Prawo rolne. Prawo o ochronie środowiska

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Prawo ochrony środowiska

W najnowszym, 8. wydaniu publikacji uwzględniono m.in. zm... W najnowszym, 8. wydaniu publikacji uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw: – z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych ...
€4,11 €3,70
€4,11 €3,70

Finansowanie systemu gospodarowania odpa...

Publikacja stanowi jedyne na rynku wydawniczym kompleksow... Publikacja stanowi jedyne na rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie dotyczące finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do...
€25,59 €23,03
€25,59 €23,03

Zadania organów administracji rządowej i...

Celem książki jest wyjaśnienie zadań organów administracj... Celem książki jest wyjaśnienie zadań organów administracji rządowe i samorządowej w zakresie ochrony przyrody oraz odpowiedź na następujące pytania: - Czy uprawnienia i kompetencje organów admin...
€8,89 €8,00
€8,89 €8,00

Prawo ochrony środowiska Komentarz

Opracowanie Zbiorowe
Komentarz do ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi wycz... Komentarz do ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi wyczerpujące opracowanie do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny niniejsza książka ...
Opracowanie Zbiorowe
€90,89 €81,80
€90,89 €81,80

Problemy pogranicza prawa administracyjn...

Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat kluczowy... Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat kluczowych problemów badawczych występujących na styku prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska. Omówiono w niej zagadnienia związane z ...
€44,19 €39,77
€44,19 €39,77

System prawa żywnościowego

Opracowanie, mające charakter systemu prawa, ujmuje prawo... Opracowanie, mające charakter systemu prawa, ujmuje prawo żywnościowe jako wyodrębnioną dyscyplinę o znaczącym obszarze regulacji bezpieczeństwa i jakości żywności, zawierającą wymagania wobec ro...
€62,07 €55,86
€62,07 €55,86

Ustawa o lasach Komentarz

Autor wyjaśnia przepisy ustawy na podstawie swojej wiedzy... Autor wyjaśnia przepisy ustawy na podstawie swojej wiedzy - z uwzględnieniem dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego, ze wskazaniem różnej ich wykładni, jeżeli przepis jest niejasny i dopus...
€51,58 €46,42
€51,58 €46,42

Prawo weterynaryjne Odpowiedzialność cyw...

Prawo weterynaryjne to szeroka dziedzina, która obejmuje ... Prawo weterynaryjne to szeroka dziedzina, która obejmuje wiele aspektów związanych z bezpieczeństwem żywności, zdrowiem publicznym, administracją i innych, a przede wszystkim z profilaktyką i lec...
€10,17 €9,15
€10,17 €9,15

Prawo łowieckie Komentarz

Szóste wydanie ukazuje się po pięciu latach od poprzednie... Szóste wydanie ukazuje się po pięciu latach od poprzedniego. Ustawa Prawo łowieckie była w tym czasie wielokrotnie nowelizowana. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany dokonane ustawą o zmianie us...
€28,74 €25,87
€28,74 €25,87

Stosunki dobrosąsiedzkie w rolnictwie cz...

Stosunki dobrosąsiedzkie, czyli czego sąsiadowi nie wolno... Stosunki dobrosąsiedzkie, czyli czego sąsiadowi nie wolno – czy można samowolnie obsiewać grunty sąsiada, wyrzucać śmieci na jego nieruchomość, czy samowolnie przejeżdżać przez jego pola? Kto jes...
€6,44 €5,80
€6,44 €5,80

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami...

W książce zostały szczegółowo omówione i wyjaśnione najwa... W książce zostały szczegółowo omówione i wyjaśnione najważniejsze zagadnienia związane z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, takie jak: - sprzedaż i nabywanie nieruchomośc...
€51,49 €46,34
€51,49 €46,34

Prawo ochrony środowiska

Stan prawny: 25 października 2017 r. Seria "Twoje Prawo... Stan prawny: 25 października 2017 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€7,81 €7,03
€7,81 €7,03

Publicznoprawny i prywatnoprawny konflik...

Monografia dr. Adama Niewiadomskiego jest dziełem wartośc... Monografia dr. Adama Niewiadomskiego jest dziełem wartościowym nie tylko poprzez oryginalność tematu i precyzję podnoszonych zagadnień, ale przede wszystkim dzięki interdyscyplinarnemu podejściu ...
€20,62 €18,56
€20,62 €18,56

Prawo rolne Testy dla studentów

Zamierzasz zdawać egzamin z prawa rolnego? Czy wiesz już:... Zamierzasz zdawać egzamin z prawa rolnego? Czy wiesz już: jak wygląda procedura "odrolnienia" gruntów rolnych? jakie przesłanki należy spełnić, aby być objętym ubezpieczeniem społecznym rolnikó...
€9,67 €8,70
€9,67 €8,70

Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na ry...

Ochrona ubezpieczeniowa przed ryzykiem ekologicznym jest ... Ochrona ubezpieczeniowa przed ryzykiem ekologicznym jest nową, dynamicznie rozwijającą się na świecie dziedziną, która również polskim przedsiębiorstwom stwarza szanse dostosowania się do zmian w...
€13,09 €11,78
€13,09 €11,78

Gospodarowanie odnawialnymi źródłami ene...

Monografia dr inż. Alicji Graczyk jest kontynuacją badań ... Monografia dr inż. Alicji Graczyk jest kontynuacją badań Wrocławskiej Szkoły Naukowej Zrównoważonego Rozwoju […]. Autorka w sposób metodyczny rozwinęła naukę ekonomii zrównoważonego rozwoju, wnio...
€20,80 €18,72
€20,80 €18,72

Słownik ochrony środowiska gospodarka wo...

Słownik zawiera około 25 tysięcy haseł, w większości znac... Słownik zawiera około 25 tysięcy haseł, w większości znacząco rozbudowanych, z zakresu: - teorii i praktyki gospodarki wodnościekowej - branżowej terminologii prawnej obowiązującej w krajach ...
€16,32 €14,69
€16,32 €14,69

Ustawa krajobrazowa

Komentarz omawia przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 ... Komentarz omawia przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawy krajobrazowej), której celem jest wprowad...
€33,42 €30,08
€33,42 €30,08

Ochrona Środowiska Zestaw nowelizujący n...

Ochrona Środowiska Zestaw nowelizujący nr 99 Stan prawny... Ochrona Środowiska Zestaw nowelizujący nr 99 Stan prawny - 6 października 2008 roku
€14,93 €13,44
€14,93 €13,44

Odory

Książka jest próbą podsumowania wyników badań mających na... Książka jest próbą podsumowania wyników badań mających na celu wyjaśnienie mechanizmu powstawania wrażeń węchowych i zapobieganie negatywnym skutkom zanieczyszczania środowiska substancjami zapac...
€18,29 €16,46
€18,29 €16,46

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej...

W 2014 r. minęło 10 lat odkąd Polska została włączona w s... W 2014 r. minęło 10 lat odkąd Polska została włączona w struktury Unii Europejskiej i stała się pełnoprawnym członkiem tego ugrupowania. Z dniem 1 maja 2004 r. stała się zarówno przedmiotem, jak ...
€14,61 €13,15
€14,61 €13,15

Prawo ochrony środowiska w procesie inwe...

Zachowanie wymogów związanych z ochroną środowiska to cor... Zachowanie wymogów związanych z ochroną środowiska to coraz ważniejszy element procesu inwestycyjnego. Skomplikowane przepisy normujące tę dziedzinę oraz różna praktyka ich stosowania przez organ...
€25,76 €23,18
€25,76 €23,18

Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i m...

Stan prawny: czerwiec 2016 r. Praktyczny komentarz do ... Stan prawny: czerwiec 2016 r. Praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji, ustawy o związkach metropolitalnych oraz zmian wprowadzonych ustawą krajobrazową Niniejszy komentarz to jedyna ...
€43,83 €39,45
€43,83 €39,45

Environmental Law

This is a popular guide to environmental law. It has been... This is a popular guide to environmental law. It has been written in non-specialist language to enable not only lawyers but also students, government officials, environmental activists, and commu...
€8,27 €7,44
€8,27 €7,44