;
Zobacz jako
Sortuj po

Odpowiedzialność karna za niewłaściwe le...

W monografii zaprezentowano model odpowiedzialności karne... W monografii zaprezentowano model odpowiedzialności karnej osób udzielających świadczeń zdrowotnych za negatywne następstwa dla życia lub zdrowia pacjentów z punktu widzenia przesłanek obiektywne...
€31,01
€31,01

Prawne i bioetyczne aspekty testów genet...

Prezentowana monografia stanowi interdyscyplinarne studiu... Prezentowana monografia stanowi interdyscyplinarne studium poświęcone zastosowaniom analizy ludzkiego DNA w celach medycznych oraz pozamedycznych. W książce poruszone zostały m.in. kwestie związa...
€25,30
€25,30

Służebność przesyłu w prawie polskim

W monografii przedstawiono nową instytucję prawa cywilneg... W monografii przedstawiono nową instytucję prawa cywilnego - służebność przesyłu - w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem wpływu regulacji prawnych zawartych w przepisach szeregu ustaw pozakodekso...
€26,88
€26,88

Przeciwdziałanie antysemityzmowi Instrum...

Antysemityzm to nie tylko problem społeczny, polityczny c... Antysemityzm to nie tylko problem społeczny, polityczny czy kulturowy, lecz również prawny. W tej nowatorskiej książce, niemającej odpowiedników nie tylko w literaturze polskiej, ale i światowej,...
€32,41
€32,41

Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim ...

Książka zawiera analizę problematyki podatkowych rejestró... Książka zawiera analizę problematyki podatkowych rejestrów podmiotowych i udziela odpowiedzi na pytanie, czy trwałe istnienie odrębnych podatkowych rejestrów podmiotowych jest uzasadnione (skoro ...
€26,97
€26,97

Sądowa ochrona przed bezczynnością admin...

Monografia zawiera pogłębioną analizę sposobu rozumienia ... Monografia zawiera pogłębioną analizę sposobu rozumienia pojęcia bezczynności organu administracji publicznej na gruncie poszczególnych prawnych form działania administracji, a także ocenę modelu...
€26,93
€26,93

Status prawny dziennikarza

Książka stanowi wyjątkowe w polskim piśmiennictwie kompen... Książka stanowi wyjątkowe w polskim piśmiennictwie kompendium wiedzy na temat statusu prawnego dziennikarza. Jest to pierwsza na rynku wydawniczym pozycja odnosząca się do różnych aspektów pracy ...
€27,04
€27,04

Instytucje prawnofinansowe w warunkach k...

Publikacja jest zbiorem opracowań na temat wpływu kryzysu... Publikacja jest zbiorem opracowań na temat wpływu kryzysu finansowego lat 2007-2009 na politykę fiskalną oraz poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań sprzyjających stabilności finansów publiczn...
€38,09
€38,09

Przedawnienie roszczeń związanych z wywł...

W monografii omówiono problematykę przedawnienia roszczeń... W monografii omówiono problematykę przedawnienia roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości - od wielu lat wyjątkowo sporną z uwagi na brak jednoznacznych rozwiązań normatywnych. Autorka ...
€26,93
€26,93

Zakładowy dialog społeczny

Książka jest próbą całościowego monograficznego ujęcia pr... Książka jest próbą całościowego monograficznego ujęcia problematyki dialogu społecznego na szczeblu przedsiębiorstw. Ukazano w niej zarówno kwestie ogólne związane z konstytucyjnym i prawnomiędzy...
€26,98
€26,98

Lęk przed przestępczością

Książka jest pierwszą w polskiej literaturze monografią p... Książka jest pierwszą w polskiej literaturze monografią poświęconą problematyce lęku przed przestępczością, uwzględniającą najnowsze ustalenia teoretyczne polskiej i zagranicznej literatury, pełn...
€27,02
€27,02

Przestępstwo oszustwa gospodarczego z ar...

Celem zawartej w publikacji szczegółowej analizy przepisó... Celem zawartej w publikacji szczegółowej analizy przepisów kodeksu karnego odnoszących się do przestępstwa oszustwa gospodarczego jest znalezienie rozwiązań dla możliwie największej liczby proble...
€26,94
€26,94