;
Zobacz jako
Sortuj po

Unia 1940-1948 Dzieje zapomnianego ruchu...

Książka prezentuje dzieje utworzonej w 1940 r. Unii – org... Książka prezentuje dzieje utworzonej w 1940 r. Unii – organizacji polityczno-wojskowej, odwołującej się do katolickiej nauki społecznej oraz polskiego mesjanizmu. Liderzy Unii pragnęli, aby stała...
€10,83
€10,83

Instytucja ułaskawienia w prawie polskim

Prawo łaski, unormowane w Konstytucji, oddziałuje w sferz... Prawo łaski, unormowane w Konstytucji, oddziałuje w sferze wielu gałęzi prawa, zwłaszcza prawa karnego materialnego i procesowego, konstytucyjnego, administracyjnego. Praca niniejsza prezentuje p...
€35,52
€35,52

Odpowiedzialność posłów i senatorów na t...

Monografia jest pierwszym kompleksowym opracowaniem probl... Monografia jest pierwszym kompleksowym opracowaniem problematyki odpowiedzialności posłów i senatorów w Rzeczypospolitej Polskiej. Wychodząc od analizy konstytucyjnych zasad suwerenności naro...
€21,68
€21,68

Instytucja pytań prawnych w sprawach sąd...

Prezentowana monografia dotyczy problematyki rozwiązywani... Prezentowana monografia dotyczy problematyki rozwiązywania tzw. trudnych przypadków stosowania prawa za pośrednictwem instytucji pytań prawnych. Praca zawiera kompleksową analizę porównawczą regu...
€24,54
€24,54

Postępowanie administracyjne w Europie

W dobie daleko zaawansowanej integracji europejskiej potr... W dobie daleko zaawansowanej integracji europejskiej potrzeba rozwijania badań komparatystycznych zdaje się nie budzić najmniejszych wątpliwości. Pozwalają one na pełniejszą ocenę rodzimych dokon...
€18,98
€18,98

Nadużywanie pozycji dominującej w prawie...

W niniejszej monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytan... W niniejszej monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak w warunkach dokonującej się ekonomizacji stosowania art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinno się obecnie inter...
€19,03
€19,03

Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia

Książka jest monograficznym opracowaniem tematyki przenie... Książka jest monograficznym opracowaniem tematyki przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia - zagadnienia ważnego dla praktyki przede wszystkim z uwagi na wykorzystanie cesji ubezpieczeniowej przy...
€19,12
€19,12

Pojęcie administracji publicznej a "swob...

Niniejsza książka to jedno z najważniejszych dzieł M. Zim... Niniejsza książka to jedno z najważniejszych dzieł M. Zimmermanna, które zostało napisane w 1945 r., ale ze względu na sprzeciw cenzury - wydane w roku 1959. Publikacja przedstawia, w ujęciu hist...
€13,51
€13,51

Status prawny samodzielnego publicznego ...

Prezentowana monografia w sposób kompleksowy przedstawia ... Prezentowana monografia w sposób kompleksowy przedstawia problematykę statusu prawnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Autorka wskazuje, iż „hybrydalna” konstrukcja SPZOZ wym...
€16,47
€16,47

Docelowy system VAT w Unii Europejskiej ...

Stan prawny na 1.02.2010 r. Niniejsza publikacja przedst... Stan prawny na 1.02.2010 r. Niniejsza publikacja przedstawia analizę prawnopodatkowych i finansowych aspektów funkcjonowania przejściowego systemu VAT w zakresie opodatkowania wymiany handlowej ...
€19,01
€19,01

Prawna ochrona przyrody w Polsce Czechac...

Przedmiotem niniejszej monografii są badania komparatysty... Przedmiotem niniejszej monografii są badania komparatystyczne trzech systemów prawnych ochrony przyrody, których najważniejszymi źródłami są: polska ustawa z 2004 r. o ochronie przyrody, czeska...
€21,68
€21,68

Zawieranie umów między przedsiębiorcami

Stan prawny na 7.01.2010 r. W książce kompleksowo omówio... Stan prawny na 7.01.2010 r. W książce kompleksowo omówiono problematykę zawierania umów - zarówno ogólne, jak i szczególne regulacje polskiego prawa znajdujące zastosowanie do przedsiębiorców. P...
€19,04
€19,04