Komentarze i opracowania prawne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze...

Opracowanie Zbiorowe
Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze ... Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze wskazówkami dla użytkowników. Objaśnienia w przystępny sposób pomagają użytkownikowi w zrozumieniu istoty oraz konsekwencji zapisanych w t...
Opracowanie Zbiorowe
€4,20 €3,70
€4,20 €3,70

Nowe Prawo zamówień publicznych . Ustawa...

Nowe Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie już 1 sty... Nowe Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie już 1 stycznia 2021 r. Jest to pierwsza tak głęboka reforma tych przepisów od kilkunastu lat. Zmienia się prawie wszystko, dlatego skorzystaj z pra...
€15,96 €14,04
€15,96 €14,04

Zaświadczenie o działalności kierowcy Ja...

Zaświadczenie o działalności kierowcy to dokument, który ... Zaświadczenie o działalności kierowcy to dokument, który może uratować kierowcę, osobę zarządzająca w firmie transportem i właściciela firmy transportowej przed karą za brak danych z tachografu f...
€23,56 €20,73
€23,56 €20,73

RODO pracodawcy 55 wzorów dokumentów

„RODO pracodawcy – 55 wzorów dokumentów” to publikacja za... „RODO pracodawcy – 55 wzorów dokumentów” to publikacja zawierająca wskazówki dla administratora przetwarzającego dane osobowe jako pracodawca. Poza samymi wskazówkami zawiera ona pakiet 55 edytow...
€15,56 €13,69
€15,56 €13,69

Akty prawa miejscowego w procesie organi...

Publikacja omawia tematykę stanowienia aktów prawa miejsc... Publikacja omawia tematykę stanowienia aktów prawa miejscowego, oraz innych wybranych aktów normatywnych, w związku z realizacją przez samorząd terytorialny zadań z zakresu publicznego transportu...
€33,80 €29,74
€33,80 €29,74

Prawo budowlane Warunki techniczne i inn...

Stan prawny na: 04.2020 r. Najnowsze 30. wydanie książ... Stan prawny na: 04.2020 r. Najnowsze 30. wydanie książki uwzględnia m.in. zmiany wynikające z ustaw: - ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chor...
€5,57 €4,90
€5,57 €4,90

Użytkowanie wieczyste nieruchomości publ...

Publikacja dotyczy instytucji użytkowania wieczystego po ... Publikacja dotyczy instytucji użytkowania wieczystego po przekształceniu we własność praw związanych z nieruchomościami zabudowanymi na cele mieszkaniowe. W wyniku wyeliminowania tych nieruchomoś...
€33,91 €29,84
€33,91 €29,84

Składki 2020

ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności składkowych ... ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności składkowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni mie...
€21,09 €18,56
€21,09 €18,56

ABC Jak inwestować w nieruchomości

„ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowią... „ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowiązkowa dla początkujących i bardziej doświadczonych inwestorów. Dzięki niej każdy czytelnik może zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą między ...
€12,53 €11,03
€12,53 €11,03

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem pa...

W publikacji uwzględniono przepisy powołujące Ministra Ak... W publikacji uwzględniono przepisy powołujące Ministra Aktywów Państwowych. W nowych przepisach doprecyzowano również pojęcie kierownika jednostki oraz zawarto w nich nową definicję państwowej os...
€38,95 €34,28
€38,95 €34,28

Wzory pism i dokumentów Prawo oświatowe ...

Publikacja zawiera 319 wzorów oraz przykładów pism i doku... Publikacja zawiera 319 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę – Prawo oświatow...
€52,16 €45,90
€52,16 €45,90

VAT Komentarz

W 2020 r. wchodzi wiele zmian w podatku od towarów i usłu... W 2020 r. wchodzi wiele zmian w podatku od towarów i usług, które mają całkowicie odmienić VAT-owski świat. Należą do nich m.in.: – obowiązkowa podzielona płatność, – kasy fiskalne on-line, – ...
€86,50 €76,12
€86,50 €76,12

Postępowanie administracyjne dla jednost...

Książka stanowi komentarz do najistotniejszych z punktu w... Książka stanowi komentarz do najistotniejszych z punktu widzenia praktyki jednostek samorządu terytorialnego przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zawarte w publikacji zagadnienia ...
€41,66 €36,66
€41,66 €36,66

Wybrane postępowania prowadzone przez or...

W książce omówiono wybrane postępowania administracyjne p... W książce omówiono wybrane postępowania administracyjne prowadzone przez organy gmin. Autorzy skupili się na problemach, z którymi spotykają się pracownicy urzędów gmin prowadzący postępowania z...
€31,26 €27,51
€31,26 €27,51

Krótki przewodnik po systemie prawa pols...

…Jednym z podstawowych założeń jest przyjęcie, że opublik... …Jednym z podstawowych założeń jest przyjęcie, że opublikowane prze-pisy powinny być wszystkim znane. Jest z tym związana zasada, zgodnie z którą nieświadomość prawa szkodzi. Ten, kto narusza obo...
€11,73 €10,32
€11,73 €10,32

Zasada wyłączności ustawy wyrażona w Art...

Opis ze wstępu …..Konstytucja jako ustawa zasadnicza ogr... Opis ze wstępu …..Konstytucja jako ustawa zasadnicza ogranicza samowolę twórców aktów wykonawczych w kształtowaniu prawa podatkowego. W procesie wykładni tego prawa na szczególne uwzględnienie z...
€9,18 €8,08
€9,18 €8,08

Zarządzanie ruchem drogowym Komentarz

Komentarz w przystępny sposób opisuje skomplikowane proce... Komentarz w przystępny sposób opisuje skomplikowane procedury związane z: – projektowaniem, opiniowaniem, zatwierdzaniem i wprowadzaniem organizacji ruchu, – nadzorem nad zarządzaniem ruchem na...
€33,93 €29,86
€33,93 €29,86

Formułowanie pytań prejudycjalnych do Tr...

W publikacji zaprezentowano funkcjonowanie w praktyce ode... W publikacji zaprezentowano funkcjonowanie w praktyce odesłania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, fundamentalnego mechanizmu prawa unijnego. Autorzy uwzględnili najn...
€23,58 €20,75
€23,58 €20,75

Klauzule czynnego żalu w polskim prawie ...

Jest to pierwsza na rynku publikacja przybliżająca komple... Jest to pierwsza na rynku publikacja przybliżająca kompleksowo instytucję czynnego żalu na gruncie polskiego Kodeksu karnego. Autor poddał analizie dotychczasowy dorobek naukowy doktryny oraz or...
€46,91 €41,28
€46,91 €41,28

Prawo obrotu nieruchomościami

Podręcznik "Prawo obrotu nieruchomościami" wyjaśnia w prz... Podręcznik "Prawo obrotu nieruchomościami" wyjaśnia w przystępny usystematyzowany sposób większość zagadnień prawnych związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami. W podręczniku omów...
€15,66 €13,78
€15,66 €13,78

Prawo jazdy dla każdego Kategoria C

Wszystkie wiadomości niezbędne do egzaminu na prawo jazdy... Wszystkie wiadomości niezbędne do egzaminu na prawo jazdy kategorii C i C+E. Przepisy dotyczące samochodów ciężarowych oraz przewożenia osób i ładunków. Podstawowe wiadomości z zakresu techniki...
€10,68 €9,40
€10,68 €9,40

Gomułka Władzy nie oddamy

Czołowy komunista o przedwojennym rodowodzie. Sowieckich ... Czołowy komunista o przedwojennym rodowodzie. Sowieckich czystek uniknął dzięki temu, że siedział w więzieniu. Nie po raz ostatni. Po wojnie znowu trafił za kratki. Tym razem posadzili go towarzy...
€12,12 €10,67
€12,12 €10,67

Tarcza antykryzysowa Szczególne rozwiąza...

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epide... W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, następnie – stanu epidemii, gospodarka znalazła się w trudnym położeniu. Przedsiębiorcy zaczęli borykać się z wieloma probl...
€20,76 €18,27
€20,76 €18,27

Zarządzanie opłatą przedszkolną wzory pi...

Artykuł 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finans... Artykuł 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) reguluje kwestie funkcjonowania w obrocie prawnym opłaty za korzystanie z wychowania pr...
€46,47 €40,89
€46,47 €40,89