Prawo międzynarodowe

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Unrecognised Subjects in International Law

The book discusses a variety of issues related to two imp... The book discusses a variety of issues related to two important international law institutions: international legal personality and recognition. Respective studies concern the legal situation and...
€19,35 €15,01
€19,35 €15,01

Perspektywa praw ofiar w prawie międzyna...

Monografia dotyczy tematyki związanej z pojęciem sprawied... Monografia dotyczy tematyki związanej z pojęciem sprawiedliwości okresu przejściowego (transitional justice ) w prawie międzynarodowym - niezwykle dynamicznie rozwijające j się dyscypliny wiedzy,...
€15,79 €14,21
€15,79 €14,21

Porządek wielkoobszarowy w prawie między...

Carl Schmitt (1888–1985) należał do grupy niemieckich int... Carl Schmitt (1888–1985) należał do grupy niemieckich intelektualistów, którzy mieli w swoich życiorysach mniej lub bardziej bliskie powiązania z nazizmem lat 1933–1945. Powiązania Schmitta były ...
€8,30 €7,47
€8,30 €7,47

Prawo prywatne międzynarodowe

Opracowanie Zbiorowe
Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo p... Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo prywatne międzynarodowe oraz ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego , Rady WE...
Opracowanie Zbiorowe
€3,68 €3,31
€3,68 €3,31

Globalne zarządzanie zasobami ropy i gaz...

Recenzowana praca stanowi bardzo wartościowe studium z za... Recenzowana praca stanowi bardzo wartościowe studium z zakresu szeroko rozumianej problematyki międzynarodowego prawa publicznego w kontekście skomplikowanych kwestii wiążących się z jednej stron...
€51,55 €46,40
€51,55 €46,40

The Case of Crimea’s Annexation Under In...

Opracowanie Zbiorowe
This book addresses issues connected with Russia’s 2014 a... This book addresses issues connected with Russia’s 2014 annexation of Crimea that are both of key current relevance and crucial from the point of view of both international law and international ...
Opracowanie Zbiorowe
€15,82 €14,24
€15,82 €14,24

Paweł z Włodkowic i Polska szkoła prawa ...

Antologia zbiera teksty historyków, historyków myśli, ide... Antologia zbiera teksty historyków, historyków myśli, idei, filozofii i prawa – a więc przedstawicieli różnych środowisk i sposobów myślenia o przeszłości - koncentrujące się na dorobku polskiej ...
€10,36 €9,32
€10,36 €9,32

Polish Yearbook of International Law XXX...

The Polish Yearbook of International Law (PYIL) is a scie... The Polish Yearbook of International Law (PYIL) is a scientific journal published since 1966. The focus of the Yearbook is on public and private international law as well as European law. Each v...
€26,03 €23,43
€26,03 €23,43

Miscellanea Iuridica aktualne problemy p...

Miscellanea iuridica — aktualne problemy prawa europejski... Miscellanea iuridica — aktualne problemy prawa europejskiego i międzynarodowego to publikacja złożona z artykułów naukowych powstałych na kanwie prac magisterskich w ramach seminarium dyplomowego...
€9,24 €8,32
€9,24 €8,32

Zapobieganie masowym naruszeniom praw cz...

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku świat nie radził so... W latach dziewięćdziesiątych XX wieku świat nie radził sobie z reagowaniem na masowe naruszenia praw człowieka. Bierna lub nieudolna postawa państw i instytucji międzynarodowych wobec zbrodni w b...
€9,99 €8,99
€9,99 €8,99

Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zb...

Książka Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w... Książka Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego to pierwsza na polskim rynku monografia wskazująca dopuszczalne prawnie cele w konfliktach zbrojnych zarów...
€12,29 €11,06
€12,29 €11,06

Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organi...

Książka wydana w oprawie miękkiej, twardej oraz jako e-bo... Książka wydana w oprawie miękkiej, twardej oraz jako e-book Monografia poświęcona jest problematyce zdolności organizacji międzynarodowych do zawierania umów w kontekście ich prawnomiędzynarodow...
€11,00 €9,90
€11,00 €9,90

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, ...

Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi na świecie ... Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi na świecie komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Traktat ten został ratyfikowany przez 168 państw ze wsz...
€77,43 €69,69
€77,43 €69,69

Międzynarodowe unikanie opodatkowania do...

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu należy do n... Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu należy do najbardziej aktualnych i dynamicznie zmieniających się zagadnień prawnych. Nowe, uaktualnione i rozszerzone wydanie publikacji obejmuje spo...
€35,29 €31,76
€35,29 €31,76

System Prawa Pracy Tom 9 Międzynarodowe ...

Tom IX Systemu Prawa Pracy w sposób kompleksowy prezentuj... Tom IX Systemu Prawa Pracy w sposób kompleksowy prezentuje globalne standardy w międzynarodowym publicznym prawie pracy. Po raz pierwszy na rynku wydawniczym autorzy podjęli się określenia poziom...
€78,14 €70,33
€78,14 €70,33

Publicznoprawny status jednostki skrajni...

Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jedne... Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jednej strony skrajne ubóstwo negatywnie wpływa na możliwość korzystania z praw człowieka, z drugiej zaś prawa człowieka mogą się przyczynić d...
€25,79 €23,21
€25,79 €23,21

Prawo międzynarodowe publiczne

Oddawana do rąk Czytelniczek i Czytelników książka stanow... Oddawana do rąk Czytelniczek i Czytelników książka stanowi kolejne wydanie kompendium wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Jest adresowana przede wszystkim do studentów prawa oraz...
€18,03 €16,23
€18,03 €16,23

Polish yearbook of international law XXX...

GENERAL ARTICLES • Christian Tomuschat: Individual an... GENERAL ARTICLES • Christian Tomuschat: Individual and Collective Identity: Factual Givens and Their Legal Reflection in International Law. Words in Commemoration of Krzysztof Skubiszewski, d...
€26,05 €23,45
€26,05 €23,45

Podatek od wyjścia

Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - po... Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników mają...
€13,11 €11,80
€13,11 €11,80

Użycie siły zbrojnej między państwami w ...

Należy podkreślić, że problematyka wzajemnej relacji pomi... Należy podkreślić, że problematyka wzajemnej relacji pomiędzy zespołami norm dopuszczających użycie siły zbrojnej w prawie międzynarodowym na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych (KNZ) i międzyn...
€12,29 €11,06
€12,29 €11,06

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Prezentowana publikacja to kompendium wiedzy na temat wsz... Prezentowana publikacja to kompendium wiedzy na temat wszystkich najważniejszych aspektów prawnych i organizacyjnych służby dyplomatyczno-konsularnej. Podręcznik nie ogranicza się tylko do proble...
€23,38 €21,04
€23,38 €21,04

Międzynarodowa ochrona praw dziecka

Publikacja podejmująca całościowo problem międzynarodowej... Publikacja podejmująca całościowo problem międzynarodowej ochrony praw dziecka. Autorka prezentuje prawa i pozycję dziecka w historii, analizuje proces instytucjonalizacji ochrony praw dziecka, u...
€13,45 €12,11
€13,45 €12,11

Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyz...

Publikacja zbiorowa Prawo międzynarodowe publiczne wobec ... Publikacja zbiorowa Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku jest poświęcona omówieniu wybranych najnowszych problemów, z którymi aktualnie musi zmierzyć się ta specjalność prawa. Ks...
€12,11 €10,90
€12,11 €10,90

Prawo międzynarodowe gospodarcze

Stan prawny: wrzesień 2016 r. Podręcznik Prawo międzyn... Stan prawny: wrzesień 2016 r. Podręcznik Prawo międzynarodowe gospodarcze obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.: reguły mi...
€15,35 €13,82
€15,35 €13,82