Prawo karne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Kodeks wykroczeń Komentarz

W komentarzu wyczerpująco omówiono m.in. zasady odpowiedz... W komentarzu wyczerpująco omówiono m.in. zasady odpowiedzialności za wykroczenia, przewidziane za nie kary oraz reguły ich orzekania. Ponadto w opracowaniu znajdują się odniesienia do tych ustaw,...
€64,96
€64,96

Samobójstwo w prawie polskim

Celem publikacji jest określenie statusu zjawiska samobój... Celem publikacji jest określenie statusu zjawiska samobójstwa na gruncie prawa polskiego, w szczególności prawa konstytucyjnego i karnego (sensu largo). W książce zostały zanalizowane wybrane prz...
€25,73
€25,73

Naruszenie miru domowego

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulo... Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono pr...
€36,15
€36,15

Kodeks karny wykonawczy Komentarz

W komentarzu szczegółowo omówiono poszczególne instytucje... W komentarzu szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzeczeń karnych, zamieszczone w Kodeksie karnym wykonawczym, ale też w innyc...
€85,89
€85,89

Ochrona małoletnich przed alkoholem w po...

Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy polskie... Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy polskie prawo karne chroni dzieci przed dostępem do alkoholu w wystarczający sposób, a jeżeli tak nie jest, to w jaki sposób powinny być ukształt...
€13,67
€13,67

Kodeks Karny

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmi... Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks k...
Opracowanie Zbiorowe
€2,63
€2,63

Kodeks Karny

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmi... Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks k...
Opracowanie Zbiorowe
€2,63
€2,63

Kodeks Postępowania Karnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzg... Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom ...
Opracowanie Zbiorowe
€3,99
€3,99

Kodeks wykroczeń

„Kodeks wykroczeń” – broszura zawierająca najważniejsze u... „Kodeks wykroczeń” – broszura zawierająca najważniejsze ustawy dotyczące prawa wykroczeń. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. ...
€3,39
€3,39

Kodeks postępowania karnego Orzecznictwo...

Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania karnego, zaw... Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania karnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń...
€39,08
€39,08

Prawo karne materialne. Część ogólna i s...

W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i szcz... W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny – od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, aż po naukę o karze...
€20,98
€20,98

Kodeks karny Komentarz

W drugim wydaniu komentarza czytelnik znajdzie rozwiązani... W drugim wydaniu komentarza czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uzna...
€86,05
€86,05

Lecznicze środki zabezpieczające stosowa...

Autor prezentuje kierunki zmian postępowania ze skazanymi... Autor prezentuje kierunki zmian postępowania ze skazanymi za przestępstwa popełnione w związku z uzależnieniem, przedstawia ewolucję środków zabezpieczających stosowanych wobec tego typu sprawców...
€10,32
€10,32

Kodeks karny

Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 8. wydaniu zbioru uwzg... Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 8. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, - z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu ...
€3,16
€3,16

Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w s...

Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 19. wydaniu zbioru uwz... Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 19. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, - z 10 maja 2018 r. o zmianie ustaw...
€4,21
€4,21

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 9. wydaniu zbioru uwzg... Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej, - z 22 marca...
€4,32
€4,32

Zbiór karny PLUS 2018

Stan prawny na 13.08.2018 r. KODEKS POSTĘPOWANIA KARNE... Stan prawny na 13.08.2018 r. KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO - od 18 maja 2018 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r., K 12/15 (Dz.U. poz. 942) - od 20 maja 2018 r. – ustawa z 26...
€21,11
€21,11

Kodeks postępowania karnego Komentarz

Publikacja stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego... Publikacja stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiąza...
€78,47
€78,47

Kodeks postępowania karnego Komentarz

Kodeks postępowania karnego. Komentarz prezentuje w sposó... Kodeks postępowania karnego. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokr...
€78,50
€78,50

Kodeks karny wykonawczy Komentarz

Prezentowany Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjal... Prezentowany Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów, pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Lachowskiego stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie...
€78,05
€78,05

Prawo karne wobec oszustw i innych związ...

Prezentowana książka jest w polskiej literaturze przedmio... Prezentowana książka jest w polskiej literaturze przedmiotu jedynym monograficznym opracowaniem poświęconym oszustwom i innym związanymi z nimi przestępstwom w handlu internetowym oraz bankowości...
€12,22
€12,22

Kodeks postępowania karnego Krótki komen...

Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiuj... Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiujących jest adresowany do studentów prawa uczących się na temat postępowania karnego na poziomie podstawowym (jednolite studia magisterskie...
€18,17
€18,17

Kodeks karny wykonawczy

Opracowanie Zbiorowe
„Kodeks karny wykonawczy” broszura – zawiera jednolity te... „Kodeks karny wykonawczy” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy oraz skorowidz przedmiotowy KKW. Poprzez system przypisów publikacja umożliwi...
Opracowanie Zbiorowe
€3,67
€3,67

Kodeks karny wykonawczy Komentarz

Komentarz stanowi wszechstronną interpretację regulacji p... Komentarz stanowi wszechstronną interpretację regulacji prawnych związanych z karą i innymi środkami penalnymi, a także z możliwością ich indywidualizacji oraz egzekwowania zgodnie z europejskimi...
€52,27
€52,27