;
Zobacz jako
Sortuj po

W cieniu Einsatzgruppen Volksdeutscher S...

Opracowanie Zbiorowe
Do tej pory ani polska, ani niemiecka historiografia nie ... Do tej pory ani polska, ani niemiecka historiografia nie wyeksponowały i nie przeanalizowały w pełni znaczenia Selbstschutzu w pierwszych miesiącach okupacji w Polsce. Dominuje refleksja nad aspe...
Opracowanie Zbiorowe
€11,18
€11,18

Białoruski ruch niepodległościowy w czas...

Monografia traktuje o białoruskich dążeniach niepodległoś... Monografia traktuje o białoruskich dążeniach niepodległościowych w czasie II wojny światowej. Autor ukazuje postawy działaczy białoruskich wobec Polski, III Rzeszy i Związku Radzieckiego, próby u...
€11,16
€11,16

Mieczysław F. Rakowski Biografia polityczna

Mieczysław Franciszek Rakowski, ostatni I sekretarz KC PZ... Mieczysław Franciszek Rakowski, ostatni I sekretarz KC PZPR (1989–1990), premier (1988–1989), wicepremier (1981–1985) oraz wicemarszałek Sejmu PRL (1985–1988), współtwórca i wieloletni redaktor n...
€11,16
€11,16

Pozyskać przeciwnika Stosunki polityczne...

Książka ta stanowi próbę analizy stosunków między państwe... Książka ta stanowi próbę analizy stosunków między państwem polskim a mieszkającą w nim mniejszością i emigracją rosyjską w latach 1926–1935. Czytelnik znajdzie w tej książce analizę położenia spo...
€10,99
€10,99

Przeciwko PAX SOVIETICA Narodowe Zjednoc...

Monografia ukazuje dzieje Narodowego Zjednoczenia Wojskow... Monografia ukazuje dzieje Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, największej, obok Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, organizacji polskiego podziemia antykomunistycznego. NZW było bezpośrednią konty...
€12,56
€12,56

Stałe miejsce prowadzenia działalności w...

W książce omówiono zagadnienie stałego miejsca prowadzeni... W książce omówiono zagadnienie stałego miejsca prowadzenia działalności w podatku od wartości dodanej. Zaprezentowano wnikliwą analizę zarówno polskich, jak i unijnych regulacji w tym zakresie, a...
€39,55
€39,55

Polski nie oddamy Władze NRD wobec wydar...

Czy w latach 1980–1981 władze NRD szykowały się do interw... Czy w latach 1980–1981 władze NRD szykowały się do interwencji zbrojnej w Polsce, by powstrzymać rewolucję „Solidarności”? Dlaczego Erich Honecker bał się „polskiej choroby”? W jaki sposób wschod...
€7,52
€7,52

Podziemne dziennikarstwo Funkcjonowanie ...

Książka pokazuje historię siedmiu podziemnych pism inform... Książka pokazuje historię siedmiu podziemnych pism informacyjno-publicystycznych wychodzących w Warszawie w latach 1981?1989: „CDN – Głosu Wolnego Robotnika”, „KOS-a”, „Przeglądu Wiadomości Agenc...
€12,62
€12,62

Unia 1940-1948 Dzieje zapomnianego ruchu...

Książka prezentuje dzieje utworzonej w 1940 r. Unii – org... Książka prezentuje dzieje utworzonej w 1940 r. Unii – organizacji polityczno-wojskowej, odwołującej się do katolickiej nauki społecznej oraz polskiego mesjanizmu. Liderzy Unii pragnęli, aby stała...
€9,97
€9,97

Przestępczość XXI wieku

Książka porusza ważne problemy z zakresu kryminologii, pr... Książka porusza ważne problemy z zakresu kryminologii, prawa karnego i patologii społecznych. Autorzy, młodzi naukowcy z Polski i zagranicy, omówili m.in. następujące zjawiska przestępcze i patol...
€30,45
€30,45

Fanatycy i inni Opór Wielkopolan wobec k...

Książka składa się, poza wstępem i zakończeniem, z sześci... Książka składa się, poza wstępem i zakończeniem, z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich został poświęcony charakterystyce stosunku Wielkopolan do najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych w ...
€8,70
€8,70

Leo von Petrażycki und die Rechtswissens...

Leo von Petrażycki (1867–1931) ist ein hervorragender Jur... Leo von Petrażycki (1867–1931) ist ein hervorragender Jurist polnischer Herkunft. Er hat in Russland studiert, erste wissenschaftliche Erfloge erzielte er in Deutschland und seine Karriere beende...
€23,40
€23,40