Prawo o dostępie do informacji. Prawo prasowe

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Media a dobra osobiste

Książka dotyka problematyki bardzo żywo dyskutowanej zaró... Książka dotyka problematyki bardzo żywo dyskutowanej zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, stanowiącej przedmiot licznych procesów oraz orzeczeń sądowych. Ilustruje poszukiwanie komprom...
€27,56
€27,56

Socjologia i psychologia dla pacjenta Wy...

Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym pozycj... Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym pozycją poświęconą w całości zagadnieniu prawa do informacji medycznej. Przedstawia podstawy prawne obowiązku udzielania informacji, zakres prze...
€11,12
€11,12

INTERNET Cloud computing Przetwarzanie w...

„...wracamy do swoistego raju - nie wiadomo kiedy człowie... „...wracamy do swoistego raju - nie wiadomo kiedy człowiek może stać się nagi i bosy, bez liścia figowego, gdy da się uwieść swobodzie cyberprzestrzeni. Zawsze ta zabawa w policjanta i złodzieja,...
€25,88
€25,88

Ochrona danych osobowych i wizerunku ofi...

Ochrona życia prywatnego i rodzinnego jest jednym z uniwe... Ochrona życia prywatnego i rodzinnego jest jednym z uniwersalnych praw człowieka, szczególnie ważnym w odniesieniu do danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa. Jej standardy wyznaczają a...
€10,22
€10,22

Główne problemy prawa do informacji w św...

W niniejszej publikacji omówiono w kontekście prawnoporów... W niniejszej publikacji omówiono w kontekście prawnoporównawczym kluczowe problemy, które zdaniem autorów w największym stopniu składają się na istotę prawa do informacji i pozostają niezbędne dl...
€33,77
€33,77

Ustawa o radiofonii i telewizji Komentarz

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: radiofonii i... W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: radiofonii i telewizji publicznej, obowiązków dostawców usług medialnych, koncesjonowania nadawców, audiowizualnych usług na żądanie, Krajowej Rady Ra...
€23,38
€23,38

Prawne ekonomiczne i polityczne aspekty ...

Niniejszą pracę cechuje różnorodny dobór tematów, oscyluj... Niniejszą pracę cechuje różnorodny dobór tematów, oscylujących wokół kwestii funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, zaczerpniętych z subdyscyplin, tj.: ekonomika mediów i zarządzanie w...
€11,29
€11,29

Ochrona danych osobowych w jednostkach o...

Drugie wydanie publikacji uwzględnia przed wszystkim nowe... Drugie wydanie publikacji uwzględnia przed wszystkim nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych dokonaną ustawą z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 2014 r...
€33,60
€33,60

Ochrona danych medycznych w 2015 r. Praw...

Opracowanie Zbiorowe
Placówki medyczne intensywnie przygotowują się do wdrożen... Placówki medyczne intensywnie przygotowują się do wdrożenia nowych systemów umożliwiających elektroniczną wymianę dokumentów medycznych, co niesie ze sobą wiele zagrożeń dla placówki, w tym to na...
Opracowanie Zbiorowe
€17,94
€17,94

Prawo mediów

Prawo mediów to podręcznik akademicki, w którym zostały p... Prawo mediów to podręcznik akademicki, w którym zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia prawa prasowego wraz z dorobkiem orzecznictwa sądów polskich, jak i Europejskiego Trybunału Praw Cz...
€12,92
€12,92

Ochrona Danych Osobowych w marketingu in...

Książka „Ochrona danych osobowych w marketingu internetow... Książka „Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym” to przydatny poradnik dla wszystkich tych, którzy prowadzą działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Trzeba pami...
€23,08
€23,08

Prawo informacyjne. Problem badawczy teo...

to monografia stanowiąca próbę kompleksowego ujęcia i upo... to monografia stanowiąca próbę kompleksowego ujęcia i uporządkowania istotnych zagadnień dotyczących informacji i informatyki na gruncie prawa administracyjnego, która może okazać się cennym wkła...
€15,80
€15,80

Dostęp do informacji publicznej a kodeks...

Opracowanie poświęcone zostało problematyce dostępu do in... Opracowanie poświęcone zostało problematyce dostępu do in-formacji publicznej w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Zamieszczone w nim zostały najważniejsze referaty wygłosz...
€9,47
€9,47

Ustawa o dostępie do informacji publiczn...

Publikacja stanowi kompleksowy komentarz do ustawy o dost... Publikacja stanowi kompleksowy komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prezentuje kierunki wykładni jej norm oraz najbardziej aktualny przegląd orzecznictwa wojewódzkich sądów ad...
€41,49
€41,49

Prawo prasowe między wymogami prawa, nak...

W książce m.in.: Jacek Sobczak Podstawy wolności słowa.... W książce m.in.: Jacek Sobczak Podstawy wolności słowa. Uwarunkowania aksjologiczne i normatywna ochrona w obliczu zmian Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Zmiany na rynku mediów w świetle now...
€12,72
€12,72

Ochrona danych osobowych w marketingu in...

„Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym po zm... „Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym po zmianie przepisów” to publikacja, która przeprowadzi czytelnika przez kolejne etapy planowania działań marketingowych w Internecie zgodnie z...
€23,09
€23,09

Unijna reforma ochrony danych osobowych ...

Pierwsza na rynku publikacja która omawia unijną reformę ... Pierwsza na rynku publikacja która omawia unijną reformę ochrony danych osobowych, która będzie obowiązywać w Polsce od maja 2018 r. Poznaj już dziś nowe regulacje jakie wprowadza unijna refor...
€33,47
€33,47

Ochrona danych osobowych w Unii Europejs...

Stan prawny: październik 2016 r. Jedyny praktyczny kom... Stan prawny: październik 2016 r. Jedyny praktyczny komentarz do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zawierający obszerne orzecznictwo, przykłady i najlepsze praktyki. Jakie...
€44,00
€44,00

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ...

W 2016 r. najważniejszym tematem w ochronie danych osobow... W 2016 r. najważniejszym tematem w ochronie danych osobowych jest przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku...
€20,56
€20,56

Prawo autorskie i prasowe

Stan prawny: 1 września 2016 r. Seria "Twoje Prawo" za... Stan prawny: 1 września 2016 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€3,90
€3,90

Ochrona danych medycznych i osobowych pa...

Opracowanie Zbiorowe
Poradnik zawiera zbiór najbardziej aktualnych odpowiedzi ... Poradnik zawiera zbiór najbardziej aktualnych odpowiedzi na problemy pojawiające się przy przetwarzaniu danych osobowych pacjentów w placówkach medycznych uwzględniając najnowsze zmiany oraz te,...
Opracowanie Zbiorowe
€20,57
€20,57

Ochrona danych osobowych pracowników w ś...

Niniejsza publikacja to praktyczne kompendium informacji ... Niniejsza publikacja to praktyczne kompendium informacji na tematy związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem rewolucyjnych wręcz zmian w systemie ochron...
€38,83
€38,83

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ...

Unijna reforma prawa ochrony danych osobowych. Wybrane za... Unijna reforma prawa ochrony danych osobowych. Wybrane zagadnienia Jednym z celów przyświecających ustawodawcy unijnemu w przeprowadzeniu reformy ochrony danych osobowych było przyjęcie regula...
€33,55
€33,55

Jawność i jej ograniczenia Tom 12 Model ...

Seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wycze... Seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia t...
€25,80
€25,80