;
Zobacz jako
Sortuj po

KSH. Kodeks spółek handlowych wyd. 38

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 2 stycznia 2023 r.Książka zawiera:Tekst usta... Stan prawny: 2 stycznia 2023 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks spółek handlowych,Indeks rzeczowy.Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i t...
Opracowanie Zbiorowe
€4,57
€4,57

KC. Kodeks cywilny wyd. 52

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 2 stycznia 2023 r.Książka zawiera:Tekst usta... Stan prawny: 2 stycznia 2023 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks cywilny,Indeks rzeczowy.Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndek...
Opracowanie Zbiorowe
€3,67
€3,67

KKW. Kodeks karny wykonawczy wyd. 38

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 2 stycznia 2023 r.Książka zawiera:Tekst usta... Stan prawny: 2 stycznia 2023 r.Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy,Indeks rzeczowy.Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i te...
Opracowanie Zbiorowe
€4,76
€4,76

KPC Kodeks postępowania cywilnego

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 2 września 2022 r. Książka zawiera: ... Stan prawny: 2 września 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwa...
Opracowanie Zbiorowe
€4,88
€4,88

KKS Kodeks karny skarbowy

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2022 r. Książka zawiera: Te... Stan prawny: 1 września 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny skarbowy, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji C...
Opracowanie Zbiorowe
€4,05
€4,05

KPA PPSA Kodeks postępowania administrac...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 2 września 2022 r. Książka zawiera: ... Stan prawny: 2 września 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Tekst ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Indeks r...
Opracowanie Zbiorowe
€2,96
€2,96

VAT wyd. 25

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera:Ustawę o podatku od towarów i usług,Rozpo... Książka zawiera:Ustawę o podatku od towarów i usług,Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom z dnia 9 grudnia 2014 r.,Indeks rzeczowy.Seria...
Opracowanie Zbiorowe
€6,82
€6,82

Podatek dochodowy od osób fizycznych wyd...

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera:Tekst ustawy Podatek dochodowy od osób fi... Książka zawiera:Tekst ustawy Podatek dochodowy od osób fizycznych,Indeks rzeczowy.Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€5,49
€5,49

Podatek dochodowy od osób prawnych wyd. 20

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera:Tekst ustawy Podatek dochodowy od osób pr... Książka zawiera:Tekst ustawy Podatek dochodowy od osób prawnych,Indeks rzeczowy.Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€5,48
€5,48

Ordynacja podatkowa wyd. 44

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera:Tekst ustawy Ordynacja podatkowa,Rozporzą... Książka zawiera:Tekst ustawy Ordynacja podatkowa,Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych z dnia 22 sierpnia 2005 r.,Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie z...
Opracowanie Zbiorowe
€4,58
€4,58

Karta Nauczyciela

Stan prawny: 4.05.2022 r. Publikacja obejmuje zmiany w... Stan prawny: 4.05.2022 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 30.4.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 24 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 935). Ksi...
€4,73
€4,73

Prawo upadłościowe

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2022 r. Książka zawiera: Teks... Stan prawny: 1 września 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo upadłościowe, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytel...
Opracowanie Zbiorowe
€4,09
€4,09