Prawo gospodarcze i handlowe

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Kodeks spółek handlowych

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ... Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami przeniesionymi oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i...
Opracowanie Zbiorowe
€3,70
€3,70

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Stan prawny: 1 września 2019 r. Publikacja stanowi kompl... Stan prawny: 1 września 2019 r. Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego....
€7,85
€7,85

Realizacja przedsięwzięć infrastruktural...

Proces inwestycyjny można podzielić na etapy kończące się... Proces inwestycyjny można podzielić na etapy kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. Informacje o koniecznych decyzjach administracyjnych zostały rozproszone w poszczególnych ustawach dot...
€38,49
€38,49

Konstytucja biznesu 2019

Broszura Konstytucja biznesu zawiera jednolite teksty 6 u... Broszura Konstytucja biznesu zawiera jednolite teksty 6 ustaw dotyczących prawa przedsiębiorców. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawn...
€3,88
€3,88

Prawo handlowe w pigułce

Stan prawny: 1 września 2019 r. Publikacja stanowi kompl... Stan prawny: 1 września 2019 r. Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa handlowego. ...
€7,93
€7,93

Istota prokury i zasady odpowiedzialnośc...

Publikacja jest próbą uporządkowania kodeksowych uregulow... Publikacja jest próbą uporządkowania kodeksowych uregulowań przepisów o prokurze oraz ukazania różnych aspektów sporów, jakie na tle prokury pojawiają się w piśmiennictwie i judykaturze. Zawiera ...
€33,34
€33,34

Prawo handlowe w21

Książka w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyk... Książka w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnopo...
€25,93
€25,93

Prawo restrukturyzacyjne

Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmia... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€3,89
€3,89

Prawo upadłościowe w32 TP

Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmia... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€3,91
€3,91

Podatki i składki w działalności przedsi...

Obciążenia podatkowe oraz parapodatkowe immanentnie wiążą... Obciążenia podatkowe oraz parapodatkowe immanentnie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, z jednej strony, jako podatnicy, są zobowiązani do rozliczenia zobowiązań ...
€16,99
€16,99

Konstytucja biznesu Zbiór przepisów

Stan prawny na 22 sierpnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wch... Stan prawny na 22 sierpnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW: - 18 sierpnia 2018 r. – ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Śr...
€12,78
€12,78

Finansujący jako strona umowy leasingu

Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o cha... Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym. Status prawny finansującego będące...
€33,32
€33,32

Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na ry...

Ochrona ubezpieczeniowa przed ryzykiem ekologicznym jest ... Ochrona ubezpieczeniowa przed ryzykiem ekologicznym jest nową, dynamicznie rozwijającą się na świecie dziedziną, która również polskim przedsiębiorstwom stwarza szanse dostosowania się do zmian w...
€13,04
€13,04

Stosowanie sankcji gospodarczych - anali...

Publikacja stanowi kompleksową prawnomiędzynarodową ocenę... Publikacja stanowi kompleksową prawnomiędzynarodową ocenę instrumentów i przypadków stosowania sankcji gospodarczych w stosunkach międzynarodowych. Potrzebę podjęcia badania uzasadniał brak w sys...
€11,05
€11,05

Rusztowania Montaż Eksploatacja Normy

Rusztowania w przepisach prawnych i normach Bezpieczeńst... Rusztowania w przepisach prawnych i normach Bezpieczeństwo i higiena pracy przy budowie i eksploatacji rusztowań Podstawowe wiadomości o rusztowaniach Technologia montażu i demontażu rusztowań...
€6,20
€6,20

Wierzytelności zabezpieczone prawami zas...

W niniejszej monografii Autor omawia szczegółowo sytuację... W niniejszej monografii Autor omawia szczegółowo sytuację wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawniczymi (przez które Autor rozumie hipotekę i zastaw we wszystkich jego odmianach) w postępo...
€30,79
€30,79

Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna...

Zapytanie o cenę jest procedurą, w której udziela się zam... Zapytanie o cenę jest procedurą, w której udziela się zamówień o mniejszej wartości, typowych i najprostszych, a zamawiane rzeczy lub usługi są w pełni porównywalne - jedynym różnicującym je czyn...
€10,58
€10,58

ABC small business'u

A - jak założyć i prowadzić własną firmę. B - księgowość... A - jak założyć i prowadzić własną firmę. B - księgowość Twojej firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT) C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy. Stan prawny na dzień 1.02.2014 r.
€18,20
€18,20

Konkurs w zamówieniach publicznych

Konkurs w zamówieniach publicznych to publikacja, która p... Konkurs w zamówieniach publicznych to publikacja, która pomoże zamawiającym wybrać najlepszą pracę konkursową. Zwięzły i zrozumiały opis procedur wraz z prezentacją niezbędnej dokumentacji (dodat...
€12,87
€12,87

Leksykon prawa gospodarczego publicznego...

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gosp... Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm, kt...
€25,57
€25,57

Partnerstwo publiczno prywatne Podmioty ...

Przedsięwzięcia PPP - korzyści i zagrożenia Sposoby ocen... Przedsięwzięcia PPP - korzyści i zagrożenia Sposoby oceny inwestycji publicznych Woda w wymiarze społeczno-politycznym Organizacja i efektywność przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce ...
€12,26
€12,26

Zbieg odpowiedzialności za naruszenie pr...

Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągły... Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy, zobligowani do stosowania jej przepisów, są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej uregulow...
€10,33
€10,33

Limits of Harmonisation and Convergence ...

In 2015 the European legislator stopped the legislative p... In 2015 the European legislator stopped the legislative process concerning the Common European Sales Law. The fully-fledged autonomous European system of contract law met with a mixed reception a...
€51,37
€51,37

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy tow...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera: Kodeks spółek handlowych ... Publikacja zawiera: Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkur...
Opracowanie Zbiorowe
€11,95
€11,95