Komentarze i opracowania prawne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

ABC Jak inwestować w nieruchomości

„ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowią... „ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowiązkowa dla początkujących i bardziej doświadczonych inwestorów. Dzięki niej każdy czytelnik może zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą między ...
€11,80 €10,62
€11,80 €10,62

The Protection of Legitimate Expectation...

The book examines the conception of legitimate expectatio... The book examines the conception of legitimate expectations in international investment law under the fair and equitable treatment. The author examines the purpose, content and elements of legiti...
€8,62 €7,76
€8,62 €7,76

Rozwód Praktyczny poradnik prawny

„Rozwód. Praktyczny poradnik prawny” to: kompendiu... „Rozwód. Praktyczny poradnik prawny” to: kompendium wiedzy na temat postępowania rozwodowego zbiór przepisów prawnych dotyczących rozwodu w aktualnym brzmieniu (stan prawny: maj 2020)...
€10,12 €9,11
€10,12 €9,11

Ochrona ładu przestrzennego z perspektyw...

W książce przedstawiono na czym polega ochrona i kształto... W książce przedstawiono na czym polega ochrona i kształtowanie ładu prze­strzennego zarówno na podstawie przepisów prawnych, jak i z perspektywy urbanistyki i architektury. W publikacji omówiono...
€24,78 €22,30
€24,78 €22,30

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji adminis...

Książka dotyczy instytucji stwierdzenia wygaśnięcia decyz... Książka dotyczy instytucji stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej ze względu na: - wymóg wynikający z przepisów prawa, - interes społeczny lub interes strony, - niedopełnienie warun...
€24,78 €22,30
€24,78 €22,30

Tarcza antykryzysowa 1.0−4.0

Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w ko... Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uw...
€32,06 €28,85
€32,06 €28,85

Stosunek pracy na podstawie powołania - ...

Zagadnienie stosunku pracy na podstawie powołania doczeka... Zagadnienie stosunku pracy na podstawie powołania doczekało się wielu wypowiedzi w literaturze przedmiotu i obrosło orzecznictwem. Pojawienie się na rynku wydawniczym opracowania monograficznego,...
€8,54 €7,69
€8,54 €7,69

Przemoc instytucjonalna wobec dzieci Kul...

W prezentowanej publikacji została przedstawiona analiza ... W prezentowanej publikacji została przedstawiona analiza różnych form przemocy wobec dzieci w szpitalach, instytucjach związanych z edukacją (szkoły) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy d...
€12,55 €11,30
€12,55 €11,30

Pełnomocnik w postępowaniu administracyj...

W książce zostały omówione najważniejsze etapy postępowan... W książce zostały omówione najważniejsze etapy postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem środków odwoławczych oraz nadzw...
€41,78 €37,60
€41,78 €37,60

Zwolnienia grupowe i restrukturyzacja za...

Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczącyc... Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczących instytucji zwolnień grupowych oraz możliwości działań restrukturyzacyjnych zatrudnienia. Autorzy w przystępny sposób przedstawiają rozwi...
€12,22 €11,00
€12,22 €11,00

Wyłączenie pracownika organu od udziału ...

W publikacji omówiono problemy występujące – w węższym lu... W publikacji omówiono problemy występujące – w węższym lub szerszym zakresie – w każdym postępowaniu administracyjnym. Sprawdzenie, czy nie zachodzą przesłanki wyłączenia pracownika lub członka o...
€24,78 €22,30
€24,78 €22,30

Redagowanie aktów podustawowych Zagadnie...

Publikacja w sposób kompleksowy i przystępny przedstawia ... Publikacja w sposób kompleksowy i przystępny przedstawia zasady i reguły redagowania projektów aktów podustawowych, tj. projektów: rozporządzeń, aktów prawa miejscowego i aktów wewnętrznych. Prak...
€24,39 €21,95
€24,39 €21,95

Kasy fiskalne 2020 Podatki 4/2020

Kasy online wprowadzono od 1 maja 2019 r., przy czym wymi... Kasy online wprowadzono od 1 maja 2019 r., przy czym wymiana kas starego typu na kasy online odbywa się stopniowo. Drugi etap wymiany kas w związku z epidemią został przesunięty na 1 stycznia 202...
€7,66 €6,89
€7,66 €6,89

VAT 2020.Komentarz

VAT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego ... VAT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 lipca i 1 października 2020 r. oraz nowe regulacje wpr...
€49,37 €44,43
€49,37 €44,43

Konstytucyjna ochrona prywatności Dane d...

Wejście w życie przepisów RODO wywołało poruszenie w prze... Wejście w życie przepisów RODO wywołało poruszenie w przestrzeni publicznej. Należy jednak pamiętać, że prawna ochrona prywatności i autonomii informacyjnej ma w Polsce źródła konstytucyjne. Kons...
€31,79 €28,61
€31,79 €28,61

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.Wy...

Jest to kompleksowe opracowanie, które przedstawia krok p... Jest to kompleksowe opracowanie, które przedstawia krok po kroku zasady zatrudniania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę. Uwzględniono w nim szczególne rozwiązania wprowadzone przez tzw. ...
€14,70 €13,23
€14,70 €13,23

Praktyczny Leksykon VAT 2020 Wszystko o ...

Unikatowa publikacja kompleksowo omawiająca zagadnienia d... Unikatowa publikacja kompleksowo omawiająca zagadnienia dotyczące rozliczeń VAT. Praktycznie i na przykładach wyjaśnia, jak prawidłowo: • odliczać VAT, • wystawiać faktury, • ustalać datę pow...
€31,87 €28,68
€31,87 €28,68

Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochron...

Działalność w zakresie ochrony zdrowia narażona jest na w... Działalność w zakresie ochrony zdrowia narażona jest na wiele zagrożeń związanych nie tylko ze sferą medyczną, ale też ekonomiczną czy techniczno-informatyczną. Rozwiązanie problemów połączone z ...
€31,69 €28,52
€31,69 €28,52

CIT 2020.Komentarz

CIT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego ... CIT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r., a także zmian...
€49,30 €44,37
€49,30 €44,37

Uprawnienia rodziców w pracy Poradnik pr...

Książka w prosty i przejrzysty sposób przedstawia uprawni... Książka w prosty i przejrzysty sposób przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać zarówno rodzice, jak i inni członkowie najbliższej rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Komple...
€14,66 €13,19
€14,66 €13,19

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze...

Opracowanie Zbiorowe
Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze ... Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze wskazówkami dla użytkowników. Objaśnienia w przystępny sposób pomagają użytkownikowi w zrozumieniu istoty oraz konsekwencji zapisanych w t...
Opracowanie Zbiorowe
€2,72 €2,45
€2,72 €2,45

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły kompe...

Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z praw... Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z prawami i obowiązkami dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, począwszy od powierzenia stanowiska dyrektora szkoły – również w kontekście ko...
€21,96 €19,76
€21,96 €19,76

Czas Pracy 2020 Planowanie,rozliczanie i...

Problematyka czasu pracy jest jedną z najtrudniejszych dl... Problematyka czasu pracy jest jedną z najtrudniejszych dla działów kadr, a najwięcej problemów stwarza prawidłowe jego rozliczanie. Zagadnienia te są szczególnie istotne dla każdego pracodawcy, p...
€14,67 €13,20
€14,67 €13,20

Dokumentacja kadrowa Sierpień 2020 Zasad...

W książce przedstawione są aktualne, obowiązujące w 2020 ... W książce przedstawione są aktualne, obowiązujące w 2020 r. zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Szczególną uwagę poświęcono dokumentom kadrowym związanym z epidemią COV...
€24,48 €22,03
€24,48 €22,03