Prawo międzynarodowe

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Unrecognised Subjects in International Law

The book discusses a variety of issues related to two imp... The book discusses a variety of issues related to two important international law institutions: international legal personality and recognition. Respective studies concern the legal situation and...
€19,45
€19,45

Transport i spedycja międzynarodowa w ha...

Praktyczny instruktaż, który przeprowadzi czytelnika po t... Praktyczny instruktaż, który przeprowadzi czytelnika po trudnej tematyce transportu i spedycji międzynarodowej. Prosty, wzbogacony o przykłady język książki obejmuje m.in.: Analizę i omówien...
€38,16
€38,16

Konkordat polski 1993

Konkordat polski z 28 lipca 1993 r. wciąż wzbudza skrajne... Konkordat polski z 28 lipca 1993 r. wciąż wzbudza skrajne oceny i emocje. Dla jednych jest symbolem oraz instrumentem konfesjonalizacji współczesnej Polski. Jego wypowiedzenie to zasadniczy eleme...
€26,06
€26,06

Naruszenie miru domowego

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulo... Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono pr...
€36,26
€36,26

The Case of Crimea’s Annexation Under In...

This book addresses issues connected with Russia’s 2014 a... This book addresses issues connected with Russia’s 2014 annexation of Crimea that are both of key current relevance and crucial from the point of view of both international law and international ...
€10,67
€10,67

Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury Ko...

Komentarz stanowi pierwsze - tak na polskim, jak i zagran... Komentarz stanowi pierwsze - tak na polskim, jak i zagranicznym rynku wydawniczym - kompleksowe omówienie wszystkich konwencji UNESCO w dziedzinie kultury. Stanowi on tym samym kompendium wiedzy ...
€26,03
€26,03

Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klima...

Celem niniejszego opracowania było przeprowadzenie komple... Celem niniejszego opracowania było przeprowadzenie kompleksowej analizy dokumentów międzynarodowych dotyczących problemu zmian klimatycznych, zawartych w nich rozwiązań w zakresie celów i metod ł...
€16,70
€16,70

Rozpad Związku Radzieckiego a prawo międ...

Opracowanie powstało sześć lat po rozpadzie Związku Radzi... Opracowanie powstało sześć lat po rozpadzie Związku Radzieckiego, mogłoby się więc wydawać, że wszelkie problemy - w tym sukcesyjne - powinny zostać już wtedy rozwiązane. Tak się jednak nie stało...
€11,96
€11,96

Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnie przeciwk...

Monografia jest unikatową pracą z zakresu prawa międzynar... Monografia jest unikatową pracą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i międzynarodowego prawa karnego. Oprócz szczegółowej analizy definicji i postaci zbrodni ludobójstwa oraz zbrodni prz...
€25,92
€25,92

Problemy polskiego i europejskiego prawa...

Dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska - jest adiunktem w Kat... Dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska - jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ukończyła studia prawnicze w Poznaniu. Przygotowując niniejszą...
€52,05
€52,05

Prawo międzynarodowe publiczne

Znane i cenione przez czytelników opracowanie z zakresu p... Znane i cenione przez czytelników opracowanie z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz stosunków międzynarodowych ...
€15,60
€15,60

Użycie siły zbrojnej między państwami w ...

Należy podkreślić, że problematyka wzajemnej relacji pomi... Należy podkreślić, że problematyka wzajemnej relacji pomiędzy zespołami norm dopuszczających użycie siły zbrojnej w prawie międzynarodowym na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych (KNZ) i międzyn...
€12,36
€12,36

International Law

International Law is the definitive and authoritative tex... International Law is the definitive and authoritative text on the subject, offering Shaw's unbeatable combination of clarity of expression and academic rigour and ensuring both understanding and ...
€54,32
€54,32

Międzynarodowa ochrona pracowników migru...

Sytuacja pracowników migrujących to jedno z zagadnień oma... Sytuacja pracowników migrujących to jedno z zagadnień omawianych w ramach szerokiego kontekstu międzynarodowej ochrony praw człowieka. Podobnie jak studia w dziedzinie migracji międzynarodowych, ...
€10,38
€10,38

Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji

Książka przedstawia zakres delegalizacji, kryminalizacji ... Książka przedstawia zakres delegalizacji, kryminalizacji i penalizacji agresji. Zawiera również uwagi dotyczące trudności i zagrożeń związanych z postępowaniami w sprawie agresji, co ma szczególn...
€10,97
€10,97

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1977

Kolejny tom z serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. W 19... Kolejny tom z serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. W 1977 r. PRL stała się przedmiotem zachodniej krytyki z powodu nieprzestrzegania praw człowieka. Rosnące znaczenie tego problemu w stosunkach...
€41,38
€41,38

Polskie dokumenty dyplomatyczne 1938

Seria Polskie Dokumenty Dyplomatyczne nadrobić ma zaległo... Seria Polskie Dokumenty Dyplomatyczne nadrobić ma zaległości prezentując w ponad 70 tomach dokumenty z lat 1918-1989 i - w zamierzeniu autorów - stać się polskim odpowiednikiem zagranicznych seri...
€41,39
€41,39

Mienie zabużańskie Prawne podstawy reali...

Niniejsza praca powstała w oparciu o rozprawę doktorską K... Niniejsza praca powstała w oparciu o rozprawę doktorską Krystyny Michniewicz-Wanik. Zagadnienie prawnych podstaw realizacji roszczeń zabużańskich, zostało ukazane w szerokim kontekście historyczn...
€9,63
€9,63

Stosunek pracy wynikający z umowy w praw...

Prezentowana monografia stanowi pierwsze od blisko czterd... Prezentowana monografia stanowi pierwsze od blisko czterdziestu lat omówienie problematyki stosunku pracy wynikającego z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym. Opracowanie obejmuje pogłębioną ...
€31,09
€31,09

Afrykański regionalny system bezpieczeńs...

Opracowanie stanowi kompleksową analizę i ocenę kształtow... Opracowanie stanowi kompleksową analizę i ocenę kształtowania się systemu bezpieczeństwa zbiorowego na kontynencie afrykańskim. Analiza ta dotyczy w szczególności zasad funkcjonowania Afrykańskie...
€14,69
€14,69

Z problematyki prawa międzynarodowego eu...

Tom pod redakcją Barbary Mielnik stanowi zbiór artykułów ... Tom pod redakcją Barbary Mielnik stanowi zbiór artykułów dedykowanych pamięci Doktora Macieja Lisa. Problematyka podejmowana w opracowaniu odnosi się do aktualnych zagadnień z zakresu ochrony pra...
€10,26
€10,26

Międzynarodowa ochrona praw dziecka

Publikacja podejmująca całościowo problem międzynarodowej... Publikacja podejmująca całościowo problem międzynarodowej ochrony praw dziecka. Autorka prezentuje prawa i pozycję dziecka w historii, analizuje proces instytucjonalizacji ochrony praw dziecka, u...
€13,52
€13,52

Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyz...

Publikacja zbiorowa Prawo międzynarodowe publiczne wobec ... Publikacja zbiorowa Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku jest poświęcona omówieniu wybranych najnowszych problemów, z którymi aktualnie musi zmierzyć się ta specjalność prawa. Ks...
€12,18
€12,18

Instrumenty ograniczania wpływu handlu n...

W książce analizie poddano funkcjonowanie w międzynarodow... W książce analizie poddano funkcjonowanie w międzynarodowym obrocie prawnym instrumentów, które nakierowane są na ograniczanie wpływu handlu na środowisko naturalne. Instrumenty takie są możliwe ...
€22,38
€22,38