Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Podatek VAT w kulturze

Sprawdź, jakie problemy nurtują obecnie dyrektorów, główn... Sprawdź, jakie problemy nurtują obecnie dyrektorów, głównych księgowych i pracowników księgowości przy rozliczeniach podatku VAT w instytucjach kultury.
€17,95
€17,95

Rachunkowość jednostek oświatowych 2016

"Rachunkowość w jednostkach oświatowych" to kompendium wi... "Rachunkowość w jednostkach oświatowych" to kompendium wiedzy każdego księgowego rozliczającego jednostki oświatowe. Publikacja zawiera gotowe wzory dokumentów oraz przykłady księgowań, dzięki kt...
€38,26
€38,26

Finansowanie mediów publicznych w Polsce...

Z pełnym zrozumieniem dla formułowanych z wielu stron osk... Z pełnym zrozumieniem dla formułowanych z wielu stron oskarżeń, że media publiczne w Polsce niedostatecznie realizują swe obowiązki misyjne (i jest to zarzut kierowany przede wszystkim wobec TVP ...
€6,60
€6,60

Księgowość w instytucjach kultury 2016 /...

Księgowość w instytucjach kultury 2016. 50 pytań z prakty... Księgowość w instytucjach kultury 2016. 50 pytań z praktyki Niniejsza pozycja przedstawia 50 zagadnień z różnych dziedzin rachunkowości wraz z odpowiedziami oraz podstawami prawnymi. Zostały o...
€15,57
€15,57

Zmiany w prawie oświatowym od roku szk. ...

Opracowanie Zbiorowe
Częste zmiany w prawie oświatowym wymagają od dyrektora ś... Częste zmiany w prawie oświatowym wymagają od dyrektora śledzenia na bieżąco wprowadzanych nowości i dostosowywania do nich wewnątrzszkolnych dokumentów. W tej publikacji opisane zostały przepisy...
Opracowanie Zbiorowe
€23,11
€23,11

System awansu zawodowego nauczycieli Oce...

W książce System awansu zawodowego nauczycieli – ocena kl... W książce System awansu zawodowego nauczycieli – ocena kluczowego elementu reformy edukacjijako ramowy problem badawczy autorka przyjęła następujące pytanie: W jakim stopniu system awansu jest cz...
€10,68
€10,68

Własność zabytku a dyskrecjonalna władza...

Autorka podejmuje problematykę o charakterze teoretycznop... Autorka podejmuje problematykę o charakterze teoretycznoprawnym instytucji prawa publicznego, w tym m.in. w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego w zderzeniu z aspektami o charakte...
€10,71
€10,71

Ochrona danych osobowych w szkole i prze...

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane ... Książka stanowi zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ochroną danych osobowych w szkole oraz przedszkolu dotyczące m.in.: - bezpieczeństwa przetwarzania danych na gruncie...
€12,81
€12,81

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1...

Wejście w życie nowych przepisów dotyczących oceny pracy ... Wejście w życie nowych przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela oznacza konieczność zapoznania się z zupełnie nowym modelem i zasadami oceny. Regulacje obowiązujące od 1 września 2018 r. dia...
€16,44
€16,44

Karta Nauczyciela Komentarz praktyczny

Prezentujemy trzecie już wydanie „Karty Nauczyciela”. Kom... Prezentujemy trzecie już wydanie „Karty Nauczyciela”. Komentarz zawiera kompleksowe i praktyczne omówienie rozwiązań dotyczących w szczególności zatrudniania, zwalniania, awansu zawodowego, oceny...
€57,23
€57,23

Udzielanie i dokumentowanie pomocy psych...

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organ... Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja kształcenia specjalnego stanowi wywanie dla dyrektora i nauczycieli. Częste zmiany przepisów prawa oświtowego związane z wdrażaną r...
€18,21
€18,21

Szkolne prawo pracy Poradnik dyrektora s...

Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieni... Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty obejmującymi m.in.: - sposoby, tryby i warunki na...
€18,13
€18,13

Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciel...

Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism ... Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów prawnych, m.in.: - ustaw...
€52,00
€52,00

Karta Nauczyciela Komentarz

W komentarzu przeprowadzono szczegółową analizę praw i ob... W komentarzu przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak: - nawiązanie, zmiana i rozwi...
€44,24
€44,24

Prawo autorskie w muzeum Przewodnik ze w...

Książka w sposób przystępny i kompleksowy prezentuje zaga... Książka w sposób przystępny i kompleksowy prezentuje zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w działalności muzealnej oraz wystawienniczej. Publikacja stanowi praktyczne narzędzie, na podstawie k...
€25,73
€25,73

BHP w szkole Obowiązki. Odpowiedzialność...

W publikacji dyrektor szkoły znajdzie nie tylko aktualne ... W publikacji dyrektor szkoły znajdzie nie tylko aktualne wytyczne wynikające z przepisów prawa, ale również praktyczne wskazówki ekspertów, którzy na co dzień dokonują kontroli warunków bhp, jak ...
€23,20
€23,20

Ochrona danych osobowych w jednostkach o...

Drugie wydanie publikacji uwzględnia przed wszystkim nowe... Drugie wydanie publikacji uwzględnia przed wszystkim nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych dokonaną ustawą z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 2014 r...
€33,61
€33,61

BHP w szkole Obowiązki odpowiedzialność ...

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części ... Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części omówiono szczegółowo aspekty prawne nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty i dyrektora szkoły, kładąc szczególnie sil...
€23,20
€23,20

Podatek CIT i PIT w instytucjach kultury...

Instytucje kultury wciąż mają problemy z rozliczaniem nie... Instytucje kultury wciąż mają problemy z rozliczaniem nieodpłatnych świadczeń dla pracowników. Z jednej strony sytuacja pracodawców i pracowników polepszyła się, gdyż Trybunał Konstytucyjny podał...
€17,77
€17,77

Prawo o zgromadzeniach Komentarz

Pierwszy na rynku praktyczny komentarz do przepisów ustaw... Pierwszy na rynku praktyczny komentarz do przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach Najważniejsze korzyści wynikające z zakupu książki: poznanie pełnej treści konstytucyjnej wolności zg...
€43,97
€43,97

Karta Nauczyciela Komentarz

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która... Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmian...
€59,79
€59,79

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszko...

Publikacja Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu oma... Publikacja Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu omawia regulacje wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obowiązującym od 1 września 2017 r. Konieczność przyjęcia nowego roz...
€12,81
€12,81

Szkoły doktorskie Komentarz do art. 198-...

Nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ... Nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0) przewiduje utworzenie szkół doktorskich jako jedynej zorganizowanej formy kształcenia doktorantów. Prowadzenie szkół doktorski...
€9,95
€9,95

Wartości niematerialne i prawne oraz śro...

Wartości niematerialne i prawne (WNiP) są kategorią bilan... Wartości niematerialne i prawne (WNiP) są kategorią bilansową budzącą wiele emocji wśród księgowych. Nie inaczej jest w przypadku instytucji kultury (IK). Polskie prawo bilansowe jest w tym zakre...
€17,95
€17,95