Poradniki

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Ketogeniczna Biblia

Ta książka to najpełniejsze źródło informacji poparte bad... Ta książka to najpełniejsze źródło informacji poparte badaniami naukowymi, które tak wyczerpująco wyjaśnia idee ketozy. Opisuje historię, naukę oraz zdrowotne korzyści płynące z diety ketogeniczn...
€45,88
€45,88

Grupa wykonawców w prawie zamówień publi...

W publikacji szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:... W publikacji szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak: - dopuszczalność wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, - umowa regulująca współpracę wykonawców oraz reguły jej realizacji,...
€41,75
€41,75

Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciel...

Publikacja zawiera kompleksowe opracowanie najważniejszyc... Publikacja zawiera kompleksowe opracowanie najważniejszych wzorów pism i dokumentów wykorzystywanych w praktyce szkolnej z zakresu najważniejszych przepisów oświatowych. Skierowana jest przede ws...
€51,87
€51,87

Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Orze...

Tom I zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–20... Tom I zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2019 oraz piśmiennictwo z lat 1830–2019, dotyczące art. 1–124 Kodeksu postępowania cywilnego lub zachowujące ścisły związek z tymi przepisam...
€41,97
€41,97

Nowoczesny audyt wewnętrzny

Książka jest kompleksowym przewodnikiem po założeniach i ... Książka jest kompleksowym przewodnikiem po założeniach i procesach audytu wewnętrznego. Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się wykonywaniem audytów wewnętrznych, kadry zarz...
€41,81
€41,81

PIT 2020 Komentarz

PIT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego ... PIT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia rewolucyjne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2020 r., a także ogłoszo...
€52,26
€52,26

Spółka z o.o. Dokumentacja wewnętrzna z ...

Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych w spółce z o.o. ... Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych w spółce z o.o. Wspólnicy i członkowie organów spółki często nie wiedzą, jak formułować różnego rodzaju dokumenty wewnętrzne, kto i jak powinien podpisywa...
€51,96
€51,96

Kodeks spółek handlowych Komentarz w.1/2020

Komentarz stanowi zwięzłe omówienie przepisów kodeksu spó... Komentarz stanowi zwięzłe omówienie przepisów kodeksu spółek handlowych, osadzone w szerokim kontekście bogatego dorobku orzecznictwa wypracowanego przez prawie dwadzieścia lat obowiązywania kode...
€78,40
€78,40

Delicious Places New Food Culture, Resta...

Restaurants, cafés and bars are transforming into places ... Restaurants, cafés and bars are transforming into places where entire concepts are evolving to create whole new experiences for eaters. They offer a unique experience that starts the moment you s...
€44,44
€44,44

Metodyka sporządzania pism procesowych w...

W książce zaprezentowano najważniejsze pisma procesowe: p... W książce zaprezentowano najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skute...
€46,83
€46,83

Petite Places Clever Interiors for Humbl...

Great inspiration for small spaces! Petite Places present... Great inspiration for small spaces! Petite Places presents clever solutions for compact living. From living rooms and kitchens to bedrooms and bathrooms, small spaces can offer immense possibilit...
€43,64
€43,64

Ustawa o odpadach Komentarz

Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizow... Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarując...
€51,96
€51,96

Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej

W opracowaniu dokonano analizy przepisów ustawy o kształt... W opracowaniu dokonano analizy przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po obszernej nowelizacji, obowiązującej od 30 kwietnia 2016 r., która m.in. wprowadza zmiany związane z: wymogami...
€51,65
€51,65

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokr...

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ... Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski, włoski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokr...
€59,42
€59,42

Ustawa deweloperska Komentarz

W książce przedstawiono obszerną analizę przepisów ustawy... W książce przedstawiono obszerną analizę przepisów ustawy deweloperskiej wraz z powiązanymi z nią przepisami: - Kodeksu cywilnego, - Prawa upadłościowego, - Prawa restrukturyzacyjnego, - Praw...
€41,62
€41,62

Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodz...

Kompendium wiedzy zawierające przykłady rozliczania wynag... Kompendium wiedzy zawierające przykłady rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wraz ze świadczeniami chorobowymi na bazie najnowszych wyjaśnień Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa...
€65,22
€65,22

System Prawa Prywatnego Tom 7 Prawo zobo...

Tom 7 z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny ... Tom 7 z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące umów regulujących przeniesienie praw oraz umów odnoszących się do świadczenia usług. Prze...
€104,13
€104,13

Ustawa o umowie koncesji na roboty budow...

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy ... Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 21.10.2016 r. – ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest imple...
€69,82
€69,82

Vademecum głównego księgowego jednostki ...

Praktyczny poradnik omawiający najważniejsze obszary zada... Praktyczny poradnik omawiający najważniejsze obszary zadań głównego księgowego JSFP z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach. Sektor finansów publicznych charakteryzuje się daleko idącą s...
€49,65
€49,65

Prawo budowlane Komentarz

W trzecim wydaniu komentarza do Prawa budowlanego znajdzi... W trzecim wydaniu komentarza do Prawa budowlanego znajdziesz m.in. omówienie zmian, które weszły w życie w 2017 i 2018 r. m.in. w wyniku uchwalenia ustaw: - z 11.01.2018 r. o elektromobilności i...
€62,37
€62,37

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnyc...

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierz... Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia obejmujące różnego rodzaju instytucje prawne o funkc...
€43,88
€43,88

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom...

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnie... Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za niedopuszczalne działania w zakresie zatrudniania pracowników. Jest to pierwsza monografia, która komplek...
€41,26
€41,26

Prawo zagospodarowania przestrzeni

Książka zawiera opis wszelkich istotnych zagadnień teoret... Książka zawiera opis wszelkich istotnych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z regulacjami administracyjnoprawnymi w zakresie gospodarowania przestrzenią. W opracowaniu omówiono...
€41,82
€41,82

Użytkowanie wieczyste Skutki prawne wyga...

Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją omawia... Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją omawiającą w ujęciu praktycznym skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności. Z dniem 1.01.2019...
€51,64
€51,64