Praca. Rynek pracy. Płace

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Skuteczna rekrutacja 2.0

eśli zastanawiasz się, jak wygląda dzisiejszy rynek pracy... eśli zastanawiasz się, jak wygląda dzisiejszy rynek pracy lub jak pozyskiwać najlepsze talenty do swoich organizacji, to znaczy, że jesteś na ścieżce skutecznych rekrutacji. A jeśli chcesz dowie...
€20,77
€20,77

Labor omnia vincit improbus Etos pracy w...

Literaturoznawcza refleksja nad zagadnieniem pracy nie je... Literaturoznawcza refleksja nad zagadnieniem pracy nie jest ani pierwsza, ani ostatnia w dziejach humanistyki uniwersyteckiej. Wciąż na nowo podejmowane są próby określenia kondycji homo sapiens ...
€12,70
€12,70

Społeczne psychologiczne i zdrowotne sku...

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnikowi, składa się z... Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnikowi, składa się z trzech części. W pierwszej mówimy o wieloznaczności pojęcia pracoholizm, co świadczy o tym, że znajdujemy się na początku drogi do jego p...
€8,67
€8,67

Znaczenie wyceny własności intelektualne...

Każde liczące się na rynku przedsiębiorstwo buduje swój p... Każde liczące się na rynku przedsiębiorstwo buduje swój potencjał i majątek w oparciu o dobra własności intelektualnej. Powstaje jednak pytanie, jak dobra te wyceniać i na jakiej podstawie. Ninie...
€34,12
€34,12

Wolność pracy osób z niepełnosprawnościa...

Zasadniczym celem monografii było dokonanie oceny rozwiąz... Zasadniczym celem monografii było dokonanie oceny rozwiązań prawnych składających się na model ochrony wolności pracy osób z niepełnosprawnościami z perspektywy ich funkcji, jaką jest zapewnianie...
€18,79
€18,79

Zmiany w wynagrodzeniach Wyższa płąca mi...

Opis publikacji Od 1 stycznia 2017 r. zmieniają się za... Opis publikacji Od 1 stycznia 2017 r. zmieniają się zasady wynagradzania zleceniobiorców i samozatrudnionych oraz młodych pracowników. Ale już teraz firmy, osoby zatrudnione na umowę-zlecenie,...
€23,71
€23,71

Rozwój elastycznego rynku pracy Uwarunko...

W monografii omówiono uwarunkowania prawno-ekonomiczne ro... W monografii omówiono uwarunkowania prawno-ekonomiczne rozwoju elastycznego rynku pracy na przykładzie doświadczeń Unii Europejskiej (rynek odpowiadający specyfice krajów rozwiniętych), by przeds...
€6,25
€6,25

Zatrudnienie obywateli z krajów byłego Z...

Podjęta w monografii problematyka jest ważnym i aktualnym... Podjęta w monografii problematyka jest ważnym i aktualnym tematem badawczym. Zasoby siły roboczej (pracy, kapitału ludzkiego) są ważnym czynnikiem wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Ich n...
€12,89
€12,89

Anioł w domu mrówka w fabryce

W 1897 roku władze rosyjskie zarządziły przeprowadzenie s... W 1897 roku władze rosyjskie zarządziły przeprowadzenie spisu powszechnego, z którego wynikało, że na 160 tysięcy robotników zatrudnionych w Królestwie Polskim 40 tysięcy to kobiety. Szczególnie ...
€12,16
€12,16

Medycyna pracy Profilaktyka i orzecznictwo

Książka stanowi syntetyczne opracowanie zagadnień dotyczą... Książka stanowi syntetyczne opracowanie zagadnień dotyczących praktycznych aspektów profilaktyki i orzecznictwa w medycynie pracy. Omawia między innymi problemy związane z organizacją służby medy...
€12,81
€12,81

Pewny start O dorosłości Tacy sami, ale ...

Materiały ćwiczeniowe to 54 kolorowe karty pracy, które r... Materiały ćwiczeniowe to 54 kolorowe karty pracy, które rozwijają niezbędne kompetencje społeczne, wszechstronnie stymulują rozwój i usprawniają funkcje poznawcze. Zawierają ćwiczenia takie jak:...
€11,40
€11,40

Wpływ dialogu społecznego na kształtowan...

Praca stanowi studium poświęcone jednej z największych ws... Praca stanowi studium poświęcone jednej z największych współczesnych instytucji jaką jest dialog społeczny. Zaprezentowane w niej informacje, wyniki badań i analizy są na wysokim poziomie, świadc...
€18,16
€18,16

Społeczne i edukacyjne uwarunkowania roz...

Myślą przewodnią przedłożonego tomu Społeczne i edukacyjn... Myślą przewodnią przedłożonego tomu Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością jest spojrzenie na zadania instytucji szkoły oraz uwa...
€8,14
€8,14

Kapitał ludzki w regionie łódzkim z pers...

W prezentowanej pracy zawarto wyniki badań zorientowanych... W prezentowanej pracy zawarto wyniki badań zorientowanych w dwóch obszarach. Pierwszy z nich dotyczy dojrzałości przedsiębiorstw do inwestowania w kapitał ludzki w regionie. Drugi obszar, rola ...
€9,58
€9,58

Praca tymczasowa Droga do kariery czy śl...

W książce poruszane są bardzo aktualne zagadnienia wzbudz... W książce poruszane są bardzo aktualne zagadnienia wzbudzające duże zainteresowanie (i emocje) w środowisku naukowym, praktyków, tj. firm, pracowników jak również wśród polityków stanowiących pra...
€10,85
€10,85

Gospodarka przedsiębiorczość praca Studi...

Rozwijająca się dziś ekonomia, zmierzająca do wskazania o... Rozwijająca się dziś ekonomia, zmierzająca do wskazania optymalnych sposobów pomnażania zasobności narodów i szukająca skutecznych dróg zarządzania wytworzonym bogactwem, potrzebuje refleksji ety...
€11,32
€11,32

Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu...

Przedmiotem monografii są zmiany podstawowych wielkości m... Przedmiotem monografii są zmiany podstawowych wielkości makroekonomicznych na rynkach pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy środkowo-Wschodniej. Na podstawie danych bazy statystyczn...
€11,39
€11,39

Polityka regulacji zatrudnienia w Polsce...

Monografia Karola Muszyńskiego jest publikacją bardzo cen... Monografia Karola Muszyńskiego jest publikacją bardzo cenną. Zwrócę uwagę na jej główne walory: zawiera szczegółowe omówienie procesów społeczno-gospodarczych, przytacza kluczowe statystyki oraz ...
€11,91
€11,91

Poziom życia ludności wiejskiej o niepew...

„Opracowanie to istotnie poszerza naszą wiedzę dotyczącą ... „Opracowanie to istotnie poszerza naszą wiedzę dotyczącą sytuacji ludności wiejskiej w Polsce o niepewnych dochodach. Jest to fakt niewątpliwy. Oryginalny, samodzielnie zebrany i bardzo staranie ...
€14,78
€14,78

Wartość pracy w percepcji młodzieży stoj...

Niniejsza publikacja stanowi próbę połączenia teorii i pr... Niniejsza publikacja stanowi próbę połączenia teorii i praktyki, dotyczących zagadnienia pracy i jej wartości w percepcji adolescentów. Dotychczasowa literatura polska poświęcona tej problematyce...
€10,99
€10,99

Ocena systemu awansu zawodowego nauczyci...

W książce przedstawiono wyniki pierwszego rzetelnego i ob... W książce przedstawiono wyniki pierwszego rzetelnego i obszernego problemowo badania funkcjonowania systemu awansu zawodowego nauczycieli. Zagadnienia związane z awansem zbadano, stosując metody ...
€9,67
€9,67

Krótkie wykłady z psychologii Psychologi...

Charakteryzuje podstawowe zagadnienia z uwzględnieniem ic... Charakteryzuje podstawowe zagadnienia z uwzględnieniem ich genezy historycznej Wskazuje na najnowsze problemy i zastosowania praktyczne - kryzys i trauma w pracy, problematyka jakości życia Prz...
€17,55
€17,55

Twoja pensja - Wiesz co Ci się należy! P...

Opracowanie Zbiorowe
Niezbędnik każdego pracownika, zleceniobiorcy i wykonawcy... Niezbędnik każdego pracownika, zleceniobiorcy i wykonawcy umowy o dzieło, a w nim wszystko, co trzeba wiedzieć o świadczeniach przysługujących z tytułu zatrudnienia. W publikacji są praktyczne pr...
Opracowanie Zbiorowe
€3,98
€3,98

Social Dialogue in Face of Changes on th...

Poland has been building its market economy for slightly ... Poland has been building its market economy for slightly more than a quarter of a century and has been a member of the European Union for thirteen years. Currently, Poland can feel the results of...
€18,07
€18,07