Prawo zamówień publicznych

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Procedura zamówień publicznych

[…] Procedura zamówień publicznych, t.1, […] stanowi ważn... […] Procedura zamówień publicznych, t.1, […] stanowi ważny głos w dyskusji nad stanem zamówień publicznych w naszym kraju. Wpisuje się także bardzo udatnie w nurt odbywającego się od pewnego czas...
€9,91 €8,92
€9,91 €8,92

Konkurs w zamówieniach publicznych

Konkurs w zamówieniach publicznych to publikacja, która p... Konkurs w zamówieniach publicznych to publikacja, która pomoże zamawiającym wybrać najlepszą pracę konkursową. Zwięzły i zrozumiały opis procedur wraz z prezentacją niezbędnej dokumentacji (dodat...
€12,92 €11,63
€12,92 €11,63

Umowa o podwykonawstwo w prawie zamówień...

W publikacji omówiono konstrukcję i znaczenie umów o podw... W publikacji omówiono konstrukcję i znaczenie umów o podwykonawstwo w kontekście zamówień publicznych udzielanych na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem zagadnień cywilnoprawnych. Autorka omawia ...
€36,15 €32,54
€36,15 €32,54

Najważniejsze aspekty elektronizacji zam...

Elektronizacja postępowań o zamówienie publiczne to wyzwa... Elektronizacja postępowań o zamówienie publiczne to wyzwanie przed którym stoją wszyscy wykonawcy i zamawiający. Tylko teoretycznie przepisy w tej sprawie są klarowne. Praktyka jednak pokazuje, ż...
€12,94 €11,65
€12,94 €11,65

Prawo zamówień publicznych

Stan prawny: 1 października 2019 r. Podwójnym stanem pra... Stan prawny: 1 października 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułu, który wchodzi w życie: 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655) Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo zamów...
€3,93 €3,54
€3,93 €3,54

Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro...

Zamówienia poniżej progu bagatelności stanowią nie tylko ... Zamówienia poniżej progu bagatelności stanowią nie tylko bardzo znaczącą część rynku zamówień publicznych, ale także – wbrew obiegowej opinii – generują wiele problemów. Brak skrystalizowanych w ...
€12,90 €11,61
€12,90 €11,61

E-Zamówienia publiczne Przewodnik po ele...

Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udz... Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera praktyczne zestawienia tych elementów postępowania, które zmieniły się na skutek elektroni...
€33,31 €29,98
€33,31 €29,98

Prawo zamówień publicznych broszura 2019

Opracowanie Zbiorowe
Prawo zamówień publicznych Broszura zawiera najnowszy te... Prawo zamówień publicznych Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze zmianami. Publikacją będą przede wszystkim zainteresowane osoby pracujące w jednos...
Opracowanie Zbiorowe
€3,67 €3,30
€3,67 €3,30

Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów

Opracowanie zbiorowe
Stan prawny na 23 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wch... Stan prawny na 23 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: - 28 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 14 stycznia 2017 r., 14 lipca 2018 r. – usta...
Opracowanie zbiorowe
€12,88 €11,59
€12,88 €11,59

Elektronizacja zamówień publicznych Prak...

Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie postępowania o zamówienia... Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie postępowania o zamówienia publiczne będą musiały spełniać wymogi elektronicznej komunikacji między wykonawcami a zamawiającymi. Przygotuj się do tej rewolucji wraz...
€12,90 €11,61
€12,90 €11,61

Prawo zamówień publicznych Komantarz

W komentarzu przedstawiono sposoby rozwiązywania problemó... W komentarzu przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów występujących w praktyce udzielania zamówień publicznych. Autorzy odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbo...
€70,39 €63,35
€70,39 €63,35

Prawo zamówień publicznych w praktyce

Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą ... Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji ustawowych, pomaga je zrozum...
€38,64 €34,78
€38,64 €34,78

Prawo zamówień publicznych

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera ustawę Prawo zamówień publicznych z uw... Publikacja zawiera ustawę Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian wydanych w 2017 r. Zamieszczony w tomie akt prawny cieszy się stałym zainteresowaniem osób prowadzących dzi...
Opracowanie Zbiorowe
€3,67 €3,30
€3,67 €3,30

Realizacja zadań publicznych przez spółk...

Spółka komunalna, której domeną jest realizacja zadań pub... Spółka komunalna, której domeną jest realizacja zadań publicznych ze sfery użyteczności publicznej, ma możliwość wykorzystania przewidzianych w prawie instytucji umożliwiających jej nie tylko wyk...
€38,55 €34,70
€38,55 €34,70

Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów

Stan prawny na kwiecień 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodz... Stan prawny na kwiecień 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: - 28 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 14 stycznia 2017 r., 14 lipca 2018 r. - ustawa ...
€12,86 €11,57
€12,86 €11,57

Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoł...

Publikacja kompleksowo omawia instytucję skargi na orzecz... Publikacja kompleksowo omawia instytucję skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz przebieg postępowania wywołanego jej wniesieniem. Przybliżono w niej zagadnienia dotyczące: - realiza...
€33,61 €30,25
€33,61 €30,25

Elektronizacja zamówień publicznych 2018

Poradnik zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie o... Poradnik zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zam...
€17,94 €16,15
€17,94 €16,15

Zbieg odpowiedzialności za naruszenie pr...

Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągły... Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy, zobligowani do stosowania jej przepisów, są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej uregulow...
€10,37 €9,33
€10,37 €9,33

Zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe...

Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wy... Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro. Jest to szczególna kategoria wydatków, które z założenia stanowią zamówienia pu...
€17,81 €16,03
€17,81 €16,03

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stan... Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi ...
€46,54 €41,89
€46,54 €41,89

Wydatkowanie i rozliczanie środków unijn...

Poradnik stanowi omówienie istotnych zmian w zakresie wyd... Poradnik stanowi omówienie istotnych zmian w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków unijnych, z uwzględnieniem zasad i procedur określonych m.in w „Wytycznych w zakresie kwalifikowaln...
€17,85 €16,07
€17,85 €16,07

Prawo zamówień publicznych

Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo z... Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze zmianami. Publikacją będą przede wszystkim zainteresowane osoby pracujące w jednostkach sektora finansów publi...
€3,67 €3,30
€3,67 €3,30

Prawo do sądu w zamówieniach publicznych

Publikacja uwzględnia problematykę respektowania prawa do... Publikacja uwzględnia problematykę respektowania prawa do sądu w systemie zamówień publicznych, ustalania kognicji poszczególnych sądów oraz sposobów rozwiązywania sporów kompetencyjnych. Ponadt...
€38,63 €33,26
€38,63 €33,26

Partnerstwo publiczno-prywatne Komentarz...

Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 g... Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym po jej nowelizacji mocą ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwi...
€14,33 €12,90
€14,33 €12,90