;
Zobacz jako
Sortuj po

Zobowiązania Część ogólna

Autorzy przystępnie, w usystematyzowany i pogłębiony spos... Autorzy przystępnie, w usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawiają zagadnienia części ogólnej zobowiązań: – ich istotę, powstawanie, wykonanie, skutki niewykonania czy wygaśnięcia, – tre...
€18,01
€18,01

Prawo rodzinne

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją podręcznika Profes... Niniejsze opracowanie jest kontynuacją podręcznika Profesora Jerzego Ignatowicza, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1987 r., ostatnie wydanie zaktualizowane przez samego Profesora - w 1996 r...
€19,81
€19,81

Prawo administracyjne materialne

Książka stanowi kompleksowe opracowanie przedstawiające w... Książka stanowi kompleksowe opracowanie przedstawiające współczesne zagadnienia materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w niej m.in.: - regulacje administracyjnoprawne stanowiące o obywat...
€20,94
€20,94

System ubezpieczeń społecznych Zagadnien...

Zakres podręcznika obejmuje ubezpieczenia emerytalne, ren... Zakres podręcznika obejmuje ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Dokonano w nim zwięzłej analizy ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach w razie choroby i ...
€23,03
€23,03

Prawo rzeczowe i rodzinne Kazusy

W publikacji Prawo rzeczowe i rodzinne. Kazusy Czytelnik ... W publikacji Prawo rzeczowe i rodzinne. Kazusy Czytelnik znajdzie kazusy wraz z rozwiązaniami odnoszące się do zagadnień z prawa rzeczowego i rodzinnego ułożone w kolejności wynikającej z systema...
€14,32
€14,32

Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji

Podręcznik stanowi wprowadzenie do retoryki, negocjacji i... Podręcznik stanowi wprowadzenie do retoryki, negocjacji i teorii komunikacji dla adeptów prawa. Zawiera - przy szerokim ujęciu tematu - wiedzę dziś nie tylko użyteczną, ale podstawową dla każdego...
€17,99
€17,99

Prawo prywatne międzynarodowe

Podręcznik zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatn... Podręcznik zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze or...
€18,09
€18,09

Prawo karne wykonawcze z elementami poli...

W podręczniku w sposób kompleksowy omówiono przepisy praw... W podręczniku w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. W obecnym wydaniu uwzględniono zmiany w prawie karnym, szczególnie jego...
€18,12
€18,12

Kryminologia

Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na ... Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku i jego środowisku. Jej przedmiotem są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym - w mikroskali rozpatruje indywidualne zacho...
€57,31
€57,31

Prawo żywnościowe

Podręcznik omawia podstawowe zagadnienia prawa żywnościow... Podręcznik omawia podstawowe zagadnienia prawa żywnościowego, jego historię i miejsce w polskim systemie prawa, a także zagadnienia szczegółowe, przede wszystkim wymagania dotyczące jakości środk...
€18,21
€18,21

Postępowanie karne w sprawach międzynaro...

Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie współpracy międzynar... Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Autorka w sposób przejrzysty i syntetyczny przedstawia jej formy, podstawowe instrumenty oraz krajowe rozwiązan...
€12,72
€12,72

Dynamika procesu karnego Podręcznik do k...

Publikacja stanowi praktyczny niezbędnik dla osób przygot... Publikacja stanowi praktyczny niezbędnik dla osób przygotowujących się do egzaminu z postępowania karnego lub innych egzaminów zawodowych. Opracowanie zawiera: - 100 kazusów przygotowanych na ...
€12,76
€12,76