;
Zobacz jako
Sortuj po

Kryminologia

Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na ... Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku i jego środowisku. Jej przedmiotem są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym - w mikroskali rozpatruje indywidualne zacho...
€57,83
€57,83

Polskie prawo konstytucyjne Zarys wykładu

W opracowaniu zostały przedstawione wszystkie podstawowe ... W opracowaniu zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny eta...
€19,78
€19,78

Logika praktyczna z elementami wiedzy o ...

Pierwsza część podręcznika poświęcona została problematyc... Pierwsza część podręcznika poświęcona została problematyce formułowania myśli. Autor wyjaśnia kluczowe pojęcia logiczne, problemowo omawia zagadnienia naturalnych nieścisłości wyrażeń języka oraz...
€15,58
€15,58

Rynek turystyczny Ekonomiczne zagadnieni...

Zamierzeniem autorów książki jest analiza najbardziej akt... Zamierzeniem autorów książki jest analiza najbardziej aktualnych zjawisk i tendencji obserwowanych na globalizującym rynku turystycznym. Uwzględniono w niej zarówno dynamiczne zmiany zachodzące p...
€12,95
€12,95

Prawo administracyjne Repetytorium

Niniejsze repetytorium w zwięzły i przystępny sposób prze... Niniejsze repetytorium w zwięzły i przystępny sposób przedstawia najważniejsze wiadomości z zakresu prawa administracyjnego. Omówione w nim zagadnienia dotyczą przede wszystkim podstawowych zasad...
€10,28
€10,28

Materiały do nauki prawa karnego materia...

Prezentowany zbiór zawiera przede wszystkim kazusy dotycz... Prezentowany zbiór zawiera przede wszystkim kazusy dotyczące zasad odpowiedzialności, form zjawiskowych i stadialnych oraz okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną, a także wybranych zag...
€13,02
€13,02

Postępowanie cywilne Testy, ćwiczenia, d...

Repetytorium składa się z trzech części: obszernego testu... Repetytorium składa się z trzech części: obszernego testu wraz z kluczem odpowiedzi, ćwiczeń (kazusów) z rozwiązaniami oraz szczegółowych diagramów. Testy służą zweryfikowaniu wiedzy z zakresu sz...
€10,30
€10,30

Bioetyka dla lekarzy

Publikacja jest zwięzłym przewodnikiem pomocnym lekarzowi... Publikacja jest zwięzłym przewodnikiem pomocnym lekarzowi w podejmowaniu trudnych decyzji i ułatwiającym orientację w niełatwej problematyce etycznej związanej z wykonywaniem zawodów medycznych i...
€12,85
€12,85

Prawo reklamy

W książce zostały omówione najważniejsze regulacje z zakr... W książce zostały omówione najważniejsze regulacje z zakresu prawa reklamy, w tym: - ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, - ...
€15,54
€15,54

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej Repety...

Książka ta jest efektem pracy grupy pasjonatów, którzy sp... Książka ta jest efektem pracy grupy pasjonatów, którzy spotkali się w ramach działalności Sekcji Prawa Unii Europejskiej Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kons...
€10,34
€10,34

Historia polskiej myśli politycznej

Podręcznik niniejszy jest unikalną na rynku wydawniczym p... Podręcznik niniejszy jest unikalną na rynku wydawniczym pozycją omawiającą główne nurty doktrynalne polskiej myśli politycznej od wczesnego okresu polskiej historii nowożytnej do współczesności. ...
€12,85
€12,85

Mikroekonometria Modele i metody analizy...

Książka Mikroekonometria jest pierwszym w Polsce podręczn... Książka Mikroekonometria jest pierwszym w Polsce podręcznikiem analizy mikrodanych dotyczących zagadnień ekonomicznych, finansowych i społecznych. Mikroekonometria to ta cześć ekonometrii, która ...
€15,57
€15,57