Praca. Rynek pracy. Płace

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Bullshit Jobs

Back in 1930, the economist John Maynard Keynes prophesie... Back in 1930, the economist John Maynard Keynes prophesied that by the century's end, technology would see us all working fifteen-hour weeks. But instead, something curious happened. Today, avera...
€11,79
€11,79

Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki...

Książka zawiera treści uwzględniające dotychczasowy dorob... Książka zawiera treści uwzględniające dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy, odnoszące się do aktualnych i najnowszych tendencji w zakresie problematyki zatrudnialności. Publikacja wykazuje, iż ...
€12,53
€12,53

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczeni...

W drugiej części publikacji będącej przystępnym poradniki... W drugiej części publikacji będącej przystępnym poradnikiem po zagadnieniach związanych z wynagrodzeniami za pracę omówiono kwestie dotyczące naliczania wynagrodzeń i rozliczania należności publi...
€38,72
€38,72

Wschodnie DNA Przewodnik biznesowy do sk...

Chcesz zatrudnić pracowników ze Wschodu, zapomnij o zach... Chcesz zatrudnić pracowników ze Wschodu, zapomnij o zachodnich metodach zarządzania. Dwóch autorów, korzystając z ponad 20 lat doświadczeń – jeden z życia w zawiłościach wschodniej kultury, d...
€10,41
€10,41

Racjonalność w dyskursach o pracy w Pols...

Książka dotyczy form współczesnej komunikacji społecznej ... Książka dotyczy form współczesnej komunikacji społecznej i jej skutków w postaci tworzenia oraz odtwarzania definicji zjawisk i procesów mających podstawowe znaczenie dla porządku społecznego. W ...
€13,16
€13,16

Surrounded by Idiots The Four Types of H...

Do you ever think you’re the only one making any sense? O... Do you ever think you’re the only one making any sense? Or tried to reason with your partner with disastrous results? Do long, rambling answers drive you crazy? Or does your colleague’s abrasive ...
€11,67
€11,67

Brudna praca w zawodach medycznych Konte...

W publikacji dokonano analizy interakcji pomiędzy pacjent... W publikacji dokonano analizy interakcji pomiędzy pacjentami i personelem medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem obciążeń (społecznych, interakcyjnych, moralnych, fizycznych), które wiążą się z...
€10,41 €8,85
€10,41 €8,85

Niepokorne pokolenie milenium Czego prag...

Książka wyczekiwana przez liderów, którzy zarządzają pok... Książka wyczekiwana przez liderów, którzy zarządzają pokoleniem milenium, czyli pracownikami w wieku 22–33 lata. Z jednej strony jest to generacja najlepiej zbadana, jednak z drugiej najmniej od...
€12,74
€12,74

Tranzycja byłych wojskowych na rynek pra...

Monografia jest opracowaniem oryginalnym, mającym charakt... Monografia jest opracowaniem oryginalnym, mającym charakter nowatorskich badań empirycznych dotyczących przejścia byłych wojskowych na rynek pracy po zakończeniu służby wojskowej. Tym samym wnosi...
€11,17
€11,17

Zawody medyczne ciągłość i zmiana

Z recenzji prof. dr hab. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej... Z recenzji prof. dr hab. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej: Współczesne zawody medyczne to nie tylko lekarze wielu specjalizacji, lecz także personel medyczny wspomagający lekarzy w trosce o zd...
€10,38
€10,38

Polityka regulacji zatrudnienia w Polsce...

Monografia Karola Muszyńskiego jest publikacją bardzo cen... Monografia Karola Muszyńskiego jest publikacją bardzo cenną. Zwrócę uwagę na jej główne walory: zawiera szczegółowe omówienie procesów społeczno-gospodarczych, przytacza kluczowe statystyki oraz ...
€11,11
€11,11

Najlepsze odpowiedzi na 201 najczęściej ...

JAK PORADZIĆ SOBIE Z: Niestosownymi lub osobistymi pytan... JAK PORADZIĆ SOBIE Z: Niestosownymi lub osobistymi pytaniami Pułapkami i zagadkami Lukami w swoim CV I NADAL OTRZYMAĆ PRACĘ! Odpowiedzi, które sprawią, że zostaniesz przyjęty – wprost od naj...
€10,49
€10,49

Ocena profili i kierunków kształcenia na...

Niniejsze opracowanie jest rezultatem pracy zespołu badaw... Niniejsze opracowanie jest rezultatem pracy zespołu badawczego, składającego się z pracowników Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem i Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Wydziały Zarządzania ...
€8,30
€8,30

Jak wspierać łączenie obowiązków rodzinn...

Obecna sytuacja na rynku pracy oraz przebieg procesów dem... Obecna sytuacja na rynku pracy oraz przebieg procesów demograficznych: obniżenie się dzietności i starzenie się społeczeństw, rodzą określone problemy na dziś oraz stanowią jednocześnie poważne w...
€6,80
€6,80

Wpływ dialogu społecznego na kształtowan...

Praca stanowi studium poświęcone jednej z największych ws... Praca stanowi studium poświęcone jednej z największych współczesnych instytucji jaką jest dialog społeczny. Zaprezentowane w niej informacje, wyniki badań i analizy są na wysokim poziomie, świadc...
€15,61
€15,61

Rynek pracy w procesie przekształceń pań...

Cechą charakterystyczną nowego trendu w polityce społeczn... Cechą charakterystyczną nowego trendu w polityce społecznej jest przeniesieni punktu ciężkości z socjalnych uprawnień jednostki na jej socjalne zobowiązania. Znajduje to odzwierciedlenie przede w...
€12,88
€12,88

Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejes...

Zatrudnienie nierejestrowane - jako aktywność niezgodna z... Zatrudnienie nierejestrowane - jako aktywność niezgodna z obowiązującymi regułami - jest przedmiotem szerokiej dyskusji i kontrowersji. W literaturze istnieją nieliczne opracowania dotyczące zatr...
€9,41
€9,41

Asystentka na europejskim rynku pracy

Książka ukazuje ewolucję zawodu sekretarki i asystentki w... Książka ukazuje ewolucję zawodu sekretarki i asystentki w Polsce, w Europie i niektórych krajach pozaeuropejskich. W wyniku tej ewolucji zawód sekretarki stał się ważny w wspieraniu procesu zarzą...
€10,48
€10,48

Technologiczne i społeczno ekonomiczne d...

W książce poruszono wpływ determinant: - ekonomicznych (... W książce poruszono wpływ determinant: - ekonomicznych (prywatyzacja, napływ kapitału zagranicznego, łączenia banków oraz cykl koniunkturalny), - społecznych (kultura organizacyjna, migracje kr...
€16,14
€16,14

Społeczne i edukacyjne uwarunkowania roz...

Myślą przewodnią przedłożonego tomu Społeczne i edukacyjn... Myślą przewodnią przedłożonego tomu Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością jest spojrzenie na zadania instytucji szkoły oraz uwa...
€7,82
€7,82

Ekologiczna praca 100 sposobów, aby ochr...

„Niezbędny i praktyczny poradnik dla każdej firmy”. - Ia... „Niezbędny i praktyczny poradnik dla każdej firmy”. - Ian Kiernan, Oficer Orderu Australii, prezes i założyciel ruchu „Sprzątanie Świata” Każdy może dokonać zmian na lepsze w miejscu pracy! N...
€6,63
€6,63

Młodzież wobec wyboru profilu kształceni...

Książka jest próbą diagnozy aspiracji i planów życiowych ... Książka jest próbą diagnozy aspiracji i planów życiowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je warunkujących. Wpisuje się więc w nurt badań, który pozwoli prognozować ki...
€9,44
€9,44

Pozapłacowe świadczenia dla nauczycieli

Świadczenia dla nauczycieli związane ze stosunkiem pracy ... Świadczenia dla nauczycieli związane ze stosunkiem pracy stanowią dużą frupę dodatków. Poza wynagrodzeniami nauczyciele otrzymują również inne świadczenia, które nie są zaliczane do wynagrodzenia...
€12,21
€12,21

Samo Sedno Jak skutecznie szukać pracy?

Jak skutecznie szukać pracy? Poznaj najlepsze strategie... Jak skutecznie szukać pracy? Poznaj najlepsze strategie Poszukiwanie nowego zatrudnienia wymaga dobrego zaplanowania. Autorka podpowiada, jak radzić sobie z emocjami po zwolnieniu oraz jak ...
€5,30
€5,30