Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Podatek VAT w kulturze

Sprawdź, jakie problemy nurtują obecnie dyrektorów, główn... Sprawdź, jakie problemy nurtują obecnie dyrektorów, głównych księgowych i pracowników księgowości przy rozliczeniach podatku VAT w instytucjach kultury.
€17,94
€17,94

Zarządzanie szkołami i placówkami public...

Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorow... Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorowi sprawnie kierować powierzoną mu placówką. Omówione w niej zagadnienia dotyczą: - powierzania stanowiska dyrektora, w tym m.in. niezbęd...
€31,00
€31,00

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Kom...

W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - P... W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: - nowe zasady finansowania uczelni, - powoływ...
€39,21
€39,21

Ochrona danych osobowych w oświacie

W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia... W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia danych osobowych w placówkach oświatowych różnych typów, wraz z przykładami zastosowania nowych rozwiązań. Przewodnik objaśnia także pods...
€12,75
€12,75

Ochrona danych osobowych w szkole i prze...

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentar... Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy n...
€12,81
€12,81

Ochrona danych osobowych w placówkach oś...

RODO – nowe regulacje od 25 maja 2018 r. Sprawdź, jak ch... RODO – nowe regulacje od 25 maja 2018 r. Sprawdź, jak chronić dane osobowe w placówce oświatowej. Autorzy omawiają praktyczne zastosowanie RODO w placówkach oświatowych. W poradniku przedst...
€49,04
€49,04

Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela...

Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie ... Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela...
€15,58
€15,58

Swoboda wypowiedzi artystycznej Standard...

W prezentowanej publikacji autor definiuje, czym jest wyp... W prezentowanej publikacji autor definiuje, czym jest wypowiedź artystyczna, określa jej granice, a także podaje uzasadnienie jej ochrony. Analizuje również relacje wolności wypowiedzi artystyczn...
€33,64
€33,64

Uchwały, regulaminy i procedury szkolne ...

Książka "Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompend... Książka "Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego" to nowe wydanie bestsellerowej pozycji! Stan prawny: styczeń 2019. Zbiór dokumentów szkolnych wraz ze szczegó...
€18,83
€18,83

Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szko...

Książka "Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu - pra... Książka "Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu - praktyczne zastosowanie nowych przepisów" to zbiór przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego oraz ich interpretacji i dokumentów szkolnych...
€18,24
€18,24

Szkolne prawo pracy Poradnik dyrektora s...

Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieni... Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty obejmującymi m.in.: - sposoby, tryby i warunki na...
€18,12
€18,12

Finansowanie zadań oświatowych

W książce przedstawiono sposób tworzenia planu finansoweg... W książce przedstawiono sposób tworzenia planu finansowego oraz realizację budżetu w samorządowej jednostce oświatowej, jak również źródła finansowania zadań oświatowych (dotacje i pozyskiwanie ś...
€25,74
€25,74

Awans zawodowy w 18 krokach na starych i...

Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże s... Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się ze spełnieniem przez nauczycieli wielu wymagań i przygotowaniem szeregu dokumentów. Za prawidłowy przebieg całej procedury odpowiada dy...
€14,87
€14,87

Polityka rachunkowości w kulturze Odpowi...

Odpowiedzi na 70 pytań księgowych i dyrektorów uwzględnia... Odpowiedzi na 70 pytań księgowych i dyrektorów uwzględniające ostatnie zmiany w rachunkowości. Sprawdź, co może być naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Sprawdź także, jak korygować pows...
€17,98
€17,98

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pr...

W publikacji w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono p... W publikacji w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono procedury związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunków pracy z nauczycielami, w tym m.in.: - ustawowe przesłanki zatrudniania n...
€38,10
€38,10

Awans zawodowy nauczyciela

Eksperci portalu ePedagogika.pl omówili każdy z 18 kroków... Eksperci portalu ePedagogika.pl omówili każdy z 18 kroków nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego. Poszczególne zagadnienia ilustrowane są przykładami z praktyki oraz tabe...
€15,42
€15,42

Zarządzanie w sektorze kultury między te...

Zarządzanie w sektorze kultury. Między teorią a praktyką ... Zarządzanie w sektorze kultury. Między teorią a praktyką podejmuje kwestie teoretycznych i praktycznych analiz dotyczących zarządzania instytucjami i organizacjami sektora kultury. Celem książki ...
€10,55
€10,55

Egzekucja nadzoru konserwatorskiego

Egzekwowanie obowiązku ochrony zabytków i opieki nad zaby... Egzekwowanie obowiązku ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest niezwykle ważnym etapem realizowania obowiązku ochrony dziedzictwa, który dopełniany jest nie tylko w administracyjnym postępow...
€8,36
€8,36

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów...

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w ... Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z pr...
€51,81
€51,81

Karta Nauczyciela Komentarz

Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dn... Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. W komentarzu uwzględniono wa...
€49,18
€49,18

Własność zabytku a dyskrecjonalna władza...

Autorka podejmuje problematykę o charakterze teoretycznop... Autorka podejmuje problematykę o charakterze teoretycznoprawnym instytucji prawa publicznego, w tym m.in. w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego w zderzeniu z aspektami o charakte...
€10,71
€10,71

Ochrona danych osobowych w szkole i prze...

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane ... Książka stanowi zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ochroną danych osobowych w szkole oraz przedszkolu dotyczące m.in.: - bezpieczeństwa przetwarzania danych na gruncie...
€12,80
€12,80

Szkoły doktorskie Komentarz do art. 198-...

Nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ... Nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0) przewiduje utworzenie szkół doktorskich jako jedynej zorganizowanej formy kształcenia doktorantów. Prowadzenie szkół doktorski...
€9,94
€9,94

Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczy...

Książka zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnych reg... Książka zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela, w tym informacje o nowych przepisach Karty Nauczyciela m.in. dotyczące urlopów...
€15,51
€15,51