;
Zobacz jako
Sortuj po

Mieczysław F. Rakowski Biografia polityczna

Mieczysław Franciszek Rakowski, ostatni I sekretarz KC PZ... Mieczysław Franciszek Rakowski, ostatni I sekretarz KC PZPR (1989–1990), premier (1988–1989), wicepremier (1981–1985) oraz wicemarszałek Sejmu PRL (1985–1988), współtwórca i wieloletni redaktor n...
€10,76
€10,76

Przeciwko PAX SOVIETICA Narodowe Zjednoc...

Monografia ukazuje dzieje Narodowego Zjednoczenia Wojskow... Monografia ukazuje dzieje Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, największej, obok Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, organizacji polskiego podziemia antykomunistycznego. NZW było bezpośrednią konty...
€12,12
€12,12

Ryzyko niezdolności do pracy

Publikacja stanowi monograficzne opracowanie ryzyka niezd... Publikacja stanowi monograficzne opracowanie ryzyka niezdolności do pracy. Jego doniosłość społeczna jest bezsporna. Niebezpieczeństwo utraty zdolności zarobkowych z powodu naruszenia sprawności ...
€35,99
€35,99

Korzystanie z chronionego wynalazku w ce...

Książka stanowi pierwsze szerokie opracowanie w literatur... Książka stanowi pierwsze szerokie opracowanie w literaturze polskiej poświęcone regule Bolara upoważniającej do korzystania z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu, która została wpro...
€22,56
€22,56

Prawo planowania i zagospodarowania prze...

W publikacji omówiono złożone relacje pomiędzy prawem pla... W publikacji omówiono złożone relacje pomiędzy prawem planowania i zagospodarowania przestrzennego a prawem ochrony środowiska. Przedmiotem analizy są nie tylko obowiązujące regulacje prawne, lec...
€40,51
€40,51

Zarządzanie sprawami wspólnymi dla dużyc...

W książce przedstawiono zagadnienia zarządzania sprawami ... W książce przedstawiono zagadnienia zarządzania sprawami wspólnymi dla dużych miast i ich zurbanizowanego otoczenia w Polsce w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). Kwestie te o...
€31,70
€31,70

Chmura obliczeniowa Prawne aspekty zasto...

Publikacja przedstawia kompleksową analizę podstaw prawny... Publikacja przedstawia kompleksową analizę podstaw prawnych podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w chmurze obliczeniowej ze wskazaniem postulatów de lege ferenda. Autor omawia: ...
€38,54
€38,54

Prawne problemy i wyzwania Unii Europejs...

Unia Europejska przechodzi jeden z najpoważniejszych kryz... Unia Europejska przechodzi jeden z najpoważniejszych kryzysów w swojej historii. Napięcia są konsekwencją określonego ukształtowania instytucji lub procedur unijnych, a krytykujący obecną sytuacj...
€36,04
€36,04

Limits of Harmonisation and Convergence ...

In 2015 the European legislator stopped the legislative p... In 2015 the European legislator stopped the legislative process concerning the Common European Sales Law. The fully-fledged autonomous European system of contract law met with a mixed reception a...
€44,95
€44,95

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspekt... Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób - zarówno o charakterze pracowniczym, jak i niepracowniczym. Uwarunkowania ry...
€35,94
€35,94

Fakultatywne działania administracji pub...

W publikacji omówiono zagadnienie fakultatywności działan... W publikacji omówiono zagadnienie fakultatywności działania organu administracji publicznej, rozumianej jako przyznany temu organowi przez ustawodawcę wybór pomiędzy podjęciem a powstrzymaniem si...
€45,04
€45,04

Prawne aspekty norm technicznych Normali...

Regulacje z wykorzystaniem norm technicznych, wspierane p... Regulacje z wykorzystaniem norm technicznych, wspierane przez Unię Europejską, stają się niezbędne już nie tylko w sferze techniki. Obecnie nie ma w zasadzie dziedziny, w której normy techniczne ...
€35,92
€35,92