Prawo administracyjne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Kodeks postępowania administracyjnego Ko...

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie procedury adminis... Komentarz zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy w sposób przejrzysty wyjaśniają poszczególne instytucje postępowania administracyjnego, w szerok...
€62,84
€62,84

Integrity of administrative law

This is the first book on the market which concerns integ... This is the first book on the market which concerns integrity of administrative law. The issue is topical both in theory and in practice of this field, however, it has not been the subject of dis...
€33,55
€33,55

Prawo administracyjne Pojęcia, instytucj...

Podręcznik omawia wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady... Podręcznik omawia wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady i instytucje prawa administracyjnego, w tym m.in.: – pojęcia administracji i prawa administracyjnego, władztwa administracyjnego, władzy...
€18,30
€18,30

Integralność prawa administracyjnego Per...

Jest to pierwsza na rynku książka dotycząca integralności... Jest to pierwsza na rynku książka dotycząca integralności prawa administracyjnego. Zagadnienie to jest aktualne zarówno w teorii, jak i w praktyce tej dziedziny, jednak do tej pory nie było przed...
€33,56
€33,56

Ochrona danych osobowych w postępowaniac...

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych... Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej ka...
€30,83
€30,83

Prawo administracyjne

W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne ... W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego o...
€18,37
€18,37

Konwersja odpowiedzialności karnej w adm...

W publikacji omówiono zagadnienie konwersji – czyli przek... W publikacji omówiono zagadnienie konwersji – czyli przekształcenia przez ustawodawcę wykroczenia lub przestępstwa w delikt administracyjny sankcjonowany karami finansowymi – wskazując na jej źró...
€38,73
€38,73

Mediacja w ogólnym postępowaniu administ...

W monografii kompleksowo omówiono instytucję mediacji w s... W monografii kompleksowo omówiono instytucję mediacji w sprawach administracyjnych, wprowadzoną do polskiego systemu prawnego w wyniku nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r....
€25,71
€25,71

Wzory aktów administracyjnych

Książka zawiera wzory decyzji, postanowień i innych aktów... Książka zawiera wzory decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych wydawanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Publikacja została napisana z perspektywy os...
€46,46
€46,46

Postępowanie sądowoadministracyjne Zarys...

Podręcznik stanowi opracowanie dotyczące problematyki pol... Podręcznik stanowi opracowanie dotyczące problematyki polskiego postępowania sądowoadministracyjnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono zagadnienia: - sądowej kontroli działalności administr...
€15,46
€15,46

Decyzje środowiskowe Opinie i uzgodnienia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierw... Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo często to ona przesądza, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak – to w...
€33,44
€33,44

Zarys ustroju administracji spraw wewnęt...

Monografia ta stanowi pionierską próbę ukazania ewolucji ... Monografia ta stanowi pionierską próbę ukazania ewolucji przemian organizacyjnych oraz zakresu przedmiotowego administracji spraw wewnętrznych w Polsce od XVIII w. do współczesności. Wypełniała ...
€15,75
€15,75

Prawo administracyjne dziś i jutro

„Prawo administracyjne dziś i jutro” to wiodący temat Jub... „Prawo administracyjne dziś i jutro” to wiodący temat Jubileuszowego XXV Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25–27 czerwca 2018 r. Analizowana w monografii ...
€49,44
€49,44

Legalność jako kryterium sądowej kontrol...

Publikacja przedstawia kompleksową analizę pojęcia legaln... Publikacja przedstawia kompleksową analizę pojęcia legalności w kontekście kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne. Rozważania zawarte w książce podzielono na dwie części. W pierwszej a...
€38,82
€38,82

Ponowne wykorzystanie informacji sektora...

W publikacji przedstawiono zagadnienie ponownego wykorzys... W publikacji przedstawiono zagadnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jako przedmiot regulacji prawnej na gruncie europejskim i w prawie krajowym, a także omówiono defin...
€25,83
€25,83

Administracyjnoprawne ograniczenia prawa...

Prywatna własność nieruchomości to jeden z fundamentów us... Prywatna własność nieruchomości to jeden z fundamentów ustroju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Nieograniczona własność prowadziłaby jednak do samowoli i anarchii, dlatego prawo...
€13,08
€13,08

Remonstracja w prawie administracyjnym p...

Publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poś... Publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone instytucji remonstracji (dawniej określanej również mianem przedstawienia). Środek prawny, jakim jest remonstracja, doskonale wpis...
€38,63
€38,63

Dane osobowe Polska UE USA Współczesne w...

Dane osobowe mają, wobec bezprecedensowego rozwoju środkó... Dane osobowe mają, wobec bezprecedensowego rozwoju środków gromadzenia i wykorzystywania informacji, wartość szczególną. Jednocześnie, międzynarodowe transfery danych są kluczowe m.in. dla transa...
€43,91
€43,91

Reforma ochrony danych osobowych - cel ...

Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle inte... Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle interesująca, a zarazem aktualna w realiach współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Zamieszczone w książce artykuły dotykają niezwykle waż...
€13,92
€13,92

Kodeks postępowania administracyjnego Ko...

W komentarzu omówiono przebieg postępowania administracyj... W komentarzu omówiono przebieg postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej i kwestie m.in.: wydawania zaświadczeń, kosztów postępowania administracyjnego oraz postępowa...
€70,58
€70,58

Postępowanie administracyjne i postępowa...

W podręczniku autorzy wnikliwie, klarownie, używając jasn... W podręczniku autorzy wnikliwie, klarownie, używając jasnych sformułowań, analizują kluczowe zagadnienia: - ogólnego postępowania administracyjnego, - postępowania podatkowego, - administracyj...
€23,48
€23,48

Idea kodyfikacji w nauce prawa administr...

Niniejsza księga to wyraz pamięci o wybitnej postaci Uniw... Niniejsza księga to wyraz pamięci o wybitnej postaci Uniwersytetu Łódzkiego – o Profesorze Januszu Borkowskim, sędzim Sądu Najwyższego, a później Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego dorobe...
€67,23
€67,23

Ewidencja ludności Dowody osobiste

„Ewidencja ludności i dowody osobiste” broszura – zawiera... „Ewidencja ludności i dowody osobiste” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Zale...
€2,58
€2,58

Kodeks postępowania administracyjnego. P...

Stan prawny: 11 stycznia 2018 r. Kodeks postępowania a... Stan prawny: 11 stycznia 2018 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) 2 lutego 2018 r., zmiana z ustawy o zmia...
€17,21
€17,21