;
Zobacz jako
Sortuj po

Sowietyzacja Wołynia 1944-1956

Historia Wołynia nie skończyła się w 1945 r., wraz z wyja... Historia Wołynia nie skończyła się w 1945 r., wraz z wyjazdem ocalałych z wojennej pożogi Polaków, lecz miała swoją burzliwą kontynuację. Powojenne dzieje Wołynia są historią Ukraińców – dawnych ...
€9,55
€9,55

Mieczysław F. Rakowski Biografia polityczna

Mieczysław Franciszek Rakowski, ostatni I sekretarz KC PZ... Mieczysław Franciszek Rakowski, ostatni I sekretarz KC PZPR (1989–1990), premier (1988–1989), wicepremier (1981–1985) oraz wicemarszałek Sejmu PRL (1985–1988), współtwórca i wieloletni redaktor n...
€10,78 €7,26
€10,78 €7,26

Organizacja „Ruch” (1965-1970)

„Ruch” był największą tajną organizacją niepodległościową... „Ruch” był największą tajną organizacją niepodległościową istniejącą w okresie rządów Władysława Gomułki. Powstał w połowie lat sześćdziesiątych z inicjatywy braci Andrzeja i Benedykta Czumów, St...
€10,81
€10,81

Powstanie zakładu a unikanie opodatkowan...

Stan prawny: 15 stycznia 2022 r. Książka w sposób komp... Stan prawny: 15 stycznia 2022 r. Książka w sposób kompleksowy omawia instytucję zakładu podatkowego w międzynarodowym prawie podatkowym. Analizie zostały poddane wszystkie typy oraz podtypy...
€31,78
€31,78

Białoruski ruch niepodległościowy w czas...

Monografia traktuje o białoruskich dążeniach niepodległoś... Monografia traktuje o białoruskich dążeniach niepodległościowych w czasie II wojny światowej. Autor ukazuje postawy działaczy białoruskich wobec Polski, III Rzeszy i Związku Radzieckiego, próby u...
€10,78
€10,78

Przeciwko PAX SOVIETICA Narodowe Zjednoc...

Monografia ukazuje dzieje Narodowego Zjednoczenia Wojskow... Monografia ukazuje dzieje Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, największej, obok Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, organizacji polskiego podziemia antykomunistycznego. NZW było bezpośrednią konty...
€12,14
€12,14

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspekt... Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób - zarówno o charakterze pracowniczym, jak i niepracowniczym. Uwarunkowania ry...
€36,01
€36,01

Prawne problemy i wyzwania Unii Europejs...

Unia Europejska przechodzi jeden z najpoważniejszych kryz... Unia Europejska przechodzi jeden z najpoważniejszych kryzysów w swojej historii. Napięcia są konsekwencją określonego ukształtowania instytucji lub procedur unijnych, a krytykujący obecną sytuacj...
€36,11
€36,11

Limits of Harmonisation and Convergence ...

In 2015 the European legislator stopped the legislative p... In 2015 the European legislator stopped the legislative process concerning the Common European Sales Law. The fully-fledged autonomous European system of contract law met with a mixed reception a...
€45,03
€45,03

Systemy wyszukiwania informacji prawnej

Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i ich zast... Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i ich zastosowanie w sferze prawa nie tylko zmieniają charakter usług prawniczych, lecz także stawiają nowe wyzwania prawnikom, którzy w przyszłości...
€33,87
€33,87

Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochr...

W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnie... W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016...
€22,49
€22,49

Polski nie oddamy Władze NRD wobec wydar...

Czy w latach 1980–1981 władze NRD szykowały się do interw... Czy w latach 1980–1981 władze NRD szykowały się do interwencji zbrojnej w Polsce, by powstrzymać rewolucję „Solidarności”? Dlaczego Erich Honecker bał się „polskiej choroby”? W jaki sposób wschod...
€7,27
€7,27