Pozostałe działy prawa

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Błąd medyczny i nieskuteczna zgoda na le...

Publikacja „Błąd medyczny i nieskuteczna zgoda na leczeni... Publikacja „Błąd medyczny i nieskuteczna zgoda na leczenie. Odpowiedzialność indywidualna i w spółce partnerskiej. Wzory pism” zawiera liczne przykłady sytuacji, w jakich może znaleźć się lekarz ...
€17,80
€17,80

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Kom...

W publikacji szczegółowo zaprezentowano m.in.: - penaliz... W publikacji szczegółowo zaprezentowano m.in.: - penalizację posiadania, obrotu, wytwarzania substancji psychotropowych, środków odurzających i substancji psychoaktywnych, - postępowanie z osob...
€46,41
€46,41

Skutki braku notyfikacji przepisów techn...

Książka jako pierwsza w polskiej literaturze prawniczej p... Książka jako pierwsza w polskiej literaturze prawniczej przedstawia w sposób wszechstronny zagadnienie (braku) notyfikacji przepisów technicznych na tle dyrektywy 1535/2015/UE, które ma ścisły zw...
€43,78
€43,78

Prawo dla fizjoterapeutów

W obecnej rzeczywistości prawnej oraz społecznej żaden fi... W obecnej rzeczywistości prawnej oraz społecznej żaden fizjoterapeuta nie może wykonywać efektywnie i bezpiecznie swego zawodu bez znajomości prawa. Publikacja przybliża podstawowe terminy, ja...
€13,54
€13,54

Badania naukowe z udziałem ludzi w biome...

Publikacja w sposób interdyscyplinarny i kompleksowy omaw... Publikacja w sposób interdyscyplinarny i kompleksowy omawia etyczne i prawne warunki dopuszczalności prowadzenia badań naukowych na człowieku w biomedycynie, w tym na ludzkim materiale biologiczn...
€15,35
€15,35

Prawo farmaceutyczne dla aptek Część 1

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i p... Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonowania aptek internetowych w nowych realiach prawnych. Przedstawia szczegółową a...
€25,53
€25,53

Prawo turystyczne

Książka zawiera omówienie najważniejszych problemów związ... Książka zawiera omówienie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa turystycznego, w tym m.in.: - prawnych aspektów działalności biur podróży, hoteli, podmiotów prowadz...
€20,47
€20,47

Status prawny psa w Polsce Poradnik prak...

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia aspekty prawn... Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia aspekty prawne dotyczące posiadania psa, związanych z tym praw i obowiązków, takich jak poruszanie się z psem w mieście, w plenerze, w środkach transpo...
€23,38
€23,38

Meritum Prawo farmaceutyczne

MERITUM Prawo farmaceutyczne to unikatowa publikacja komp... MERITUM Prawo farmaceutyczne to unikatowa publikacja kompleksowo przedstawiająca problematykę obrotu produktami leczniczymi oraz omawiająca regulacje prawne z tym związane. W publikacji omówi...
€69,43
€69,43

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dent...

Prezentowana książka jest pierwszym na rynku komentarzem ... Prezentowana książka jest pierwszym na rynku komentarzem do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przedstawia analizę przepisów według stanu prawnego na dzień 30 września 2008 r., z uwzgl...
€46,09
€46,09

Prawo wojskowe

Publikacja jest pierwszym na rynku opracowaniem komplekso... Publikacja jest pierwszym na rynku opracowaniem kompleksowo omawiającym zagadnienia prawa wojskowego. Autorzy w sposób czytelny ukazują odrębności poszczególnych instytucji prawa wojskowego na tl...
€26,05
€26,05

Prawo pocztowe Komentarz

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 23.11... Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.). Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie pr...
€77,11
€77,11

Prawo dla pielęgniarek

Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze as... Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki. Publikacja zawiera dużo odniesień praktycznych, w tym dotyczących zakładania prywa...
€13,04
€13,04

Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz

W publikacji omówiono wyczerpująco funkcjonowanie organów... W publikacji omówiono wyczerpująco funkcjonowanie organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii, nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, a także probl...
€48,87
€48,87

Partnerstwo publiczno-prywatne Komentarz...

Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 g... Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym po jej nowelizacji mocą ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwi...
€14,26
€14,26

Najwyższa Izba Kontroli Komentarz do ust...

Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi szerokieg... Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi szerokiego zakresu kompetencji kontrolnych oraz statusu prawnego Najwyższej Izby Kontroli. NIK jako konstytucyjnie umocowany naczelny organ kontrol...
€23,18
€23,18

Bezpieczeństwo imprez masowych Leksykon

Wszystko, co o imprezach Masowych powinien wiedzieć: orga... Wszystko, co o imprezach Masowych powinien wiedzieć: organizator, ochroniarz, uczestnik, organ opiniujący i wydający zezwolenie. Z leksykonu dowiedzieć się można między innymi o tym: jak sąd p...
€16,50
€16,50

Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie....

Książka Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetyto... Książka Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium do LEK i LDEK skierowana jest do absolwentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego. Będzie również przydatna praktykujący...
€17,89
€17,89

Instytucje kształtujące system opieki zd...

Intencją autora niniejszego opracowania jest przedstawien... Intencją autora niniejszego opracowania jest przedstawienie unormowań prawnych wybranych instytucji kształtujących funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju w różnych okresach, bior...
€12,72
€12,72

Nowe zasady kontroli NFZ Praktyczny kom...

Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2019 r., mo... Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2019 r., mogą przyczynić się do stworzenia systemu bardziej profesjonalnej, bezstronnej i wnikliwej kontroli sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych...
€22,12
€22,12

Prawo lotnicze Komentarz

Komentarz zawiera analizę przepisów ustawy z dnia 3 lipca... Komentarz zawiera analizę przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze regulującej stosunki prawne z zakresu lotnictwa, przede wszystkim cywilnego, ale w pewnej części również państwo...
€77,40
€77,40

Prawo medyczne Komentarze i glosy do orz...

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń są... W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa medycznego. Zostały one opublikowane w czasopismach prawniczych, a w niniejszym opracowaniu ułożono je tem...
€43,73
€43,73

Zagadnienia prawa medycznego

Książka porusza najbardziej aktualne i sporne zagadnienia... Książka porusza najbardziej aktualne i sporne zagadnienia styku prawa i medycyny, które wywołują kontrowersje w piśmiennictwie oraz praktyce zarówno medycznej jak i prawniczej. Tematyka rozdziałó...
€15,62
€15,62

Imprezy masowe Organizacja, bezpieczeńst...

Celem publikacji jest zaprezentowanie dobrych praktyk w z... Celem publikacji jest zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania bezpieczeństwem imprez masowych oraz innych wydarzeń z udziałem dużej liczby uczestników. W formie porad...
€16,88
€16,88