Prawo rodzinne i opiekuńcze

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Prawa dziecka Perspektywa publicznoprawna

Zawarte w niniejszej monografii opracowania dotyczą trzec... Zawarte w niniejszej monografii opracowania dotyczą trzech działów prawa publicznego. Pierwsza część poświęcona jest prawu międzynarodowemu, a poddane w niej analizy odnoszą się do zobowiązań pań...
€14,56
€14,56

Ochrona małoletnich przed alkoholem w po...

Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy polskie... Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy polskie prawo karne chroni dzieci przed dostępem do alkoholu w wystarczający sposób, a jeżeli tak nie jest, to w jaki sposób powinny być ukształt...
€13,71
€13,71

Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozw...

Autorki w sposób kompleksowy przedstawiają problematykę t... Autorki w sposób kompleksowy przedstawiają problematykę traumy dziecięcej na gruncie przepisów prawa. Sfera prawna wydaje się niezwykle istotna, albowiem dzięki niej możliwe jest dostosowanie sys...
€13,14
€13,14

Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, ...

Monografia stanowi krytyczną analizę obowiązujących unorm... Monografia stanowi krytyczną analizę obowiązujących unormowań dotyczących pochodzenia dziecka od matki – w ujęciu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa prywatnego międzynarodowego...
€33,79
€33,79

Kazirodztwo Studium prawnokarne i krymin...

Recenzowane opracowanie jest dziełem istotnym, wydatnie w... Recenzowane opracowanie jest dziełem istotnym, wydatnie wzbogacającym literaturę z zakresu prawa karnego materialnego. Na tę ocenę składają się zawartość in formacyjna, oparta na bogatej bazie źr...
€13,52
€13,52

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Stan prawny...

Najnowszy kodeks rodzinny i opiekuńczy (stan prawny na dz... Najnowszy kodeks rodzinny i opiekuńczy (stan prawny na dzień 1 lutego 2012 r.) – przejrzysty układ, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy. Uwzględnia ostatnie zmian...
€1,31
€1,31

Wsparcie prawne osób starszych

Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspekte... Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspektem pomocy prawnej i wsparcia osób starszych w różnych dziedzinach ich życia, ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz ...
€36,19
€36,19

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentac...

Uwaga – od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe, zaostrzone... Uwaga – od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe, zaostrzone zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Wprowadzono również nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy. Jak w...
€49,09
€49,09

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o akt...

Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tek... Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z przepisami wprowadzającymi oraz tekst ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Artykuły u...
€3,40
€3,40

Uprawnienia nauczycieli zwiążane z rodzi...

Z uwagi na fakt, iż przepisy Karty Nauczyciela nie mówią ... Z uwagi na fakt, iż przepisy Karty Nauczyciela nie mówią nic na temat ochrony stosunku pracy kobiety w ciąży, do nauczycielek ciężarnych mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.
€1,32
€1,32

Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w...

Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań, które podjęt... Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań, które podjęte zostały w związku z dostrzeżeniem wielu, związanych ze współczesnym pojęciem rodziny, problemów. Jej przedmiotem uczyniono zagadnienia o...
€33,74
€33,74

Małżeńskie umowy majątkowe w świetle kra...

Przedstawienie praktyki notarialnej w zakresie małżeńskic... Przedstawienie praktyki notarialnej w zakresie małżeńskich umów majątkowych w Krakowie w omawianym okresie wnosi nowe treści do badań nad prawem małżeńskim majątkowym w Polsce przed unifikacją pr...
€8,02
€8,02

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuń...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny 14 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodząc... Stan prawny 14 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: Kodeks postępowania cywilnego 5.1.2019 r. - zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z d...
Opracowanie Zbiorowe
€10,38
€10,38

Alimenty Jak szybko dostać pieniądze na ...

Praktyczny poradnik dla rodziców lub opiekunów dotyczący ... Praktyczny poradnik dla rodziców lub opiekunów dotyczący rewolucyjnych zmian w alimentach, czyli:wzrostu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wprowadz...
€3,90
€3,90

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o akt...

Stan prawny na: 7.09.2017 r. Publikacja zawiera teksty u... Stan prawny na: 7.09.2017 r. Publikacja zawiera teksty ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Uwzględniono najnowszą ...
€4,19
€4,19

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy – Kodeks rodzin... Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z przepisami wprowadzającymi, a także ustawę – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zaletą książki jest jej praktyczny, po...
Opracowanie Zbiorowe
€3,15
€3,15

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie p...

Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparci... Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z perspektywy prawa administracyjnego. W książce poruszone zostały kwestie wszelkich procedur występujących ...
€52,31
€52,31

Konstytucyjne prawo dziecka do szczególn...

Celem książki jest podnoszenie świadomości prawnej w zakr... Celem książki jest podnoszenie świadomości prawnej w zakresie przestrzegania praw dzieci, które są pacjentami lub świadczeniobiorcami, do świadczeń zdrowotnych oraz zapewnienia im prawa do szczeg...
€31,09
€31,09

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2016 Stan p...

Najnowszy kodeks – wygodny kieszonkowy format, artykuły o... Najnowszy kodeks – wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień. Stan prawny na dzień 5 kwietnia 2016 roku, ...
€1,31
€1,31

Uwarunkowania gotowości nieletnich do za...

Publikacja wypełnia lukę w dotychczasowym piśmiennictwie.... Publikacja wypełnia lukę w dotychczasowym piśmiennictwie. Rozprawa wzbogaca nie tylko literaturę z zakresu psychologii i pedagogiki, lecz również wiktymologii oraz kryminologii. Podejmuje ważny t...
€9,61
€9,61

Kodeks rodzinny i opiekuńczy prawo o akt...

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.... Najnowsza aktualizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu wraz z przepisami wprowadzającymi oraz Prawo o aktach stanu cywilnego. Zaletą książki jest jej...
Opracowanie Zbiorowe
€2,62
€2,62

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Opracowanie Zbiorowe
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnow... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€2,59
€2,59

Postępowanie w sprawach nieletnich Komen...

W publikacji zostały omówione założenia przyjętego modelu... W publikacji zostały omówione założenia przyjętego modelu postępowania w sprawach nieletnich - także kwestie sporne - oraz praktyczne aspekty stosowania ustawy. W piątym wydaniu komentarza uw...
€41,39
€41,39

Problematyka przemocy w rodzinie Podstaw...

Niniejsza publikacja powstała z myślą jej pragmatycznego ... Niniejsza publikacja powstała z myślą jej pragmatycznego wykorzystania zarówno w celach szkoleniowych, dydaktycznych, jak i praktycznych. Porusza ona niezwykle ważną, choć wciąż bagatelizowaną cz...
€11,33
€11,33