Prawo cywilne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Prawa dziecka Perspektywa publicznoprawna

Zawarte w niniejszej monografii opracowania dotyczą trzec... Zawarte w niniejszej monografii opracowania dotyczą trzech działów prawa publicznego. Pierwsza część poświęcona jest prawu międzynarodowemu, a poddane w niej analizy odnoszą się do zobowiązań pań...
€14,56
€14,56

Ochrona małoletnich przed alkoholem w po...

Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy polskie... Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy polskie prawo karne chroni dzieci przed dostępem do alkoholu w wystarczający sposób, a jeżeli tak nie jest, to w jaki sposób powinny być ukształt...
€13,71
€13,71

Prawo rzeczowe

Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystki... Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystkim na systematyce Kodeksu cywilnego i zawiera informacje na temat: własności rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz użytkowania wiecz...
€15,55
€15,55

Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozw...

Autorki w sposób kompleksowy przedstawiają problematykę t... Autorki w sposób kompleksowy przedstawiają problematykę traumy dziecięcej na gruncie przepisów prawa. Sfera prawna wydaje się niezwykle istotna, albowiem dzięki niej możliwe jest dostosowanie sys...
€13,14
€13,14

Skarga nadzwyczajna w świetle systemu śr...

Książka stanowi wszechstronne omówienie instytucji skargi... Książka stanowi wszechstronne omówienie instytucji skargi nadzwyczajnej w postępowaniu cywilnym w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Zawiera analizę takich zagadnień jak: - substra...
€36,21
€36,21

Kodeks Postępowania Karnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzg... Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom ...
Opracowanie Zbiorowe
€4,00
€4,00

Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i...

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie instytucji bie... Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie instytucji biegłego w cywilnym i karnym postępowaniu sądowym. Poza analizą teoretyczną uwzględnia także tematycznie uporządkowane orzecznictwo sądów pow...
€41,64
€41,64

Naruszenie miru domowego

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulo... Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono pr...
€36,26
€36,26

Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, ...

Monografia stanowi krytyczną analizę obowiązujących unorm... Monografia stanowi krytyczną analizę obowiązujących unormowań dotyczących pochodzenia dziecka od matki – w ujęciu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa prywatnego międzynarodowego...
€33,79
€33,79

Kodeks cywilny Orzecznictwo. Piśmiennict...

Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1921–2019... Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1921–2019 oraz piśmiennictwo z lat 1862–2019, dotyczące przepisów księgi czwartej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisam...
€33,89
€33,89

Limits of Harmonisation and Convergence ...

In 2015 the European legislator stopped the legislative p... In 2015 the European legislator stopped the legislative process concerning the Common European Sales Law. The fully-fledged autonomous European system of contract law met with a mixed reception a...
€51,83
€51,83

Porównanie stanów prawnych KPC 2016-2018

Opracowanie Zbiorowe
Kodeks postępowania cywilnego. Porównanie stanów prawnych... Kodeks postępowania cywilnego. Porównanie stanów prawnych 2017-2018. W tomie zawarto brzmienie poszczególnych artykułów KPC zmienianych kolejnymi nowelizacjami w latach 2017-2018. Każda wersja za...
Opracowanie Zbiorowe
€13,05
€13,05

Odpowiedzialność za długi spadkowe Komen...

Drugie wydanie publikacji zawiera omówienie problematyki ... Drugie wydanie publikacji zawiera omówienie problematyki odpowiedzialności za długi spadkowe, a także analizę zmian wprowadzonych ustawą z 20.03.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz nie...
€23,10
€23,10

Ochrona rodziny w świetle przepisów praw...

Monografia dotyczy szeroko rozumianej ochrony rodziny na ... Monografia dotyczy szeroko rozumianej ochrony rodziny na gruncie przepisów prawa pracy. Analiza regulacji prawnych wskazuje na złożoność i wieloaspektowość tej problematyki. Autorka wyodrębnia tr...
€18,48
€18,48

Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw now...

Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw nowelizujący nr 120 ... Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw nowelizujący nr 120 Stan prawny 1 grudnia 2009 roku
€16,38
€16,38

Państwo właściciele i ich spadkobiercy ...

"Problematyka skutków utraty przez Polskę województw wsch... "Problematyka skutków utraty przez Polskę województw wschodnich na rzecz byłych republik radzieckich to zagadnienie ze wszech miar ważne, tak z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego –...
€15,82
€15,82

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuń...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny 14 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodząc... Stan prawny 14 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: Kodeks postępowania cywilnego 5.1.2019 r. - zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z d...
Opracowanie Zbiorowe
€10,38
€10,38

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyj...

W podręczniku jasno i przystępnie omówiono przepisy sądow... W podręczniku jasno i przystępnie omówiono przepisy sądowego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Publikacja uwzględnia m.in. gruntowną zmianę modelu funkcjonow...
€18,36
€18,36

Kazirodztwo Studium prawnokarne i krymin...

Recenzowane opracowanie jest dziełem istotnym, wydatnie w... Recenzowane opracowanie jest dziełem istotnym, wydatnie wzbogacającym literaturę z zakresu prawa karnego materialnego. Na tę ocenę składają się zawartość in formacyjna, oparta na bogatej bazie źr...
€13,52
€13,52

Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictw...

Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1917–2019... Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1917–2019 oraz piśmiennictwo z lat 1828–2019, dotyczące przepisów księgi trzeciej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisam...
€66,53
€66,53

Last Minute Prawo Cywilne część 1

Opracowanie Zbiorowe
Metoda na egzamin z Kodeksu cywilnego Cenisz czas spęd... Metoda na egzamin z Kodeksu cywilnego Cenisz czas spędzony nad podręcznikami? Nie możesz doczekać się nocnego wkuwania do egzaminu z cywila? Drżysz z radości na myśl o gąszczu przepisów, przez...
Opracowanie Zbiorowe
€8,65
€8,65

Kodeks postępowania cywilnego

Seria BIAŁE KODEKSY składa się z następujących elementów:... Seria BIAŁE KODEKSY składa się z następujących elementów: Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy, Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy, Kodeks postępowania administracyjnego, K...
€9,91
€9,91

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Kom...

Przemoc w rodzinie jest ciężką formą naruszenia praw czło... Przemoc w rodzinie jest ciężką formą naruszenia praw człowieka. Ofiarami przemocy w rodzinie stają się przeważnie kobiety i dzieci. Coraz częściej jednak przemoc rodzinna dotyczy także osób stars...
€31,01
€31,01

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz ...

Z przyjemnością prezentujemy trzecie wydanie popularnego ... Z przyjemnością prezentujemy trzecie wydanie popularnego Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego napisanego przez praktyków dla praktyków. Autorzy tego Komentarza rozwiązują problemy, z któr...
€98,10
€98,10