Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Finansowanie uczelni teatralnych w Polsce

Główną przesłanką do podjęcia tematu tej książki była pot... Główną przesłanką do podjęcia tematu tej książki była potrzeba zidentyfikowania możliwości finansowania działalności kulturalnej teatralnych uczelni publicznych. Określenie efektywnego sposobu po...
€11,70
€11,70

Uchwały, regulaminy i procedury szkolne ...

Publikacja szczegółowo omawia akty prawa wewnątrzszkolneg... Publikacja szczegółowo omawia akty prawa wewnątrzszkolnego: uchwały, regulaminy i procedury wydawane przez organy szkoły. Ekspert zebrał wszystkie kompetencje rady pedagogicznej, rady szkoły oraz...
€18,70
€18,70

Karta Nauczyciela Komentarz praktyczny 0...

Prezentujemy czwarte już wydanie „Karty Nauczyciela”. Kom... Prezentujemy czwarte już wydanie „Karty Nauczyciela”. Komentarz zawiera kompleksowe i praktyczne omówienie rozwiązań dotyczących w szczególności zatrudniania, zwalniania, awansu zawodowego.
€56,79
€56,79

Prawne aspekty podróży i turystyki - His...

Profesor Janusz Sondel (ur. 30 kwietnia 1937 r. – zm. 12 ... Profesor Janusz Sondel (ur. 30 kwietnia 1937 r. – zm. 12 września 2017 r.) był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej romanistyki XX wieku, autorem przekładów źródeł, prac leksykogra...
€14,18
€14,18

Wartości niematerialne i prawne oraz śro...

Wartości niematerialne i prawne (WNiP) są kategorią bilan... Wartości niematerialne i prawne (WNiP) są kategorią bilansową budzącą wiele emocji wśród księgowych. Nie inaczej jest w przypadku instytucji kultury (IK). Polskie prawo bilansowe jest w tym zakre...
€17,81
€17,81

Szkoła wspólnych działań, czyli o relacj...

W funkcjonowanie szkoły wpisana jest współpraca wielu pod... W funkcjonowanie szkoły wpisana jest współpraca wielu podmiotów - organizowana przez nauczycieli, ale angażująca uczniów współdziałających zarówno ze sobą, jak i z nauczycielami oraz rodziców. Po...
€15,42
€15,42

Ochrona danych osobowych w jednostkach o...

Drugie wydanie publikacji uwzględnia przed wszystkim nowe... Drugie wydanie publikacji uwzględnia przed wszystkim nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych dokonaną ustawą z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 2014 r...
€33,35
€33,35

Zamknięcie roku 2018 w księgach instytuc...

W 2018 roku dla instytucji kultury ważne są zmiany w rach... W 2018 roku dla instytucji kultury ważne są zmiany w rachunkowości dotyczące przede wszystkim skrócenia okresu przechowywania sprawozdań finansowych oraz rozszerzenie kręgu jednostek uprawnionych...
€17,91
€17,91

Podatek VAT w kulturze

Sprawdź, jakie problemy nurtują obecnie dyrektorów, główn... Sprawdź, jakie problemy nurtują obecnie dyrektorów, głównych księgowych i pracowników księgowości przy rozliczeniach podatku VAT w instytucjach kultury.
€17,81
€17,81

Wynagrodzenia w oświacie 2013 Komentarz,...

Publikacja została opracowana na bazie ostatnich zmian pr... Publikacja została opracowana na bazie ostatnich zmian prawnych w: •Karcie Nauczyciela •Ustawie o systemie oświaty •Ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych •Ustawie o dodatkowym wy...
€33,72
€33,72

Wirtualna Galeria im. Mielżyńskich Histo...

Opracowanie Wirtualna galeria im. Mielżyńskich. Historia ... Opracowanie Wirtualna galeria im. Mielżyńskich. Historia - Idea – Prawo stanowi jeden z rezultatów realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk projektu Elektroniczna baza z history...
€4,94
€4,94

Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury Ko...

Komentarz stanowi pierwsze - tak na polskim, jak i zagran... Komentarz stanowi pierwsze - tak na polskim, jak i zagranicznym rynku wydawniczym - kompleksowe omówienie wszystkich konwencji UNESCO w dziedzinie kultury. Stanowi on tym samym kompendium wiedzy ...
€25,83
€25,83

Prawo oświatowe

,,Zapotrzebowanie na kolejne wydanie książki ,,Prawo oświ... ,,Zapotrzebowanie na kolejne wydanie książki ,,Prawo oświatowe" pokazuje, jak ważną dziedziną jest system oświaty. Cieszy fakt, że Autorzy monitorują na bieżąco zmiany, które dokonują się w tym z...
€12,78
€12,78

Postępowanie dyscyplinarne i odpowiedzia...

System odpowiedzialności pracowniczej nauczycieli omówion... System odpowiedzialności pracowniczej nauczycieli omówiony w niniejszym opracowaniu został rozdzielony na dwa rodzaje odpowiedzialności pracowniczej: dyscyplinarną i porządkową. W najbliższym cza...
€2,60
€2,60

Zmiany w prawie oświatowym od roku szk. ...

Opracowanie Zbiorowe
Częste zmiany w prawie oświatowym wymagają od dyrektora ś... Częste zmiany w prawie oświatowym wymagają od dyrektora śledzenia na bieżąco wprowadzanych nowości i dostosowywania do nich wewnątrzszkolnych dokumentów. W tej publikacji opisane zostały przepisy...
Opracowanie Zbiorowe
€22,93
€22,93

Podatek VAT w instytucjach kultury 2017 ...

Instytucja kultury, która prowadzi ewidencję VAT w formie... Instytucja kultury, która prowadzi ewidencję VAT w formie elektronicznej, może mieć obowiązek comiesięcznego przesyłania do ministra finansów tzw. jednolitego pliku kontrolnego. Sprawdź, czy doty...
€17,83
€17,83

Podatek CIT i PIT w instytucjach kultury...

Instytucje kultury wciąż mają problemy z rozliczaniem nie... Instytucje kultury wciąż mają problemy z rozliczaniem nieodpłatnych świadczeń dla pracowników. Z jednej strony sytuacja pracodawców i pracowników polepszyła się, gdyż Trybunał Konstytucyjny podał...
€17,63
€17,63

Rachunkowość jednostek oświatowych 2016

"Rachunkowość w jednostkach oświatowych" to kompendium wi... "Rachunkowość w jednostkach oświatowych" to kompendium wiedzy każdego księgowego rozliczającego jednostki oświatowe. Publikacja zawiera gotowe wzory dokumentów oraz przykłady księgowań, dzięki kt...
€37,96
€37,96

Prawo autorskie w muzeum Przewodnik ze w...

Książka w sposób przystępny i kompleksowy prezentuje zaga... Książka w sposób przystępny i kompleksowy prezentuje zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w działalności muzealnej oraz wystawienniczej. Publikacja stanowi praktyczne narzędzie, na podstawie k...
€25,53
€25,53

Szkoła w kryzysie versus media

Książka, będąca następstwem cyklu wykładów i warsztatów p... Książka, będąca następstwem cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych dla dyrektorów szkół, jest poświęcona współpracy szkół z mediami w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową. Media są zainteres...
€7,51
€7,51

Kultura w praktyce Zagadnienia prawne To...

„Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. Muzea a rynek sz... „Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. Muzea a rynek sztuki” t. 3 stanowi kontynuację prac powołanego przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk zespołu ekspertów z zakresu prawa kultury. Opr...
€13,39
€13,39

System awansu zawodowego nauczycieli Oce...

W książce System awansu zawodowego nauczycieli – ocena kl... W książce System awansu zawodowego nauczycieli – ocena kluczowego elementu reformy edukacjijako ramowy problem badawczy autorka przyjęła następujące pytanie: W jakim stopniu system awansu jest cz...
€10,59 €9,98
€10,59 €9,98

Dotacje oświatowe po zmianach Zeszyt 16

Stan prawny na 1 lutego 2018 r. Nowa ustawa o finansow... Stan prawny na 1 lutego 2018 r. Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza szereg zmian m.in. w sposobie finansowania zadań z zakresu oświaty. Publikacja Dotacje oświatowe po zmi...
€12,73
€12,73

Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciel...

Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism ... Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów prawnych, m.in.: - ustaw...
€51,60
€51,60