;
Zobacz jako
Sortuj po

Rzymskie prawo prywatne Kompendium

Opracowanie obejmuje całość zagadnień prawa rzymskiego. W... Opracowanie obejmuje całość zagadnień prawa rzymskiego. W publikacji przystępnie i zwięźle zaprezentowano instytucje i zasady tego prawa, w tym: • pojęcie, podziały, systematykę prawa rzymskiego...
€15,90
€15,90

Socjologia prawa Zarys wykładu

Podręcznik przedstawia kluczowe zagadnienia z zakresu soc... Podręcznik przedstawia kluczowe zagadnienia z zakresu socjologii prawa. Omawia m.in: dorobek naukowy prekursorów socjologii prawa i ich następców tradycje i rozwój socjologii prawa na świecie...
€13,64 €11,14
€13,64 €11,14

Polskie prawo konstytucyjne Zarys wykładu

W podręczniku przedstawiono wszystkie podstawowe elementy... W podręczniku przedstawiono wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego: • zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, • pozycję jednostki, • system źródeł prawa, • poszczegól...
€17,39
€17,39

Prawo rzeczowe

Kolejne, piąte wydanie Prawa rzeczowego uwzględnia zmiany... Kolejne, piąte wydanie Prawa rzeczowego uwzględnia zmiany dotyczące wielu instytucji prawnych, które nastąpiły od poprzedniej edycji książki. Omówiono je w sposób szczegółowy, a zarazem przystępn...
€18,19
€18,19

Prawo karne Część ogólna

W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące tzw. części ... W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące tzw. części ogólnej prawa karnego obejmujące m.in. naukę o czynie zabronionym, karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych śr...
€16,10
€16,10

Prawo rodzinne

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją podręcznika Profes... Niniejsze opracowanie jest kontynuacją podręcznika Profesora Jerzego Ignatowicza, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1987 r., ostatnie wydanie zaktualizowane przez samego Profesora - w 1996 r...
€17,52
€17,52

Kryminalistyka

Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku p... Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W części wstępnej d...
€50,43
€50,43

Prawo finansowe Prawo finansów publiczny...

W publikacji w przystępny sposób omówiono: – prawo finan... W publikacji w przystępny sposób omówiono: – prawo finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskie...
€20,51
€20,51

Historia ustroju i prawa polskiego 1772-...

Niniejszy podręcznik jest zarysem wykładu z historii ustr... Niniejszy podręcznik jest zarysem wykładu z historii ustroju społeczno-politycznego i prawa sądowego, obowiązujących na ziemiach polskich od pierwszego rozbioru do odzyskania niepodległości. Auto...
€15,87
€15,87

Postępowania administracyjne i sądowoadm...

Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki po... Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Oprócz uwag do...
€17,81
€17,81

Prawo żywnościowe

Podręcznik omawia podstawowe zagadnienia prawa żywnościow... Podręcznik omawia podstawowe zagadnienia prawa żywnościowego, jego historię i miejsce w polskim systemie prawa, a także zagadnienia szczegółowe, przede wszystkim wymagania dotyczące jakości środk...
€17,91
€17,91

Wykładnia prawa Zasady - reguły - wskazówki

Siódme wydanie pierwszego w polskiej literaturze podręczn... Siódme wydanie pierwszego w polskiej literaturze podręcznikowego opracowania wykładni prawa łączy podbudowę teoretyczną z dyrektywami praktycznej interpretacji tekstów prawnych. Dyrektywy te są t...
€15,86
€15,86