;
Zobacz jako
Sortuj po

Prawo spółek handlowych

Opracowanie Zbiorowe
Podręcznik przedstawia kompleksową analizę zagadnień doty... Podręcznik przedstawia kompleksową analizę zagadnień dotyczących tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezentacji wszystkich typów spółek uregulowanych w ustawie – Kodeks spółek handlowych....
Opracowanie Zbiorowe
€16,63
€16,63

Polskie prawo konstytucyjne Zarys wykładu

W podręczniku przedstawiono wszystkie podstawowe elementy... W podręczniku przedstawiono wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego: • zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, • pozycję jednostki, • system źródeł prawa, • poszczegól...
€17,87
€17,87

Wstęp do prawoznawstwa

W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk praw... W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Omówiono problematykę stanowienia i stosowa...
€14,06
€14,06

Etyka w administracji publicznej

Etyka w administracji publicznej to podręcznik, w którym ... Etyka w administracji publicznej to podręcznik, w którym Autorzy dokonali analizy aspektów etycznych pracy urzędnika administracji publicznej oraz najważniejszych standardów i wartości związanych...
€11,65
€11,65

Negocjacje i mediacje w sferze publicznej

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem dotyczącym praw... Publikacja jest kompleksowym opracowaniem dotyczącym prawnych, społecznych, psychologicznych, kulturowych uwarunkowań prowadzenia negocjacji i mediacji w ramach działań podejmowanych przez organy...
€16,41
€16,41

Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji

Podręcznik stanowi wprowadzenie do retoryki, negocjacji i... Podręcznik stanowi wprowadzenie do retoryki, negocjacji i teorii komunikacji dla adeptów prawa. Zawiera - przy szerokim ujęciu tematu - wiedzę dziś nie tylko użyteczną, ale podstawową dla każdego...
€16,37
€16,37

Prawo administracyjne

Stan prawny: 31 sierpnia 2021 r. Czwarte wydanie cenio... Stan prawny: 31 sierpnia 2021 r. Czwarte wydanie cenionego podręcznika akademickiego przedstawia aktualne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i systemu administracji publicznej. W c...
€16,56
€16,56

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczają...

W książce w sposób przejrzysty i kompleksowy omówiono zag... W książce w sposób przejrzysty i kompleksowy omówiono zagadnienia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego w administracji. Autorka przedstawia m.in.: • przesłanki decydujące o dopuszczal...
€13,99
€13,99

Prawo karne skarbowe Schematy. Tabele Ko...

W publikacji zaprezentowano zagadnienia prawa karnego ska... W publikacji zaprezentowano zagadnienia prawa karnego skarbowego w sposób umożliwiający przygotowanie się do egzaminu. Podręcznik pomoże w: • przyswojeniu wiedzy oraz uporządkowaniu informacj...
€9,48
€9,48

Prawo karne Wykład akademicki

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 2 sierpnia 2021 r. W podręczniku Prawo ka... Stan prawny: 2 sierpnia 2021 r. W podręczniku Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa obszernie omówiono podstawowe zagadnienia prawa karnego z uwzględnieniem nie tylko bogatego orzec...
Opracowanie Zbiorowe
€18,87 €16,04
€18,87 €16,04

Wprowadzenie do logiki dla prawników

Wprowadzenie do logiki dla prawników to nowoczesny podręc... Wprowadzenie do logiki dla prawników to nowoczesny podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logi...
€16,34
€16,34

Postępowanie cywilne w zarysie

Podręcznik obejmuje usystematyzowany całokształt polskieg... Podręcznik obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach. Dotyczy to w szczególności nowelizacji do...
€18,84
€18,84