;
Zobacz jako
Sortuj po

Tłumaczenie poświadczone Status, kształc...

Prezentowana publikacja jest pierwszym na polskim rynku w... Prezentowana publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym przystępnie napisanym i aktualnym kompendium wiedzy na temat ustanawiania, statusu i odpowiedzialności tłumaczy przysięgłych w ...
€18,99
€18,99

Przeciwko PAX SOVIETICA Narodowe Zjednoc...

Monografia ukazuje dzieje Narodowego Zjednoczenia Wojskow... Monografia ukazuje dzieje Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, największej, obok Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, organizacji polskiego podziemia antykomunistycznego. NZW było bezpośrednią konty...
€12,58
€12,58

Mieczysław F. Rakowski Biografia polityczna

Mieczysław Franciszek Rakowski, ostatni I sekretarz KC PZ... Mieczysław Franciszek Rakowski, ostatni I sekretarz KC PZPR (1989–1990), premier (1988–1989), wicepremier (1981–1985) oraz wicemarszałek Sejmu PRL (1985–1988), współtwórca i wieloletni redaktor n...
€11,17
€11,17

W cieniu Einsatzgruppen Volksdeutscher S...

Opracowanie Zbiorowe
Do tej pory ani polska, ani niemiecka historiografia nie ... Do tej pory ani polska, ani niemiecka historiografia nie wyeksponowały i nie przeanalizowały w pełni znaczenia Selbstschutzu w pierwszych miesiącach okupacji w Polsce. Dominuje refleksja nad aspe...
Opracowanie Zbiorowe
€11,19
€11,19

Prawna ochrona treści cyfrowych

Publikacja kompleksowo omawia wszystkie aspekty związane ... Publikacja kompleksowo omawia wszystkie aspekty związane z posługiwaniem się treścią cyfrową będącą nowym przedmiotem regulacji prawnych, w tym w szczególności: • wyzwania i zagrożenia związan...
€23,63
€23,63

Pozyskać przeciwnika Stosunki polityczne...

Książka ta stanowi próbę analizy stosunków między państwe... Książka ta stanowi próbę analizy stosunków między państwem polskim a mieszkającą w nim mniejszością i emigracją rosyjską w latach 1926–1935. Czytelnik znajdzie w tej książce analizę położenia spo...
€11,01
€11,01

Procedury odwoławcze w europejskim prawi...

Zamówienia publiczne są jedną z dziedzin, w której doszło... Zamówienia publiczne są jedną z dziedzin, w której doszło do wprowadzenia unijnego standardu ochrony prawnej wymaganej od prawa krajowego. W preambułach do dyrektyw odwoławczych znajdziemy de...
€35,37
€35,37

Kurator jako przedstawiciel ustawowy oso...

W opracowaniu przedstawiono istotę, charakter prawny i pr... W opracowaniu przedstawiono istotę, charakter prawny i przesłanki ustanowienia kurateli, prawa i obowiązki kuratora, oraz nadzór nad sprawowaniem kurateli. Prezentowana analiza uwzględnienia zasa...
€35,06
€35,06

Stwierdzenie naruszenia Europejskiej Kon...

W publikacji omówiono problematykę skutków, jakie dla pol... W publikacji omówiono problematykę skutków, jakie dla polskiego procesu cywilnego wywołują lub powinny wywołać wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzające naruszenie Europejskiej ...
€23,48
€23,48

Realizacja zasady dobra dziecka w mediac...

Dziecko, nie będąc stroną sporu sądowego w kwestiach doty... Dziecko, nie będąc stroną sporu sądowego w kwestiach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów, jest bez wątpienia jego centralną postacią, dlatego naczelną wartością podlegającą ...
€37,41
€37,41

Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawi...

W publikacji zaprezentowano istotę usiłowania, jego rodza... W publikacji zaprezentowano istotę usiłowania, jego rodzaje oraz uzasadnienie jego karalności w polskim i hiszpańskim prawie karnym. Szczegółowo omówiono: • znamiona usiłowania udolnego i nie...
€30,63
€30,63

Białoruski ruch niepodległościowy w czas...

Monografia traktuje o białoruskich dążeniach niepodległoś... Monografia traktuje o białoruskich dążeniach niepodległościowych w czasie II wojny światowej. Autor ukazuje postawy działaczy białoruskich wobec Polski, III Rzeszy i Związku Radzieckiego, próby u...
€11,17
€11,17