Prawa człowieka

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Higieniści Z dziejów eugeniki

W sierpniu 1997 roku uwaga światowych mediów skupiła się ... W sierpniu 1997 roku uwaga światowych mediów skupiła się na Sztokholmie. Czy to prawda, że demokratyczne państwo dobrobytu w imię „higieny rasy” aż do lat 70. XX wieku zmuszało tysiące obywateli ...
€10,62
€10,62

Prawa dziecka Perspektywa publicznoprawna

Zawarte w niniejszej monografii opracowania dotyczą trzec... Zawarte w niniejszej monografii opracowania dotyczą trzech działów prawa publicznego. Pierwsza część poświęcona jest prawu międzynarodowemu, a poddane w niej analizy odnoszą się do zobowiązań pań...
€14,55
€14,55

Bluźnierstwo

Śmierć za kubek wody. Upalny dzień. 40-letnia mieszkan... Śmierć za kubek wody. Upalny dzień. 40-letnia mieszkanka pakistańskiej wioski od wielu godzin zbiera na cudzym polu owoce. Praca jest wyczerpująca, lecz Asia i jej mąż muszą utrzymać pięcioro ...
€7,87
€7,87

Okrucieństwo w majestacie prawa Prześlad...

Autorka urodziła się i przeżyła w muzułmańskim kraju trzy... Autorka urodziła się i przeżyła w muzułmańskim kraju trzydzieści lat. Wszystkie aspekty jej życia, takie jak rodzina, seksualność, higiena, praca zawodowa, bankowość, zawieranie umów, ekonomia, p...
€9,06
€9,06

Problemy ochrony praw człowieka w Afryce

Za jedno z największych osiągnięć społecznych drugiej poł... Za jedno z największych osiągnięć społecznych drugiej połowy XX wieku uznać można instytucjonalizację systemu ochrony praw człowieka i nadanie im wyróżnionej roli w stosunkach międzynarodowych. ...
€13,25
€13,25

Pojęcie ludobójstwa w kontekscie orzeczn...

Karolina Wierczyńska, dr nauk prawnych, absolwentka Wydzi... Karolina Wierczyńska, dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz sekretarz redakc...
€8,90
€8,90

Sztuczne zapłodnienie

"Sztuczne zapłodnienie, terapia genowa, klonowanie, diagn... "Sztuczne zapłodnienie, terapia genowa, klonowanie, diagnostyka prenatalna, komórki macierzyste, hybrydy, eugenika..." Jak dzisiaj mówić o rzeczach trudnych, nie gubiąc się w gąszczu specjalistyc...
€1,41
€1,41

Rozmowy o sensie życia

Życie jest warte, by zostało przeżyte, i należy je chroni... Życie jest warte, by zostało przeżyte, i należy je chronić, od momentu poczęcia do odejścia. Nie wolno nikogo prosić o to, by nas zabił. Cywilizacji nie można budować na tego rodzaju fałszywym za...
€7,55
€7,55

Prawa dzieci w edukacji

"Dobrze ugruntowane prawa dziecka do nauki, prawa obowiąz... "Dobrze ugruntowane prawa dziecka do nauki, prawa obowiązujące w systemie edukacji i stworzone poprzez ten system lub dzięki niemu prawdopodobnie zapewniają najlepszą możliwą realizację krótko- i...
€15,58
€15,58

Prawa narodzin życia i śmierci

Obecnie, głównie dzięki szybkiemu wzrostowi liczby badacz... Obecnie, głównie dzięki szybkiemu wzrostowi liczby badaczy i zwiększającej się łatwości publikowania prac, literatura naukowa mnoży się wręcz lawinowo. Dotyczy to również literatury nau...
€18,35
€18,35

In vitro

Najnowsze narzędzia, będące na usługach współczesnej medy... Najnowsze narzędzia, będące na usługach współczesnej medycyny, sprawiły, że w obszarze jej oddziaływań znalazł się człowiek w najwcześniejszych fazach rozwoju. Kilkukomórkowy embrion ludzki podda...
€8,04
€8,04

Badania nad embrionami ludzkimi w świetl...

Współczesne nauki medyczne i przyrodnicze posiadają ogrom... Współczesne nauki medyczne i przyrodnicze posiadają ogromne możliwości ingerencji w rozwój zygoty, embrionu i płodu ludzkiego. Społeczne oceny takich praktyk dalekie są od zgodności, a regulacja ...
€9,56
€9,56

Polityka równości płci w Unii Europejskiej

Polityka równości płci odgrywa coraz większą rolę w proce... Polityka równości płci odgrywa coraz większą rolę w procesie podejmowania decyzji i działaniach na poziomie unijnym i krajowym. Regulacje Unii Europejskiej wpływają na rozwiązania przyjmowane zar...
€12,90
€12,90

Paradoksy bioetyki prawniczej

Przyczyny sporów bioetycznych Między Erosem a Tanatosem ... Przyczyny sporów bioetycznych Między Erosem a Tanatosem Prokreacja medycznie wspomagana Antynomie feministycznego myślenia Dyskryminacja genetyczna Aspekty seksualności Eutanazja Granice e...
€12,90
€12,90

Prawa człowieka Wybrane zagadnienia i pr...

Niniejsza publikacja jest dość luźnym zbiorem opracowań d... Niniejsza publikacja jest dość luźnym zbiorem opracowań dotyczących różnych aspektów praw człowieka, jednak może być z powodzeniem wykorzystywana przez studentów jako pomoc dydaktyczna w przyswaj...
€19,33
€19,33

Media a dobra osobiste

Książka dotyka problematyki bardzo żywo dyskutowanej zaró... Książka dotyka problematyki bardzo żywo dyskutowanej zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, stanowiącej przedmiot licznych procesów oraz orzeczeń sądowych. Ilustruje poszukiwanie komprom...
€27,56
€27,56

Duża książka o aborcji

Pierwsza na polskim rynku książka, która przełamuje tabu ... Pierwsza na polskim rynku książka, która przełamuje tabu milczenia wokół aborcji. "Książka o aborcji" rozwiewa mity narosłe wokół zabiegu przerywania ciąży. Dostarcza informacji o prawnych ur...
€9,34
€9,34

Szokująca prawda o aborcji

Zwykła tkanka czy może już dziecko? Materiał genetyczny a... Zwykła tkanka czy może już dziecko? Materiał genetyczny a może prawdziwy człowiek? Czym bądź kim jest twór wokół którego toczą się ciągłe walki, nieskończone debaty i spekulacje? Co sądzą naukowc...
€6,57
€6,57

Socjologia i psychologia dla pacjenta Wy...

Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym pozycj... Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym pozycją poświęconą w całości zagadnieniu prawa do informacji medycznej. Przedstawia podstawy prawne obowiązku udzielania informacji, zakres prze...
€11,12
€11,12

Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie

Ta interesująca i z pasją napisana książka jest dziełem d... Ta interesująca i z pasją napisana książka jest dziełem dwojga socjologów z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpoczyna się omówieniem spraw teoretycznych, związanych z dzieckiem i dzieciństwem poprze...
€7,21
€7,21

Zgoda na zabieg medyczny Kompendium dla ...

Przedstawiając obowiązujące w polskim prawie regulacje do... Przedstawiając obowiązujące w polskim prawie regulacje dotyczące zgody na poszczególne zabiegi medyczne, zawarte w ielu różnych aktach normatywnych, Autor stara się nie tylko wyjaśnić czytelnikow...
€12,93
€12,93

Prywatność Teoria i praktyka

Podjęte w pracy badanie fenomenu prywatności zostało skie... Podjęte w pracy badanie fenomenu prywatności zostało skierowane na analizę kategorii konstytuujących to zjawisko oraz na rekonstrukcję dylematów prywatności w dziedzinach mających kluczowe znacze...
€11,90
€11,90

Wspólnotowa polityka na rzecz równości k...

Celem niniejszej publikacji jest omówienie procesu tworze... Celem niniejszej publikacji jest omówienie procesu tworzenia i zakresu działania wspólnotowej polityki na rzecz równości płci oraz jej wpływu na formalny i faktyczny status kobiet i mężczyzn w pa...
€11,92
€11,92

Cypherpunks Wolność i przyszłość internetu

Sieć daje wolność, sieć wolność zabiera. Internet zmie... Sieć daje wolność, sieć wolność zabiera. Internet zmienił świat. Przekształcił go w globalną wioskę, przyspieszając przepływ informacji na niespotykaną wcześniej skalę. Obywatelom dał moc obal...
€9,16 €7,62
€9,16 €7,62