Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Kredyt hipoteczny Komentarz

Książka zawiera kompleksową analizę ustawy o kredycie hip... Książka zawiera kompleksową analizę ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Autor szczegółowo omówił problemy interpretacyjne wynikające z ...
€64,39
€64,39

Rachunkowość sektora budżetowego z eleme...

Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkow... Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkowości i analizy finansowej: - organów finansowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego, - związków metropolitalnych, - jednost...
€51,37
€51,37

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Krok ...

Poznaj regulacje dotyczące formy przygotowywania sprawoz... Poznaj regulacje dotyczące formy przygotowywania sprawozdań finansowych. Sprawdź, jak sporządzić sprawozdanie za 2019 rok.Pamiętaj o ważnych zmianach dotyczących elektronicznego składania sprawo...
€30,63
€30,63

Split payment 2019 konsekwencje stosowan...

Obowiązujący od 1 lipca 2018 r. mechanizm split payment u... Obowiązujący od 1 lipca 2018 r. mechanizm split payment umożliwia nabywcom towarów i usług wpłacanie części zapłaty odpowiadającej kwocie VAT na specjalny rachunek sprzedawcy. Tymi środkami sprze...
€15,38
€15,38

Podstawy finansów

Nowoczesny podręcznik do przedmiotów: Podstawy nauki o fi... Nowoczesny podręcznik do przedmiotów: Podstawy nauki o finansach i Finanse na studiach licencjackich i magisterskich na kierunkach - Finanse i bankowość oraz Zarządzanie i marketing. Książka s...
€12,75
€12,75

Wprowadzenie do prawa papierów wartościo...

W podręczniku przedstawiono kluczowe zagadnienia i instyt... W podręczniku przedstawiono kluczowe zagadnienia i instytucje prawa papierów wartościowych, takie jak: - pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych, - przenoszenie praw z papierów wartoś...
€17,79
€17,79

Podatki i składki w działalności przedsi...

Obciążenia podatkowe oraz parapodatkowe immanentnie wiążą... Obciążenia podatkowe oraz parapodatkowe immanentnie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, z jednej strony, jako podatnicy, są zobowiązani do rozliczenia zobowiązań ...
€16,95
€16,95

Prawo bilansowe a prawo podatkowe

Problematyka różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem p... Problematyka różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym – pytanie, czy są one koniecznością, a w jakim stopniu powodują zbędne obciążenie podatników – odnosi się głównie do sposobu uję...
€14,82
€14,82

Finansujący jako strona umowy leasingu

Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o cha... Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym. Status prawny finansującego będące...
€33,24
€33,24

PIT,CIT,Ryczałt 2019 + VAT 2019+Ordynacj...

W skład kompletu wchodzą publikacje: PIT, CIT, Ryczałt... W skład kompletu wchodzą publikacje: PIT, CIT, Ryczałt 2019 SUPLEMENT aktualizujący zmiany w prawie po 1 stycznia 2019 r. oraz PIT, CIT, ryczałt 2019. Podatki część 1 Publikacja ta zaw...
€23,77
€23,77

Finansowanie nieruchomości w teorii i pr...

„Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce" to pioni... „Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce" to pionierska monografia przygotowana przez doświadczonych naukowców i praktyka, którzy od lat związani są z rynkiem nieruchomości. Zawarta w mono...
€15,53
€15,53

Rozliczanie wartości firmy w świetle mię...

Książka ma charakter aplikacyjny i może stanowić wartość ... Książka ma charakter aplikacyjny i może stanowić wartość dla praktyków z zakresu rachunkowości, jak też dla osób zainteresowanych rachunkowo­ścią i finansami przedsiębiorstwa. Do szczególnych ...
€12,48
€12,48

Podatki 2019 z komentarzem Crido

Podatki 2019 z komentarzem Crido to pierwszy na rynku kom... Podatki 2019 z komentarzem Crido to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez dora...
€26,64
€26,64

Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce w ...

Problem regulacji i nadzoru rynków finansowych należy do ... Problem regulacji i nadzoru rynków finansowych należy do istotnych zagadnień ekonomicznych, którymi zajmowano się na międzynarodowym szczeblu po kryzysie finansowym lat 2007–2009. Podjęte działan...
€10,51
€10,51

Planowanie sukcesyjne Prawne i podatkowe...

Publikacja będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizm... Publikacja będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących obciążenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przys...
€35,79
€35,79

Podatki 2018

Stan prawny: 22 stycznia 2018 r. (do Dz.U. z 2018 r. poz.... Stan prawny: 22 stycznia 2018 r. (do Dz.U. z 2018 r. poz. 180). Treść artykułów, które wchodzą w życie: 30.3.2018 r. i 30.4.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491); 31.3.2018 r. (Dz.U....
€26,63
€26,63

Rozliczanie dochodów z pracy pracowników...

W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników pol... W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce zaprezentowano całokształt problemów związanych z opodatkowaniem pracy zagranicznej....
€35,72
€35,72

Banki w nowym otoczeniu społecznym gospo...

Opracowanie Zbiorowe
Po kryzysie lat 2007–2009 globalny system bankowy przesze... Po kryzysie lat 2007–2009 globalny system bankowy przeszedł istotną ewolucję. Wdrożone zostały restrykcyjne regulacje i zmiany nadzorcze, w wyniku których znacznie poprawił się poziom bezpieczeńs...
Opracowanie Zbiorowe
€13,04
€13,04

Ordynacja Podatkowa 2019

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotni... Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z akta...
Opracowanie Zbiorowe
€5,18
€5,18

Ustawa o finansach publicznych broszura ...

Opracowanie Zbiorowe
Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o fina... Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o finansach publicznych ze zmianami oraz przepisy wprowadzające ww. ustawę. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty ukł...
Opracowanie Zbiorowe
€3,90
€3,90

Ustawa o rachunkowości

Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości. W zbi... Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości. W zbiorze uwzględniono zmiany, które zostały opublikowane do dnia 30 września 2017 r., w tym ustawę z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, f...
€3,64
€3,64

Prawo finansowe Prawo finansów publiczny...

W publikacji w przystępny sposób omówiono: – prawo finan... W publikacji w przystępny sposób omówiono: – prawo finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskie...
€23,19
€23,19

Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Publikacja zawiera pytania testowe opracowane przez Państ... Publikacja zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z najnowszą uchwałą z 13.5.2014 r. Nr 14/V/2014 tej komisji. Do każde...
€51,41
€51,41

Najlepszy podatek Najmniejszy podatek cz...

Opisana w książce reforma podatkowa nie jest mrzonką czy ... Opisana w książce reforma podatkowa nie jest mrzonką czy niepraktyczną iluzją, lecz konceptem, który bez większego problemu może zostać zrealizowany. Nie dość, że proponowany system podatkowy nic...
€10,28
€10,28