;
Zobacz jako
Sortuj po

Kryminologia Repetytorium

W książce przedstawiono najważniejsze kwestie stanowiące ... W książce przedstawiono najważniejsze kwestie stanowiące przedmiot badań, analizy oraz interpretacji współczesnej nauki kryminologicznej. Omówiono zjawiska, które obecnie są w kręgu szczególn...
€9,43
€9,43

Wykładnia prawa Zasady - reguły - wskazówki

Siódme wydanie pierwszego w polskiej literaturze podręczn... Siódme wydanie pierwszego w polskiej literaturze podręcznikowego opracowania wykładni prawa łączy podbudowę teoretyczną z dyrektywami praktycznej interpretacji tekstów prawnych. Dyrektywy te są t...
€16,43
€16,43

Prawo karne wykonawcze z elementami poli...

W podręczniku w sposób kompleksowy omówiono przepisy praw... W podręczniku w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. W obecnym wydaniu uwzględniono zmiany w prawie karnym, szczególnie jego...
€16,62
€16,62

Prawo finansowe Prawo finansów publiczny...

W publikacji w przystępny sposób omówiono: – prawo finan... W publikacji w przystępny sposób omówiono: – prawo finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskie...
€21,25
€21,25

Prawo karne Część ogólna

W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące tzw. części ... W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące tzw. części ogólnej prawa karnego obejmujące m.in. naukę o czynie zabronionym, karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych śr...
€16,68
€16,68

Wstęp do prawoznawstwa

W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk praw... W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Omówiono problematykę stanowienia i stosowa...
€14,18
€14,18

Prawo pracy

W podręczniku całościowo zaprezentowano problematykę praw... W podręczniku całościowo zaprezentowano problematykę prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, a także regulacji wynikających z przepisów unijnych. Obecne wydanie zostało w...
€18,10
€18,10

Wprowadzenie do filozofii prawa

Książka jest skoncentrowana na dwóch klasycznych problema... Książka jest skoncentrowana na dwóch klasycznych problemach filozofii prawa: co to jest prawo i jak jest ono poznawane. Autor wyróżnił dwie perspektywy uprawiania filozofii prawa. Pierwsza jes...
€14,06
€14,06

Socjologia prawa Zarys wykładu

Podręcznik przedstawia kluczowe zagadnienia z zakresu soc... Podręcznik przedstawia kluczowe zagadnienia z zakresu socjologii prawa. Omawia m.in: dorobek naukowy prekursorów socjologii prawa i ich następców tradycje i rozwój socjologii prawa na świecie...
€14,14
€14,14

Samorząd terytorialny

W podręczniku szczegółowo omówiono zagadnienia organizacj... W podręczniku szczegółowo omówiono zagadnienia organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem przemian ustrojowych i funkcjonalnych, którym on stale podlega, w t...
€16,55
€16,55

Prawo rzeczowe

Kolejne, piąte wydanie Prawa rzeczowego uwzględnia zmiany... Kolejne, piąte wydanie Prawa rzeczowego uwzględnia zmiany dotyczące wielu instytucji prawnych, które nastąpiły od poprzedniej edycji książki. Omówiono je w sposób szczegółowy, a zarazem przystępn...
€18,85
€18,85

Prawo karne Testy i kazusy

Publikacja jest zbiorem pytań testowych z zakresu prawa k... Publikacja jest zbiorem pytań testowych z zakresu prawa karnego materialnego, koncentrujących się na problematyce części ogólnej Kodeksu karnego. Pytania mają charakter kazusów i zawierają cztery...
€15,58
€15,58