Prawo cywilne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Prawo rzeczowe

Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystki... Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystkim na systematyce Kodeksu cywilnego i zawiera informacje na temat: własności rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz użytkowania wiecz...
€15,50
€15,50

Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozw...

Autorki w sposób kompleksowy przedstawiają problematykę t... Autorki w sposób kompleksowy przedstawiają problematykę traumy dziecięcej na gruncie przepisów prawa. Sfera prawna wydaje się niezwykle istotna, albowiem dzięki niej możliwe jest dostosowanie sys...
€13,10
€13,10

Skarga nadzwyczajna w świetle systemu śr...

Książka stanowi wszechstronne omówienie instytucji skargi... Książka stanowi wszechstronne omówienie instytucji skargi nadzwyczajnej w postępowaniu cywilnym w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Zawiera analizę takich zagadnień jak: - substra...
€36,11
€36,11

Kodeks Postępowania Karnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzg... Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom ...
Opracowanie Zbiorowe
€3,99
€3,99

Naruszenie miru domowego

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulo... Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono pr...
€36,15
€36,15

Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, ...

Monografia stanowi krytyczną analizę obowiązujących unorm... Monografia stanowi krytyczną analizę obowiązujących unormowań dotyczących pochodzenia dziecka od matki – w ujęciu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa prywatnego międzynarodowego...
€33,69
€33,69

Kodeks cywilny Orzecznictwo. Piśmiennict...

Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1921–2019... Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1921–2019 oraz piśmiennictwo z lat 1862–2019, dotyczące przepisów księgi czwartej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisam...
€33,79
€33,79

Ochrona małoletnich przed alkoholem w po...

Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy polskie... Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy polskie prawo karne chroni dzieci przed dostępem do alkoholu w wystarczający sposób, a jeżeli tak nie jest, to w jaki sposób powinny być ukształt...
€13,67
€13,67

Prawa dziecka Perspektywa publicznoprawna

Zawarte w niniejszej monografii opracowania dotyczą trzec... Zawarte w niniejszej monografii opracowania dotyczą trzech działów prawa publicznego. Pierwsza część poświęcona jest prawu międzynarodowemu, a poddane w niej analizy odnoszą się do zobowiązań pań...
€14,51
€14,51

Powiązania wewnątrzsystemowe w postępow...

Relacje zachodzące między postępowaniami cywilnymi służąc... Relacje zachodzące między postępowaniami cywilnymi służącymi załatwieniu tej samej sprawy cywilnej, zwane powiązaniami wewnątrzsystemowymi, stanowią niezwykle istotne zagadnienie. Od sposobu ich ...
€20,57
€20,57

Nie podejmujcie pochopnej adopcji

Nie podejmujcie pochopnej adopcji ! to książka o charakt... Nie podejmujcie pochopnej adopcji ! to książka o charakterze przewodnika przeznaczona dla potencjalnych rodziców zmagających się z problemem niepłodności i bezpłodności, ale również dla tych któ...
€6,65 €5,81
€6,65 €5,81

Oblicza prawa cywilnego Księga Jubileusz...

W roku 2012 minęło 50 lat od momentu, w którym Profesor J... W roku 2012 minęło 50 lat od momentu, w którym Profesor Jan Błeszyński rozpoczął pracę naukową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w latach 1957?1962 studiował. Wt...
€49,41
€49,41

Ustawy O opłacie skarbowej O podatku od ...

Stan prawny na 1 lipca 2009 roku Publikacja stanowi kome... Stan prawny na 1 lipca 2009 roku Publikacja stanowi komentarz do ustawy o opłacie skarbowej, uchwalonej dnia 16 listopada 2006 r., oraz obowiązującej od dnia 1 stycznia 2001 r. ustawy o podatku...
€21,71
€21,71

Postępowanie cywilne Diagramy

Za pomocą diagramów przedstawiono w opracowaniu całość za... Za pomocą diagramów przedstawiono w opracowaniu całość zagadnień objętych wykładem z postępowania cywilnego, a także podstawowe wiadomości z zakresu postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego,...
€12,96
€12,96

Ochrona praw pacjenta Studium publicznop...

W Polsce wieloletni kryzys systemu ochrony zdrowia, spory... W Polsce wieloletni kryzys systemu ochrony zdrowia, spory o jego kształt, finansowanie i warunki zatrudnienia personelu medycznego odsunęły pacjenta i przysługujące mu prawa na dalszy plan. Podej...
€13,56
€13,56

Zbiór kazusów z prawa socjalnego

Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem z... Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem zagadnień z zakresu prawa socjalnego w formie kazusów. Został on przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla wykładowców oraz studentów na kier...
€11,83
€11,83

Kodeks postępowania cywilnego

Stan prawny: styczeń 2018 Seria "Twoje Prawo" zawiera:... Stan prawny: styczeń 2018 Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€4,83
€4,83

Polityka wsparcia nieformalnych opiekunó...

Analiza problemów polityki wsparcia nieformalnych opiekun... Analiza problemów polityki wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych: ryzyka socjalnego ponoszonego przez opiekunów oraz roli, jaką pełnią w opiece nad seniorami, a także e...
€9,51
€9,51

Prawo cywilne - część ogólna Pytania Kaz...

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! ... Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy,...
€15,60
€15,60

Last Minute Prawo Cywilne część II- 2018

Opracowanie Zbiorowe
Prawo cywilne cz. II Rok wydania: 2018 Numer wydania: I... Prawo cywilne cz. II Rok wydania: 2018 Numer wydania: III Stan prawny: 30 kwietnia 2018 r. Liczba stron: 364 ISBN: 978-83-66026-29-2 Seria: Last minute Autorzy: Alicja Maciejowska, Michał ...
Opracowanie Zbiorowe
€7,92
€7,92

Zbiór cywilny PLUS 2018

Stan prawny na 04.2018 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLU... Stan prawny na 04.2018 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2018 (wyd. 11) KODEKS CYWILNY - od 15 marca 2018 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ...
€21,26
€21,26

Program Dobry Start Procedury, przykłady...

oradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”.... oradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świ...
€33,54
€33,54

Metodyka sporządzania umów gospodarczych

Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów um... Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wa...
€46,82
€46,82

Umowy w praktyce przedsiębiorcy Komentar...

Książka jest poświęcona umowom i skierowana do przedsiębi... Książka jest poświęcona umowom i skierowana do przedsiębiorców, którzy stykają się z nimi w codziennej praktyce. Zawiera praktyczne porady, jak skonstruować umowę od samego początku i jak nie pop...
€15,60
€15,60