Historia i teoria prawa. Prawo rzymskie. Prawnicy

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Powiesić wybebeszyć i poćwiartować czyli...

Największa rozrywka w średniowieczu? Oczywiście – publicz... Największa rozrywka w średniowieczu? Oczywiście – publiczna egzekucja! Miażdżenie, palenie, ćwiartowanie, topienie, gotowanie żywcem i nabijanie na pal. Średniowieczny mieszczanin byłby zawie...
€13,30
€13,30

Uwikłany

Nieautoryzowana biografia Zbigniewa Ziobry. Kulisy wielki... Nieautoryzowana biografia Zbigniewa Ziobry. Kulisy wielkiej kariery jednego z najbardziej kontrowersyjnych polskich polityków.
€10,45
€10,45

Krwawa Luna

Idąca za Julią Brystiger ponura legenda głosi, że lubował... Idąca za Julią Brystiger ponura legenda głosi, że lubowała się w zadawaniu okrutnych tortur, szczególnie młodym mężczyznom. Ile jest w tym prawdy? Dlaczego tylko ona do dziś nazywana jest krwawą,...
€10,59
€10,59

Prawo rzymskie U podstaw prawa prywatnego.

Znany i ceniony, a także nowoczesny i przystępny podręczn... Znany i ceniony, a także nowoczesny i przystępny podręcznik akademicki do prawa rzymskiego, podstawowa lektura dla studentów prawa, europeistyki, historii, kulturoznawstwa, administracji i dla ap...
€23,76
€23,76

Prawo rzymskie U podstaw prawa prywatnego

Nowoczesny i przystępny podręcznik akademicki z zakresu p... Nowoczesny i przystępny podręcznik akademicki z zakresu prawa rzymskiego, w którym Autorzy ukazują naukę prawa rzymskiego w kontekście rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Omawiają m.in.: wart...
€23,61
€23,61

Władca i prawo 1200-1600 Suwerenność mon...

Prezentowana książka stanowi studium poglądów średniowiec... Prezentowana książka stanowi studium poglądów średniowiecznych prawników oraz teoretyków prawa i myśli politycznej na temat pojęcia oraz zakresu uprawnień władzy publicznej ¦ Księcia, tj. suweren...
€12,94 €7,75
€12,94 €7,75

Symbol prawa ludzkiego Szkice o prawie r...

Prawo rzymskie przestało istnieć..." To zdanie z tytułu n... Prawo rzymskie przestało istnieć..." To zdanie z tytułu noweli Louisa Aragona oraz wiersza Mieczysława Jastruna odnosi się do czasów hitlerowskiego terroru, gdy panowało nieludzkie prawo niemieck...
€7,75
€7,75

Historia ustroju Polski Testy dla studentów

Niniejszy zbiór pytań pomoże Ci w opanowaniu, sprawdzeniu... Niniejszy zbiór pytań pomoże Ci w opanowaniu, sprawdzeniu i usystematyzowaniu wiedzy z historii ustroju Polski. Zawarte w nim liczne teksty źródłowe nie tylko umożliwią Ci zapoznanie się z ówczes...
€8,80
€8,80

Historia administracji

Niniejszy zbiór 900 pytań jest kluczem do sprawdzenia i u... Niniejszy zbiór 900 pytań jest kluczem do sprawdzenia i usystematyzowania wiedzy z historii administracji. Rozwiązanie pytań pozwoli Ci skutecznie powtórzyć materiał przed egzaminem i utrwalić wi...
€9,19
€9,19

Teoria i filozofia prawa Repetytorium

Niniejsze repetytorium wraz ze zbiorem testów stanowi cen... Niniejsze repetytorium wraz ze zbiorem testów stanowi cenna pomoc dla osób, które chcą zweryfikować i usystematyzować swoja wiedze z zagadnień teorii i filozofii prawa. Zakres repetytorium sięga...
€9,21
€9,21

Współczesne kultury prawne

Książka prezentuje dziesięć głównych kultur prawnych świa... Książka prezentuje dziesięć głównych kultur prawnych świata w oparciu o założenia znane komparatystyce prawniczej. W opracowaniu przedstawiono wzajemne związki religii, moralności i prawa, jako g...
€15,67
€15,67

Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego...

Książka przedstawia opis i analizę procesu Jezusa w świet... Książka przedstawia opis i analizę procesu Jezusa w świetle norm rzymskiego prawa karnego materialnego i procesowego. Analizując materiał źródłowy, autorka poszukuje odpowiedzi na pytania: - Kto...
€18,29
€18,29

Pod wezwaniem Boga czy Narodu? Religia a...

W niniejszej publikacji autor analizuje polską tradycję k... W niniejszej publikacji autor analizuje polską tradycję konstytucyjną, szczególnie zaś interesuje go rozwój i ewolucja treści pojęcia "suweren" oraz rola suwerena w kolejnych polskich ustawach za...
€9,29
€9,29

Historia retoryki od Greków do dziś

Michel Meyer (ur. 1950), pod którego redakcją ukazała się... Michel Meyer (ur. 1950), pod którego redakcją ukazała się ta książka, należy do najwybitniejszych znawców retoryki, kontynuatorów myśli Chaima Perelmana (także jako jego następca na katedrze w Br...
€12,60
€12,60

O nabywaniu i przekazywaniu dóbr

Omawiając zagadnienie zysku kupieckiego Mateusz z Kra­ko­... Omawiając zagadnienie zysku kupieckiego Mateusz z Kra­ko­wa nawiązuje do kwestii o zysku kupieckim w Summie teologii Tomasza z Akwinu (rozdz. 2). Broniąc kupców cytuje argument Akwinaty, że zysk ...
€6,84
€6,84

Wrogowie porządku rzymskiego Studium zja...

Wrogowie porządku rzymskiego mogą być definiowani jako ci... Wrogowie porządku rzymskiego mogą być definiowani jako ci, wobec których cesarze rzymscy w swoich ustawach przywoływali swoistą, agresywną retorykę, charakterystyczną dla języka ustaw późnoantycz...
€9,90
€9,90

Carl Schmitt Wyzwanie polityczności

Zbiór tekstów czołowych lewicowych filozofów, politologów... Zbiór tekstów czołowych lewicowych filozofów, politologów i badaczy myśli społecznej, którzy analizują spuściznę Carla Schmitta – „teologa prawoznawstwa” oraz „koronnego jurysty Trzeciej Rzeszy”....
€11,83
€11,83

Deputaci Trybunału Głównego Księstwa Lit...

Niniejsze opracowanie jest pierwszym naukowym zestawienie... Niniejsze opracowanie jest pierwszym naukowym zestawieniem deputatów do Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego, zawierającym ponadto informacje o sejmikach deputackich i ich datach ora...
€13,96
€13,96

Język łaciński dla prawników

"Język łaciński dla prawników" jest podręcznikiem uniwers... "Język łaciński dla prawników" jest podręcznikiem uniwersyteckim, używanym i sprawdzonym na wydziałach prawa już od dawna. Równomierne rozłożenie materiału oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpując...
€12,93
€12,93

Historia administracji w Polsce 1764-1989

Obszerna i wnikliwa synteza historii administracji w Pols... Obszerna i wnikliwa synteza historii administracji w Polsce od połowy XVIII wieku do współczesności. Książka opiera się na kryterium chronologicznym. Obok doktryny i prawa administracyjnego autor...
€18,32
€18,32

Historia administracji w Polsce 1764-1989

Najobszerniejsza publikacja źródeł w naukach historycznop... Najobszerniejsza publikacja źródeł w naukach historycznoprawnych. Ułatwia zrozumienie procesu zmian administracyjnych, ich przyczyn i okoliczności. Obszerne zestawienie najważniejszych aktów ...
€15,70
€15,70

Historia prawa w Polsce

Nowoczesny podręcznik historii prawa w ujęciu dostosowany... Nowoczesny podręcznik historii prawa w ujęciu dostosowanym do wymagań egzaminacyjnych. Autor zastosował podział chronologiczny i w każdym z okresów historycznych omówił szczegółowo dziedziny praw...
€21,05
€21,05

Powszechna historia prawa

Historia prawa od V wieku po współczesne systemy prawne ... Historia prawa od V wieku po współczesne systemy prawne Pierwsze podręcznikowe ujęcie ewolucji prawa w Europie Zachodniej i w państwach byłego bloku wschodniego Nowatorska prezentacja historii ...
€18,33
€18,33

Powszechna historia ustroju

Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa, administracj... Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa, administracji i historii. Zawiera całościowe przedstawienie ewolucji „modelowych” ustrojów: Anglii, Francji, Niemiec, Rosji i Stanów Zjednoczonych Ame...
€21,16
€21,16