Historia i teoria pedagogiki, wychowania i oświaty. Nauczyciele

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Zrozumieć Montessori Czyli Maria Montess...

Polecamy nowe VIII już wydanie 2018 publikacji Pani Małgo... Polecamy nowe VIII już wydanie 2018 publikacji Pani Małgorzaty Mikszy pt. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Książka Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori...
€10,47 €9,75
€10,47 €9,75

Uczniowie jezuickich instytucji edukacyj...

Publikacja powstała w krakowskim ośrodku naukowym skupion... Publikacja powstała w krakowskim ośrodku naukowym skupionym przy Akademii Ignatianum, posiadającym wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad historią edukacji w Polsce, a zwłaszcza szkolnictwa jez...
€20,59
€20,59

Genialni Lwowska szkoła matematyczna

Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław ... Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław Mazur, Antoni Łomnicki i wielu innych uczonych tworzyło w latach międzywojennych tzw. lwowską szkołę matematyczną. Współpracując ze sobą, ...
€10,66
€10,66

Janusz Korczak Fotobiografia

Ten album nazwano fotobiografią, choć zdjęcia w nim zawar... Ten album nazwano fotobiografią, choć zdjęcia w nim zawarte opatrzono zaledwie cytatami z dzieł jego bohatera – Janusza Korczaka, najwybitniejszego pedagoga naszych czasów. Stare fotografie, o...
€18,88
€18,88

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Od redakcji / 7 Przedmowa / 9 List wstępny PMT do książ... Od redakcji / 7 Przedmowa / 9 List wstępny PMT do książki Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia absolwentów / 11 Cecylia Iwaniszewska Jesienne wspomnienia. Barbara, Krystyna, Zofia /...
€7,97
€7,97

Satysfakcja zawodowa nauczycieli

Zadowolenie nauczycieli z pracy edukacyjnej przejawia się... Zadowolenie nauczycieli z pracy edukacyjnej przejawia się w ocenie czerpanej z niej satysfakcji i świadomym docenianiu wartości z niej płynących, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. J...
€10,30
€10,30

Skarby cieszyńskiej trówły Zakład Wychow...

Praca dotyczy wychowania młodzieży zagrożonej niedostosow... Praca dotyczy wychowania młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, przestępczością w pierwszej połowie XX wieku w Zakładzie Wychowawczym w Cieszynie oraz w placówkach pokrewnych. Zaw...
€7,48 €6,03
€7,48 €6,03

Edukacja małego dziecka Tom 10 Wychowani...

Opracowanie Zbiorowe
Studia i wyniki badań prezentowane w 10 tomie serii Eduka... Studia i wyniki badań prezentowane w 10 tomie serii Edukacja małego dziecka – zatytułowanym Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian – warunkowane są z jednej strony krytyczną ocen...
Opracowanie Zbiorowe
€12,70
€12,70

Edukacja w warunkach zniewolenia i auton...

elem przedkładanego Czytelnikowi tomu jest ukazanie wybra... elem przedkładanego Czytelnikowi tomu jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian – głównie demograficznych i społeczno-gospodarczych – występujących we współczes...
€12,87
€12,87

W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypo...

Oddajemy do rąk Czytelników kolejną monografię historyczn... Oddajemy do rąk Czytelników kolejną monografię historyczno-oświatową, przygotowaną pod naukową redakcją przez zespół 28 autorek i autorów z kilkunastu ośrodków naukowych. Całość, jako tom II, sta...
€12,77
€12,77

Kierunki i koncepcje pedagogiki katolick...

Janina Kostkiewicz zachowuje bardzo zdrowy dystans zarówn... Janina Kostkiewicz zachowuje bardzo zdrowy dystans zarówno w prezentacji wyników analizy treści materiału badawczego, jak i w próbach spojrzenia na bogaty przecież dorobek refleksji pedagogicznej...
€13,71
€13,71

Wybór źródeł do dziejów ZHP Tom 3 Odrodz...

Działalność i historia Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP)... Działalność i historia Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) są tematem licznych opracowań, są to zazwyczaj: – wspomnienia harcerek i harcerzy, drużyn, kręgów; – syntetyczne opracowania poszczegó...
€8,10
€8,10

Dzieje Bogucic w kronice szkoły 1865-1975

Publikacja „Dzieje Bogucic w kronice szkoły” zawiera obra... Publikacja „Dzieje Bogucic w kronice szkoły” zawiera obraz zarówno w formie pisemnej, jak i ilustracyjnej kroniki bogucickiej szkoły, pisanej przez nauczycieli od 1865 do 1975 roku. Jest to zatem...
€10,74
€10,74

Zapisani w pamięci Nauczyciele zaboru au...

Praca jest próbą wieloaspektowego spojrzenia na nauczycie... Praca jest próbą wieloaspektowego spojrzenia na nauczycieli pracujących w różnych typach szkół na terenie zaboru austriackiego, z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych, kulturowych, politycznych...
€9,61
€9,61

Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 Szk...

Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacj... Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacji będących rezultatem badań zespołu historyków wychowania z kilku polskich ośrodków akademickich, prowadzonych w ramach grantu Narodowego ...
€12,97
€12,97

Domy dziecka na Warmii i Mazurach w lata...

Niniejsza praca, bardzo potrzebna, nowatorska i oryginaln... Niniejsza praca, bardzo potrzebna, nowatorska i oryginalna, zasługuje na szczególne uznanie. Podjęta inicjatywa badawcza wypełnia lukę w badaniach z tego zakresu, zwłaszcza w odniesieniu do wojew...
€13,47
€13,47

Konstruowanie historii Prezentacja i per...

Stosunek do własnej historii i roli dziejowej często różn... Stosunek do własnej historii i roli dziejowej często różni się od sposobu jej postrzegania przez innych. Zjawisko kreowania wizji i interpretacji historycznych stanowi nieodłączny element procesu...
€9,15
€9,15

Między myśleniem a działaniem O ewolucji...

Rozprawa poświęcona współczesnej filozofii edukacji - zwł... Rozprawa poświęcona współczesnej filozofii edukacji - zwłaszcza w jej odmianie anglosaskiej - w której centralne miejsce zajmuje znaczenie relacji między namysłem filozoficznym a praktyką pedagog...
€10,90
€10,90

Dla dobra polskiej szkoły Towarzystwo Na...

Sytuacja polityczno-oświatowa w okresie dwudziestolecia m... Sytuacja polityczno-oświatowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego Organizacja i założenia ideowe Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych - rys historyczny Funkcja społeczna Towa...
€10,14
€10,14

Tożsamość teorii wychowania

Książka pod redakcją Pana prof. dr. hab. Jana Papieża jes... Książka pod redakcją Pana prof. dr. hab. Jana Papieża jest wydarzeniem na wielką skalę w polskim kontekście badań nad teorią wychowania. Podjęty problem, struktura i treść książki pozwalają stwie...
€13,34
€13,34

Paideia starożytnej Grecji i Rzymu Filoz...

Celem serii naukowej „Filozofia i Pedagogika” jest przede... Celem serii naukowej „Filozofia i Pedagogika” jest przede wszystkim ukazanie wkładu wniesionego przez rożne osoby do historii myśli edukacyjnej. Nie chodzi tutaj jedynie o filozofów, chociaż ci o...
€7,38
€7,38

Brytyjski system edukacji dzieci do lat ...

Na rynku polskim znajduje się sporo publikacji prezentują... Na rynku polskim znajduje się sporo publikacji prezentujących rozwój oświaty w Europie i świecie. Pozycja Hanny Pac Meijer jest jednak nieco inna od wielu publikacji i konsekwentnie prowadzi te...
€11,38
€11,38

Akademicy i urzędnicy Kształtowanie ustr...

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w roku 1918 okazał... Odzyskanie niepodległości przez Polskę w roku 1918 okazało się wydarzeniem przełomowym również dla polskich uczelni. Stanęły przed nimi nowe zadania: miały teraz kształcić kadry dla młodego państ...
€13,03
€13,03

Zagadnienie wychowania jako zagadnienie ...

Chyba w żadnym okresie skłonność do wznoszenia duszy w pr... Chyba w żadnym okresie skłonność do wznoszenia duszy w prawdziwym znaczeniu tego słowa do światów duchowych nie była mniejsza niż obecnie, a w naszych czasach wzniesienie duszy do światów duchowy...
€7,62
€7,62