;
Zobacz jako
Sortuj po

Wstęp do prawoznawstwa

W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk praw... W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Omówiono problematykę stanowienia i stosowa...
€14,43
€14,43

Kryminalistyka

Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku p... Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W części wstępnej d...
€53,20
€53,20

Kryminologia

Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na ... Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku i jego środowisku. Jej przedmiotem są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym - w mikroskali rozpatruje indywidualne zacho...
€53,03
€53,03

Powszechna historia państwa i prawa

W tym wydaniu fragmenty podręcznika, które nie odnoszą si... W tym wydaniu fragmenty podręcznika, które nie odnoszą się bezpośrednio do historii ustroju państwa, zostały zamieszczone petitem. Wprowadzono też pogrubienia podkreślające ważne partie materiału...
€18,36
€18,36

Prawo pracy

W podręczniku całościowo zaprezentowano problematykę praw... W podręczniku całościowo zaprezentowano problematykę prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, a także regulacji wynikających z przepisów unijnych. Obecne wydanie zostało w...
€18,42
€18,42

Kryminalistyka Zarys wykładu

Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu krym... Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu kryminalistyka przeznaczone dla studentów prawa oraz osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami badań kryminalistycznych. Celem opracowa...
€11,96
€11,96

Wykładowca doskonały Podręcznik nauczyci...

W modelu uniwersytetu stworzonym przez Wilhelma Humboldta... W modelu uniwersytetu stworzonym przez Wilhelma Humboldta wykładowca był uczonym, który przedstawiał studentom wyniki własnych przemyśleń i eksperymentów. Współcześnie, gdy większość dydaktyków p...
€14,40
€14,40

Ekonomia eksperymentalna

Pierwszy polski podręcznik ekonomii eksperymentalnej -... Pierwszy polski podręcznik ekonomii eksperymentalnej - Czy ekonomia może posługiwać się metodą eksperymentalną? - Czy da się stworzyć prawdziwy rynek w laboratorium? - Czy można w efektywny ...
€9,71
€9,71

Przedsiębiorczość

Glinka i Gudkova traktują przedsiębiorczość jako proces r... Glinka i Gudkova traktują przedsiębiorczość jako proces równoległy do cyklu życia firmy. Jest to podejście amerykańskie, wypracowane w grupie Babson College i rozpropagowane przez takich autorów,...
€15,38
€15,38

Ustrój polityczny RP w świetle Konstytuc...

Uaktualnione, siódme już wydanie podręcznika obejmuje szc... Uaktualnione, siódme już wydanie podręcznika obejmuje szczegółowe i przystępne omówienie m.in.: – zasad ustroju politycznego, – regulacji prawnych dotyczących organizacji, podstaw funkcjonowani...
€12,00
€12,00

Prawo administracyjne Zagadnienia ustrojowe

W książce przedstawione zostały podstawowe zagadnienia us... W książce przedstawione zostały podstawowe zagadnienia ustrojowego prawa administracyjnego, w tym w szczególności podstawy prawne działania naczelnych i centralnych organów administracji rządowej...
€14,50
€14,50

Normatywność prawa

Książka rysuje obraz współczesnej debaty nad normatywnośc... Książka rysuje obraz współczesnej debaty nad normatywnością prawa i stanowi istotny głos w tej debacie. Pokazuje też, w jaki sposób w refleksję filozoficznoprawną i filozoficzną włączać można ust...
€14,54
€14,54