Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Obowiązki dokumentacyjne i formalne w pr...

Monografia omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące pro... Monografia omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problematyki obowiązków dokumentacyjnych i formalnych występujących w polskim prawie podatkowym. W szczególności w publikacji zwrócono uwagę ...
€36,16
€36,16

Podatek VAT w kulturze

Sprawdź, jakie problemy nurtują obecnie dyrektorów, główn... Sprawdź, jakie problemy nurtują obecnie dyrektorów, głównych księgowych i pracowników księgowości przy rozliczeniach podatku VAT w instytucjach kultury.
€17,89
€17,89

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz

CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz,... CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowe...
€75,84
€75,84

Leksykon cen transferowych

Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi z... Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o...
€52,00
€52,00

Przeniesienie wierzytelności hipotecznej

W opracowaniu zawarto kompleksowe omówienie problematyki ... W opracowaniu zawarto kompleksowe omówienie problematyki przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wyp...
€36,37
€36,37

Finansowanie nieruchomości w teorii i pr...

„Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce" to pioni... „Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce" to pionierska monografia przygotowana przez doświadczonych naukowców i praktyka, którzy od lat związani są z rynkiem nieruchomości. Zawarta w mono...
€15,66
€15,66

Zakład podatkowy Pytania i odpowiedzi

Publikacja stanowi zarówno uniwersalne źródło wiedzy, jak... Publikacja stanowi zarówno uniwersalne źródło wiedzy, jak i próbę odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu. Autorzy starają się przekaza...
€23,05
€23,05

Polityka rachunkowości 2019 z komentarze...

"Polityka rachunkowości 2019 z komentarzem do planu kont ... "Polityka rachunkowości 2019 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych" w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej organizacji pozarządowych. Zawiera wzór poli...
€25,82
€25,82

Współczesne problemy prawa podatkowego T...

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brz... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu.
€78,24
€78,24

Vat 2019 Podatki-Przewodnik po zmianach ...

Opracowanie Zbiorowe
W 2019 r. w podatku od towarów i usług nastąpi wiele zmia... W 2019 r. w podatku od towarów i usług nastąpi wiele zmian. Ich celem jest m.in. implementacja nowych regulacji zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej, które dotyczą VAT i mają zastosowanie do...
Opracowanie Zbiorowe
€7,97
€7,97

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państ...

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić wedłu... Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić według nowych zasad i wzorów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości ora...
€48,93
€48,93

Podatek dochodowy w systemie rachunkowoś...

Niniejsza monografia podejmuje zagadnienie podatku dochod... Niniejsza monografia podejmuje zagadnienie podatku dochodowego od osób prawnych, które staje się obecnie coraz bardziej złożone, zwłaszcza w krajach, w których istnieje autonomia prawa bilansoweg...
€12,84
€12,84

Opodatkowanie nieruchomości w działalnoś...

Publikacja w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasad... Publikacja w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasady opodatkowania majątku nieruchomego posiadanego przez przedsiębiorców. Monografia wyróżnia się nowatorskim sposobem połączenia zagadnień ...
€38,65
€38,65

Klasyfikacja budżetowa 2019

W rozdziale I książki znajduje się tekst rozporządzenia w... W rozdziale I książki znajduje się tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których przedstawiono podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z...
€38,09
€38,09

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finanso...

W książce przedstawiono analizę wskaźnikową sprawozdania ... W książce przedstawiono analizę wskaźnikową sprawozdania finansowego, która jest najważniejszą i najczęściej stosowaną analizą finansową przedsiębiorstwa. Omówiono sposób obliczania i interpretac...
€26,08
€26,08

Podatki w obrocie nieruchomościami w pra...

Obrót nieruchomościami może być przedmiotem opodatkowania... Obrót nieruchomościami może być przedmiotem opodatkowania według kilku ustaw podatkowych. W książce zostały wyjaśnione i zobrazowane przykładami skomplikowane zagadnienia związane z rozstrzygnięc...
€51,68
€51,68

Konsolidacja sprawozdań finansowych wedł...

Wyjątkowa publikacja, która krok po kroku wyjaśnia zagadn... Wyjątkowa publikacja, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o ...
€46,55
€46,55

Wierzytelności w firmie Poradnik Gazety ...

Podmioty gospodarcze prowadząc działalność wstępują w róż... Podmioty gospodarcze prowadząc działalność wstępują w róże zobowiązania umowne w wyniku czego powstają wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. W niektórych przypadkach wierzytelności...
€10,18
€10,18

Plan finansowy jednostek budżetowych i s...

Plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych def... Plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych definiuje roczne zamierzenia podmiotu, sprowadzone do sfery finansowej. Rola i znaczenie prawidłowo skonstruowanego planu finansowego od kilk...
€33,39
€33,39

Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla roln...

Zakres tematyczny pracy obejmuje prawne uregulowania zryc... Zakres tematyczny pracy obejmuje prawne uregulowania zryczałtowanego zwrotu VAT dla rolników w polskim prawie podatkowym i analizę funkcjonowania tych przepisów w okresie ponad 5 lat od ich wprow...
€7,68
€7,68

Turystyka Opodatkowanie usług turystycznych

Poradnik adresowany jest do właścicieli biur podróży oraz... Poradnik adresowany jest do właścicieli biur podróży oraz innych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług turystycznych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości rodzących się na...
€15,17
€15,17

Komentarz do ustawy o biegłych rewidenta...

Szczegółowy komentarz do Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o b... Szczegółowy komentarz do Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, ...
€49,03
€49,03

Finanse publiczne Teoria i praktyka

Trzecie zmienione i uaktualnione wydanie uniwersalnego po... Trzecie zmienione i uaktualnione wydanie uniwersalnego podręcznika, traktującego o finansach publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej. Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia w sposób usy...
€21,07
€21,07

Lekarze 2011 podatki ZUS księgowość

Publikacja skierowana jest do lekarzy, a także do innych ... Publikacja skierowana jest do lekarzy, a także do innych pracowników służby zdrowia, którzy co roku powiększają grupę podatników prowadzących działalność gospodarczą. Książka ta poświęcona jes...
€13,92
€13,92