Prawo zamówień publicznych

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Pozacenowe kryteria oceny ofert książka ...

Oferta z najniższą ceną nie zawsze gwarantuje najtańszą r... Oferta z najniższą ceną nie zawsze gwarantuje najtańszą realizację zamówienia. Z pomocą tej książki dowiesz się, jak wybrać wykonawcę na podstawie innych ważnych kryteriów.
€12,96
€12,96

Prawo do sądu w zamówieniach publicznych

Publikacja uwzględnia problematykę respektowania prawa do... Publikacja uwzględnia problematykę respektowania prawa do sądu w systemie zamówień publicznych, ustalania kognicji poszczególnych sądów oraz sposobów rozwiązywania sporów kompetencyjnych. Ponadt...
€38,81
€38,81

Partnerstwo publiczno-prywatne Komentarz...

Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 g... Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym po jej nowelizacji mocą ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwi...
€14,39
€14,39

Zbieg odpowiedzialności za naruszenie pr...

Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągły... Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy, zobligowani do stosowania jej przepisów, są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej uregulow...
€10,42
€10,42

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Praktyczny i pomocny komentarz cenionego eksperta zamówie... Praktyczny i pomocny komentarz cenionego eksperta zamówień publicznych. Dzięki publikacji: - zamawiający uniknie błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania, - wykonawca un...
€52,55
€52,55

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Prawo zamówień publicznych. Komentarz to pozycja, która w... Prawo zamówień publicznych. Komentarz to pozycja, która w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: zasad i trybu udzielania zamówień pub...
€73,10
€73,10

Realizacja zadań publicznych przez spółk...

Spółka komunalna, której domeną jest realizacja zadań pub... Spółka komunalna, której domeną jest realizacja zadań publicznych ze sfery użyteczności publicznej, ma możliwość wykorzystania przewidzianych w prawie instytucji umożliwiających jej nie tylko wyk...
€38,73
€38,73

Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów

Stan prawny na kwiecień 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodz... Stan prawny na kwiecień 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: - 28 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 14 stycznia 2017 r., 14 lipca 2018 r. - ustawa ...
€12,92
€12,92

Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoł...

Publikacja kompleksowo omawia instytucję skargi na orzecz... Publikacja kompleksowo omawia instytucję skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz przebieg postępowania wywołanego jej wniesieniem. Przybliżono w niej zagadnienia dotyczące: - realiza...
€33,77
€33,77

Elektronizacja zamówień publicznych 2018

Poradnik zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie o... Poradnik zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zam...
€18,02
€18,02

Prawo zamówień publicznych Interpretacje...

Opracowanie Zbiorowe
Prawo zamówień publicznych – interpretacje, porady, komen... Prawo zamówień publicznych – interpretacje, porady, komentarze, rekomendacje to zbiór tekstów, które odpowiadają na pytania, jak w praktyce przygotować i przeprowadzić postępowanie i udzielić zam...
Opracowanie Zbiorowe
€39,03
€39,03

Elektronizacja zamówień publicznych + DVD

Przed 18 października 2018 r. zamawiający muszą dostosowa... Przed 18 października 2018 r. zamawiający muszą dostosować swoje systemy informatyczne do nowych warunków, w jakich mają obowiązek prowadzić procedurę. Muszą także zmodyfikować zapisy siwz. Wykon...
€12,92
€12,92

Zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe...

Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wy... Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro. Jest to szczególna kategoria wydatków, które z założenia stanowią zamówienia pu...
€17,89
€17,89

RODO w zamówieniach publicznych

Zmiany związane z RODO nie ominęły zamówień publicznych. ... Zmiany związane z RODO nie ominęły zamówień publicznych. Sięgnij po poradnik, w którym przedstawione zostały praktyczne skutki reformy systemu ochrony danych osobowych dla wykonawców i zamawiając...
€12,94
€12,94

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stan... Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi ...
€46,76
€46,76

Wydatkowanie i rozliczanie środków unijn...

Poradnik stanowi omówienie istotnych zmian w zakresie wyd... Poradnik stanowi omówienie istotnych zmian w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków unijnych, z uwzględnieniem zasad i procedur określonych m.in w „Wytycznych w zakresie kwalifikowaln...
€17,93
€17,93

Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro...

Zamówienia poniżej progu bagatelności stanowią nie tylko ... Zamówienia poniżej progu bagatelności stanowią nie tylko bardzo znaczącą część rynku zamówień publicznych, ale także – wbrew obiegowej opinii – generują wiele problemów. Brak skrystalizowanych w ...
€12,96
€12,96

E-Zamówienia publiczne Przewodnik po ele...

Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udz... Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera praktyczne zestawienia tych elementów postępowania, które zmieniły się na skutek elektroni...
€33,46
€33,46

Prawo zamówień publicznych broszura 2019

Opracowanie Zbiorowe
Prawo zamówień publicznych Broszura zawiera najnowszy te... Prawo zamówień publicznych Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze zmianami. Publikacją będą przede wszystkim zainteresowane osoby pracujące w jednos...
Opracowanie Zbiorowe
€3,69
€3,69

Informator zamówień publicznych 2019

„Informator zamówień publicznych 2019” to podręczny zbiór... „Informator zamówień publicznych 2019” to podręczny zbiór najważniejszych informacji o Prawie zamówień publicznych w 2019 roku. Znajdują się tutaj tabele, zestawienia i wskazówki postępowania ...
€12,95
€12,95

Zamówienia publiczne placówek oświatowych

Publikacja „Zamówienia publiczne placówek oświatowych. De... Publikacja „Zamówienia publiczne placówek oświatowych. Definicje, interpretacje, podstawy prawne. Planowanie zamówień. Tryby, procedury, etapy postępowania. Sprawozdawczość. Praktyczne przykłady”...
€23,27
€23,27

Specyfikacja istotnych warunków zamówien...

Sprawdź, jak po wejściu w życie przepisów o elektronizacj... Sprawdź, jak po wejściu w życie przepisów o elektronizacji i RODO opracowywać specyfikację istotnych warunków zamówienia.
€12,96
€12,96

Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów

Opracowanie zbiorowe
Stan prawny na 23 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wch... Stan prawny na 23 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: - 28 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 14 stycznia 2017 r., 14 lipca 2018 r. – usta...
Opracowanie zbiorowe
€12,94
€12,94

Elektronizacja zamówień publicznych Prak...

Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie postępowania o zamówienia... Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie postępowania o zamówienia publiczne będą musiały spełniać wymogi elektronicznej komunikacji między wykonawcami a zamawiającymi. Przygotuj się do tej rewolucji wraz...
€12,96
€12,96