Mechanika

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Sześć niemożliwych rzeczy Kwanty ukojeni...

Fizyka kwantowa jest dziwna. Reguły świata kwantowego, we... Fizyka kwantowa jest dziwna. Reguły świata kwantowego, według których działa świat na poziomie atomów i cząstek subatomowych, nie są tymi samymi regułami, które obowiązują w dobrze znanym nam świ...
€8,69 €7,82
€8,69 €7,82

Metody doświadczalne mechaniki kompozytó...

Jednym z zadań inżynierii materiałowej jest uzyskanie now... Jednym z zadań inżynierii materiałowej jest uzyskanie nowych materiałów o z góry określonych właściwościach. Wymaganiom tym może sprostać odpowiednio zaprojektowany kompozyt. Ważnym etapem tego p...
€24,92 €22,43
€24,92 €22,43

Mechanika ogólna w ujęciu wektorowym i t...

Podręcznik jest pomyślany jako metodyczny zbiór rozwiązan... Podręcznik jest pomyślany jako metodyczny zbiór rozwiązanych zadań z mechaniki ogólnej z wykorzystaniem rachunku wektorowego i tensorowego. Każdy rozdział jest poprzedzony wykładem teoretycznym, ...
€15,04 €13,54
€15,04 €13,54

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Najważniejszą zaletą niniejszej publikacji jest łączne, c... Najważniejszą zaletą niniejszej publikacji jest łączne, całościowe ujęcie najważniejszych zagadnień mechaniki ciał stałych i płynów w jednym opracowaniu, w tym dotyczące: mechaniki punktu materi...
€20,11 €18,10
€20,11 €18,10

Strategie optymalne w mechanice lotu i b...

W monografii przedstawiono podstawowe pojęcia rachunku wa... W monografii przedstawiono podstawowe pojęcia rachunku wariacyjnego i teorii sterowania optymalnego. Zagadnienia teoretyczne omówiono na konkretnych przykładach. Pokazano, że zagadnienie minimali...
€7,34 €6,61
€7,34 €6,61

Nieustalone stany bocznego znoszenia ogu...

Publikacja powstała na bazie badań eksperymentalnych Auto... Publikacja powstała na bazie badań eksperymentalnych Autora, uzupełnionych opisem analitycznym. W opracowaniu omówiono nieustalone stany bocznego znoszenia ogumienia oraz zagadnienia dotyczące mo...
€8,81 €7,93
€8,81 €7,93

Metody eksperymentalne w mechanice i bud...

Opracowanie przybliża ogólne zagadnienia związane z zasto... Opracowanie przybliża ogólne zagadnienia związane z zastosowaniem metod eksperymentalnych w praktyce inżyniera i naukowca zajmującego się problemami mechaniki oraz budowy i eksploatacji maszyn. W...
€9,55 €8,60
€9,55 €8,60

Drgania mechaniczne. 15 podstawowych wyk...

Treść podręcznika podzielona jest na 15 wykładów. Każdy z... Treść podręcznika podzielona jest na 15 wykładów. Każdy z wykładów jest spójnym kwantem wiedzy z przykładami obliczeniowymi. Każdy wykład kończy się zestawem pytań sprawdzających, które dotyczą n...
€10,04 €9,04
€10,04 €9,04

Systemy przewozowe problemy obsługi, pot...

Monografia została poświęcona systemom przewozowym i prob... Monografia została poświęcona systemom przewozowym i problemom wynikającym z ich projektowania i eksploatacji. W opracowaniu przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące problematyki transportu dro...
€9,55 €8,60
€9,55 €8,60

Pompy wirowe

W książce przedstawiono, zilustrowane przykładami oblicze... W książce przedstawiono, zilustrowane przykładami obliczeniowymi, metody projektowania wirników, kierownic i kanałów zbiorczych pomp odśrodkowych, helikoidalnych i diagonalnych, oparte na jednowy...
€12,73 €11,46
€12,73 €11,46

Konstrukcyjne materiały metalowe, cerami...

Skrypt jest podzielony na cztery części. W pierwszej omów... Skrypt jest podzielony na cztery części. W pierwszej omówiono podstawowe właściwości materiałów, a w szczególności wiązania między atomami. W dalszej części podano podstawowe własności mechaniczn...
€10,53 €9,48
€10,53 €9,48

Stateczność ruchu układu pojazd szynowy-tor

W oparciu o modele układu pojazdtor można wyznaczać prędk... W oparciu o modele układu pojazdtor można wyznaczać prędkości krytyczne, zakresy prędkości, dla których istnieją rozwiązania stateczne okresowe, wartości tych rozwiązań i na tej podstawie wniosko...
€8,32 €7,49
€8,32 €7,49

Theoretical Mechanics for Engineers. Lec...

This book is a written aid to the lectures on Theoretical... This book is a written aid to the lectures on Theoretical Mechanics, being given to the international students of Mechanical Engineering at the Faculty of Automotive and Construction Machinery En...
€11,51 €10,36
€11,51 €10,36

Wybrane zagadnienia budowy i projektowan...

W skrypcie przedstawiono problemy budowy i projektowania ... W skrypcie przedstawiono problemy budowy i projektowania dźwigów. Treść opracowania pozwala na zapoznanie się z techniką dźwigową, budową ważniejszych zespołów dźwigów oraz zasadą ich pracy. Zapr...
€9,55 €8,60
€9,55 €8,60

Wykłady z mechaniki ogólnej

Podręcznik obejmuje materiał przedmiotu Mechanika ogólna ... Podręcznik obejmuje materiał przedmiotu Mechanika ogólna prowadzonego w ramach studiów akademickich I stopnia na wydziałach mechanicznych politechnik. Może być wykorzystywany także przez studentó...
€11,51 €10,36
€11,51 €10,36

Wybrane zagadnienia teorii sprężystości...

Przedmiot Teoria sprężystości i plastyczności, wykładany ... Przedmiot Teoria sprężystości i plastyczności, wykładany w uczelniach technicznych w Polsce na kierunkach studiów budownictwo i inżynieria środowiska, jest stosunkowo trudny dla studentów, dlateg...
€9,06 €8,15
€9,06 €8,15

Obróbka skrawaniem.Podstawy, dynamika, d...

W podręczniku omówiono podstawowe zagadnienia związane z ... W podręczniku omówiono podstawowe zagadnienia związane z obróbką skrawaniem, takie jak: geometria ostrza, proces tworzenia się wióra, siły skrawania, zjawiska cieplne w strefie skrawania i skrawa...
€11,75 €10,58
€11,75 €10,58

Modelowanie numeryczne wybranych zagadni...

Metody natryskiwania termicznego są jednymi z najbardziej... Metody natryskiwania termicznego są jednymi z najbardziej uniwersalnych technik nanoszenia materiałów powłokowych na materiał podłoża. Umożliwiają one wytwarzanie warstw metalicznych, ceramicznyc...
€11,51 €10,36
€11,51 €10,36

Termodynamika

Skrypt zawiera najważniejsze pojęcia oraz metody rachunko... Skrypt zawiera najważniejsze pojęcia oraz metody rachunkowe stosowane w termodynamice fenomenologicznej i statystycznej. Pomyślany został jako wprowadzenie do podstawowego wykładu termodynamiki, ...
€15,18 €13,66
€15,18 €13,66

Basics of Electrical Engineering...

This book is especially dedicated as the fundamental back... This book is especially dedicated as the fundamental background knowledge, to the students of Hybrid and Electrical Vehicles, Engineering, provided by Warsaw University of Technology. Anyway, it ...
€8,57 €7,71
€8,57 €7,71

Komputerowe wspomaganie projektowania...

Opracowanie Zbiorowe
W skrypcie przedstawiono wybrane zagadnienia komputeroweg... W skrypcie przedstawiono wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania w przetwórstwie tworzyw sztucznych na podstawie zaawansowanych systemów CAD/CAE. Omówiono zagadnienia modelowa...
Opracowanie Zbiorowe
€10,28 €9,25
€10,28 €9,25

Inżynieria jakości w technikach wytwarzania

Inżynieria jakości jest nauką opartą na podejściu proceso... Inżynieria jakości jest nauką opartą na podejściu procesowym i systemowym, które, oprócz orientacji na klienta, są podstawowymi zasadami zarządzania jakością. W ramach inżynierii jakości stosuje ...
€9,55 €8,60
€9,55 €8,60

Termodynamika odnawialnych źródeł energii

W opracowaniu przedstawiono teorie niezbędne do zrozumien... W opracowaniu przedstawiono teorie niezbędne do zrozumienia procesów termodynamicznych, leżące u podstaw wybranych technologii Odnawialnych Źródeł Energii. Omówione teorie dotyczą m.in.: rozkładó...
€9,55 €8,60
€9,55 €8,60

Zadania z podstaw automatyki i sterowania

Skrypt stanowi uzupełnienie publikacji autora pt. Podstaw... Skrypt stanowi uzupełnienie publikacji autora pt. Podstawy automatyki i sterowania z 2012 roku. Jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich Wydziału Samochodów i Maszyn ...
€10,04 €9,04
€10,04 €9,04