Prawo cywilne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe

Książka ,,Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe" z... Książka ,,Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe" zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych, przedawn...
€17,06
€17,06

Prawo zobowiązań część ogólna Tom 5

Drugie wydanie Tomu 5. będzie poświęcone części ogólnej p... Drugie wydanie Tomu 5. będzie poświęcone części ogólnej prawa zobowiązań. Grono wybitnych Autorów omówi: zagadnienia dotyczące: •zobowiązania w systemie prawa cywilnego, •struktury zobowiąz...
€77,94
€77,94

Zobowiązania Zarys wykładu

Obecne – jedenaste – wydanie podręcznika, zmienione i zak... Obecne – jedenaste – wydanie podręcznika, zmienione i zaktualizowane, uwzględnia stan prawny, orzecznictwo oraz piśmiennictwo na 31 sierpnia 2009 roku. Pomiędzy poprzednią a aktualną edycją podrę...
€20,78
€20,78

Postępowanie cywilne Kazusy Orzecznictwo...

Postępowanie cywilne. Kazusy. Orzecznictwo. Literatura to... Postępowanie cywilne. Kazusy. Orzecznictwo. Literatura to opracowanie adresowane do studentów wydziałów prawa, aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także osób prowadzących ćwiczenia, semi...
€14,58
€14,58

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz ...

Opracowanie zbiorowe
Komentarz stanowi kompleksowe, dogłębne i praktyczne spoj... Komentarz stanowi kompleksowe, dogłębne i praktyczne spojrzenie na nowy kształt postępowania cywilnego, uwzględniające zarówno zmiany wprowadzane ustawą z 4 lipca 2019 r., jak i obowiązującą od 1...
Opracowanie zbiorowe
€103,11 €87,64
€103,11 €87,64

Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw now...

Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw nowelizujący nr 120 ... Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw nowelizujący nr 120 Stan prawny 1 grudnia 2009 roku
€16,29
€16,29

Zarys prawa cywilnego

Podręcznik Zarys prawa cywilnego jest dziełem zbiorow... Podręcznik Zarys prawa cywilnego jest dziełem zbiorowym pracowników Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy wy­korzystali swoje bogate ...
€26,11
€26,11

Mienie zabużańskie Realizacja prawa do r...

Opracowanie wyjaśnia warunki i przebieg procesu ubiegania... Opracowanie wyjaśnia warunki i przebieg procesu ubiegania się o prawo do rekompensaty na podstawie ustawy zabużańskiej. Przedstawiono w nim wymagania stawiane wnioskodawcom oraz wyczerpująco omów...
€25,74
€25,74

Ewidencja ludności Dowody osobiste

„Ewidencja ludności i dowody osobiste” broszura – zawiera... „Ewidencja ludności i dowody osobiste” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Zale...
€2,58
€2,58

Kodeks cywilny Komentarz Tom III. Zobowi...

Tom III nowego komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje r... Tom III nowego komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.: nowatorskie pode...
€62,59
€62,59

Odpowiedzialność za długi spadkowe Komen...

Drugie wydanie publikacji zawiera omówienie problematyki ... Drugie wydanie publikacji zawiera omówienie problematyki odpowiedzialności za długi spadkowe, a także analizę zmian wprowadzonych ustawą z 20.03.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz nie...
€22,97
€22,97

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, ...

Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi na świecie ... Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi na świecie komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Traktat ten został ratyfikowany przez 168 państw ze wsz...
€77,40
€77,40

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i...

Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy z dnia ... Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wraz ze zmianami. Przeznaczona głównie dla podmiotów oferujących cz...
€5,25
€5,25

Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictw...

Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2018... Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2018 oraz piśmiennictwo z lat 1842–2018, dotyczące przepisów księgi pierwszej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisa...
€39,13
€39,13

Prawo cywilne Zbiór przepisów

Stan prawny na 6 lutego 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodz... Stan prawny na 6 lutego 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY - 25 listopada 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fi...
€18,26
€18,26

Last Minute Prawo Cywilne część 1

Opracowanie Zbiorowe
Metoda na egzamin z Kodeksu cywilnego Cenisz czas spęd... Metoda na egzamin z Kodeksu cywilnego Cenisz czas spędzony nad podręcznikami? Nie możesz doczekać się nocnego wkuwania do egzaminu z cywila? Drżysz z radości na myśl o gąszczu przepisów, przez...
Opracowanie Zbiorowe
€8,60
€8,60

Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w...

Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań, które podjęt... Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań, które podjęte zostały w związku z dostrzeżeniem wielu, związanych ze współczesnym pojęciem rodziny, problemów. Jej przedmiotem uczyniono zagadnienia o...
€33,55
€33,55

Kodeks cywilny

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja kodeksu cywilnego. Publikacja zawi... Najnowsza aktualizacja kodeksu cywilnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny....
Opracowanie Zbiorowe
€2,66
€2,66

Wsparcie prawne osób starszych

Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspekte... Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspektem pomocy prawnej i wsparcia osób starszych w różnych dziedzinach ich życia, ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz ...
€35,99
€35,99

Cywilnoprawne środki ochrony pacjenta ja...

Każdy człowiek był lub będzie pacjentem, co oznacza, że s... Każdy człowiek był lub będzie pacjentem, co oznacza, że stanie się on elementem coraz bardziej konkurencyjnego i komercjalnego rynku usług medycznych. Prezentowane opracowanie to pierwsza w polsk...
€18,34
€18,34

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz Tom I Czę...

Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komen... Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i st...
€62,61
€62,61

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy

Jaką odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi gmina w związ... Jaką odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi gmina w związku z realizacją przez nią nałożonych zadań? Jaki wpływ na zasady odpowiedzialności odszkodowawczej gmin ma prawo unijne? Jakie znaczenie...
€51,65
€51,65

Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Ustawa o ...

Tom II zawiera komentarz do wyjątkowo często występującyc... Tom II zawiera komentarz do wyjątkowo często występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym zagadnień z prawa rzeczowego uregulowanych w KC: prawo własności (treść i wykonywanie, nabycie i utra...
€85,85
€85,85

Pozakodeksowe umowy handlowe

Książka stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów za... Książka stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i u...
€62,60
€62,60