Praca. Rynek pracy. Płace

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Rynek pracy w Polsce w dobie integracji ...

Współcześnie na rynku pracy na tradycyjne czynniki, kszta... Współcześnie na rynku pracy na tradycyjne czynniki, kształtujące popyt na pracę i jej podaż oddziałują procesy globalizacji i integracji. Procesy te wpływają na gospodarkę, jej charakter oraz czy...
€11,97
€11,97

Badania rynkowe po polsku

Badania rynkowe - ważny temat dla wszystkich, których los... Badania rynkowe - ważny temat dla wszystkich, których losy zawodowe są jakkolwiek związane z marketingiem, reklamą, mediami czy sprzedażą, a także dla absolwentów i studentów nauk społecznych: so...
€10,13
€10,13

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzki...

W niniejszej monografii zawarto wyniki badań przeprowadzo... W niniejszej monografii zawarto wyniki badań przeprowadzonych w okresie poprzedzającym wprowadzenie rad pracowniczych do polskiej praktyki gospodarczej. Realizował je zespół pracowników Katedry P...
€8,88
€8,88

Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczy...

We współczesnej pedeutologii sięga się do źródeł, o czym ... We współczesnej pedeutologii sięga się do źródeł, o czym świadczy powrót do filozoficznych pytań o człowieka i jego miejsce w świecie, do kwestii nierozerwalnego związku pedagogiki i filozofii, a...
€11,91
€11,91

Przemiany pracy postaw i ról zawodowych

Problematyka niniejszej monografii odnosi się do szeroko ... Problematyka niniejszej monografii odnosi się do szeroko ujmowanych uwarunkowań, przejawów i tendencji odnoszących się do przewartościowań pracy, postaw wobec pracy oraz ról zawodowych we współcz...
€8,88
€8,88

Wykształcenie i kwalifikacje kobiet a ic...

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badań empirycznych... Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badań empirycznych dotyczących zależności między poziomem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kobiet a ich statusem na rynku pracy. Badania te przeprowa...
€12,61
€12,61

Zasady BHP w praktyce 2011

Książka w sposób praktyczny i usystematyzowany przedstawi... Książka w sposób praktyczny i usystematyzowany przedstawia obowiązki pracodawcy względem pracowników oraz urzędów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki tej lekturze z łatwością uda...
€7,80
€7,80

Twoja pensja - Wiesz co Ci się należy! P...

Opracowanie Zbiorowe
Niezbędnik każdego pracownika, zleceniobiorcy i wykonawcy... Niezbędnik każdego pracownika, zleceniobiorcy i wykonawcy umowy o dzieło, a w nim wszystko, co trzeba wiedzieć o świadczeniach przysługujących z tytułu zatrudnienia. W publikacji są praktyczne pr...
Opracowanie Zbiorowe
€3,75
€3,75

Między rynkiem a etatem Społeczne negocj...

- kulturowe aspekty zmiany społecznej- być kobietą, być m... - kulturowe aspekty zmiany społecznej- być kobietą, być mężczyzną - czyli o przemianach tożsamości związanej z płcią we współczesnej Polsce- instytucjonalne ramy negocjacji społecznych- praca, ka...
€8,86
€8,86

Edukacja zawodowa w procesach transforma...

Spis treści Wprowadzenie Waldemar Furmanek Część pierw... Spis treści Wprowadzenie Waldemar Furmanek Część pierwsza EDUKACJA WOBEC PRZEMIAN CYWILIZACYJNYCH Wprowadzenie Rozdział 1 Istota współczesnych przemian cywilizacyjnych 1. Pojęcie przemian...
€14,68
€14,68

Awans zawodowy w 18 krokach na starych i...

Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże s... Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się ze spełnieniem przez nauczycieli wielu wymagań i przygotowaniem szeregu dokumentów. Za prawidłowy przebieg całej procedury odpowiada dy...
€14,76
€14,76

London Labour & the London Poor

London Labour and the London Poor is a masterpiece of per... London Labour and the London Poor is a masterpiece of personal inquiry and social observation. It is the classic account of life below the margins in the greatest Metropolis in the world and a co...
€5,65
€5,65

Ginące zawody w Polsce

Kolejna książka z serii "Ocalić od zapomnienia" zapoznaje... Kolejna książka z serii "Ocalić od zapomnienia" zapoznaje nas z życiem codziennym wsi, budową domu, funkcjonowaniem gospodarstwa, przygotowaniem pożywienia, odzienia i w końcu pewnym dostatkiem. ...
€13,36
€13,36

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnospra...

Choć żyjemy w czasach pełnych innowacyjnych rozwiązań, ni... Choć żyjemy w czasach pełnych innowacyjnych rozwiązań, niepełnosprawni mają znacznie większą szansę popaść w ubóstwo, doświadczyć izolacji, a nawet upokorzenia niż ludzie sprawni. Niezwykle niepo...
€11,83
€11,83

Bullshit Jobs

David Graeber explores how this phenomenon - one more ass... David Graeber explores how this phenomenon - one more associated with the 20th-century Soviet Union, but which capitalism was supposed to eliminate - has happened. In doing so, he looks at how we...
€26,76
€26,76

Wynagradzanie pracowników samorządowych ...

Publikacja kompleksowo omawia wszystkie składniki wynagro... Publikacja kompleksowo omawia wszystkie składniki wynagrodzenia otrzymywane przez pracowników zatrudnionych w samorządzie, poczynając od płacy zasadniczej, przez dodatki, aż po premie. Książka uw...
€12,70
€12,70

Jakość pracy w procesie konkurowania o k...

Publikacja poświęcona jest roli jakości pracy w procesie ... Publikacja poświęcona jest roli jakości pracy w procesie rywalizowania o kapitał ludzki przez podmioty gospodarki turystycznej. Jakość pracy, jako instrument konkurowania, za pośrednictwem któreg...
€12,53
€12,53

Człowiek i praca

Spis treści: Wstęp / 7 I. EDUKACJA / 11 ELŻBIETA BIE... Spis treści: Wstęp / 7 I. EDUKACJA / 11 ELŻBIETA BIESIADECKA, Rola pracy w podręcznikach i materiałach metodycznych edukacji społecznej i obywatelskiej w latach 1944-1989 / 13 TERESA MARESZ...
€20,43
€20,43

Wynagrodzenia w oświacie 2018 + CD

Wynagrodzenia w oświacie 2018 to pierwsze, unikalne źródł... Wynagrodzenia w oświacie 2018 to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian...
€35,96
€35,96

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczyciel...

Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 wrz... Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli. Dzięki książce: - zyskasz kompletną dokumentację nowego awansu...
€40,60
€40,60

Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno...

W publikacji przedstawiono interdyscyplinarne spojrzenie ... W publikacji przedstawiono interdyscyplinarne spojrzenie na kwestię aspektów szkolnych, zawodowych, a także środowiskowych, które towarzyszą adolescentom w procesie konstruowania własnej przyszło...
€10,42
€10,42

Wiek emerytalny z perspektywy ekonomiczn...

W monografii poruszono problematykę kształtowania wieku e... W monografii poruszono problematykę kształtowania wieku emerytalnego. Wychodząc od osadzenia parametru wieku emerytalnego w perspektywie mikro- i makroekonomicznej, jak i relacjach międzypokoleni...
€25,66
€25,66

Strengths Based Leadership Great Leaders...

Nearly a decade ago, Gallup unveiled the results of a lan... Nearly a decade ago, Gallup unveiled the results of a landmark 30-year research project that ignited a global conversation on the topic of strengths. More than 3 million people have since taken G...
€29,93
€29,93

Zasady wynagradzania za pracę u pracodaw...

Niniejsza monografia omawia jeden z najważniejszych jeżel... Niniejsza monografia omawia jeden z najważniejszych jeżeli nie najważniejszy dla pracowników aspekt stosunku zatrudnienia jakim jest wynagrodzenie. Przy czym autor podchodzi do tego zagadnienia w...
€43,76
€43,76