Prawo karne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Przesłuchanie w polskiej rozprawie karne...

Przedstawiona publikacja stanowi pierwsze w Polsce opraco... Przedstawiona publikacja stanowi pierwsze w Polsce opracowanie poruszające problematykę przeprowadzania dowodu osobowego przed sądem w ujęciu pragmalingwistycznym. Bogaty materiał egzemplifikacyj...
€10,24 €8,44
€10,24 €8,44

Kodeks karny

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmi... Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks k...
Opracowanie Zbiorowe
€3,13
€3,13

Prawo karne Prawo karne skarbowe Kazusy ...

Publikacja jest kompleksowym zbiorem kazusów z zakresu pr... Publikacja jest kompleksowym zbiorem kazusów z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i prawa karnego skarbowego z obszernymi odpowiedziami. Opracowanie pozwala na przeanalizowanie s...
€25,77
€25,77

Zbiór karny PLUS 2019

K.K. – ostatnie zmiany dotyczą wprowadzenia nowego typu p... K.K. – ostatnie zmiany dotyczą wprowadzenia nowego typu przestępstwa, polegającego na zmianie wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru, a także wyni...
€23,55
€23,55

Proces karny Zarys systemu

Stanisław Waltoś – profesor honorowy Uniwersytetu Jagiell... Stanisław Waltoś – profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz jej profesor honorowy, członek PAN i PAU. Autor kilkuset publ...
€23,48
€23,48

Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w s...

Stan prawny na: 5.09.2019 r. W 20. wydaniu zbioru uwzg... Stan prawny na: 5.09.2019 r. W 20. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności public...
€4,19
€4,19

Kodeks postępowania karnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzg... Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom ...
Opracowanie Zbiorowe
€4,25
€4,25

Kodeks postępowania karnego

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks postępowania karneg... Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks postępowania karnego Indeks rzeczowy Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzec...
Opracowanie Zbiorowe
€3,97
€3,97

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 11 września 2019 r. Podwójnym stanem praw... Stan prawny: 11 września 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 5.10.2019 r., 5.12.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694). Książka zawie...
Opracowanie Zbiorowe
€6,59
€6,59

Kodeks karny

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2019 r. – zawiera zmiany wchodząc... Stan prawny: 1 września 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 6.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579). Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny Indeks rzeczowy Seria "Twoje Prawo" zawi...
Opracowanie Zbiorowe
€2,61
€2,61

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy ...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera: Kodeks postępowania karnego, Kodeks... Publikacja zawiera: Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, Ustawę o przeciwdziałaniu...
Opracowanie Zbiorowe
€12,99
€12,99

Prawo wykroczeń

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks wykroczeń Tekst us... Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks wykroczeń Tekst ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Indeks rzeczowy Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy o...
Opracowanie Zbiorowe
€3,37
€3,37

Kodeks postępowania karnego Komentarz Re...

„Z wielkim uznaniem dla wydawnictwa, które podjęło się te... „Z wielkim uznaniem dla wydawnictwa, które podjęło się tego trudu, przyjąłem wiadomość, że w formie reprintu przypomniane zostanie kolejne dzieło wielkiego prawnika okresu pierwszej połowy ubiegł...
€25,97
€25,97

Kodeks karny

Stan prawny na: 1.08.2019 r. W 9. wydaniu zbioru uwzgl... Stan prawny na: 1.08.2019 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządze...
€2,65
€2,65

System Prawa Karnego Procesowego Tom 8 c...

Ósmy tom Systemu Prawa Karnego Procesowego został poświęc... Ósmy tom Systemu Prawa Karnego Procesowego został poświęcony zagadnieniom dowodowym, które w nauce procesu karnego zaliczane są nie tylko do najważniejszych, ale także skomplikowanych i kontrower...
€104,85
€104,85

Kodeks postępowania karnego

W 10. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in.... W 10. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: – z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, – z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Kodek...
€4,01
€4,01

Last Minute Proces Karny 2019

Skuteczna powtórka przed egzaminem z Kodeksu postępowania... Skuteczna powtórka przed egzaminem z Kodeksu postępowania karnego Proces karny śni Ci się po nocach, a egzamin z KPK wywołuje dreszcze? Potrzebujesz sprawdzonego rozwiązania, dzięki któremu sz...
€10,49
€10,49

System Prawa Karnego Procesowego Tom X. ...

System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe (w założe... System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i ko...
€93,66
€93,66

System Prawa Karnego Procesowego Tom 8 C...

Na tom ósmy Systemu Prawa Karnego Procesowego składają si... Na tom ósmy Systemu Prawa Karnego Procesowego składają się cztery woluminy. W pierwszych dwóch częściach, oddawanych właśnie do rąk Czytelników, omówiono tzw. materialne prawo dowodowe, czyli: ...
€104,73
€104,73

Prawo karne Zbiór przepisów

Stan prawny na 15 lipca 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodz... Stan prawny na 15 lipca 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: - 4 maja 2019 r. - ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem sto...
€18,27
€18,27

Kryminologiczne i penitencjarne aspekty ...

Niniejsza publikacja porusza problemy związane z wykonywa... Niniejsza publikacja porusza problemy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności, korzystając z osiągnięć nauk prawnych i pozaprawnych oraz z doświadczeń nabytych w pracy z osobami pozbawi...
€14,21
€14,21

Rodzina w prawie karnym wybranych państw...

Zamiarem autora było udzielenie odpowiedzi na następujące... Zamiarem autora było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: czy rodzina jako wspólnota w ogóle znajduje się w obszarze zainteresowania ustawodawcy karnego w wybranych państwach europejskic...
€11,99
€11,99

Naruszenie miru domowego

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulo... Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono pr...
€36,01
€36,01

Kodeks wykroczeń Komentarz

W komentarzu wyczerpująco omówiono m.in. zasady odpowiedz... W komentarzu wyczerpująco omówiono m.in. zasady odpowiedzialności za wykroczenia, przewidziane za nie kary oraz reguły ich orzekania. Ponadto w opracowaniu znajdują się odniesienia do tych ustaw,...
€64,71
€64,71