Prawo konstytucyjne, państwowe

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Funkcje kontrolna i kreacyjna Sejmu w ks...

Autor podejmuje problematykę wykonywania przez Sejm funkc... Autor podejmuje problematykę wykonywania przez Sejm funkcji kontrolnej i kreacyjnej w procesie kształtowania polskiej polityki zagranicznej, w kluczowym w historii III RP okresie 1997–2004 r. W t...
€11,97
€11,97

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 20...

Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku – z uwzględnieniem późniejszych zmian (stan prawny na dzień 5 kwietnia 2019 roku).
€1,04
€1,04

Konstytucje państw nowożytnych Przegląd ...

Niniejsza publikacja jest próbą wskazania głównych kierun... Niniejsza publikacja jest próbą wskazania głównych kierunków zmian, jakie zachodzą we współczesnych państwach w zakresie funkcjonowania podstawowych instytucji, na tle powszechnie akceptowanych s...
€8,47
€8,47

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z ...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Pol... Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Opracowanie Zbiorowe
€0,94
€0,94

Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstru...

Wyrażone w Konstytucji RP z 1997 r. i w niemieckiej ustaw... Wyrażone w Konstytucji RP z 1997 r. i w niemieckiej ustawie zasadniczej z 1949 r. podstawy ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego są bardzo zbliżone. Widoczne są jednak także znaczące róż...
€10,41
€10,41

Prawo Rady Europy W stronę ogólnoeuropej...

Od momentu utworzenia Rada Europy wprowadza system prawny... Od momentu utworzenia Rada Europy wprowadza system prawny wspólny dla państw europejskich, oparty na demokracji, praworządności i prawach człowieka. Jej dorobek normatywny pomógł członkom w pokon...
€11,59
€11,59

Konwenanse konstytucyjne

Normatywnym punktem odniesienia dla badań nad ustrojami p... Normatywnym punktem odniesienia dla badań nad ustrojami państwowymi są zwykle zasady zawarte w konstytucjach, przy czym właściwe odczytanie sensu tych zasad częstokroć jest możliwe dopiero po uwz...
€9,97
€9,97

Konsekwencje rewolucji w prawie wyborczy...

„Książka o konsekwencjach rewolucji w prawie wyborczym st... „Książka o konsekwencjach rewolucji w prawie wyborczym stanowiąca znakomity komentarz do wydarzeń z historii stosowania prawa wyborczego, a przede wszystkim do zmian wprowadzonych w ostatnich mie...
€12,74
€12,74

Polskie regulaminy parlamentarne 1985-2002

Praca, którą oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera kompleks... Praca, którą oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera kompleksowe opracowanie regulaminów Sejmu, Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, wydanych w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Okres ten, powszechni...
€11,51
€11,51

Wybór aktów prawnych do nauki prawa kons...

Stan prawny 1 września 2009r. Zbiór aktów prawnych będ... Stan prawny 1 września 2009r. Zbiór aktów prawnych będący kontynuacją poprzedniego wydania został zaktualizowany, wprowadzone zostały do niego zmiany, które w tym czasie dokonały się w polskim...
€14,37
€14,37

Wokół rządu w polskim i litewskim prawie...

Prezentowana książka poświęcona jest problematyce rządu w... Prezentowana książka poświęcona jest problematyce rządu w Polsce i na Litwie. We współczesnej polskiej literaturze prawnokonstytucyjnej badania porównawcze dotyczące tej tematyki w obu państwach ...
€14,48
€14,48

Odpowiedzialność członków egzekutywy prz...

Podjęta w publikacji analiza dokonana została w kontekści... Podjęta w publikacji analiza dokonana została w kontekście adekwatnego dyskursu teoretycznego i oparta na naukowych metodach uznanych w literaturze przedmiotu. Stanowi niewątpliwie uzupełnienie i...
€12,43
€12,43

Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego

Wybór pism jednego z najważniejszych uczestników debaty k... Wybór pism jednego z najważniejszych uczestników debaty konstytucyjnej w II RP, odgrywającego bardzo dużą rolę w pracach nad konstytucją marcową i w późniejszych dyskusjach o jej funkcjonowaniu, ...
€8,81
€8,81

Historia ustroju w Polsce

Znany i ceniony podręcznik jest przeznaczony dla studentó... Znany i ceniony podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków społecznych i humanistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych historią ustroju Polski. Podręcznik w przystępny sposób p...
€23,57
€23,57

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej Repety...

Książka ta jest efektem pracy grupy pasjonatów, którzy sp... Książka ta jest efektem pracy grupy pasjonatów, którzy spotkali się w ramach działalności Sekcji Prawa Unii Europejskiej Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kons...
€10,28
€10,28

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako...

Książka (...) bardzo dobrze porządkuje materię określonyc... Książka (...) bardzo dobrze porządkuje materię określonych ról prezydenta - gwaranta i strażnika porządku konstytucyjnego. (...)Autorka odwołuje się też do materii raczej rzadko penetrowanych - a...
€9,53
€9,53

Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzys...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2015 r. Publikacja zawiera: ... Stan prawny: 1 września 2015 r. Publikacja zawiera: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o obywatelstwie polskim Ustawa o partiach politycznych Prawo o zgromadzen...
Opracowanie Zbiorowe
€12,81
€12,81

W kręgu zagadnień parlamentarnych Wybran...

Prezentowana praca obejmuje wybrane zagadnienia z kręgu p... Prezentowana praca obejmuje wybrane zagadnienia z kręgu problematyki parlamentarnej, zwłaszcza sejmowej. Nawet jeśli pewne jej fragmenty powstały na kanwie problematyki senackiej, to mają jednak ...
€6,57
€6,57

Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytu...

Książka stanowi zbiór artykułów naukowych dotyczących wza... Książka stanowi zbiór artykułów naukowych dotyczących wzajemnych relacji między porządkami konstytucyjnymi państw członkowskich a prawem Unii Europejskiej. Konieczność ponownego przemyślenia tej ...
€33,50
€33,50

Ewolucja konstytucji nordyckich

Spis treści Słowo wstępne ROZDZIAŁ I Historyczne a... Spis treści Słowo wstępne ROZDZIAŁ I Historyczne akty ustrojowe 1. Ustrojowe akty przedkonstytucyjne 2. Konstytucje historyczne ROZDZIAŁ II Obowiązujące ustawy zasadnicze 1. Nazwy a...
€10,93
€10,93

Prawo do ochrony zdrowia Konstytucyjny p...

Pojęcie prawa do ochrony zdrowia nierozerwalnie łączy się... Pojęcie prawa do ochrony zdrowia nierozerwalnie łączy się z systemowym ujęciem tej kwestii i uznaniem, że jego realizacja zależy od tego, jak władza wywiąże się z powinności wynikających z rozumi...
€10,46
€10,46

Kodeks wyborczy

Opracowanie Zbiorowe
Tom zatytułowany Kodeks wyborczy zawiera tekst jednolity ... Tom zatytułowany Kodeks wyborczy zawiera tekst jednolity ustawy regulującej kwestie wyborów parlamentarnych, wyboru Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do organów jednostek sa...
Opracowanie Zbiorowe
€3,68
€3,68

Kodeks wyborczy Komentarz do zmian 2018

Publikacja stanowi usystematyzowane omówienie najnowszych... Publikacja stanowi usystematyzowane omówienie najnowszych zmian Kodeksu wyborczego wprowadzonych na mocy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywate...
€30,73
€30,73

O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach ...

O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach publicznych jest ... O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach publicznych jest najpełniejszym polskim tłumaczeniem podstawowych idei Benjamina Constanta, wykładem dotyczącym wielu aspektów nowoczesnego państwa, jego s...
€25,72
€25,72