;
Zobacz jako
Sortuj po

Aksjomaty prawa administracyjnego

W książce w sposób syntetyczny zaprezentowano podstawowe ... W książce w sposób syntetyczny zaprezentowano podstawowe cechy prawa administracyjnego, przesądzające o swoistości i odrębności tej dziedziny prawa. Zostały one zebrane i przedstawione zarówno w ...
€25,92 €23,33
€25,92 €23,33

Zarys teorii postępowania administracyjnego

W monografii przedstawiono kluczowe problemy postępowania... W monografii przedstawiono kluczowe problemy postępowania administracyjnego w kontekście zmian zachodzących w rodzimym systemie prawnym, uwarunkowanych przede wszystkim członkostwem Polski w Unii...
€31,16 €28,04
€31,16 €28,04

Rzetelny proces podatkowy

Książka zawiera kompleksową analizę i ocenę postępowania ... Książka zawiera kompleksową analizę i ocenę postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, głównie pod kątem przestrzegania prawa do rzetelnego procesu w świetle standardów m...
€25,96 €23,36
€25,96 €23,36

Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym

W książce przedstawiono instytucję ekstradycji w ujęciu s... W książce przedstawiono instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujący...
€25,89 €23,30
€25,89 €23,30

Odpowiedzialność karna za niewłaściwe le...

W monografii zaprezentowano model odpowiedzialności karne... W monografii zaprezentowano model odpowiedzialności karnej osób udzielających świadczeń zdrowotnych za negatywne następstwa dla życia lub zdrowia pacjentów z punktu widzenia przesłanek obiektywne...
€33,80 €30,42
€33,80 €30,42

Przestępstwo oszustwa gospodarczego z ar...

Celem zawartej w publikacji szczegółowej analizy przepisó... Celem zawartej w publikacji szczegółowej analizy przepisów kodeksu karnego odnoszących się do przestępstwa oszustwa gospodarczego jest znalezienie rozwiązań dla możliwie największej liczby proble...
€25,97 €23,37
€25,97 €23,37

Bójka i pobicie

Książka dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z prze... Książka dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z przestępstwem udziału w bójce i pobiciu. Autorka przedstawia drogę rozwojową konstrukcji tego przestępstwa, analizuje jego budowę oraz konfron...
€25,95 €23,36
€25,95 €23,36

Prawne i bioetyczne aspekty testów genet...

Prezentowana monografia stanowi interdyscyplinarne studiu... Prezentowana monografia stanowi interdyscyplinarne studium poświęcone zastosowaniom analizy ludzkiego DNA w celach medycznych oraz pozamedycznych. W książce poruszone zostały m.in. kwestie związa...
€27,57 €24,81
€27,57 €24,81

Służebność przesyłu w prawie polskim

W monografii przedstawiono nową instytucję prawa cywilneg... W monografii przedstawiono nową instytucję prawa cywilnego - służebność przesyłu - w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem wpływu regulacji prawnych zawartych w przepisach szeregu ustaw pozakodekso...
€25,91 €23,32
€25,91 €23,32

Przeciwdziałanie antysemityzmowi Instrum...

Antysemityzm to nie tylko problem społeczny, polityczny c... Antysemityzm to nie tylko problem społeczny, polityczny czy kulturowy, lecz również prawny. W tej nowatorskiej książce, niemającej odpowiedników nie tylko w literaturze polskiej, ale i światowej,...
€31,24 €28,12
€31,24 €28,12

Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim ...

Książka zawiera analizę problematyki podatkowych rejestró... Książka zawiera analizę problematyki podatkowych rejestrów podmiotowych i udziela odpowiedzi na pytanie, czy trwałe istnienie odrębnych podatkowych rejestrów podmiotowych jest uzasadnione (skoro ...
€25,99 €23,39
€25,99 €23,39

Sądowa ochrona przed bezczynnością admin...

Monografia zawiera pogłębioną analizę sposobu rozumienia ... Monografia zawiera pogłębioną analizę sposobu rozumienia pojęcia bezczynności organu administracji publicznej na gruncie poszczególnych prawnych form działania administracji, a także ocenę modelu...
€25,96 €23,36
€25,96 €23,36