;
Zobacz jako
Sortuj po

Ordynacja podatkowa

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 3 stycznia 2022 r. Książka zawiera: Te... Stan prawny: 3 stycznia 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Ordynacja podatkowa, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czy...
Opracowanie Zbiorowe
€3,71 €2,94
€3,71 €2,94

KK Kodeks karny

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 3 stycznia 2022 r. Książka zawiera: Teks... Stan prawny: 3 stycznia 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne has...
Opracowanie Zbiorowe
€2,51
€2,51

Kodeks drogowy

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 28 kwietnia 2021 r. Publikacja w podwójny... Stan prawny: 28 kwietnia 2021 r. Publikacja w podwójnym stanie prawnym obejmuje zmiany wchodzące w życie: 20.5.2021 r. zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektór...
Opracowanie Zbiorowe
€6,85
€6,85

Kodeks spółek handlowych

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks spółek handlowych,... Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks spółek handlowych, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rz...
Opracowanie Zbiorowe
€3,23
€3,23

KSH. Kodeks spółek handlowych

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 20 kwietnia 2022 r. Publikacja obejmuje z... Stan prawny: 20 kwietnia 2022 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 13.10.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego ...
Opracowanie Zbiorowe
€3,70
€3,70

Karta Nauczyciela

Stan prawny: 4.05.2022 r. Publikacja obejmuje zmiany w... Stan prawny: 4.05.2022 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 30.4.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 24 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 935). Ksi...
€4,73
€4,73

Prawo wykroczeń

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks wykroczeń, Tekst u... Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks wykroczeń, Tekst ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przyp...
Opracowanie Zbiorowe
€3,17
€3,17

Prawo restrukturyzacyjne

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 14 stycznia 2022 r. Książka zawiera: Tek... Stan prawny: 14 stycznia 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, Ustawę ...
Opracowanie Zbiorowe
€4,32
€4,32

Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o bie...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 14 stycznia 2022 r. Książka zawiera: Ust... Stan prawny: 14 stycznia 2022 r. Książka zawiera: Ustawę o rachunkowości, Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Praw...
Opracowanie Zbiorowe
€4,36
€4,36

Prawo własności przemysłowej

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 14 stycznia 2022 r. Książka zawiera: Tek... Stan prawny: 14 stycznia 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo własności przemysłowej, Rozporządzenia, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian ...
Opracowanie Zbiorowe
€4,76
€4,76

KK. Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 10 stycznia 2022 r. Książka zawiera: T... Stan prawny: 10 stycznia 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod g...
Opracowanie Zbiorowe
€10,47
€10,47

Prawo zamówień publicznych

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 4 stycznia 2022 r. Książka zawiera: Te... Stan prawny: 4 stycznia 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo zamówień publicznych, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo"...
Opracowanie Zbiorowe
€4,37
€4,37