Praca. Rynek pracy. Płace

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Kobiece i męskie wzory (re)konstrukcji w...

Autorka podejmuje problematykę związaną z konstruowaniem ... Autorka podejmuje problematykę związaną z konstruowaniem i rekonstruowaniem własnej biografii przez kobiety i mężczyzn doświadczających zmiany zawodowej. W przeprowadzonych badaniach uwzględnia p...
€12,77
€12,77

Krótkie wykłady z psychologii Psychologi...

Charakteryzuje podstawowe zagadnienia z uwzględnieniem ic... Charakteryzuje podstawowe zagadnienia z uwzględnieniem ich genezy historycznej Wskazuje na najnowsze problemy i zastosowania praktyczne - kryzys i trauma w pracy, problematyka jakości życia Prz...
€17,55
€17,55

Młodzież akademicka a kariera zawodowa

Rozprawa Agnieszki Cybal-Michalskiej idealnie trafia w oc... Rozprawa Agnieszki Cybal-Michalskiej idealnie trafia w oczekiwania zarówno współczesnych władz resortu nauki i szkolnictwa wyższego, studentów, nauczycieli akademickich, jak i środowiska pracodaw...
€10,97
€10,97

Generosos animos labor nutrit

Praca jest zjawiskiem ważnym społecznie – przedmiotem mar... Praca jest zjawiskiem ważnym społecznie – przedmiotem marzeń i aspiracji, duchową potrzebą człowieka, wymiarem jego życia osobistego i znaczącą drogą jego rozwoju intelektualnego. Jest także przy...
€12,38
€12,38

Psychologiczny model dobrostanu w pracy ...

Problematyka dobrostanu w sytuacji pracy, rozumianego jak... Problematyka dobrostanu w sytuacji pracy, rozumianego jako coś więcej niż satysfakcja z pracy, jest stosunkowo nowym obszarem badań, który podejmowany jest w raczej nielicznych kręgach naukowych....
€11,81
€11,81

Programista

W najbliższych latach największe zapotrzebowanie na specj... W najbliższych latach największe zapotrzebowanie na specjalistów będzie w zawodach, które jeszcze nie powstały. Dziś możemy mówić o profesjach powstałych na zajęciach, o których parę lat temu nik...
€5,63
€5,63

Marginalizacja na rynku pracy Teorie a i...

Stojący w opozycji do starogreckiego stylu spędzania czas... Stojący w opozycji do starogreckiego stylu spędzania czasu, chrześcijański etos pracy od stuleci nie ulegał większym zmianom; praca była nie tylko źródłem utrzymania, nie tylko – poprzez rodzaj –...
€6,92
€6,92

Wartość pracy w percepcji młodzieży stoj...

Niniejsza publikacja stanowi próbę połączenia teorii i pr... Niniejsza publikacja stanowi próbę połączenia teorii i praktyki, dotyczących zagadnienia pracy i jej wartości w percepcji adolescentów. Dotychczasowa literatura polska poświęcona tej problematyce...
€10,99
€10,99

Drogi kariery Jak wspomagać rozwój zawod...

Książka wpisuje się znacząco w nurt dyskusji nad teoretyc... Książka wpisuje się znacząco w nurt dyskusji nad teoretycznymi, empirycznymi i praktycznymi problemami rozwoju zawodowego dzieci i młodzieży. Oprócz rzetelnego warsztatu i realistycznego podejści...
€7,19
€7,19

Poczucie obciążenia pracą pedagogów funk...

Praca dr Joanny Wierzejskiej stanowi ważkie przedsięwzięc... Praca dr Joanny Wierzejskiej stanowi ważkie przedsięwzięcie, wypełniając lukę na rodzimym rynku wydawniczym z zakresu wiedzy wiążącej się z traumą (stresem) reprezentantów kilku zawodów (…) funkc...
€10,20
€10,20

Adaptacja pracowników do przekształceń w...

W książce przedstawiono proces adaptacji pracowników do p... W książce przedstawiono proces adaptacji pracowników do przekształceń własnościowo-strukturalnych w czterech byłych przedsiębiorstwach państwowych, przekształconych w spółki prawa handlowego, ora...
€16,01
€16,01

Spaghetti z ajwarem Translokalna codzien...

Tematem książki jest migracja zarobkowa macedońskojęzyczn... Tematem książki jest migracja zarobkowa macedońskojęzycznych muzułmanów z Macedonii do Włoch. Tytuł odzwierciedla zmiany, jakie zachodzą w ich codziennym życiu. Materiały zebrane podczas badań et...
€11,84
€11,84

Pewny start O dorosłości Tacy sami, ale ...

Tacy sami, ale inni Karty pracy Materiały ćwiczeniowe to... Tacy sami, ale inni Karty pracy Materiały ćwiczeniowe to 54 kolorowe karty pracy, które rozwijają niezbędne kompetencje społeczne, wszechstronnie stymulują rozwój i usprawniają funkcje poznawcze...
€30,27
€30,27

Eksterytorialne stosunki pracy

„Eksterytorialne stosunki pracy” to monografia prezentują... „Eksterytorialne stosunki pracy” to monografia prezentująca kształtowanie praw i obowiązków pracowników organizacji międzynarodowych oraz instytucji międzynarodowych występujących w stosunkach pr...
€34,93
€34,93

Labor omnia vincit improbus Etos pracy w...

Literaturoznawcza refleksja nad zagadnieniem pracy nie je... Literaturoznawcza refleksja nad zagadnieniem pracy nie jest ani pierwsza, ani ostatnia w dziejach humanistyki uniwersyteckiej. Wciąż na nowo podejmowane są próby określenia kondycji homo sapiens ...
€12,70
€12,70

Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów

Problematyka przygotowania zawodowego pedagogów jest prze... Problematyka przygotowania zawodowego pedagogów jest przedmiotem licznych badań i analiz naukowych [...]. Wyniki dotychczasowych eksploracji wskazują na złożony i dynamiczny jej charakter, dowodz...
€10,91
€10,91

Społeczne psychologiczne i zdrowotne sku...

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnikowi, składa się z... Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnikowi, składa się z trzech części. W pierwszej mówimy o wieloznaczności pojęcia pracoholizm, co świadczy o tym, że znajdujemy się na początku drogi do jego p...
€8,67
€8,67

Orientacja na sukces zawodowy studentów ...

Niniejsza publikacja wypełnia lukę poznawczą w zakresie d... Niniejsza publikacja wypełnia lukę poznawczą w zakresie diagnozy uczelni wyższych jako przestrzeni rozwoju człowieka zdolnego do samorealizacji, w tym do odniesienia sukcesu. Orientacja na sukces...
€11,21
€11,21

Wynagrodzenia 2019 po 1 sierpnia 2019 r....

Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu element... Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów. Najczęściej są to: stały składnik – określany jako wynagrodzenie zasadnicze – oraz zmienne lub stałe dodatki albo premie. Są one różne...
€17,81
€17,81

Jak pisać CV i list motywacyjny Poradnik

Kompleksowy poradnik, z którego dowiesz się jak napisać d... Kompleksowy poradnik, z którego dowiesz się jak napisać dobre CV i odpowiedni do danego stanowiska list motywacyjny (liczne przykłady ilustrujące różne rozwiązania zaczerpnięte z obecnego rynku p...
€4,21
€4,21

Samo Sedno Jak skutecznie szukać pracy?

Jak skutecznie szukać pracy? Poznaj najlepsze strategie... Jak skutecznie szukać pracy? Poznaj najlepsze strategie Poszukiwanie nowego zatrudnienia wymaga dobrego zaplanowania. Autorka podpowiada, jak radzić sobie z emocjami po zwolnieniu oraz jak ...
€5,59
€5,59

Jak czerpać radość z pracy 30 sposobów n...

Czy współcześni menedżerowie potrafią stworzyć przyjazne ... Czy współcześni menedżerowie potrafią stworzyć przyjazne środowiska pracy dla siebie i zespołów? Czy praca w przestrzeni open-space faktycznie sprzyja integracji i kooperacji? Czy przełomowe te...
€14,69
€14,69

Pewny start O dorosłości Co mogę robić? ...

Publikacja zawiera opisy 11 miejsc pracy, gdzie mogą znal... Publikacja zawiera opisy 11 miejsc pracy, gdzie mogą znaleźć zatrudnienie osoby z niepełnosprawnościami. Każde miejsce pracy pokazane jest na zdjęciach, podobnie zilustrowane są czynności wykony...
€14,88
€14,88

Korzyści z zatrudnienia dekompozycja i w...

Książka jest kompleksowym opracowaniem kryteriów decyzji ... Książka jest kompleksowym opracowaniem kryteriów decyzji o podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia – fundamentalnej dla funkcjonowania rynku pracy oraz kluczowej dla zrozumienia skomplikowanego uk...
€10,63
€10,63