;
Zobacz jako
Sortuj po

Policja Państwowa w województwie wołyńsk...

Książka przedstawia powstanie, organizację, stan personal... Książka przedstawia powstanie, organizację, stan personalny oraz najważniejsze kierunki działania i wyniki pracy Policji Państwowej na Wołyniu w okresie międzywojennym. Do zadań tej formacji nale...
€10,06
€10,06

Prewencja indywidualna w procesie karnym

Jest to kompleksowa publikacja prezentująca wykorzystanie... Jest to kompleksowa publikacja prezentująca wykorzystanie procesu karnego i instytucji karnoprocesowych do zapobiegania popełnianiu przestępstw. Głównym przedmiotem analizy jest stosowanie środkó...
€30,98
€30,98

Ochrona wzorów użytkowych

W książce przenalizowano instytucję wzoru użytkowego ureg... W książce przenalizowano instytucję wzoru użytkowego uregulowaną w ustawie Prawo włas­ności przemysłowej – w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone ustawą z 16.09.2019 r. o zmianie ustawy –...
€30,96
€30,96

Dopuszczalność dowodu sprzecznego z praw...

Publikacja jest pierwszą na rynku monografią kompleksowo ... Publikacja jest pierwszą na rynku monografią kompleksowo omawiającą najistotniejsze zagadnienia związane z instytucją dowodu sprzecznego z prawem w procesie cywilnym. W książce: - scharakteryzo...
€33,36
€33,36

Podziemna sieć społeczna Casus z dziejów...

Książka Podziemna sieć społeczna. Casus z dziejów konspir... Książka Podziemna sieć społeczna. Casus z dziejów konspiracji solidarnościowej jest monografią jednego z najważniejszych środowisk opozycyjnych lat osiemdziesiątych. Uformowało się ono wokół kilk...
€7,53
€7,53

Dyscyplina finansów publicznych Aktualne...

W książce przedstawiono aktualne kwestie pojawiające się ... W książce przedstawiono aktualne kwestie pojawiające się na gruncie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: - do...
€30,98
€30,98

Dobra wiara w podatku od wartości dodanej

Koncepcja dobrej wiary stworzona została w orzecznictwie ... Koncepcja dobrej wiary stworzona została w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W dobrej wierze pozostaje wyłącznie podatnik, który nie wiedział lub przy zachowaniu należyte...
€30,99
€30,99

Wkrótce już stanę przed innym sądem... P...

Autorka na konkretnych przykładach pokazuje charakter i r... Autorka na konkretnych przykładach pokazuje charakter i rodzaj represji stosowanych latach 1944–1956 wobec przedwojennych prawników – niemających, zdaniem władz, „należytego stosunku ideowego do ...
€10,12
€10,12

Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ube...

Ubezpieczenia mienia stanowią jądro działalności ubezpiec... Ubezpieczenia mienia stanowią jądro działalności ubezpieczeniowej, dlatego prawie wszystkie najbardziej kontrowersyjne i najgoręcej dyskutowane zagadnienia prawa ubezpieczeniowego są z nimi związ...
€31,14
€31,14

Podziemne dziennikarstwo Funkcjonowanie ...

Książka pokazuje historię siedmiu podziemnych pism inform... Książka pokazuje historię siedmiu podziemnych pism informacyjno-publicystycznych wychodzących w Warszawie w latach 1981?1989: „CDN – Głosu Wolnego Robotnika”, „KOS-a”, „Przeglądu Wiadomości Agenc...
€12,87
€12,87

Przestępczość XXI wieku

Książka porusza ważne problemy z zakresu kryminologii, pr... Książka porusza ważne problemy z zakresu kryminologii, prawa karnego i patologii społecznych. Autorzy, młodzi naukowcy z Polski i zagranicy, omówili m.in. następujące zjawiska przestępcze i patol...
€31,10
€31,10

Unia 1940-1948 Dzieje zapomnianego ruchu...

Książka prezentuje dzieje utworzonej w 1940 r. Unii – org... Książka prezentuje dzieje utworzonej w 1940 r. Unii – organizacji polityczno-wojskowej, odwołującej się do katolickiej nauki społecznej oraz polskiego mesjanizmu. Liderzy Unii pragnęli, aby stała...
€10,18
€10,18