Prawo pracy

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Podróże służbowe Zasady delegowania i ro...

Publikacja w praktyczny sposób omawia kwestie związane z ... Publikacja w praktyczny sposób omawia kwestie związane z podróżami służbowymi. Wyjaśnia, w jaki sposób należy zlecić taką podróż, a następnie ją rozliczyć. Omawia też sytuacje, kiedy pracodawca n...
€15,33
€15,33

RODO dla kadrowych i HR Zmiany od 4 maja...

Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury wdrożenia i... Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury wdrożenia i stosowania w działach kadr i działach HR zasad ochrony danych osobowych wynikających z unijnego rozporządzenia RODO oraz z ustawy o ochro...
€25,73
€25,73

Kodeks Pracy z komentarzem Kodeks Kadr i...

Publikacja zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny ... Publikacja zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian. W publikacji omówione zostały m.in.: ...
€6,65
€6,65

Wszystko o służbie bhp

Opracowanie Zbiorowe
W książce przedstawiono komentarz do rozporządzenia Rady ... W książce przedstawiono komentarz do rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.). W czasie analizy treści za...
Opracowanie Zbiorowe
€25,68
€25,68

Pracownicze plany kapitałowe Komentarz

Komentarz stanowi szczegółową analizę zupełnie nowej regu... Komentarz stanowi szczegółową analizę zupełnie nowej regulacji prawnej, jaką są pracownicze plany kapitałowe, dokonaną zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia. Skupia się na p...
€41,58
€41,58

Instalacje elektryczne na budowie

W publikacji opisano zasady zasilania terenu budowy w ene... W publikacji opisano zasady zasilania terenu budowy w energię elektryczną, cechy stosowanych w tym miejscu rozdzielnic i przewodów, porady dotyczące oświetlenia prac na budowie. Przedstawiono prz...
€23,07
€23,07

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2019...

Specyfika dokonywania egzekucji świadczeń pieniężnych z w... Specyfika dokonywania egzekucji świadczeń pieniężnych z wynagrodzenia i zasiłków w latach 2019/2020 jest tematem niniejszej publikacji. W książce, na podstawie licznych przykładów z praktyki, aut...
€18,09
€18,09

Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społe...

Księga Jubileuszowa jest zbiorem artykułów specjalistów w... Księga Jubileuszowa jest zbiorem artykułów specjalistów w swoich dziedzinach, którzy pragną uczcić pamięć Profesora zw. dra hab. Zdzisława Kubota. Księga wiąże się z dwoma doniosłymi wydarzeniami...
€21,11
€21,11

Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń

Niniejsza publikacja jest rezultatem jednej z wielu dysku... Niniejsza publikacja jest rezultatem jednej z wielu dyskusji toczących się w środowiskach osób zajmujących się ubezpieczeniami w teorii, jak i głosów praktyków dostrzegających potrzebę doskonalen...
€17,13
€17,13

Rozliczenia urlopów 2016 Praktyczne wska...

Opracowanie Zbiorowe
Dzięki tej książce Czytelnik rozwieje swoje wątpliwości, ... Dzięki tej książce Czytelnik rozwieje swoje wątpliwości, dotyczące: kiedy przedsiębiorca dopłacając do wypoczynku pracowników będzie uznany za podatnika VAT; jak rozliczać samochód służbowy, używ...
Opracowanie Zbiorowe
€12,73
€12,73

Prawo pracy między gospodarką a ochroną ...

Księga zawiera zbiór opracowań przygotowanych przez najwy... Księga zawiera zbiór opracowań przygotowanych przez najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa pracy z okazji jubileuszu Profesora Ludwika Florka, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli n...
€67,60
€67,60

Umowy zlecenia z kierowcami Jakie warunk...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja Umowy zlecenia z kierowcami – jakie warunki tr... Publikacja Umowy zlecenia z kierowcami – jakie warunki trzeba spełnić, żeby ich zawieranie było korzystne zawiera wiele cennych wskazówek na temat poprawnego zatrudniania kierowców na podstawie u...
Opracowanie Zbiorowe
€6,43
€6,43

Urlop dla poratowania zdrowia w roku szk...

W publikacji prezentujemy 11 najczęstszych błędów popełni... W publikacji prezentujemy 11 najczęstszych błędów popełnianych przy udzielaniu urlopu zdrowotnego. Aby ich uniknąć szczegółowo opisujemy kiedy dyrektor musi udzielić to świadczenie, a kiedy powin...
€12,76
€12,76

Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2016/2017

Publikacja ułatwia prowadzenie działalności socjalnej w p... Publikacja ułatwia prowadzenie działalności socjalnej w placówkach oświatowych. Pomaga uniknąć błędów w zarządzaniu ZFŚS w szkole oraz niezgodnych z przepisami zapisów w regulaminie szkolnego fun...
€23,11
€23,11

Druki ZUS 2017 Vademecum płatnika Zasady...

Opracowanie Zbiorowe
Płatnik składek ma obowiązek złożenia korekty dokumentów ... Płatnik składek ma obowiązek złożenia korekty dokumentów w każdej sytuacji, gdy wystąpiła konieczność korekty danych w tych danych, stwierdzona przez niego we własnym zakresie lub przez ZUS. Błęd...
Opracowanie Zbiorowe
€18,11
€18,11

Akty wykonawcze prawa pracy Komentarz

Akty wykonawcze prawa pracy to unikatowy zbiór komentarzy... Akty wykonawcze prawa pracy to unikatowy zbiór komentarzy do kilkudziesięciu rozporządzeń precyzujących przepisy indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. W publikacji przedstawiono analizę akt...
€52,42
€52,42

Vademecum dokumentacji kadrowej 2017 Czę...

Opracowanie Zbiorowe
Dzięki tej publikacji zyskasz pewność, że regulaminy prac... Dzięki tej publikacji zyskasz pewność, że regulaminy pracy, wynagradzania i ZFŚS po zmianach od 1 stycznia 2017 r. nie zawierają żadnych wątpliwych zapisów, a kontrola PIP nie wykaże uchybień. Bę...
Opracowanie Zbiorowe
€18,10
€18,10

System prawa pracy Tom 4 Indywidualne pr...

W tomie IV Systemu prawa pracy przedstawione zostały zaga... W tomie IV Systemu prawa pracy przedstawione zostały zagadnienia dotyczące pozaumownych stosunków pracy. W kolejnych częściach szczegółowo omówiono stosunki pracy nawiązywane na podstawie powołan...
€78,13
€78,13

Kodeks pracy 2017 Ustawa o minimalnym wy...

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera aktualną na 1 czerwca 2017 r. treść ustaw... Książka zawiera aktualną na 1 czerwca 2017 r. treść ustawy Kodeks pracy, a także ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z omówieniem ostatnich zmian w przepisach. Niniejszy zbiór przepisów d...
Opracowanie Zbiorowe
€18,22
€18,22

Świadczenia pozapłacowe 2018

Opracowanie Zbiorowe
Pozapłacowe bonusy dla pracowników są aktualnie normą w o... Pozapłacowe bonusy dla pracowników są aktualnie normą w ofertach pracy. Wpływają na budowanie lojalności do firmy i podnoszenie satysfakcji podwładnych z wykonywanej pracy.Zazwyczaj świadczenia p...
Opracowanie Zbiorowe
€18,21
€18,21

Kodeks pracy Komentarz

Już II wydanie najobszerniejszego na rynku wydawniczym ko... Już II wydanie najobszerniejszego na rynku wydawniczym komentarza do Kodeksu pracy – 1776 stron wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego i poglądów nauki. Stan prawny: 1 września 2017 r. W...
€93,54
€93,54

Kodeks pracy

Stan prawny na: 01.2018 r. Publikacja zawiera tekst usta... Stan prawny na: 01.2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowa...
€4,21
€4,21

Składki ZUS Jak zmniejszyć koszty

Wykonywanie pracy zarobkowej jest związane z ubezpieczeni... Wykonywanie pracy zarobkowej jest związane z ubezpieczeniami społecznymi, które są co do zasady obowiązkowe dla większości grup świadczących pracę. Obciążenia z tytułu składek na poszczególne ube...
€15,32
€15,32

Zatrudnianie pracowników samorządowych O...

Publikacja w sposób kompleksowy omawia kwestie związane z... Publikacja w sposób kompleksowy omawia kwestie związane ze świadczeniem pracy przez pracowników samorządowych. Czytelnik dowie się niej nie tylko, jak wygląda procedura zatrudniania pracowników w...
€12,80
€12,80