Prawo o cudzoziemcach

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Zatrudnianie cudzoziemców w firmie 56 na...

W jaki sposób legalnie i bez błędu zatrudnić cudzoziemca ... W jaki sposób legalnie i bez błędu zatrudnić cudzoziemca ze „Wschodu”, z Azji. Czy z UE, albo z innych krajów? Jakie wymogi należy spełnić? Jak to zrobić sprawnie? Zawiłe procedury najlepiej wyja...
€17,91 €16,12
€17,91 €16,12

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w ...

Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się a... Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy, szczególnie dla osób z Ukrainy. Rocznie do Polski przyjeżdża ponad milion pracowników z zagranicy. W wielu branż...
€17,93 €16,14
€17,93 €16,14

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Publikacja w klarowny sposób opisuje modele zatrudniania ... Publikacja w klarowny sposób opisuje modele zatrudniania cudzoziemców, zarówno w trybie uproszczonym, jak i zwykłym, z uwzględnieniem legalizacji pobytu pracowników zagranicznych. Materiał zgroma...
€25,71 €23,14
€25,71 €23,14

Polityka Unii Europejskiej w zakresie po...

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie prawnych aspektó... Publikacja stanowi kompleksowe omówienie prawnych aspektów polityki Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Autorka analizuje, czy ogół działań podejmowanych przez Unię Europejską sprzyja skuteczn...
€33,51 €30,16
€33,51 €30,16

Administracyjnoprawny status cudzoziemca...

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia... Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regul...
€25,81 €23,23
€25,81 €23,23

Rozliczanie dochodów z pracy pracowników...

W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników pol... W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce zaprezentowano całokształt problemów związanych z opodatkowaniem pracy zagranicznej....
€35,95 €31,30
€35,95 €31,30

Podatek od wyjścia

Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - po... Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników mają...
€13,11 €11,80
€13,11 €11,80

Ustawa o Straży Granicznej Komentarz

Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Koment... Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.). Ustawa reguluje stosunek sł...
€46,29 €41,66
€46,29 €41,66

Przestępczość cudzoziemców Aspekty prawn...

W dobie globalizacji, transmisji kulturowej i ruchów migr... W dobie globalizacji, transmisji kulturowej i ruchów migracyjnych analizowanie wzajemnych interakcji zjawisk społecznych jest nie tylko uzasadnione, ale i konieczne. W kontekście intensywnych zmi...
€20,69 €18,62
€20,69 €18,62

Swoboda przepływu osób w krajach Unii Eu...

Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z najważniej... Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych krajów UE. Ograniczony dostęp do zasobów pracy może stać się jednym z czynników utrudniających wzr...
€10,43 €9,39
€10,43 €9,39

Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych pa...

Publikacja koncentruje się na problemach związanych z zat... Publikacja koncentruje się na problemach związanych z zatrudnianiem oraz rozliczeniem podatkowo-składkowych cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Rosji i Armenii. Omówiono tu m.in....
€40,60 €36,54
€40,60 €36,54

Europeizacja polskiej polityki wobec cud...

Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbą ... Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbą interdyscyplinarnej analizy polskiej polityki wobec cudzoziemców. Autorka, badając zarówno materiały źródłowe, jak i debaty parlamentarne,...
€9,44 €8,50
€9,44 €8,50

Od Czeczenii do Somalilandu. Idea ochron...

Przedmiotem pracy jest ewolucja idei ochrony uchodźców w ... Przedmiotem pracy jest ewolucja idei ochrony uchodźców w ramach urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Głównym celem jest zwrócenie uwagi na instytucjonalne probl...
€12,52 €11,27
€12,52 €11,27

Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdzies...

Książka przybliża aspekty prawne, instytucjonalne i społe... Książka przybliża aspekty prawne, instytucjonalne i społeczne dotyczące zjawiska uchodźstwa w Polsce po 1989 roku. Takie sformułowanie zakresu przedmiotowego publikacji podyktowane jest dążeniem ...
€12,54 €11,29
€12,54 €11,29

Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawi...

Niniejsza praca poświęcona jest jednemu z najbardziej waż... Niniejsza praca poświęcona jest jednemu z najbardziej ważkich zagadnień w obszarze prawa o cudzoziemcach - cudzoziemcom niepożądanym, czyli takich, do których władze państwowe mają negatywny stos...
€10,27 €9,24
€10,27 €9,24

Zatrudnianie cudzoziemców Zmiany 2018

Praktyczny poradnik na temat rewolucyjnych zmian w zatrud... Praktyczny poradnik na temat rewolucyjnych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców. W publikacji omówienie i wyjaśnienie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., dotyczących m.in.: formal...
€25,59 €23,03
€25,59 €23,03

Legalność zatrudnienia cudzoziemców na t...

Monografia stanowi analizę problematyki dostępu do polski... Monografia stanowi analizę problematyki dostępu do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców. W pierwszej części książki znajdują się ogólnoteoretyczne rozważania, w tym opis modelowych rozwiązań o...
€10,50 €9,45
€10,50 €9,45

Kształcenie uczniów cudzoziemców i powra...

Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagran... Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy wymaga znajomości aktualnych przepisów prawnych i zadań dyrektora szkoły. W publikacji podpowiadamy, jakie są zasady przyjmowania ucz...
€10,09 €9,08
€10,09 €9,08

Strangers in Our Midst The Political Phi...

It is not unusual for people in countries with limited jo... It is not unusual for people in countries with limited job opportunities and economic resources to want to seek a better life in different lands. This is especially so for those who come from cou...
€19,86 €17,87
€19,86 €17,87

Nielegalna imigracja w aspekcie kryminal...

Praca zbiorowa jest odzwierciedleniem obecnego stanu wied... Praca zbiorowa jest odzwierciedleniem obecnego stanu wiedzy na temat zjawiska i przestępczości nielegalnej imigracji, informacji w obszarze ich przyczyn w rozpoznaniu i zapobieganiu oraz skali za...
€12,54 €11,29
€12,54 €11,29

Cywilnoprawny obrót nieruchomościami prz...

Jest to kolejne, czwarte wydanie książki poświęcone anali... Jest to kolejne, czwarte wydanie książki poświęcone analizie przepisów ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Autorzy: Józef Jan Skoczylas - profesor Katolickiego...
€24,75 €22,28
€24,75 €22,28

Praca cudzoziemców w Polsce Aspekty praw...

Szczegółowy i praktyczny instruktaż dla firm delegujących... Szczegółowy i praktyczny instruktaż dla firm delegujących do Polski cudzoziemców i zatrudniających cudzoziemców w naszym kraju. Procesy globalizacyjne spowodowały, że w ostatnich latach znacząco ...
€40,72 €36,65
€40,72 €36,65

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - m.i...

Zatrudnienie pracownika z zagranicy wymaga spełnienia wie... Zatrudnienie pracownika z zagranicy wymaga spełnienia wielu warunków. To nie tylko obowiązek uzyskania dla pracownika dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez podmiot zatrudniający, ale...
€46,08 €41,47
€46,08 €41,47

Cywilnoprawny obrót nieruchomościami prz...

Publikacja dotyczy ważnego - z punktu widzenia społeczneg... Publikacja dotyczy ważnego - z punktu widzenia społecznego, gospodarczego i politycznego - problemu obrotu nieruchomościami z udziałem podmiotów zagranicznych. Niniejsze, drugie wydanie książki ...
€21,59 €19,43
€21,59 €19,43