie nowe wydanie podręcznika akademickiego od wielu lat funkcjonującego na rynku wydawniczym, obejmującego w jednym tomie zagadnienia z zakresu prawa auto...
€21,10 €18,99
€21,10 €18,99

Polskie prawo antymonopolowe Zarys wykładu

Autorzy publikacji dążą do wyważenia teoretycznego wykład... Autorzy publikacji dążą do wyważenia teoretycznego wykładu akademickiego i uwag praktyki stosowania prawa antymonopolowego. Koncentrują się na unormowaniach polskich, a jeżeli istnieje taka potrz...
€17,14 €15,43
€17,14 €15,43

Prawo ochrony środowiska

Podręcznik został przygotowany przez zespół autorów repre... Podręcznik został przygotowany przez zespół autorów reprezentujących katedry prawa ochrony środowiska wydziałów prawa Uniwersytetów Szczecińskiego i Łódzkiego oraz Bydgoskiej Szkoły Wyższej, a ta...
€21,26 €19,13
€21,26 €19,13

Negocjacje i mediacje w sferze publicznej

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem dotyczącym praw... Publikacja jest kompleksowym opracowaniem dotyczącym prawnych, społecznych, psychologicznych, kulturowych uwarunkowań prowadzenia negocjacji i mediacji w ramach działań podejmowanych przez organy...
€18,34 €16,51
€18,34 €16,51

Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawn...

Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbęd... Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania ćwiczeń z logiki, podaje również wiele praktycznych wskazówek w tym zakresie. Spełnia także dwie funkcje: - jest nar...
€14,56 €13,10
€14,56 €13,10

Postępowania administracyjne i sądowoadm...

Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki po... Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Oprócz uwag do...
€18,40 €16,56
€18,40 €16,56