Poradniki

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Prawo Unii Europejskiej w pigułce

Opracowanie Zbiorowe
Opracowanie Zbiorowe
€84,59 €58,47
€84,59 €58,47

VAT 2020.Komentarz

VAT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego ... VAT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 lipca i 1 października 2020 r. oraz nowe regulacje wpr...
€49,08 €44,17
€49,08 €44,17

CIT 2020.Komentarz

CIT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego ... CIT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r., a także zmian...
€49,01 €44,11
€49,01 €44,11

VAT Komentarz

W 2020 r. wchodzi wiele zmian w podatku od towarów i usłu... W 2020 r. wchodzi wiele zmian w podatku od towarów i usług, które mają całkowicie odmienić VAT-owski świat. Należą do nich m.in.: – obowiązkowa podzielona płatność, – kasy fiskalne on-line, – ...
€80,88 €72,79
€80,88 €72,79

Wzory pism i dokumentów Prawo oświatowe ...

Publikacja zawiera 319 wzorów oraz przykładów pism i doku... Publikacja zawiera 319 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę – Prawo oświatow...
€48,77 €43,89
€48,77 €43,89

CIT Komentarz Podatki i rachunkowość

W pakiecie otrzymujesz szkolenie on-line uwzględniające i... W pakiecie otrzymujesz szkolenie on-line uwzględniające istotne zmiany w prawie uchwalone po ukazaniu się publikacji. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia! CIT....
€71,26 €64,13
€71,26 €64,13

JPK_VAT z deklaracją i JPK_FA wskazówki ...

Czy Twoja firma jest przygotowana na obowiązkowe przesyła... Czy Twoja firma jest przygotowana na obowiązkowe przesyłanie nowego JPK_VAT z deklaracją? Czy wiesz, jakie dodatkowe dane musisz obowiązkowo przekazać w ramach nowego JPK_VAT? Od 1 październ...
€51,20 €46,08
€51,20 €46,08

Uprawnienia do sporządzania certyfikatów...

Niniejsza książka jest adresowana do osób ubiegających si... Niniejsza książka jest adresowana do osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Opracowane w książce pytania i zadania, zostały opublikowane prz...
€51,41 €46,27
€51,41 €46,27

Kary i środki karne Poddanie sprawcy pró...

Opracowanie Zbiorowe
W Tomie 6. został kompleksowo przedstawiony system kar, ś... W Tomie 6. został kompleksowo przedstawiony system kar, środków karnych oraz probacyjnych występujących w polskim prawie karnym. Autorzy – wybitni specjaliści z zakresu penologii – omawiają kwes...
Opracowanie Zbiorowe
€68,67 €61,80
€68,67 €61,80

Kodeks Spółek Handlowych Komentarz

W jednym z najbardziej cenionych na rynku prawniczym Kome... W jednym z najbardziej cenionych na rynku prawniczym Komentarzu z zakresu prawa handlowego omówiono cele, dla których wprowadzono przepisy Kodeksu spółek handlowych, a także przede wszystkim prak...
€96,01 €86,41
€96,01 €86,41

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy

Jaką odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi gmina w związ... Jaką odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi gmina w związku z realizacją przez nią nałożonych zadań? Jaki wpływ na zasady odpowiedzialności odszkodowawczej gmin ma prawo unijne? Jakie znaczenie...
€48,73 €43,86
€48,73 €43,86

Ustawa o podatku od spadków i darowizn K...

Komentarz omawia zmiany, które w założeniu mają przede ws... Komentarz omawia zmiany, które w założeniu mają przede wszystkim uszczelnić system podatkowy, ale także ograniczyć wątpliwości interpretacyjne. Wśród nich są: - Objęcie opodatkowaniem nieodpła...
€48,43 €43,59
€48,43 €43,59

Szczególne dziedziny prawa karnego Prawo...

Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. ... Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa karnego prezentuje w sposób wyczerpujący problematykę prawa karnego skarbowego, prawa ka...
€109,38 €98,44
€109,38 €98,44

Podatek dochodowy od osób prawnych Komen...

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyd. 7.) skierowany jest do praktyków zajmujących się stosowaniem tego podatku i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania związane ...
€95,57 €86,01
€95,57 €86,01

Indywidualne, procesowe i zbiorowe prawo...

Podstawowe instytucje prawa pracy zostały syntetycznie om... Podstawowe instytucje prawa pracy zostały syntetycznie omówione w trzech częściach opracowania. Autor, powołując się na bogatą literaturę i orzecznictwo sądowe, w pierwszej części w sposób zarówn...
€51,47 €46,32
€51,47 €46,32

Globalne zarządzanie zasobami ropy i gaz...

Recenzowana praca stanowi bardzo wartościowe studium z za... Recenzowana praca stanowi bardzo wartościowe studium z zakresu szeroko rozumianej problematyki międzynarodowego prawa publicznego w kontekście skomplikowanych kwestii wiążących się z jednej stron...
€54,48 €49,03
€54,48 €49,03

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami...

W książce zostały szczegółowo omówione i wyjaśnione najwa... W książce zostały szczegółowo omówione i wyjaśnione najważniejsze zagadnienia związane z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, takie jak: - sprzedaż i nabywanie nieruchomośc...
€48,56 €43,70
€48,56 €43,70

Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszern... Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze akty prawne systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawcó...
€95,83 €86,25
€95,83 €86,25

Pozakodeksowe umowy handlowe

Książka stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów za... Książka stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i u...
€59,02 €53,12
€59,02 €53,12

Wymogi formalne w umowach konsumenckich

Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe omówienie zag... Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących formy w umowach z udziałem konsumentów. Publikacja w obszerny sposób omawia: ogólną charakterystykę wymogów f...
€46,36 €41,72
€46,36 €41,72
€95,85 €86,27

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe o... Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem up...
€46,47 €41,82
€46,47 €41,82

Ustawa o grach hazardowych Komentarz

Komentarz stanowi przekrojową analizę prawną zarówno prze... Komentarz stanowi przekrojową analizę prawną zarówno przepisów ustawy o grach hazardowych, jak i regulacji zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. W książce szczególną uwagę zwr...
€58,33 €52,50
€58,33 €52,50

Kodeks postępowania karnego Komentarz

Publikacja stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego... Publikacja stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiąza...
€73,73 €66,36
€73,73 €66,36