Prawo Unii Europejskiej

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Słownik terminologii celnej Unii Europej...

Polsko-niemiecki słownik terminologii celnej Unii Europej... Polsko-niemiecki słownik terminologii celnej Unii Europejskiej zawiera 10000 haseł z zakresu prawa celnego Unii Europejskiej, w tym z Wspólnotowego kodeksu celnego, Zmodernizowanego wspólnotowego...
€23,21 €9,66
€23,21 €9,66

Europeizacja Analiza oddziaływania Unii ...

Książka jest pierwszym w Polsce naukowym wytłumaczeniem w... Książka jest pierwszym w Polsce naukowym wytłumaczeniem wielokierunkowego oddziaływania Unii Europejskiej na państwa członkowskie oraz państw członkowskich na Unię Europejską z wykorzystaniem pra...
€17,81
€17,81

Dictionary of customs law of European Un...

Das Wörterbuch für Zollrecht der Europäischen Union umfas... Das Wörterbuch für Zollrecht der Europäischen Union umfasst 18 000 Stichwörter aus dem Bereich Zollterminologie, die in allen Zollkodexen der EU sowie in anderen Zollübereinkommen (u.a. im Zollko...
€30,97
€30,97

Rola parlamentu narodowego w sprawach UE...

Regulacje unijne zawarte w postanowieniach Traktatu z Maa... Regulacje unijne zawarte w postanowieniach Traktatu z Maastricht, Traktatu z Amsterdamu, Traktatu konstytucyjnego (wcześniej obrady Konwentu Europejskiego) oraz najnowsze postanowienia Traktatu z...
€5,60
€5,60

Europejskie prawo wzorów przemysłowych

Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opraco... Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem systemu ochrony wzorów przemysłowych w prawie Unii Europejskiej. Autorki dokonały analizy wielu istotnych zagadnień, w szczególnośc...
€20,72
€20,72

Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a...

Opracowanie podejmuje zagadnienie konstytucjonalizacji Un... Opracowanie podejmuje zagadnienie konstytucjonalizacji Unii Europejskiej, w tym stosunku łączącego sądy konstytucyjne państw członkowskich z Trybunałem Sprawiedliwości UE. Temat ten jest szeroko ...
€33,59
€33,59

Unijna reforma ochrony danych osobowych ...

Pierwsza na rynku publikacja która omawia unijną reformę ... Pierwsza na rynku publikacja która omawia unijną reformę ochrony danych osobowych, która będzie obowiązywać w Polsce od maja 2018 r. Poznaj już dziś nowe regulacje jakie wprowadza unijna refor...
€33,43
€33,43

Prawne problemy i wyzwania Unii Europejs...

Unia Europejska przechodzi jeden z najpoważniejszych kryz... Unia Europejska przechodzi jeden z najpoważniejszych kryzysów w swojej historii. Napięcia są konsekwencją określonego ukształtowania instytucji lub procedur unijnych, a krytykujący obecną sytuacj...
€41,44
€41,44

Prawa społeczne pracownika a prawa praco...

Celem monografii jest ukazanie relacji jakie zachodzą pom... Celem monografii jest ukazanie relacji jakie zachodzą pomiędzy ochroną praw społecznych pracowników a realizacją swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług przez ich pracodawców. Rela...
€44,02
€44,02

Słownik terminologii celnej UE polsko-an...

Zestaw 2 słowników: Każdy zawiera 13 000 haseł obejmuj... Zestaw 2 słowników: Każdy zawiera 13 000 haseł obejmujących terminologię celną stosowaną w Unii Europejskiej (Wspólnotowy Kodeks Celny, Zmodernizowany kodeks celny UE) oraz inne dokumenty celn...
€26,22
€26,22

Wokół Konwencji Europejskiej Komentarz d...

Książka przedstawia wyczerpująco dorobek orzeczniczy Euro... Książka przedstawia wyczerpująco dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczący zarówno praw i wolności chronionych w Konwencji, jak i samego strasburskiego mechanizmu doch...
€70,53
€70,53

Inteligentna i zrównoważona gospodarka s...

Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca wł... Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich to dzieło będące owocem konferencji naukowej...
€38,96
€38,96

Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielani...

Prezentowana publikacja to kompleksowy Komentarz omawiają... Prezentowana publikacja to kompleksowy Komentarz omawiający trzy dyrektywy unijne dotyczące Prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej, tj.: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/...
€49,28
€49,28

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie w...

W książce poddano analizie podstawowe zagadnienia związan... W książce poddano analizie podstawowe zagadnienia związane z procedurą ochrony praworządności, w kontekście wniosku Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 ...
€4,45
€4,45

Jednolitość stosowania prawa konkurencji...

Monografia jest kompleksowym omówieniem jednego z najważn... Monografia jest kompleksowym omówieniem jednego z najważniejszych celów systemu antymonopolowego Unii Europejskiej – jednolitości stosowania unijnego prawa konkurencji. Publikacja uwzględnia zmia...
€36,26
€36,26

Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle...

Monografia przedstawia ocenę rozwiązań składających się n... Monografia przedstawia ocenę rozwiązań składających się na karnoprawny system przeciwdziałania praniu pieniędzy i jego zwalczania w Polsce. Ponieważ większość norm krajowych ustanowiono w tym zak...
€38,79
€38,79

Uwarunkowania kontroli celnej w multicen...

W książce analizie poddano międzynarodowe, unijne i krajo... W książce analizie poddano międzynarodowe, unijne i krajowe uwarunkowania kontroli celnej. Szczegółowa analiza uwarunkowań pozwoliła na zakreślenie relacji kontroli celnej w stosunku do innych i...
€19,70
€19,70

Przeglad Europejski 2018/3

Strefa Schengen – wymiary: teoretyczny, polityczny, insty... Strefa Schengen – wymiary: teoretyczny, polityczny, instytucjonalno-prawny Funkcjonowanie granic zewnętrznych UE The Schengen Area – theoretical, political, institutional and legal dimensions...
€6,70
€6,70

Jak zakładać przedsiębiorstwa w krajach ...

Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uru... Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej w europejskich krajach, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynnośc...
€12,64
€12,64

Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Eur...

Ostatnie dwadzieścia lat było okresem dynamicznego rozwoj... Ostatnie dwadzieścia lat było okresem dynamicznego rozwoju funduszy inwestycyjnych. Instytucje te odgrywają coraz większą rolę na rynku oszczędności i w gospodarce. Mimo istnienia prawa unijnego ...
€14,55
€14,55

Transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa o VAT

Temat został ujęty w sposób kompleksowy, przy jednoczesny... Temat został ujęty w sposób kompleksowy, przy jednoczesnym dogłębnym przedstawieniu poszczególnych etapów rozliczeń podatku. Publikacja zawiera objaśnienia uwzględniające zarówno istotę normowani...
€22,25
€22,25

Podatek od wyjścia

Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - po... Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników mają...
€13,15
€13,15

Od rządów siły do rządów prawa Polski mo...

Poddając analizie prawo do strajków w świetle prawa i pra... Poddając analizie prawo do strajków w świetle prawa i praktyki organów i instytucji międzynarodowych, dr Grzebyk dochodzi do ciekawych wniosków dotyczących zarówno oceny polskich uregulowań w tym...
€11,77
€11,77

Słownik specjalistyczny Prawo Administra...

SŁOWNIK SPECJALISTYCZNY PRAWO, ADMINISTRACJA, UNIA EUROP... SŁOWNIK SPECJALISTYCZNY PRAWO, ADMINISTRACJA, UNIA EUROPEJSKA polski • angielski • niemiecki Cenne źródło fachowej wiedzy językowej oraz narzędzie przydatne w codziennej pracy. Słownik adres...
€10,56
€10,56