;
Zobacz jako
Sortuj po

Towarzysze z betonu Dogmatyzm w PZPR 198...

Celem książki jest przedstawienie funkcjonowania grup dog... Celem książki jest przedstawienie funkcjonowania grup dogmatycznych PZPR w latach osiemdziesiątych na płaszczyźnie ogólnopolskiej oraz lokalnej, wskazanie ich bliższej i dalszej genezy, ukazanie ...
€13,81
€13,81

Naruszenie prawa do znaku towarowego ren...

Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z naru... Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z naruszeniem prawa do znaku towarowego renomowanego w trzech systemach prawnych, tj. w prawie polskim, Unii Europejskiej i federalnym prawie am...
€33,67
€33,67

Swoboda wypowiedzi artystycznej Standard...

W prezentowanej publikacji autor definiuje, czym jest wyp... W prezentowanej publikacji autor definiuje, czym jest wypowiedź artystyczna, określa jej granice, a także podaje uzasadnienie jej ochrony. Analizuje również relacje wolności wypowiedzi artystyczn...
€33,59
€33,59

Społeczny charakter świadczeń w polskim ...

W publikacji autorka podejmuje problematykę – innych niż ... W publikacji autorka podejmuje problematykę – innych niż wynagrodzenie za pracę – świadczeń związanych z pracą o charakterze społecznym, do których wypłacania zobowiązani są w określonych sytuacj...
€33,75
€33,75

Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ube...

Ubezpieczenia mienia stanowią jądro działalności ubezpiec... Ubezpieczenia mienia stanowią jądro działalności ubezpieczeniowej, dlatego prawie wszystkie najbardziej kontrowersyjne i najgoręcej dyskutowane zagadnienia prawa ubezpieczeniowego są z nimi związ...
€33,75
€33,75

Policja Państwowa w województwie wołyńsk...

Książka przedstawia powstanie, organizację, stan personal... Książka przedstawia powstanie, organizację, stan personalny oraz najważniejsze kierunki działania i wyniki pracy Policji Państwowej na Wołyniu w okresie międzywojennym. Do zadań tej formacji nale...
€10,74
€10,74

Publicznoprawny status jednostki skrajni...

Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jedne... Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jednej strony skrajne ubóstwo negatywnie wpływa na możliwość korzystania z praw człowieka, z drugiej zaś prawa człowieka mogą się przyczynić d...
€25,87
€25,87

Bezpaństwowość w prawie publicznym

W książce przedstawiono fundamentalne zagadnienia dogmaty... W książce przedstawiono fundamentalne zagadnienia dogmatyki prawa publicznego dotyczące bezpaństwowości, m.in.: definicję tego pojęcia i administracyjnoprawny reżim regulujący problematykę bezpań...
€36,16
€36,16

Unia 1940-1948 Dzieje zapomnianego ruchu...

Książka prezentuje dzieje utworzonej w 1940 r. Unii – org... Książka prezentuje dzieje utworzonej w 1940 r. Unii – organizacji polityczno-wojskowej, odwołującej się do katolickiej nauki społecznej oraz polskiego mesjanizmu. Liderzy Unii pragnęli, aby stała...
€10,86
€10,86

Aksjologia prawa administracyjnego Tom 1

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadni... W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na...
€52,55
€52,55

Wolność w prawie administracyjnym

Publikacja przedstawia dorobek kolejnego, siódmego już, K... Publikacja przedstawia dorobek kolejnego, siódmego już, Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Naukowego Administratywistów, które odbyło się w Krakowie w czerwcu 2016 r. Wzięli w nim udział pracownic...
€38,91
€38,91

Polish Tax System Business Opportunities...

This book is a unique tax law publication on fundamental ... This book is a unique tax law publication on fundamental elements of Polish tax system. It concentrates on key issues of contemporary tax law in Poland in particular on the assessment of legal in...
€72,25
€72,25