;
Zobacz jako
Sortuj po

Służebność przesyłu w prawie polskim

W monografii przedstawiono nową instytucję prawa cywilneg... W monografii przedstawiono nową instytucję prawa cywilnego - służebność przesyłu - w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem wpływu regulacji prawnych zawartych w przepisach szeregu ustaw pozakodekso...
€25,70
€25,70

Przeciwdziałanie antysemityzmowi Instrum...

Antysemityzm to nie tylko problem społeczny, polityczny c... Antysemityzm to nie tylko problem społeczny, polityczny czy kulturowy, lecz również prawny. W tej nowatorskiej książce, niemającej odpowiedników nie tylko w literaturze polskiej, ale i światowej,...
€31,04
€31,04

Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim ...

Książka zawiera analizę problematyki podatkowych rejestró... Książka zawiera analizę problematyki podatkowych rejestrów podmiotowych i udziela odpowiedzi na pytanie, czy trwałe istnienie odrębnych podatkowych rejestrów podmiotowych jest uzasadnione (skoro ...
€25,79
€25,79

Sądowa ochrona przed bezczynnością admin...

Monografia zawiera pogłębioną analizę sposobu rozumienia ... Monografia zawiera pogłębioną analizę sposobu rozumienia pojęcia bezczynności organu administracji publicznej na gruncie poszczególnych prawnych form działania administracji, a także ocenę modelu...
€25,75
€25,75

Status prawny dziennikarza

Książka stanowi wyjątkowe w polskim piśmiennictwie kompen... Książka stanowi wyjątkowe w polskim piśmiennictwie kompendium wiedzy na temat statusu prawnego dziennikarza. Jest to pierwsza na rynku wydawniczym pozycja odnosząca się do różnych aspektów pracy ...
€25,87
€25,87

Instytucje prawnofinansowe w warunkach k...

Publikacja jest zbiorem opracowań na temat wpływu kryzysu... Publikacja jest zbiorem opracowań na temat wpływu kryzysu finansowego lat 2007-2009 na politykę fiskalną oraz poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań sprzyjających stabilności finansów publiczn...
€36,54
€36,54

Przedawnienie roszczeń związanych z wywł...

W monografii omówiono problematykę przedawnienia roszczeń... W monografii omówiono problematykę przedawnienia roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości - od wielu lat wyjątkowo sporną z uwagi na brak jednoznacznych rozwiązań normatywnych. Autorka ...
€25,74
€25,74

Zakładowy dialog społeczny

Książka jest próbą całościowego monograficznego ujęcia pr... Książka jest próbą całościowego monograficznego ujęcia problematyki dialogu społecznego na szczeblu przedsiębiorstw. Ukazano w niej zarówno kwestie ogólne związane z konstytucyjnym i prawnomiędzy...
€25,80
€25,80

Lęk przed przestępczością

Książka jest pierwszą w polskiej literaturze monografią p... Książka jest pierwszą w polskiej literaturze monografią poświęconą problematyce lęku przed przestępczością, uwzględniającą najnowsze ustalenia teoretyczne polskiej i zagranicznej literatury, pełn...
€25,84
€25,84

Przestępstwo oszustwa gospodarczego z ar...

Celem zawartej w publikacji szczegółowej analizy przepisó... Celem zawartej w publikacji szczegółowej analizy przepisów kodeksu karnego odnoszących się do przestępstwa oszustwa gospodarczego jest znalezienie rozwiązań dla możliwie największej liczby proble...
€25,76
€25,76

Ochrona działalności bankowej w prawie k...

Monografia jest jedyną pozycją tego typu na rynku stanowi... Monografia jest jedyną pozycją tego typu na rynku stanowiącą kompleksową analizę przepisów karnych polskiego ustawodawstwa bankowego (ustawa - Prawo bankowe, ustawa o listach zastawnych i bankach...
€25,81
€25,81

Problemy współczesnej bankowości Zagadni...

Ustawy regulujące działalność polskich banków należą do n... Ustawy regulujące działalność polskich banków należą do najczęściej zmieniających się przepisów w polskim porządku prawnym. Dzieje się tak głównie pod wpływem zmienności prawa europejskiego, któr...
€25,73
€25,73