Prawo Unii Europejskiej

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Pośrednicy internetowi w prawie Unii Eur...

Publikacja kompleksowo omawia zakres odpowiedzialności po... Publikacja kompleksowo omawia zakres odpowiedzialności pośredników internetowych, która uregulowana jest przede wszystkim w dyrektywie w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Opra...
€33,35
€33,35

Prawo Unii Europejskiej

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2019 r. Seria "Twoje Prawo" zawi... Stan prawny: 1 września 2019 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€3,94
€3,94

Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału S...

Książka zawiera fragmenty najważniejszych wyroków Trybuna... Książka zawiera fragmenty najważniejszych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z obszernymi komentarzami. Autorami wyboru orzeczeń i komentarzy są pracownicy naukowi polskich uniwe...
€69,62
€69,62

Zasada subsydiarności w traktatach z Maa...

Zainteresowanie zasadą subsydiarności wzrosło wraz z jej ... Zainteresowanie zasadą subsydiarności wzrosło wraz z jej przywołaniem w Traktacie o Unii Europejskiej z 1992 r. i określeniem dla potrzeb tego traktatu jako zasady, na której miałby się opierać p...
€7,33
€7,33

Immunitety i przywileje Rady Europy i Ws...

Status prawny, przywileje i immunitety Rady Europy i Wspó... Status prawny, przywileje i immunitety Rady Europy i Wspólnot Europejskich na tle praktyki międzynarodowej
€8,25
€8,25

The electricity transmission system oper...

Currently, the key element upon which EU energy policy is... Currently, the key element upon which EU energy policy is focused is the implementation of the so-called Third Liberalisation Package. This policy is based on a mechanism of far reaching regulati...
€38,21
€38,21

Europejskie prawo zamówień publicznych j...

Cechą wyróżniającą książki jest krytyczne omówienie europ... Cechą wyróżniającą książki jest krytyczne omówienie europejskiego systemu zamówień publicznych z pozycji wolnorynkowych. Autor dokonuje nie tylko analizy prawnej, ale ocenia również efektywność e...
€11,68
€11,68

Dyrektywa dotycząca podatków od gromadze...

Polska znajduje się w stosunkowo nielicznej grupie państw... Polska znajduje się w stosunkowo nielicznej grupie państw, dla których postanowienia dyrektywy 2008/7/WE mają istotne znaczenie praktyczne. Zakres podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczący s...
€25,41
€25,41

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Po...

W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najno... W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego ...
€18,00
€18,00

Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po ...

W książce „Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implem... W książce „Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II. Problematyka prawna" przedstawiono analizę przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezp...
€19,48
€19,48

Problemy polskiego i europejskiego prawa...

Dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska - jest adiunktem w Kat... Dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska - jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ukończyła studia prawnicze w Poznaniu. Przygotowując niniejszą...
€51,45
€51,45

Niemiecko-polski słownik terminologii ce...

Niemiecko-polski słownik terminologii celnej Unii Europej... Niemiecko-polski słownik terminologii celnej Unii Europejskiej zawiera 10 000 haseł obejmujących terminologię celną stosowaną w Unii Europejskiej (Wspólnotowy Kodeks Celny, Zmodernizowany kodeks ...
€22,90
€22,90

Europeizacja konstytucji państw Unii Eur...

Członkostwo państwa w Unii Europejskiej powoduje daleko i... Członkostwo państwa w Unii Europejskiej powoduje daleko idące konsekwencje ustrojowe, stawiając przed państwami członkowskimi nowe wyzwania w procesie dostosowywania ich porządków prawnych do wci...
€13,05
€13,05

Implementacja prawa wspólnotowego na tle...

Implementacja prawa wspólnotowego jest szczególnie ważna ... Implementacja prawa wspólnotowego jest szczególnie ważna ze względu na konstytucyjne problemy związane z wzajemnym przenikaniem systemu prawa wspólnotowego i systemów krajowych. Na przykładzie ...
€10,44
€10,44

Współpraca sądowa w Unii Europejskiej Ak...

Od maja 2004 roku prawo europejskie stanowi źródło prawa ... Od maja 2004 roku prawo europejskie stanowi źródło prawa także w Polsce. Charakter jego norm sprawia, że nie tylko wpływa na działalność legislatorów, lecz także – bezpośrednio – na sytuacje praw...
€18,31
€18,31

Prawo Rady Europy W stronę ogólnoeuropej...

Od momentu utworzenia Rada Europy wprowadza system prawny... Od momentu utworzenia Rada Europy wprowadza system prawny wspólny dla państw europejskich, oparty na demokracji, praworządności i prawach człowieka. Jej dorobek normatywny pomógł członkom w pokon...
€11,54
€11,54

Wspólnyy obszar postępowania karnego w p...

Nieunikniony proces integracji międzynarodowej stwarza ko... Nieunikniony proces integracji międzynarodowej stwarza konieczność zbliżania regulacji prawnych poszczególnych obszarów wspólnego funkcjonowania. Obserwujemy również ujednolicanie prawa w postępo...
€10,70
€10,70

Systemy płatnicze i rynek płatności w Un...

W książce przedstawiono problematykę rozliczeń pieniężnyc... W książce przedstawiono problematykę rozliczeń pieniężnych w gospodarce rynkowej w dwóch ujęciach: - poprzez pryzmat organizacji systemu płatniczego, - z perspektywy funkcjonowania rynku płatno...
€12,41
€12,41

Reklama i jej ograniczenia Standardy eur...

Książka omawia zagadnienia z pogranicza reklamy i prawa, ... Książka omawia zagadnienia z pogranicza reklamy i prawa, w szczególności przepisy prawa regulujące działalność reklamową w Unii Europejskiej w kontekście krajowych uregulowań prawnych w tym zakr...
€11,67
€11,67

60 lat Rady Europy Tworzenie i stosowani...

60 lat budowania fundamentów demokracji w Europie znacząc... 60 lat budowania fundamentów demokracji w Europie znacząco wpłynęło na systemy polityczne i prawne państw członkowskich Rady Europy. Dla wielu z nich szczególne znaczenie miało ostatnie 20 lat, k...
€18,01
€18,01

Umowa przyznawania pomocy z Europejskieg...

Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w p... Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w polskiej literaturze prawniczej, która dotyczy strukturalnego oddziaływania funduszy unijnych na rolnictwo. W monografii poddano analizie n...
€20,45
€20,45

Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizo...

Rozliczasz projekt w ramach PO IG – skorzystaj ze wskazów... Rozliczasz projekt w ramach PO IG – skorzystaj ze wskazówek doświadczonego specjalisty. W publikacji omówiono istotne zagadnienia związane z kontrolą, rozliczaniem, monitorowaniem, rachunkowości...
€40,51
€40,51

Kierunki rozwoju prawa cywilnego we Fran...

Kierunki rozwoju prawa cywilnego we Francji, w Niemczech ... Kierunki rozwoju prawa cywilnego we Francji, w Niemczech i w Polsce w perspektywie prawa europejskiego. Konferencja międzynarodowa, Łódź, 18-19.09.2007
€6,89
€6,89

Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiając...

Elżbieta Kużelewska poddaje analizie problemy najbardziej... Elżbieta Kużelewska poddaje analizie problemy najbardziej aktualne; nie tylko dlatego, że mają swe źródła w wydarzeniach sprzed zaledwie kilku lat, lecz przede wszystkim dlatego, że ciągle aktual...
€9,37
€9,37