Prawo administracyjne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Kodeks postępowania administracyjnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyj... Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprow...
Opracowanie Zbiorowe
€2,62
€2,62

Realizacja przedsięwzięć infrastruktural...

Proces inwestycyjny można podzielić na etapy kończące się... Proces inwestycyjny można podzielić na etapy kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. Informacje o koniecznych decyzjach administracyjnych zostały rozproszone w poszczególnych ustawach dot...
€38,49
€38,49

Postępowanie administracyjne i postępowa...

W podręczniku autorzy wnikliwie, klarownie, używając jasn... W podręczniku autorzy wnikliwie, klarownie, używając jasnych sformułowań, analizują kluczowe zagadnienia: - ogólnego postępowania administracyjnego, - postępowania podatkowego, - administracyj...
€23,34 €19,92
€23,34 €19,92

Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Stan prawny na 24 sierpnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wch... Stan prawny na 24 sierpnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: - 4 marca 2019 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodac...
€18,07
€18,07

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju są... Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W najno...
€5,06
€5,06

Prawo urzędnicze

W podręczniku omówiono polskie regulacje prawne odnoszące... W podręczniku omówiono polskie regulacje prawne odnoszące się do statusu zawodowego osób zatrudnionych w administracji państwowej na stanowiskach urzędniczych. W doktrynie normy prawne z tego zak...
€15,38
€15,38

Wolność zabudowy Mity a normatywna rzecz...

Książka, poruszając praktyczny wymiar koncepcji wolności ... Książka, poruszając praktyczny wymiar koncepcji wolności zabudowy, obejmuje swym zasięgiem prawne regulacje urbanistyczno-budowlane oraz ich szerszy fundament, tj. Konstytucję RP i regulacje praw...
€9,91
€9,91

Kodeks postępowania administracyjnego Po...

KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa za... KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks postępowania administracyjnego Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania ...
€17,19
€17,19

Nieruchomości w prawie cywilnym administ...

W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezent... W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezentowano problematykę szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i korzystania z nich zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i rodzinnych. Pos...
€57,13
€57,13

Postępowanie odwoławcze w ogólnym postęp...

Przedmiotem książki jest postępowanie odwoławcze w ogólny... Przedmiotem książki jest postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Wagę odwołania i – będącego jego wynikiem – postępowania odwoławczego trudno przecenić. Wszak to odwołani...
€6,67
€6,67

Kodeks postępowania administracyjnego 2012

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny na 7.03.2012 r. Stan prawny na 7.03.2012 r.
Opracowanie Zbiorowe
€4,13
€4,13

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do l...

W komentarzu szczegółowo omówiono następujące regulacje: ... W komentarzu szczegółowo omówiono następujące regulacje: - zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, - warunki świadczonych usług, - kwalifikacje osób sprawują...
€33,25
€33,25

Dekoncentracja wewnętrzna w prawie admin...

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie ważnego zagadn... Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie ważnego zagadnienia prawnego, jakim jest instytucja dekoncentracji wewnętrznej. Dekoncentracja wewnętrzna to instytucja, która zapewnia realizację norm ...
€10,25
€10,25

Kodeks postępowania administracyjnego Te...

Ryszard Taradejna jest autorem niezwykle kompetentnym i w... Ryszard Taradejna jest autorem niezwykle kompetentnym i wyjątkowo niebanalnym. Nawet o Kodeksie postępowania administracyjnego potrafi pisać tak, by dając bardzo obszerne kompendium wiedzy, nie z...
€12,23
€12,23

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny na: 9.08.2018 r. W najnowszym 32. wydaniu ... Stan prawny na: 9.08.2018 r. W najnowszym 32. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz in...
€2,59
€2,59

Kodeks postępowania administracyjnego Po...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: październik 2018 r. Zbiór zawiera nas... Stan prawny: październik 2018 r. Zbiór zawiera następujące zmiany: Kodeks postępowania administracyjnego: 11.9.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania ora...
Opracowanie Zbiorowe
€17,19
€17,19

Z zagadnień nadzoru i kontroli organów w...

Kolejny tom pt. "Z Zagadnień Nadzoru I Kontroli organów w... Kolejny tom pt. "Z Zagadnień Nadzoru I Kontroli organów władzy publicznej w Polsce?" - cyklu wydawniczego, który ma na celu wielowymiarową i wielopłaszczyznową analizę zagadnień związanych z inst...
€14,11
€14,11

Rzetelny proces podatkowy

Książka zawiera kompleksową analizę i ocenę postępowania ... Książka zawiera kompleksową analizę i ocenę postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, głównie pod kątem przestrzegania prawa do rzetelnego procesu w świetle standardów m...
€25,63
€25,63

Niepewność sytuacji prawnej jednostki w ...

W październiku 2013 r. odbyło się we Wrocławiu IV Krakows... W październiku 2013 r. odbyło się we Wrocławiu IV Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego U...
€25,66
€25,66

Zmiana imienia i nazwiska Geneza, koment...

Nazwisko i imię spełniają dwie podstawowe funkcje: służą ... Nazwisko i imię spełniają dwie podstawowe funkcje: służą do oficjalnego, urzędowego oznaczenia człowieka oraz do wyróżnienia w kontaktach towarzyskich z innymi osobami. Zasady, zgodnie z którymi ...
€38,50
€38,50

Przedawnienie w polskim prawie administr...

Publikacja omawia zasadnicze zagadnienia dotyczące przeda... Publikacja omawia zasadnicze zagadnienia dotyczące przedawnienia w prawie administracyjnym, m.in. takie jak: - terminy i skutki prawne ich upływu w prawie administracyjnym; - konstrukcje przeda...
€30,81
€30,81

Prawo administracyjne

W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne ... W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego o...
€18,26
€18,26

Administracja publiczna Wyzwania w dobie...

Część pierwsza przedstawia najważniejsze wyzwania i zagro... Część pierwsza przedstawia najważniejsze wyzwania i zagrożenia związane z funkcjonowaniem państwa i administracji publicznej w dobie integracji europejskiej. Część druga prezentuje problematykę ...
€18,14
€18,14

Polskie sądownictwo administracyjne zary...

W podręczniku ,,Polskie sądownictwo administracyjne - zar... W podręczniku ,,Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu" omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: modeli sądowej kontroli administracji publicznej, ewolucji i organiz...
€16,93
€16,93