Globalizacja

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Joseph Conrad i narodziny globalnego świata

Arcydzieło. Jedna z najważniejszych książek na temat kolo... Arcydzieło. Jedna z najważniejszych książek na temat kolonializmu, jakie powstały w naszych czasach. William Dalrymple, „The Guardian” Najlepsza książka 2017 „New York Timesa” Joseph Conr...
€15,85
€15,85

No logo

Międzynarodowy bestseller, kultowa książka Naomi Klein, n... Międzynarodowy bestseller, kultowa książka Naomi Klein, nazywana często „biblią alterglobalistów”. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, które upłynęły od pierwszego wydania "No Logo", książka zosta...
€11,95
€11,95

Dostosowania strukturalne gospodarek do ...

Książka zawiera bogaty zasób wiedzy o głównych kierunkach... Książka zawiera bogaty zasób wiedzy o głównych kierunkach zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce światowej oraz związanych z nimi wyzwaniach dla polityki dostosowań strukturalnych. Autork...
€12,86
€12,86

Świadomość zmian globalizacyjnych na pol...

Jest to empiryczne studium globalizacyjnych wpływów i wyz... Jest to empiryczne studium globalizacyjnych wpływów i wyzwań oraz radzenia sobie z nimi przez osoby młode i w średnim wieku, zamieszkujące polską prowincję. Pojęcie „prowincji” jest tu stosowane ...
€8,36
€8,36

Stawka większa niż rynek U źródeł stagna...

Współczesny kapitalizm bez granic trawi syndrom stagnacji... Współczesny kapitalizm bez granic trawi syndrom stagnacji. Globalne korporacje i oligopole stabilizują okresowo gospodarkę, lecz za cenę podporządkowania społeczeństw swym partykularnym, mikroeko...
€10,37
€10,37

Strach przed mniejszościami Esej o geogr...

Arjun Appadurai to światowej sławy antropolog wykładający... Arjun Appadurai to światowej sławy antropolog wykładający na nowojorskim New School University, w Polsce jest znany jako autor książki Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Str...
€10,20
€10,20

Koszmarne scenariusze Socjologiczne stud...

Być może zabrzmi to niewłaściwie w tym miejscu, ale ninie... Być może zabrzmi to niewłaściwie w tym miejscu, ale niniejsza książka nie ma stwarzać iluzji, że zostaje w niej odkryte coś zupełnie nowego. Rację miał Stanisław Kozyr-Kowalski, twierdząc, że „wł...
€9,07
€9,07

Straty uboczne Nierówności społeczne w e...

Mieszanka wybuchowa pogłębiających się dysproporcji międz... Mieszanka wybuchowa pogłębiających się dysproporcji między ludźmi i rosnącej skali ich cierpienia, dewaluowanego jako „uboczne”, wyrasta na jeden z najdramatyczniejszych problemów naszych czasów....
€10,50
€10,50

Region wobec procesów globalizacji Teryt...

Zjawisko globalizacji wiąże się ze zwiększoną mobilnością... Zjawisko globalizacji wiąże się ze zwiększoną mobilnością czynników produkcji oraz towarów. Prowadzi tym samym do zwiększenia globalnych współzależności, podatności gospodarek na wpływ tendencji ...
€5,57
€5,57

Trzy fale globalizacji Rozwój, nadzieje ...

Analiza przemian globalizacyjnych oparta na perspektywie ... Analiza przemian globalizacyjnych oparta na perspektywie ekonomii rozwoju unaocznia falowy przebieg globalizacji – jej zmienną intensywność oraz okresowe nasilanie się typowych dla niej symptomów...
€11,90
€11,90

Podziały terytorialne globalizacja a nie...

Celem książki jest prezentacja modeli wielopoziomowych i ... Celem książki jest prezentacja modeli wielopoziomowych i możliwości ich wykorzystania do analizy stratyfikacji społecznej. Analiza wielopoziomowa stosowana jest w odniesieniu do zjawisk funkcjo...
€8,48
€8,48

Cywilizacja współczesna i globalne problemy

Cywilizacja współczesna jest niejednoznaczna, skomplikowa... Cywilizacja współczesna jest niejednoznaczna, skomplikowana, wieloaspektowa i niepewna; jest atrakcyjna, ale bywa i odpychająca; jest stworzona przez człowieka, lecz często odnosi się wrażenie, ż...
€10,37
€10,37

Modele rozwoju gospodarczego dla Polski ...

Rozwój polskiej gospodarki na tle innych krajów należącyc... Rozwój polskiej gospodarki na tle innych krajów należących do Unii Europejskiej Zróżnicowanie rozwojowe regionów Polski Konsumpcja społeczeństwa Polityka innowacyjna w okresie transformacji P...
€12,92
€12,92

Globalny system pieniężny

Globalizacja – rynki finansowe – pieniądz – bankowość, to... Globalizacja – rynki finansowe – pieniądz – bankowość, to zagadnienia, które współcześnie są ze sobą integralnie połączone. Coraz częściej mówi się o globalnych rynkach finansowych, globalnej ban...
€13,34
€13,34

Globalizacja, kryzys i co dalej?

Opracowanie Zbiorowe
Czy światowy kryzys musiał się zdarzyć? Jaką rolę odegrał... Czy światowy kryzys musiał się zdarzyć? Jaką rolę odegrał w nim neoliberalizm, a jaką interwencjonizm państwowy? Czy kryzys ma charakter systemowy? Czy realizowana polityka gospodarcza była właśc...
Opracowanie Zbiorowe
€13,01
€13,01

Współzależność giełd papierów wartościow...

Monografia stanowi próbę zbadania zmian rozkładu sił gieł... Monografia stanowi próbę zbadania zmian rozkładu sił giełd papierów wartościowych na świecie w aspekcie przemian globalizacyjnych, do których niewątpliwie należy ich konsolidacja. Autor na przykł...
€10,04
€10,04

Spotkanie ze światem II. Dialog polsko-f...

Autorzy prac zawartych w niniejszym tomie snują refleksje... Autorzy prac zawartych w niniejszym tomie snują refleksje na temat wyzwań piśmiennictwa historycznego w dobie antropocenu, a więc przekształcenia ekosystemu Ziemi oraz przemian fizjologicznych i ...
€6,58
€6,58

Religia a globalizacja

Próba zakreślenia obszaru badań: globalizacja, religia, p... Próba zakreślenia obszaru badań: globalizacja, religia, postmodernizm Religie uniwersalistyczne w obliczu globalizacji Nowe formy ekspresji religijnej pod wpływem globalizacji Fundamentalizm r...
€17,63
€17,63

Finanse przedsiębiorstw wobec procesów g...

Tradycją stały się już coroczne seminaria naukowe z zakre... Tradycją stały się już coroczne seminaria naukowe z zakresu szeroko rozumianych finansów, zwane zjazdami katedr finansów, bankowości i ubezpieczeń polskich uczelni. Przedmiotem dyskusji w trakcie...
€10,33
€10,33

Psychologia dorastania Zmiany rozwojowe ...

Celem książki jest opis zmian rozwojowych zachodzących w ... Celem książki jest opis zmian rozwojowych zachodzących w okresie adolescencji w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych. Autorki opisują teoretyczne modele rozwoju, by następnie przejść...
€12,98
€12,98

Spotkanie ze światem Eseje o historii gl...

Zbiór esejów pierwotnie opublikowany w ramach prestiżowej... Zbiór esejów pierwotnie opublikowany w ramach prestiżowej francuskiej serii La Vie des idées. Wydanie polskie zostało uzupełnione o esej polskiego historyka Jerzego Pysiaka. Teksty zawarte w t...
€6,55
€6,55

Globalny ład Zmiany klimatu a powstanie ...

Powodzie, susze, głód i nędza miliardów ludzi. Czy to sce... Powodzie, susze, głód i nędza miliardów ludzi. Czy to scenariusz kolejnego hollywoodzkiego filmu katastroficznego? Niestety nie. Takie mogą być skutki zmiany klimatu, jeśli nie zmniejszymy emisj...
€10,52
€10,52

Dynamika i struktura dochodów w warunkac...

Celem niniejszej pracy jest określenie mechanizmów funkcj... Celem niniejszej pracy jest określenie mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej, które determinują dynamikę i strukturę dochodów w różnych wymiarach. Globalizacja a podzia...
€12,92
€12,92

Fortuna sprzyja odważnym

· studium poświęcone zagadnieniom globalizacji i światowe... · studium poświęcone zagadnieniom globalizacji i światowej gospodarki · przykłady z sześciu kontynentów, z dziesiątków branż - prawdziwie globalna książka · autor książki to znany amerykański ek...
€9,77
€9,77