Prawo administracyjne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Kodeks postępowania administracyjnego Ko...

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie procedury adminis... Komentarz zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy w sposób przejrzysty wyjaśniają poszczególne instytucje postępowania administracyjnego, w szerok...
€63,00
€63,00

Integrity of administrative law

This is the first book on the market which concerns integ... This is the first book on the market which concerns integrity of administrative law. The issue is topical both in theory and in practice of this field, however, it has not been the subject of dis...
€33,64
€33,64

Prawo administracyjne Pojęcia, instytucj...

Podręcznik omawia wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady... Podręcznik omawia wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady i instytucje prawa administracyjnego, w tym m.in.: – pojęcia administracji i prawa administracyjnego, władztwa administracyjnego, władzy...
€18,35
€18,35

Prawo administracyjne

W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne ... W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego o...
€18,42
€18,42

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyj... Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprow...
Opracowanie Zbiorowe
€2,64
€2,64

Ustawa o drogach publicznych

Książka zawiera starannie wybrane przez autora aktualne i... Książka zawiera starannie wybrane przez autora aktualne i zarazem najważniejsze dla wykładni tezy orzeczeń sądów administracyjnych i cywilnych do poszczególnych artykułów ustawy o drogach publicz...
€25,95
€25,95

Ustawa o orderach i odznaczeniach Komentarz

Niniejsza monografia publikacja zawiera tekst jednolity U... Niniejsza monografia publikacja zawiera tekst jednolity Ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach wraz z uwagami niezbędnymi do jej pełniejszego zrozumienia. Zamieszczono także ...
€9,46
€9,46

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywat...

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza do pr... Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza do prawa polskiego rozwiązania ułatwiające zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację zadań publicznych, co jest bardzo istotne zwłaszcza w...
€16,21
€16,21

Niepewność sytuacji prawnej jednostki w ...

W październiku 2013 r. odbyło się we Wrocławiu IV Krakows... W październiku 2013 r. odbyło się we Wrocławiu IV Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego U...
€25,88
€25,88

Terminy handlowe, gospodarcze i administ...

Studencie, Aplikancie, Prawniku: pierwszy krok ku temu, a... Studencie, Aplikancie, Prawniku: pierwszy krok ku temu, aby terminy z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i administracyjnego nigdy więcej nie stanowiły dla Ciebie problemu, to ta książka. Je...
€23,41
€23,41

Jawność w samorządzie terytorialnym

Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podcz... Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ...
€36,75
€36,75

Przegląd Prawa Publicznego 2008/04

Miesięcznik z dziedziny szeroko pojętego prawa administra... Miesięcznik z dziedziny szeroko pojętego prawa administracyjnego skierowany do praktyków i teoretyków. Przegląd Prawa Publicznego to: artykuły, które w sposób reprezentatywny odzwierciedlają c...
€16,39
€16,39

Administracyjnoprawny status cudzoziemca...

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia... Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regul...
€25,93
€25,93

Nieruchomości w prawie cywilnym administ...

W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezent... W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezentowano problematykę szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i korzystania z nich zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i rodzinnych. Pos...
€57,62
€57,62

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu...

Opracowanie stanowi praktyczny komentarz do przepisów ust... Opracowanie stanowi praktyczny komentarz do przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej d...
€46,92
€46,92

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadmini...

Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświę... Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone istotnemu zagadnieniu prawa publicznego, jakim jest rola instytucji prawa pomocy. Opracowanie udziela odpowiedzi na pytanie o miejsce...
€25,81
€25,81

Zarys teorii postępowania administracyjnego

W monografii przedstawiono kluczowe problemy postępowania... W monografii przedstawiono kluczowe problemy postępowania administracyjnego w kontekście zmian zachodzących w rodzimym systemie prawnym, uwarunkowanych przede wszystkim członkostwem Polski w Unii...
€31,07
€31,07

Dostęp do informacji publicznej a kodeks...

Opracowanie poświęcone zostało problematyce dostępu do in... Opracowanie poświęcone zostało problematyce dostępu do in-formacji publicznej w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Zamieszczone w nim zostały najważniejsze referaty wygłosz...
€9,47
€9,47

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawied...

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: s... Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach pra...
€44,22
€44,22

Przegląd Prawa Publicznego 2008/02

Przegląd Prawa Publicznego 2008/02. Przegląd Prawa Publicznego 2008/02.
€8,25
€8,25

Aksjologia prawa administracyjnego Tom 1

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadni... W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na...
€52,62
€52,62

Argument z linii orzeczniczej w orzeczni...

Przedmiotem monografii jest argument z linii orzeczniczej... Przedmiotem monografii jest argument z linii orzeczniczej. Polega on na odwołaniu się przez podmiot stosujący przepisy prawa do ustabilizowanego w dotychczasowych orzeczeniach wzorca ich interpre...
€5,31
€5,31

Reforma ochrony danych osobowych - cel ...

Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle inte... Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle interesująca, a zarazem aktualna w realiach współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Zamieszczone w książce artykuły dotykają niezwykle waż...
€13,95
€13,95

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast...

Instrukcja egzekucji administracyjnej dla urzędu gminy – ... Instrukcja egzekucji administracyjnej dla urzędu gminy – urzędu miasta. Gotowy wzorzec instrukcji przygotowany z uwzględnieniem szeregu bardzo istotnych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013...
€38,12
€38,12