;
Zobacz jako
Sortuj po

Pozyskać przeciwnika Stosunki polityczne...

Książka ta stanowi próbę analizy stosunków między państwe... Książka ta stanowi próbę analizy stosunków między państwem polskim a mieszkającą w nim mniejszością i emigracją rosyjską w latach 1926–1935. Czytelnik znajdzie w tej książce analizę położenia spo...
€10,92
€10,92

W cieniu Einsatzgruppen Volksdeutscher S...

Opracowanie Zbiorowe
Do tej pory ani polska, ani niemiecka historiografia nie ... Do tej pory ani polska, ani niemiecka historiografia nie wyeksponowały i nie przeanalizowały w pełni znaczenia Selbstschutzu w pierwszych miesiącach okupacji w Polsce. Dominuje refleksja nad aspe...
Opracowanie Zbiorowe
€11,10
€11,10

Procedury odwoławcze w europejskim prawi...

Zamówienia publiczne są jedną z dziedzin, w której doszło... Zamówienia publiczne są jedną z dziedzin, w której doszło do wprowadzenia unijnego standardu ochrony prawnej wymaganej od prawa krajowego. W preambułach do dyrektyw odwoławczych znajdziemy de...
€35,09
€35,09

Policja Państwowa w województwie wołyńsk...

Książka przedstawia powstanie, organizację, stan personal... Książka przedstawia powstanie, organizację, stan personalny oraz najważniejsze kierunki działania i wyniki pracy Policji Państwowej na Wołyniu w okresie międzywojennym. Do zadań tej formacji nale...
€9,79
€9,79

Publicznoprawny status jednostki skrajni...

Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jedne... Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jednej strony skrajne ubóstwo negatywnie wpływa na możliwość korzystania z praw człowieka, z drugiej zaś prawa człowieka mogą się przyczynić d...
€23,26
€23,26

Prawo planowania i zagospodarowania prze...

W publikacji omówiono złożone relacje pomiędzy prawem pla... W publikacji omówiono złożone relacje pomiędzy prawem planowania i zagospodarowania przestrzennego a prawem ochrony środowiska. Przedmiotem analizy są nie tylko obowiązujące regulacje prawne, lec...
€41,71
€41,71

Zarządzanie sprawami wspólnymi dla dużyc...

W książce przedstawiono zagadnienia zarządzania sprawami ... W książce przedstawiono zagadnienia zarządzania sprawami wspólnymi dla dużych miast i ich zurbanizowanego otoczenia w Polsce w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). Kwestie te o...
€32,64
€32,64

Skutki prawne śmierci pracodawcy

Publikacja stanowi pierwsze na rynku polskim omówienie in... Publikacja stanowi pierwsze na rynku polskim omówienie instytucji wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy, a także wynikłe z tego powodu następstwa prawne w obszarze stosunku pracy....
€30,14
€30,14

Zasada jawności w sądowym postępowaniu c...

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problema... Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki zasady jawności w sądowym postępowaniu cywilnym. Autorka wykorzystuje poszczególne rodzaje i tryby sądowych postępowań cywilnych w ce...
€30,33
€30,33

Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezg...

Opracowanie dotyczy kwestii odpowiedzialności odszkodowaw... Opracowanie dotyczy kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej, w tym. m.in. - zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialnośc...
€30,23
€30,23

Zasada budzenia zaufania w ogólnym postę...

Publikacja stanowi omówienie zasady ogólnej budzenia zauf... Publikacja stanowi omówienie zasady ogólnej budzenia zaufania uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej. Przedstawiono w niej jej genezę oraz ewolucję, jak również sposoby r...
€27,90
€27,90

Polityka i sprawiedliwość w Grecji przed...

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją opisują... Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją opisującą idee polityki i sprawiedliwości w Grecji przedsokratejskiej. Autorka przedstawia genezę i ewolucję pojęć związanych z państwem i prawem...
€23,21
€23,21