;
Zobacz jako
Sortuj po

Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw

W prezentowanej publikacji autorka podjęła problem kompen... W prezentowanej publikacji autorka podjęła problem kompensaty państwowej dla ofiar przestępstw w Polsce. Omówiła jedną z najważniejszych instytucji służących finansowemu wspieraniu ofiar przestęp...
€25,97 €23,89
€25,97 €23,89

Aksjomaty prawa administracyjnego

W książce w sposób syntetyczny zaprezentowano podstawowe ... W książce w sposób syntetyczny zaprezentowano podstawowe cechy prawa administracyjnego, przesądzające o swoistości i odrębności tej dziedziny prawa. Zostały one zebrane i przedstawione zarówno w ...
€25,81 €23,75
€25,81 €23,75

Profilowanie kryminalne

Prezentowana praca jest pierwszą na rynku publikacją zawi... Prezentowana praca jest pierwszą na rynku publikacją zawierającą zbiór artykułów poświęconych tzw. profilowaniu kryminalnemu, opracowaną przez praktyków wymiaru sprawiedliwości i teoretyków zajmu...
€27,32 €25,13
€27,32 €25,13

Izolacja sprawcy od ofiary Instrumenty p...

Publikacja przedstawia prawne aspekty przeciwdziałania pr... Publikacja przedstawia prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Autorka, prezentując instytucje prawne służące izolacji sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary, koncentruje się na takic...
€25,82 €23,75
€25,82 €23,75

Służebności gruntowe według kodeksu cywi...

W książce przedstawiono pogłębioną analizę charakteru pra... W książce przedstawiono pogłębioną analizę charakteru prawnego i konstrukcji służebności gruntowych, problematykę posiadania, nabywania (w tym wskutek zasiedzenia) służebności, zagadnienie kształ...
€25,97 €23,89
€25,97 €23,89

Przestępstwo oszustwa gospodarczego z ar...

Celem zawartej w publikacji szczegółowej analizy przepisó... Celem zawartej w publikacji szczegółowej analizy przepisów kodeksu karnego odnoszących się do przestępstwa oszustwa gospodarczego jest znalezienie rozwiązań dla możliwie największej liczby proble...
€25,86 €23,79
€25,86 €23,79

Zarys teorii postępowania administracyjnego

W monografii przedstawiono kluczowe problemy postępowania... W monografii przedstawiono kluczowe problemy postępowania administracyjnego w kontekście zmian zachodzących w rodzimym systemie prawnym, uwarunkowanych przede wszystkim członkostwem Polski w Unii...
€31,07 €28,58
€31,07 €28,58

Decyzja administracyjna w indywidualnych...

Celem książki jest przekrojowa analiza funkcji, jaką pełn... Celem książki jest przekrojowa analiza funkcji, jaką pełnią przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie indywidualnych spraw studentów i doktorantów. W publikacji poruszono zagadni...
€25,88 €23,81
€25,88 €23,81

Wierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia ...

Monografia stanowi jedyne na rynku opracowanie szczegółow... Monografia stanowi jedyne na rynku opracowanie szczegółowo przedstawiające akcesoryjność hipoteki, czyli jej związek z zabezpieczoną wierzytelnością na etapie powstania, zmiany, przeniesienia i w...
€25,85 €23,78
€25,85 €23,78

Bójka i pobicie

Książka dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z prze... Książka dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z przestępstwem udziału w bójce i pobiciu. Autorka przedstawia drogę rozwojową konstrukcji tego przestępstwa, analizuje jego budowę oraz konfron...
€25,84 €23,77
€25,84 €23,77

Jawność w samorządzie terytorialnym

Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podcz... Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ...
€36,75 €33,81
€36,75 €33,81

Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnie przeciwk...

Monografia jest unikatową pracą z zakresu prawa międzynar... Monografia jest unikatową pracą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i międzynarodowego prawa karnego. Oprócz szczegółowej analizy definicji i postaci zbrodni ludobójstwa oraz zbrodni prz...
€25,91 €23,84
€25,91 €23,84