Prawo cywilne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Kodeks postępowania cywilnego nowelizacj...

Opracowanie Zbiorowe
Reforma KPC 2019 – trzymaj rękę na pulsie! Wejdź w now... Reforma KPC 2019 – trzymaj rękę na pulsie! Wejdź w nowy rok akademicki z najświeższymi materiałami do nauki! Publikacja Wydawnictwa Od.Nowa prezentuje treść Kodeksu Postępowania Cywilnego z uw...
Opracowanie Zbiorowe
€5,34
€5,34

Zbiór cywilny PLUS 2019

K.C. – zmiany polegają m.in. na rozszerzeniu ochrony kons... K.C. – zmiany polegają m.in. na rozszerzeniu ochrony konsumenckiej w niektórych czynnościach prawnych z udziałem przedsiębiorców. K.P.C. – ostatnie zmiany mają na celu usprawnienie postępowań są...
€23,53
€23,53

Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie ni...

W książce szczegółowo omówiono powody stwierdzenia nieważ... W książce szczegółowo omówiono powody stwierdzenia nieważności i rozwiązania małżeństwa oraz ich procedury. Publikacja zawiera przykładowe wzory pism procesowych, w tym: - wzór skargi o stwierd...
€25,41
€25,41

Prawo cywilne Spadki Kazusy

Publikacja stanowi zbiór około sześćdziesięciu kazusów z ... Publikacja stanowi zbiór około sześćdziesięciu kazusów z zakresu prawa spadkowego. Zawiera opisy stanów faktycznych wraz z proponowanymi rozwiązaniami i wyczerpującym komentarzem. Książka zawiera...
€22,94
€22,94

Nie podejmujcie pochopnej adopcji

Nie podejmujcie pochopnej adopcji ! to książka o charakt... Nie podejmujcie pochopnej adopcji ! to książka o charakterze przewodnika przeznaczona dla potencjalnych rodziców zmagających się z problemem niepłodności i bezpłodności, ale również dla tych któ...
€6,60 €5,82
€6,60 €5,82

Zobowiązania Część ogólna

Autorzy przystępnie, w usystematyzowany i pogłębiony spos... Autorzy przystępnie, w usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawiają zagadnienia części ogólnej zobowiązań: – ich istotę, powstawanie, wykonanie, skutki niewykonania czy wygaśnięcia, – tre...
€17,98
€17,98

Istota prokury i zasady odpowiedzialnośc...

Publikacja jest próbą uporządkowania kodeksowych uregulow... Publikacja jest próbą uporządkowania kodeksowych uregulowań przepisów o prokurze oraz ukazania różnych aspektów sporów, jakie na tle prokury pojawiają się w piśmiennictwie i judykaturze. Zawiera ...
€33,25
€33,25

Kodeks postępowania cywilnego Zestawieni...

W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzys... W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty – w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów kodeksu postępowania cywilnego z ich nowym brzmieniem wynikającym z ...
€13,18
€13,18

Kodeks cywilny Komentarz

Syntetyczne i zarazem wyczerpujące opracowanie, przydatne... Syntetyczne i zarazem wyczerpujące opracowanie, przydatne NIE TYLKO dla osób, które zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów prawa cywilnego, a także dla aplikantów. Dlaczego warto? Wykorz...
€90,84
€90,84

Prawo cywilne - część ogólna

W podręczniku ,,Prawo cywilne - część ogólna" zostały opi... W podręczniku ,,Prawo cywilne - część ogólna" zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Źródła prawa cywil...
€15,39
€15,39

Kodeks cywilny

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja wskaże Ci m.in.: – podstawowe informacje... Publikacja wskaże Ci m.in.: – podstawowe informacje i instytucje prawa cywilnego takie jak: osoby fizyczne i prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania, ...
Opracowanie Zbiorowe
€3,16
€3,16

Kodeks postępowania cywilnego oraz ustaw...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2019 r. Podwójnym stanem prawnym... Stan prawny: 1 września 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 21.8.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), 8...
Opracowanie Zbiorowe
€11,92
€11,92

Egzekucja sądowa w świetle przepisów z z...

Przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujący... Przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujących kilka ośrodków akademickich, opracowanie Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego w synte...
€17,83
€17,83

Komentarz do ustawy o komornikach sądowy...

Opracowanie nowej wersji komentarza stało się konieczne z... Opracowanie nowej wersji komentarza stało się konieczne z powodu pojawienia się w praktyce stosowania ustawy o komornikach sądowych i egzekucji nowych problemów, jak również z potrzeby uwzględnie...
€25,97
€25,97

Ku lepszemu prawu - dyskurs nauki i prak...

W dniach 4-5 grudnia 2014 r. odbyła się w Toruniu konfere... W dniach 4-5 grudnia 2014 r. odbyła się w Toruniu konferencja naukowa poświęcona najważniejszym w ostatnim czasie projektom ustaw dotyczącym zmian prawa cywilnego materialnego i procedury cywiln...
€15,48
€15,48

Status prawny komornika sądowego Wyzwani...

„Recenzowana książka stanowi wartościowe opracowanie, waż... „Recenzowana książka stanowi wartościowe opracowanie, ważne zarówno dla teoretyków, jak i dla praktyków, w tym komorników sądowych i asesorów komorniczych, którzy mają wątpliwości, również natury...
€22,87
€22,87

Prawo cywilne i handlowe w zarysie

Szóste wydanie Prawa cywilnego i handlowego w zarysie to ... Szóste wydanie Prawa cywilnego i handlowego w zarysie to zaktualizowana i uzupełniona wersja podręcznika akademickiego, w którym omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obrotu prywatnoprawne...
€15,58
€15,58

Konstytucyjne prawo dziecka do szczególn...

Celem książki jest podnoszenie świadomości prawnej w zakr... Celem książki jest podnoszenie świadomości prawnej w zakresie przestrzegania praw dzieci, które są pacjentami lub świadczeniobiorcami, do świadczeń zdrowotnych oraz zapewnienia im prawa do szczeg...
€30,73
€30,73

Czynności procesowe zawodowego pełnomocn...

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cy... Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych to publikacja przygotowana dla praktyków - adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, rzeczników p...
€43,87
€43,87

Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. K...

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII Kodeks postępowania cy... KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 1096–1217 zawiera szczegółowe omówienie przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego ora...
€77,59
€77,59

Wsparcie prawne osób starszych

Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspekte... Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspektem pomocy prawnej i wsparcia osób starszych w różnych dziedzinach ich życia, ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz ...
€35,77
€35,77

Cywilnoprawne środki ochrony pacjenta ja...

Każdy człowiek był lub będzie pacjentem, co oznacza, że s... Każdy człowiek był lub będzie pacjentem, co oznacza, że stanie się on elementem coraz bardziej konkurencyjnego i komercjalnego rynku usług medycznych. Prezentowane opracowanie to pierwsza w polsk...
€18,23
€18,23

Zobowiązania Część szczegółowa

Podręcznik stanowi kontynuację wykładu z zakresu części o... Podręcznik stanowi kontynuację wykładu z zakresu części ogólnej zobowiązań i podręcznika Zobowiązania. Część ogólna. W usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawiono w nim zagadnienia związan...
€18,08
€18,08

Experientia docet Księga jubileuszowa of...

Przekrój tematyczny tej Księgi nie jest przypadkowy. Odpo... Przekrój tematyczny tej Księgi nie jest przypadkowy. Odpowiada on szerokości zainteresowań Jubilatki, które rozciągają się od - chyba najulubieńszego - prawa autorskiego, poprzez niemal wszystkie...
€103,18
€103,18