;
Zobacz jako
Sortuj po

Podstawy finansów i prawa finansowego

Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został n... Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został napisany przez autorów reprezentujących trzy trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni oraz...
€21,01 €17,76
€21,01 €17,76

Kryminalistyka Zarys wykładu

Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu krym... Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu kryminalistyka przeznaczone dla studentów prawa oraz osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami badań kryminalistycznych. Celem opracowa...
€12,81
€12,81

Materiały do nauki prawa karnego materia...

Publikacja stanowi poszerzoną wersję materiałów dydaktycz... Publikacja stanowi poszerzoną wersję materiałów dydaktycznych do nauki prawa karnego materialnego, której pierwsze wydanie ukazało się w 2007 r. Książka może okazać się pomocna w prowadzeniu z...
€10,30
€10,30

Prawo i postępowanie karne skarbowe

Stan prawny na 15.03.2010 r. Prawo i postępowanie karne ... Stan prawny na 15.03.2010 r. Prawo i postępowanie karne skarbowe to gruntowne teoretyczno-dogmatyczne opracowanie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarboweg...
€15,54
€15,54

Zasady Ustroju III Rzeczypospolitej Pols...

Stan prawny na 1 września 2009 r. Książka Zasady ustroju... Stan prawny na 1 września 2009 r. Książka Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy nie tylko politycznej organizacji państwa i systemu organów władzy publicznej oraz ich klasycznych ...
€12,88
€12,88

Wprowadzenie do polityki zdrowotnej

W niniejszej publikacji autor przedstawia koncepcję polit... W niniejszej publikacji autor przedstawia koncepcję polityki zdrowotnej, jej modele i związek z nauką. Stara się odpowiedzieć na pytanie, czy w sektorze zdrowotnym istnieje korupcja, wskazując na...
€16,40
€16,40

Historia myśli ustrojowej i społecznej

Niniejsza publikacja to pierwszy na polskim rynku podręcz... Niniejsza publikacja to pierwszy na polskim rynku podręcznik do historii myśli ustrojowej i społecznej - przedmiotu należącego do kanonu programowego studiów drugiego stopnia na kierunku administ...
€16,18
€16,18

Prawo karne Zarys instytucji i naczelne ...

W swojej książce Autor przedstawia w przejrzysty sposób n... W swojej książce Autor przedstawia w przejrzysty sposób najistotniejsze zagadnienia polskiego prawa karnego, poczynając od rozważań wstępnych i ewolucji instytucji tej gałęzi prawa, poprzez, kole...
€13,55
€13,55

Prawo karne materialne Część ogólna

Książka stanowi kompletny wykład części ogólnej prawa kar... Książka stanowi kompletny wykład części ogólnej prawa karnego, który obejmuje wiadomości wstępne, naukę o ustawie karnej, naukę o przestępstwie oraz naukę o karze i innych środkach reakcji na prz...
€15,47
€15,47

Polskie prawo konstytucyjne

Podstawę prawną podręcznika stanowi Konstytucja Rzeczypos... Podstawę prawną podręcznika stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., a także ustawy i inne akty prawne (w tym orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego) regulujące problem...
€12,85
€12,85

Polskie prawo konstytucyjne w zarysie Po...

Stan prawny na 1 września 2009r. Książka stanowi pomoc d... Stan prawny na 1 września 2009r. Książka stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów kierunków nieprawniczych (administracja, politologia, ekonomia, socjologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka...
€12,80
€12,80

Podstawy prawa wekslowego

Publikacja stanowi prezentację całego prawa wekslowego, g... Publikacja stanowi prezentację całego prawa wekslowego, główny nacisk położony jest na zagadnienia najważniejsze z punktu widzenia współczesnej praktyki - wystawianie i formę weksli, przenoszenie...
€10,15
€10,15