Praca. Rynek pracy. Płace

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Małżeństwo rodzina praca a jakość życia

Celem pracy jest psychologiczna charakterystyka zachowań ... Celem pracy jest psychologiczna charakterystyka zachowań człowieka związanych z życiem rodzinnym i zawodowym oraz wskazanie na ile role i zadania realizowane w ramach tych obszarów życia człowiek...
€9,22
€9,22

The attitudes of employees in the public...

Based on pioneering empirical research, the study by Anna... Based on pioneering empirical research, the study by Anna Kanios successfully addresses the question about what facts influence the attitudes of employees in the public and non-govermental sector...
€4,84
€4,84

Co robić, by zawsze mieć pracę i więcej ...

Poradnik dla uczniów, studentów, pracowników i bezrobotny... Poradnik dla uczniów, studentów, pracowników i bezrobotnych. Edukacyjne i motywacyjne narzędzie dla rodziców, nauczycieli i pracodawców. Jacek Borowiak – Co robić, by zawsze mieć pracę i więc...
€5,26
€5,26

Polityka rynku pracy Teoria i praktyka

Działania państwa odnoszące się do rynku pracy należą obe... Działania państwa odnoszące się do rynku pracy należą obecnie do najważniejszych polityk publicznych. Działania te wpływają na sytuację poszczególnych osób, przedsiębiorstw, ale także na społecze...
€14,30
€14,30

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na ...

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy stała się, jako poważ... Dyskryminacja kobiet na rynku pracy stała się, jako poważny problem społeczny, przedmiotem rozważań licznych dziedzin naukowych. W szczególności współczesne badania ogniskują się na analizie przy...
€13,01
€13,01

Jak wynagradzać pracowników w start-upac...

Wynagradzaj pracowników mądrze — to z nimi budujesz sukce... Wynagradzaj pracowników mądrze — to z nimi budujesz sukces swojej firmy. Mniej więcej 40% PKB tworzonego przez firmy w Polsce zawdzięczamy mikro i małym przedsiębiorstwom. To sporo, dlatego ek...
€12,76 €10,62
€12,76 €10,62

Przymus bezczynności Studium pedagogiczn...

Pionierska praca na temat jakości czasu wolnego bezrobotn... Pionierska praca na temat jakości czasu wolnego bezrobotnych osadzona w tradycji badań z pedagogiki społecznej. Autorka, uwzględniając kontekst przemian społecznych, wyczerpująco omawia zachowani...
€12,79
€12,79

Elastyczne formy zatrudnienia i organiza...

Podstawowym założeniem niniejszej publikacji jest ukazani... Podstawowym założeniem niniejszej publikacji jest ukazanie obecnych na polskim i europejskim rynku pracy rozwiązań łączących elementy elastyczności zatrudnienia z bezpieczeństwem socjalnym pracow...
€17,00
€17,00

Praca 2.0 Nie ukryjesz się przed rewoluc...

Jak zmienia się rynek pracy? Jak możesz przystosować... Jak zmienia się rynek pracy? Jak możesz przystosować się do pracy w XXI wieku? Jak zarządzać ludźmi, którzy żyją w cyfrowej rzeczywistości? Jak sprawić, żeby roboty nie ukradły Ci ...
€9,65 €8,03
€9,65 €8,03

Korzyści z zatrudnienia dekompozycja i w...

Książka jest kompleksowym opracowaniem kryteriów decyzji ... Książka jest kompleksowym opracowaniem kryteriów decyzji o podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia – fundamentalnej dla funkcjonowania rynku pracy oraz kluczowej dla zrozumienia skomplikowanego uk...
€9,20
€9,20

Gospodarowanie potencjałem pracy w conta...

Dotychczasowe doświadczenie autorki stało się inspiracją ... Dotychczasowe doświadczenie autorki stało się inspiracją do podjęcia badań i napisania tejże publikacji, która pokazuje, jak istotny w contact center jest czynnik ludzki oraz jak szeroki wachlarz...
€17,92
€17,92

Państwo zakładów pracy

Prywatyzacja gospodarki w latach dziewięćdziesiątych ubie... Prywatyzacja gospodarki w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wywołała wrażenie, że prywatyzacji uległy także relacje w zakładach pracy. Jest to jednak, zdaniem autora, wrażenie nietraf...
€33,41
€33,41

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezr...

Opracowanie poświęcone zostało instytucjom związanym z po... Opracowanie poświęcone zostało instytucjom związanym z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. W dobie przechodzenia do opartej na wiedzy gospodarki postindustrialnej, jest to zagadnienie o znaczen...
€16,99
€16,99

Pracownicy migracyjni w Chinach

Pozornie nieograniczona chińska podaż siły roboczej stała... Pozornie nieograniczona chińska podaż siły roboczej stała się głównym czynnikiem przyciągającym międzynarodowe korporacje z całego świata, które zakładając swoje bazy produkcyjne przekształciły n...
€10,31
€10,31

Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów

Problematyka przygotowania zawodowego pedagogów jest prze... Problematyka przygotowania zawodowego pedagogów jest przedmiotem licznych badań i analiz naukowych [...]. Wyniki dotychczasowych eksploracji wskazują na złożony i dynamiczny jej charakter, dowodz...
€10,56
€10,56

Zawód Opowieści o pracy w Polsce To o nas

To książka pokoleniowa. Trzydziestolatkowie z dużych i ma... To książka pokoleniowa. Trzydziestolatkowie z dużych i małych miast, po studiach, znający języki. W teorii świat powinien należeć do nich. A w praktyce - praca poniżej kwalifikacji, umowy śmiecio...
€10,45
€10,45

Start zawodowy absolwentów szkół wyższyc...

Praca zasługuje na publikację ze względu na: interesujący... Praca zasługuje na publikację ze względu na: interesujący przedmiot rozważań, klarowny układ pracy, oparcie analiz na bogatej literaturze, duże walory informacyjne, bardzo ładną polszczyznę. Ksi...
€18,00
€18,00

Młodzież akademicka a kariera zawodowa

Rozprawa Agnieszki Cybal-Michalskiej idealnie trafia w oc... Rozprawa Agnieszki Cybal-Michalskiej idealnie trafia w oczekiwania zarówno współczesnych władz resortu nauki i szkolnictwa wyższego, studentów, nauczycieli akademickich, jak i środowiska pracodaw...
€10,62
€10,62

Telepraca jako nietypowa forma zatrudnie...

Telepraca zasługuje na szczególną uwagę ze względu zarówn... Telepraca zasługuje na szczególną uwagę ze względu zarówno na wyróżniające ją cechy, podstawy prawne świadczenia oraz rolę odgrywaną współcześnie na rynku pracy, jak i perspektywy dalszego jej fu...
€18,23
€18,23

Marginalizacja na rynku pracy Teorie a i...

Stojący w opozycji do starogreckiego stylu spędzania czas... Stojący w opozycji do starogreckiego stylu spędzania czasu, chrześcijański etos pracy od stuleci nie ulegał większym zmianom; praca była nie tylko źródłem utrzymania, nie tylko – poprzez rodzaj –...
€6,62
€6,62

Strengths Finder 2.0

Do you have the opportunity to use your strengths every d... Do you have the opportunity to use your strengths every day? Chances are, you don’t. All too often, our natural talents go untapped. Gallup finds that people who use their strengths are three tim...
€29,80
€29,80

Zmiany w wynagrodzeniach Wyższa płąca mi...

Opis publikacji Od 1 stycznia 2017 r. zmieniają się za... Opis publikacji Od 1 stycznia 2017 r. zmieniają się zasady wynagradzania zleceniobiorców i samozatrudnionych oraz młodych pracowników. Ale już teraz firmy, osoby zatrudnione na umowę-zlecenie,...
€22,95
€22,95

Świt robotów Czy sztuczna inteligencja p...

Bestseller New York Times Biznesowa Książka Roku 2015 FT... Bestseller New York Times Biznesowa Książka Roku 2015 FT; McKinsey Biznesowa książka roku 2015 według magazynu Forbes Jedna z 12 ważnych książek popularnonaukowych w 2015 roku wg. Portalu NB...
€11,03
€11,03

Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujący...

Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi pod... Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Komentarz to kompleksowy komentarz zawierającyomówienie tzw. ustaw kominowych, t.j.: ustawy z 3.3.2000 r. o wynag...
€38,41
€38,41