Prawo procesowe i nieprocesowe

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Postępowanie nieprocesowe

Postępowanie nieprocesowe to jedyne kompleksowe opracowan... Postępowanie nieprocesowe to jedyne kompleksowe opracowanie problematyki kodeksowego postępowania nieprocesowego, uwzględniające aktualny stan prawny, w tym wynikający z wprowadzenia w postępowan...
€52,04
€52,04

Pozbawienie jednostki możności obrony pr...

Książka przedstawia zagadnienie następstw procesowych poz... Książka przedstawia zagadnienie następstw procesowych pozbawienia jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W oparciu o analizę poglądów doktryny i orzecznictwa Autork...
€38,55
€38,55

Nadużycie prawa procesowego w postępowan...

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na pro... Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na problem nadużycia prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym. Zagadnienie to jest szczególnie istotne nie tylko z uwagi na sam charakter p...
€48,86
€48,86

Postępowanie nieprocesowe 2. Wydanie

Książka Postępowanie nieprocesowe składa się z dwóch częś... Książka Postępowanie nieprocesowe składa się z dwóch części, z których: *część ogólna zawiera omówienie m.in. źródeł, zasad i podmiotów postępowania nieprocesowego, *część szczegółowa przedst...
€20,64
€20,64

Prawo karne procesowe Część ogólna

W podręczniku "Prawo karne procesowe - cześć ogólna" prze... W podręczniku "Prawo karne procesowe - cześć ogólna" przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in.: * naczelnych zasad procesu karnego, * przesłanek procesowych, * uczestników proces...
€11,88
€11,88

Postępowanie nieprocesowe

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki k... Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki kodeksowego postępowania nieprocesowego w sprawach cywilnych, z uwzględnieniem aspektów historycznoprawnych towarzyszących kształtowaniu są...
€44,19
€44,19