Globalizacja

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Joseph Conrad i narodziny globalnego świata

Arcydzieło. Jedna z najważniejszych książek na temat kolo... Arcydzieło. Jedna z najważniejszych książek na temat kolonializmu, jakie powstały w naszych czasach. William Dalrymple, „The Guardian” Najlepsza książka 2017 „New York Timesa” Joseph Conr...
€15,82
€15,82

No logo

Międzynarodowy bestseller, kultowa książka Naomi Klein, n... Międzynarodowy bestseller, kultowa książka Naomi Klein, nazywana często „biblią alterglobalistów”. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, które upłynęły od pierwszego wydania "No Logo", książka zosta...
€11,92
€11,92

Region i jego rozwój w warunkach globali...

W grze o rozwój, kluczową pozycje we współczesnej gospoda... W grze o rozwój, kluczową pozycje we współczesnej gospodarce zajmuje region. Budowanie jego przewag konkurencyjnych uwarunkowane jest istnieniem kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, infrastr...
€10,55
€10,55

Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XX...

Przekształcenia globalnych sił gospodarczych i wciąż rosn... Przekształcenia globalnych sił gospodarczych i wciąż rosnąca konkurencja podmiotów na świecie o czynniki produkcji oraz rynki zbytu, stwarzają wyzwania w kształtowaniu się nowych międzynarodowych...
€15,22
€15,22

Integracja sektorowa wybranych europejsk...

Monografia wnosi wkład w rozwój teorii i praktyki funkcjo... Monografia wnosi wkład w rozwój teorii i praktyki funkcjonowania rynku usług pocztowych oraz rynku usług telekomunikacyjnych w Europie. Porządkuje i systematyzuje zagadnienia ogólnoteoretyczne do...
€12,77
€12,77

Finansowe aspekty globalizacji

We współczesnym świecie przepływy finansowe pomiędzy kraj... We współczesnym świecie przepływy finansowe pomiędzy krajami zdominowały gospodarkę. Autorzy przeanalizowali zmiany rynków finansowych i na rynkach finansowych pod wpływem procesów globalizacyjny...
€14,35
€14,35

Finansowe determinanty wzrostu w gospoda...

Współczesna gospodarka światowa znajduje się w szczególne... Współczesna gospodarka światowa znajduje się w szczególnej fazie rozwoju. Z jednej strony, pojawiają się oznaki wychodzenia z jednego z najgłębszych kryzysów, jakie dotknęły kraje rozwinięte w la...
€14,49
€14,49

Youth Facing the Challenges of Globaliza...

W prezentowanej książce omówiono problemy, z którymi bory... W prezentowanej książce omówiono problemy, z którymi boryka się młodzież w związku z globalizacją świata. Zwolennicy tych procesów uważają, że stwarzają one możliwości zbudowania świata wolnego o...
€9,98
€9,98

Miłość na odległość Formy życia w epoce ...

Najnowsza książka najważniejszych współczesnych niemiecki... Najnowsza książka najważniejszych współczesnych niemieckich socjologów. Beck i Beck-Gernsheim wracają po sukcesie swojej książki Das ganz normale Chaos der Liebe, która stała się światowym bestse...
€15,42
€15,42

Stan pragnienia Oblicza mac(k)donaldyzacji

Książka Stan pragnienia. Oblicza mac(k)donaldyzacji trakt... Książka Stan pragnienia. Oblicza mac(k)donaldyzacji traktuje o miejscu zjawiska mac(k)donaldyzacji w polskojęzycznej debacie wokół globalizacji. Po przez analizę pojęcia mac(k)donaldyzacji Autork...
€10,17
€10,17

Badania i rozwój w korporacjach transnar...

Książka powinna zainteresować osoby zajmujące się zawodow... Książka powinna zainteresować osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniami polityki innowacyjnej (a nawet szerzej - gospodarczej), zarządzania innowacjami, procesami globalizacji, i in. Będzie przy...
€19,36
€19,36

Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce

Opracowanie Zbiorowe
Dynamiczny rozwój sektora usług profesjonalnych w Polsce ... Dynamiczny rozwój sektora usług profesjonalnych w Polsce stwarza za-potrzebowanie na wnikliwe analizy i oceny zachowań podmiotów rynkowych funkcjonujących w tym sektorze. Złożoność zagadnień doty...
Opracowanie Zbiorowe
€13,88
€13,88

Globalne i lokalne perspektywy bezpiecze...

Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porz... Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porządek społeczny, wzmacniając fundamenty społeczeństwa w tym zakresie. Nieustanne stanowienie bezpieczeństwa jest swoistym „ciężarem”, które...
€22,54
€22,54

Świadomość zmian globalizacyjnych na pol...

Jest to empiryczne studium globalizacyjnych wpływów i wyz... Jest to empiryczne studium globalizacyjnych wpływów i wyzwań oraz radzenia sobie z nimi przez osoby młode i w średnim wieku, zamieszkujące polską prowincję. Pojęcie „prowincji” jest tu stosowane ...
€8,34
€8,34

Sport jako biznes w czasach globalizacji

Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat intern... Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat internacjonalizacji klubów i innych organizacji sportowych. Pokazuje także możliwości zwiększenia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw dzięki pow...
€15,69
€15,69

Globalizacja, kryzys i co dalej?

Opracowanie Zbiorowe
Czy światowy kryzys musiał się zdarzyć? Jaką rolę odegrał... Czy światowy kryzys musiał się zdarzyć? Jaką rolę odegrał w nim neoliberalizm, a jaką interwencjonizm państwowy? Czy kryzys ma charakter systemowy? Czy realizowana polityka gospodarcza była właśc...
Opracowanie Zbiorowe
€12,99
€12,99

Współzależność giełd papierów wartościow...

Monografia stanowi próbę zbadania zmian rozkładu sił gieł... Monografia stanowi próbę zbadania zmian rozkładu sił giełd papierów wartościowych na świecie w aspekcie przemian globalizacyjnych, do których niewątpliwie należy ich konsolidacja. Autor na przykł...
€10,02
€10,02

Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu glob...

W książce Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym, ... W książce Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym, wybitny ekonomista Thomas Sowell przypomina, że wbrew przekonaniom lewicowych intelektualistów nierówności dochodów i bogactwa nie są na ś...
€13,48
€13,48

Terytorializacja lub funkcjonalizacja Dy...

Celem niniejszego opracowania było ukazanie związku międz... Celem niniejszego opracowania było ukazanie związku między globalizacją oraz regionalizacją na przykładzie międzynarodowej mobilności siły roboczej w Unii Europejskiej. Fragment Podsumowania
€9,23
€9,23

Globalny system pieniężny

Globalizacja – rynki finansowe – pieniądz – bankowość, to... Globalizacja – rynki finansowe – pieniądz – bankowość, to zagadnienia, które współcześnie są ze sobą integralnie połączone. Coraz częściej mówi się o globalnych rynkach finansowych, globalnej ban...
€13,32
€13,32

Miasta w globalnej sieci korporacji tran...

Tematyka pracy mieści się w szerokim obszarze zagadnień g... Tematyka pracy mieści się w szerokim obszarze zagadnień globalizacji gospodarki i roli korporacji transnarodowych jako podmiotów tej globalizacji.Książka przyczynia się do uzupełnienia stanu wied...
€7,98 €6,89
€7,98 €6,89

Asia's Reckoning

For more than half a century, American power in the Pacif... For more than half a century, American power in the Pacific has successfully kept the peace. But it has also cemented the tensions in the toxic rivalry between China and Japan, consumed with endl...
€12,38
€12,38

Optimism Over Despair

An essential overview of the problems of our world today ... An essential overview of the problems of our world today -- and how we should prepare for tomorrow -- from the world’s leading public intellectual We have two choices. We can be pessimistic, giv...
€7,43
€7,43

Zmurszały kapitalizm

Zmurszały kapitalizm przedstawia poglądy wybitnego i oryg... Zmurszały kapitalizm przedstawia poglądy wybitnego i oryginalnego myśliciela na wiele palących i budzących największe kontrowersje poglądów, wobec których stoi świat, oraz na najbardziej dramatyc...
€10,54
€10,54