Prawo zamówień publicznych

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Pozacenowe kryteria oceny ofert książka ...

Oferta z najniższą ceną nie zawsze gwarantuje najtańszą r... Oferta z najniższą ceną nie zawsze gwarantuje najtańszą realizację zamówienia. Z pomocą tej książki dowiesz się, jak wybrać wykonawcę na podstawie innych ważnych kryteriów.
€12,99
€12,99

Wybór trybu udzielenia zamówienia public...

Poprawne przeprowadzenie zamówienia w danym trybie wymaga... Poprawne przeprowadzenie zamówienia w danym trybie wymaga od zamawiających olbrzymiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Jednak najpierw należy się zdecydować, jaki tryb przetargu wybrać, aby otr...
€12,98
€12,98

Prawo zamówień publicznych 2016 Rozporzą...

Opracowanie Zbiorowe
Wraz z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicz... Wraz z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniły się też prawie wszystkie rozporządzenia. Skorzystaj z kieszonkowego zbioru wszystkich nowych aktów wykonawczych wraz z wzora...
Opracowanie Zbiorowe
€13,09
€13,09

Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoł...

Publikacja kompleksowo omawia instytucję skargi na orzecz... Publikacja kompleksowo omawia instytucję skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz przebieg postępowania wywołanego jej wniesieniem. Przybliżono w niej zagadnienia dotyczące: - realiza...
€33,84
€33,84

Europejskie prawo zamówień publicznych j...

Cechą wyróżniającą książki jest krytyczne omówienie europ... Cechą wyróżniającą książki jest krytyczne omówienie europejskiego systemu zamówień publicznych z pozycji wolnorynkowych. Autor dokonuje nie tylko analizy prawnej, ale ocenia również efektywność e...
€11,84
€11,84

Przetarg nieograniczony 1 procedura krok...

Przetarg nieograniczony cieszy się dużą popularnością wśr... Przetarg nieograniczony cieszy się dużą popularnością wśród zamawiających. Od kilku lat ponad 80 % zamówień jest realizowanych właśnie w tym trybie. Tak duże zainteresowanie przetargiem nieograni...
€10,67
€10,67

Przetarg ograniczony procedura krok po k...

Przetarg ograniczony jest bardziej złożoną procedurą od p... Przetarg ograniczony jest bardziej złożoną procedurą od przetargu nieograniczonego. Jej specyfika polega na tym, że zamawiający najpierw sprawdza, czy podmioty decydujące się na walkę o zdobycie ...
€10,66
€10,66

Quality Management in Construction z pły...

Opracowanie Zbiorowe
Ostatni, ósmy tom podręczników do nauki fachowego języka ... Ostatni, ósmy tom podręczników do nauki fachowego języka angielskiego dla studentów uczelni technicznych, inżynierów, projektantów, konstruktorów i menedżerów budowlanych dotyczy problematyki zar...
Opracowanie Zbiorowe
€9,71
€9,71

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publi... Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych...
€73,21
€73,21

Partnerstwo publiczno-prywatne Nowoczesn...

Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) można zdefini... Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) można zdefiniować jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarcz...
€7,80
€7,80

Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówi...

Powszechne stosowanie kryterium ceny jako jedynego czynni... Powszechne stosowanie kryterium ceny jako jedynego czynnika wyboru oferty najkorzystniejszej spowodowało, iż zagadnienie kryteriów oceny stało się mało kontrowersyjne. Jednakże zmiany dokonane no...
€36,15
€36,15

Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych

Z publikacji dowiesz się przede wszystkim, jakie dokument... Z publikacji dowiesz się przede wszystkim, jakie dokumenty krok po kroku należy przygotować, zarówno gdy jest się organizatorem przetargu, jak i w przypadku gdy bierze się udział w postępowaniu o...
€25,80
€25,80

Joint Ventures Partnering Subcontracting...

Opracowanie Zbiorowe
Oddajemy do rąk czytelników czwarty z ośmiu tomów podręcz... Oddajemy do rąk czytelników czwarty z ośmiu tomów podręczników do nauki fachowego języka angielskiego dla wykładowców i studentów uczelni technicznych, inżynierów, projektantów, konstruktorów i m...
Opracowanie Zbiorowe
€9,69
€9,69

Partnerstwo publiczno-prywatne narzędzie...

Sektor publiczny każdego państwa jest odpowiedzialny za ś... Sektor publiczny każdego państwa jest odpowiedzialny za świadczenie i realizowanie przypisanych mu zadań. Spełnienie tego obowiązku wymaga posiadania niezbędnych nakładów. Niestety niewystarczają...
€13,18
€13,18

Informator zamawiającego 2016

Publikacja to tabele, zestawienia i wskazówki krok po kro... Publikacja to tabele, zestawienia i wskazówki krok po kroku, które ułatwią pracę specjalisty ds. zamówień publicznych. Wszystkie potrzebne informacje zostały zebrane i usystematyzowane w praktycz...
€12,98
€12,98

100 odpowiedzi na pytania o zamówienia p...

Publikacja zawiera najważniejsze i najczęściej spotykane ... Publikacja zawiera najważniejsze i najczęściej spotykane przez uczestników postępowania o zamówienia publiczne problemy. Przystępna forma: pytanie- odpowiedź dostarcza konkretnych rozwiązań w dan...
€13,10
€13,10

Dokumentacja postępowania przetargowego ...

Przepisy ustawy odmiennie regulują sposób i miejsce publi... Przepisy ustawy odmiennie regulują sposób i miejsce publikacji ogłoszeń o zamówieniu w zależności od wartości danego zamówienia. Ustawa daje również możliwość publikacji ogłoszenia, w przypadku k...
€13,00
€13,00

Dialog konkurencyjny Negocjacje bez ogło...

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, ... Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami. Natomiast w dialogu k...
€10,67
€10,67

Negocjacje z ogłoszeniem Procedura krok ...

Negocjacje z ogłoszeniem są możliwe do zastosowania w prz... Negocjacje z ogłoszeniem są możliwe do zastosowania w przypadkach wymienionych w art. 55 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w odniesieniu do usług opisanych w art. 5 tej ustawy. Niestety ...
€10,67
€10,67

Kryteria oceny ofert po nowelizacji usta...

Książka zawiera: • Obszerne omówienie tematyki kryteriów... Książka zawiera: • Obszerne omówienie tematyki kryteriów oceny ofert po zmianach, • Konkretne przykłady kryteriów oceny oferty możliwych do zastosowania w przetargu, • Orzecznictwo Krajowej Iz...
€12,98
€12,98

Krok po kroku przez nowelizację prawa za...

Sprawdź, co zmieniło się w ustawie Prawo zamówień publicz... Sprawdź, co zmieniło się w ustawie Prawo zamówień publicznych? Porównaj stare przepisy z nowymi? Zdobądź informacje, jak stosować je w praktyce! Książka „Krok po kroku przez nowelizację Prawa zam...
€15,61
€15,61

Specyfikacja istotnych warunków zamówien...

Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych stawiają zamawia... Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych stawiają zamawiających i wykonawców przed wyzwaniem prawidłowej interpretacji niejasnych przepisów. Zmiany dotknęły wszystkich aspektów postępowania, takż...
€15,62
€15,62

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy ... Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw...
€76,02
€76,02

Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzi...

Praktyczny przewodnik po trybach negocjacyjnych i aspekta... Praktyczny przewodnik po trybach negocjacyjnych i aspektach ich zastosowania w realiach jednostki sektora finansów publicznych. Przeprowadza krok po kroku przez procedurę, podając przykłady „z ży...
€36,30
€36,30