Polityka społeczna. Bezrobocie

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Jacek

Koedycja z wydawnictwem Czarne. Ma swój wielki udział ... Koedycja z wydawnictwem Czarne. Ma swój wielki udział w zbudowaniu niepodległej Polski co okupił ponad dziewięcioma latami więzienia. Czekała na niego Gaja, jego żona, jego wielka miłość. W mł...
€14,53
€14,53

Jacek

Jacek Kuroń – najwybitniejsza być może, najciekawsza być ... Jacek Kuroń – najwybitniejsza być może, najciekawsza być może, najbardziej wielobarwna z pewnością osobowość opozycji demokratycznej w latach 1964–1989. Niejednokrotny bywalec więzień i niejednok...
€17,15
€17,15

T.A.K.! - Twój Algorytm Korzyści Wskazów...

Jak pokonać biedę? 15 wywiadów z ludźmi sukcesu Bieda i ... Jak pokonać biedę? 15 wywiadów z ludźmi sukcesu Bieda i bezdomność to jedne z najbardziej palących problemów współczesnego świata. Gigantyczne nierówności społeczne oraz brak widoków na przyszło...
€15,50
€15,50

Na dnie Niepoprawna politycznie charakte...

Oto bezlitosna, prawdopodobnie najlepsza opublikowana jak... Oto bezlitosna, prawdopodobnie najlepsza opublikowana jak dotąd charakterystyka postawy życiowej współczesnej klasy niższej, pozwalająca zrozumieć, na czym tak naprawdę polega „pułapka biedy”. W ...
€11,59
€11,59

O polskiej biedzie w latach 1990-2015 De...

Lata 1990–2015 były okresem szczególnym, czasem budowania... Lata 1990–2015 były okresem szczególnym, czasem budowania, a nie walki. Tworzenie rynkowego systemu gospodarczego i demokracji liberalnej, mimo ekonomicznego sukcesu i społecznego poparcia, gener...
€7,23
€7,23

Wokół pracy socjalnej Od koncepcji i teo...

To obszerne studium nie wzbudziło mego zdziwienia. Zadowo... To obszerne studium nie wzbudziło mego zdziwienia. Zadowolenie i satysfakcję - tak, ale nie zdziwienie, gdyż właśnie od tego Autora oczekiwałbym takiej analizy. Profesor Krzysztof Frysztacki ze s...
€12,21
€12,21

Paradygmaty rozwoju konsumpcji żywności ...

"W opracowaniu Autorka zaprezentowała problematykę rozwoj... "W opracowaniu Autorka zaprezentowała problematykę rozwoju konsumpcji żywności w Polsce, a więc ważną i stale aktualną. (…) Praca może mieć duże walory informacyjne (przeglądowe, statystyczne), m...
€15,35
€15,35

Nierówność, która zabija Jak globalny wz...

Nierówność nie dotyczy tylko zasobności naszych portfeli.... Nierówność nie dotyczy tylko zasobności naszych portfeli. To pewien społeczno-kulturowy porządek, który dla większości ludzi oznacza gorsze zdrowie, słabszą edukację, mniej szacunku i brak możliw...
€12,77
€12,77

Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce

„Powierzone mi do oceny opracowanie pt. Bierność i bezrob... „Powierzone mi do oceny opracowanie pt. Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce dotyczy bardzo aktualnej i ważnej we współczesnej Europie problematyki bierności na rynku pracy oraz bezrobocia wś...
€7,84
€7,84

Bezrobocie Podstawy teoretyczne

Bezrobocie jest nieodłączną cechą współczesnych gospodare... Bezrobocie jest nieodłączną cechą współczesnych gospodarek rynkowych. Kiedy przyjmuje znaczne rozmiary, staje się poważnym zagrożeniem ekonomicznym, społecznym i politycznym. W niniejszej ksią...
€12,76
€12,76

Bezrobocie równowagi w Polsce Ujęcie teo...

Bezrobocie równowagi jest złożoną koncepcją teoretyczną m... Bezrobocie równowagi jest złożoną koncepcją teoretyczną mającą swoje rozwinięcie w szkołach głównego nurtu ekonomii - szkole monetarystycznej i nowej szkole keynesowskiej. Wielkość bezrobocia rów...
€10,47
€10,47

Uwarunkowania polityki etnicznej państwa...

Publikacja autorstwa Tomasza Browarka zatytułowana Uwarun... Publikacja autorstwa Tomasza Browarka zatytułowana Uwarunkowania polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku jest ogromnie potrzebna, wypełnia bowiem istotną lukę nie tylko w badaniach nauk...
€15,92
€15,92

Diagnozowanie w polityce społecznej Mate...

Diagnozowanie w polityce społecznej zawiera przegląd spos... Diagnozowanie w polityce społecznej zawiera przegląd sposobów diagnozowania najczęściej stosowanych w polskiej polityce społecznej oraz przykłady narzędzi badawczych wykorzystywanych w badaniach ...
€10,40
€10,40

Praca socjalna

Publikacja jest pierwszym w Polsce podręcznikiem dotycząc... Publikacja jest pierwszym w Polsce podręcznikiem dotyczącym pracy socjalnej, ujmującym całkowitą jej problematykę. We współczesnych krajach rozwiniętych praca socjalna jest prowadzona w ramach ...
€13,59
€13,59

Utrzymać się na powierzchni O walce z bi...

Okazuje się, że większość badanych samotnych rodziców i o... Okazuje się, że większość badanych samotnych rodziców i osób długotrwale bezrobotnych uznaje, iż wskutek realizacji polityk warunkowego dochodu minimalnego i aktywnej integracji społecznej „z tru...
€9,98
€9,98

Participative approaches in social work ...

Participation is the term often present both in publicati... Participation is the term often present both in publications concerning social work and manuals on social research mythodology. Quantity does not reflect the clarity of theoretical conceptualizat...
€8,85
€8,85

Ryzyko ubóstwa osób starszych

Ludność w Polsce starzeje się. Jednocześnie w czasie proc... Ludność w Polsce starzeje się. Jednocześnie w czasie procesu transformacji zakres ochrony ekonomicznej, jaką społeczeństwo poprzez szeroko rozumiane instytucje państwowe zapewnia swoim członkom, ...
€10,19
€10,19

Integracja społeczna jako wyzwanie dla p...

Książka podejmuje bardzo aktualne i ważne problemy, które... Książka podejmuje bardzo aktualne i ważne problemy, które są rozważane zarówno w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz w różnych ujęciach na obszarze Unii Europejskiej. W badaniach nad spo...
€12,91
€12,91

Ewaluacja w pracy socjalnej Badania, ksz...

Podjęcie prób dokonania jednoznacznych rozstrzygnięć w za... Podjęcie prób dokonania jednoznacznych rozstrzygnięć w zakresie definiowania ewaluacji i wskazania jej użyteczności jest niezwykle trudne. Określa się ją jako systematyczne komplementarne badanie...
€13,22
€13,22

Transgresyjne trajektorie Zmiany statusu...

W prezentowanej książce rozpatrywany jest wciąż aktualny ... W prezentowanej książce rozpatrywany jest wciąż aktualny problem ubóstwa i wykluczenia społecznego, traktowanych jako zjawiska wieloaspektowe, złożone i stąd wymagające dogłębnej analizy w wymiar...
€10,03
€10,03

Urbanistyka oddolna. Koszmar partycypacj...

Publikacja porusza temat oceny skutków prowadzonych współ... Publikacja porusza temat oceny skutków prowadzonych współcześnie polityk miejskich, szczególnie w odniesieniu do tzw. koszmaru partycypacji. Wpisuje się w debatę dotyczącą zjawisk takich jak miej...
€9,53
€9,53

Starzenie się ludności a solidarność mię...

Występowanie procesu starzenia się ludności przedostało s... Występowanie procesu starzenia się ludności przedostało się już obecnie do świadomości społecznej i świadomości decydentów. Wzrastająca znajomość zachodzących, a zwłaszcza nadchodzących przemian ...
€10,19
€10,19

Metodyka działania asystenta rodziny Róż...

Książka zawiera opis i przykłady ponad 100 metod pracy so... Książka zawiera opis i przykłady ponad 100 metod pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną. Przedstawiono metody nie tylko tradycyjne, ale również innowacyjne, które pomagają w nawiązaniu bliski...
€14,07
€14,07

Płaca za pracę Jak sprawić, by ludzie zn...

Jak rozwiązać problem bezrobocia? Zaufać wolnemu rynkowi,... Jak rozwiązać problem bezrobocia? Zaufać wolnemu rynkowi, że stworzy właściwą liczbę miejsc pracy a może wręcz przeciwnie – stworzyć i wprowadzić w życie ideę powszechnie gwarantowanego, nie zwią...
€9,16
€9,16