Polityka społeczna. Bezrobocie

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Jacek

Jacek Kuroń – najwybitniejsza być może, najciekawsza być ... Jacek Kuroń – najwybitniejsza być może, najciekawsza być może, najbardziej wielobarwna z pewnością osobowość opozycji demokratycznej w latach 1964–1989. Niejednokrotny bywalec więzień i niejednok...
€17,22
€17,22

Jacek

Koedycja z wydawnictwem Czarne. Ma swój wielki udział ... Koedycja z wydawnictwem Czarne. Ma swój wielki udział w zbudowaniu niepodległej Polski co okupił ponad dziewięcioma latami więzienia. Czekała na niego Gaja, jego żona, jego wielka miłość. W mł...
€14,59
€14,59

Urbanistyka oddolna. Koszmar partycypacj...

Publikacja porusza temat oceny skutków prowadzonych współ... Publikacja porusza temat oceny skutków prowadzonych współcześnie polityk miejskich, szczególnie w odniesieniu do tzw. koszmaru partycypacji. Wpisuje się w debatę dotyczącą zjawisk takich jak miej...
€9,56
€9,56

Bezład warszawski O erozji i odnowie prz...

Czy rewitalizacja przestrzeni miejskich musi prowadzić do... Czy rewitalizacja przestrzeni miejskich musi prowadzić do gentryfikacji i napięć tożsamościowych? Analogicznie, czy ogólnokrajowym i lokalnym projektom modernizacyjnym musi nieuchronnie towarzysz...
€8,92
€8,92

Etykiety współczesnych ideologii. Wykluc...

Oddając w ręce czytelników książkę ,,Etykiety współczesny... Oddając w ręce czytelników książkę ,,Etykiety współczesnych ideologii. Wykluczenie społeczne” spełniam pragnienie upublicznienia owoców moich dwudziestoletnich badań naukowych problematyki margin...
€9,15
€9,15

Na dnie Niepoprawna politycznie charakte...

Oto bezlitosna, prawdopodobnie najlepsza opublikowana jak... Oto bezlitosna, prawdopodobnie najlepsza opublikowana jak dotąd charakterystyka postawy życiowej współczesnej klasy niższej, pozwalająca zrozumieć, na czym tak naprawdę polega „pułapka biedy”. W ...
€11,64
€11,64

Bezdomność Modele pracy socjalnej Wsparc...

Publikacja stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autork... Publikacja stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autorki z osobami bezdomnymi, pochodzącymi z różnych stron kraju. To nie tylko podręcznik zawierający niezbędne informacje dotyczące modeli prac...
€12,09
€12,09

T.A.K.! - Twój Algorytm Korzyści Wskazów...

Jak pokonać biedę? 15 wywiadów z ludźmi sukcesu Bieda i ... Jak pokonać biedę? 15 wywiadów z ludźmi sukcesu Bieda i bezdomność to jedne z najbardziej palących problemów współczesnego świata. Gigantyczne nierówności społeczne oraz brak widoków na przyszło...
€15,56 €12,98
€15,56 €12,98

Polityka zdrowotna

Polityka zdrowotna w najszerszym ujęciu jest formą aktywn... Polityka zdrowotna w najszerszym ujęciu jest formą aktywności ludzkiej, której celem jest tworzenie, zachowanie oraz poprawa ogólnych zasad życia. Siatka pojęciowa związana ze zdrowiem i polityką...
€10,75
€10,75

Starzenie się ludności a solidarność mię...

Występowanie procesu starzenia się ludności przedostało s... Występowanie procesu starzenia się ludności przedostało się już obecnie do świadomości społecznej i świadomości decydentów. Wzrastająca znajomość zachodzących, a zwłaszcza nadchodzących przemian ...
€10,23
€10,23

Europejski Model Społeczny

Przedmiotem pracy są zagadnienia modernizacji instytucjon... Przedmiotem pracy są zagadnienia modernizacji instytucjonalnej tzw. Europejskiego Modelu Społecznego (EMS), rozumianego – przynajmniej w swej genezie doktrynalnej – jako specyficzny wariant model...
€14,33
€14,33

Nierówność, która zabija Jak globalny wz...

Nierówność nie dotyczy tylko zasobności naszych portfeli.... Nierówność nie dotyczy tylko zasobności naszych portfeli. To pewien społeczno-kulturowy porządek, który dla większości ludzi oznacza gorsze zdrowie, słabszą edukację, mniej szacunku i brak możliw...
€12,82
€12,82

Zawodowa miłość O opiece nad dziećmi w p...

Jednym z typów rodzin zastępczych wspierających rodziny n... Jednym z typów rodzin zastępczych wspierających rodziny naturalne w pełnieniu roli wychowawczej jest zawodowa rodzina zastępcza pełniąca zadania pogotowia rodzinnego, powołana do życia, jako alt...
€13,16
€13,16

Państwo demokratyczne prawne i socjalne ...

Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi An... Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi z okazji 70 urodzin i 45-lecia działalności naukowo-dydaktycznej. Tradycje demokracji a historia instytucji ustroju pa...
€31,65
€31,65

Procedura administracyjna w jednostkach ...

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej... Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych oraz pracowników administracji samorządowej. Ułatw...
€18,00
€18,00

Nierówności społeczne we współczesnym św...

Praca zbiorowa będąca analizą wybranych problemów dotyczą... Praca zbiorowa będąca analizą wybranych problemów dotyczących sfery wykluczenia społecznego i nierówności społecznej. Artykuły zostały podzielone na III części: 1) Uwarunkowania nierówności społe...
€10,72
€10,72

Domy bezdomnych Badania sytuacji kryzyso...

Książka zawiera wyniki badań na temat doświadczenia bezdo... Książka zawiera wyniki badań na temat doświadczenia bezdomności i domu osób pozostających w kryzysie bezdomności, żyjących w specjalistycznych placówkach na terenie Łodzi. Autorka publikacji opar...
€10,55
€10,55

Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy

„Niepełnosprawność i związaną z nią rehabilitację zalicza... „Niepełnosprawność i związaną z nią rehabilitację zalicza się ostatnio do głównych problemów społecznych współczesnej Polski […]. Mamy tutaj do czynienia z problemem społecznym o zasięgu masowym,...
€13,02
€13,02

Socjoekonomika starzenia się współczesny...

Publikacja łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, socjologiczn... Publikacja łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, socjologiczną i marketingową z uwypukleniem gospodarczych dylematów związanych z procesem starzenia się populacji. Opracowanie kierowane jest do pra...
€11,77
€11,77

Państwo opiekuńcze Kosztowne złudzenie

Jest to jedna z najciekawszych książek zajmujących się om... Jest to jedna z najciekawszych książek zajmujących się omówieniem zasad i konsekwencji istnienia państwa opiekuńczego, czyli tego, co w języku codziennym nazywamy socjalem, albo państwem socjalny...
€10,38
€10,38

Bezrobocie równowagi w Polsce Ujęcie teo...

Bezrobocie równowagi jest złożoną koncepcją teoretyczną m... Bezrobocie równowagi jest złożoną koncepcją teoretyczną mającą swoje rozwinięcie w szkołach głównego nurtu ekonomii - szkole monetarystycznej i nowej szkole keynesowskiej. Wielkość bezrobocia rów...
€10,51
€10,51

Teologiczne inspiracje w pracy socjalnej

Część z prezentowanych w niniejszym opracowaniu tekstów m... Część z prezentowanych w niniejszym opracowaniu tekstów ma formę krytycznej analizy, inne w swojej treści i charakterze nie wykraczają poza polemikę lub szkolny wykład. Są też teksty ideologiczni...
€8,08
€8,08

Ani bezrobocie, ani opieka społeczna Od ...

Jeżeli bezrobocie jest postrzegane jako stan nieunikniony... Jeżeli bezrobocie jest postrzegane jako stan nieunikniony, to postulowanie istnienia społeczeństwa bez bezrobocia może być wyrazem naiwności i skłonności do utopii, o ile oczywiście nie wykaże si...
€12,83
€12,83

Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Wł...

Książka „Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Włoszech i... Książka „Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Włoszech i w Polsce – studium porównawcze” powstała na bazie rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem, która została obroniona w Instytucie Polity...
€12,06
€12,06