Prawo międzynarodowe

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Unrecognised Subjects in International Law

The book discusses a variety of issues related to two imp... The book discusses a variety of issues related to two important international law institutions: international legal personality and recognition. Respective studies concern the legal situation and...
€19,49 €15,11
€19,49 €15,11

Transport i spedycja międzynarodowa w ha...

Praktyczny instruktaż, który przeprowadzi czytelnika po t... Praktyczny instruktaż, który przeprowadzi czytelnika po trudnej tematyce transportu i spedycji międzynarodowej. Prosty, wzbogacony o przykłady język książki obejmuje m.in.: Analizę i omówien...
€38,23
€38,23

Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywi...

Kolejne wydanie książki uwzględnia zmiany, jakie pojawiły... Kolejne wydanie książki uwzględnia zmiany, jakie pojawiły się w umowach międzynarodowych i konwencjach, jak również konsekwencje procesu ciągłego dostosowywania polskich norm do prawa Unii Europe...
€62,99
€62,99

Egzekucja sądowa w świetle przepisów z z...

Przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujący... Przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujących kilka ośrodków akademickich, opracowanie Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego w synte...
€18,07
€18,07

Prawo karne międzynarodowe

Nowoczesny podręcznik akademicki będący prawdziwym kompen... Nowoczesny podręcznik akademicki będący prawdziwym kompendium wiedzy o prawie karnym międzynarodowym. Autorzy kontynuują studia rozpoczęte przez prof. Lecha Gardockiego w kultowym już podręczniku...
€18,14
€18,14

Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatny...

Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej ... Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji. Udziela odpowiedzi na pytania, z którymi muszą zmierzyć się osoby, zajmujące się nieuczciwą konkuren...
€51,89
€51,89

Przekazywanie kompetencji państwa organi...

Dr Krzysztof Wojtyczek jest adiunktem na Uniwersytecie Ja... Dr Krzysztof Wojtyczek jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa konstytucyjnego polskiego i porównawczego, w tym wielu artykułów pu...
€11,26
€11,26

Elementy międzynarodowego prawa publiczn...

W książce przedstawiono w sposób prosty i przystępny wybr... W książce przedstawiono w sposób prosty i przystępny wybrane elementy prawa międzynarodowego, które mogą okazać się pomocne w działalności turystycznej. Liczne tabele porządkują wiedzę i ułatwiaj...
€10,31
€10,31

Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie ś...

Wznowiona w Polsce w 2017 r. debata na temat reparacji od... Wznowiona w Polsce w 2017 r. debata na temat reparacji od Niemiec budzi zainteresowanie ze względu na zakres szkód i strat wynikających z drugiej wojny światowej, a także ze względu na powojenne ...
€11,26
€11,26

Stosowanie sankcji gospodarczych - anali...

Publikacja stanowi kompleksową prawnomiędzynarodową ocenę... Publikacja stanowi kompleksową prawnomiędzynarodową ocenę instrumentów i przypadków stosowania sankcji gospodarczych w stosunkach międzynarodowych. Potrzebę podjęcia badania uzasadniał brak w sys...
€11,17
€11,17

Problemy prawne w stosunkach polsko-niem...

Opracowanie Zbiorowe
W książce poddano analizie najważniejsze problemy w stosu... W książce poddano analizie najważniejsze problemy w stosunkach polsko-niemieckich niemal dwadzieścia lat po zawarciu traktatów: dwa plus cztery, o zjednoczeniu Niemiec, o potwierdzeniu granicy po...
Opracowanie Zbiorowe
€19,25
€19,25

Pojęcie ludobójstwa w kontekscie orzeczn...

Karolina Wierczyńska, dr nauk prawnych, absolwentka Wydzi... Karolina Wierczyńska, dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz sekretarz redakc...
€8,91
€8,91

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1975

Opracowanie Zbiorowe
Kolejny tom serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomaty... Kolejny tom serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne ukazuje działania polskich dyplomatów w 1975 r. Do najistotniejszych wydarzeń w polskiej polityce zagranicznej tego roku należało ...
Opracowanie Zbiorowe
€41,51 €38,27
€41,51 €38,27

Status spółek osobowych w międzynarodowy...

Praca zawiera rozważania na temat statusu spółek osobowyc... Praca zawiera rozważania na temat statusu spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Ukazuje ona polską i międzynarodową regulację dotyczącą tej kwestii. W sposób przystępny dla czytel...
€25,78
€25,78

Kierunki rozwoju współczesnego prawa mię...

„Publikacja ta odnosi się do aktualnych tendencji, które ... „Publikacja ta odnosi się do aktualnych tendencji, które obserwujemy w rozwoju prawa międzynarodowego. Jest to porządek bardzo dynamiczny. Swoim zakresem obejmuje coraz to nowe dziedziny. Książka...
€12,05
€12,05

Międzynarodowe prawo podatkowe

Podręcznik jest kompleksowym i aktualnym opracowaniem, kt... Podręcznik jest kompleksowym i aktualnym opracowaniem, które podejmuje problematykę międzynarodowego prawa podatkowego z perspektywy traktatowej i krajowego prawa podatkowego. W książce przed...
€12,88
€12,88

Wolność badań naukowych w świetle prawa ...

Monografia jest rezultatem realizacji projektu badawczego... Monografia jest rezultatem realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/B/HS5/00900 i zawiera szeroką analizę norm prawa międzynar...
€12,26
€12,26

Publicznoprawny status jednostki skrajni...

Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jedne... Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jednej strony skrajne ubóstwo negatywnie wpływa na możliwość korzystania z praw człowieka, z drugiej zaś prawa człowieka mogą się przyczynić d...
€25,96
€25,96

Na rozstaju dróg Kryzys w stosunkach nie...

NA ROZSTAJU DRÓG to pierwsza całościowa analiza stosunków... NA ROZSTAJU DRÓG to pierwsza całościowa analiza stosunków niemiecko-amerykańskich napisana od czasu inwazji na Irak — to nieodzowna lektura dla wszystkich pragnących przewidzieć przyszły kurs teg...
€9,24
€9,24

Paweł z Włodkowic i Polska szkoła prawa ...

Antologia zbiera teksty historyków, historyków myśli, ide... Antologia zbiera teksty historyków, historyków myśli, idei, filozofii i prawa – a więc przedstawicieli różnych środowisk i sposobów myślenia o przeszłości - koncentrujące się na dorobku polskiej ...
€10,43
€10,43

Globalne zarządzanie zasobami ropy i gaz...

Recenzowana praca stanowi bardzo wartościowe studium z za... Recenzowana praca stanowi bardzo wartościowe studium z zakresu szeroko rozumianej problematyki międzynarodowego prawa publicznego w kontekście skomplikowanych kwestii wiążących się z jednej stron...
€51,90
€51,90

Eliminowanie handlu ludźmi w Polsce Anal...

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi jest uniwersytecką placówką n... Ośrodek Badań Handlu Ludźmi jest uniwersytecką placówką naukowo-badawczą, która została utworzona w 2006 roku przez profesora Zbigniewa Lasocika. Powstanie Ośrodka było bezpośrednim następstwem ...
€11,08
€11,08

Główne problemy prawa do informacji w św...

W niniejszej publikacji omówiono w kontekście prawnoporów... W niniejszej publikacji omówiono w kontekście prawnoporównawczym kluczowe problemy, które zdaniem autorów w największym stopniu składają się na istotę prawa do informacji i pozostają niezbędne dl...
€33,84
€33,84

Od wojny sprawiedliwej do wojny z terror...

Nie jest to książka poświęcona historii prawa międzynarod... Nie jest to książka poświęcona historii prawa międzynarodowego. Nie przedstawiono w niej rozwoju regulacji prawnych dotyczących użycia siły zbrojnej, a analizy skoncentrowano na obowiązującym sta...
€13,15
€13,15