Globalizacja

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Straty uboczne Nierówności społeczne w e...

Mieszanka wybuchowa pogłębiających się dysproporcji międz... Mieszanka wybuchowa pogłębiających się dysproporcji między ludźmi i rosnącej skali ich cierpienia, dewaluowanego jako „uboczne”, wyrasta na jeden z najdramatyczniejszych problemów naszych czasów....
€10,40
€10,40

No logo

Międzynarodowy bestseller, kultowa książka Naomi Klein, n... Międzynarodowy bestseller, kultowa książka Naomi Klein, nazywana często „biblią alterglobalistów”. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, które upłynęły od pierwszego wydania "No Logo", książka zosta...
€11,84
€11,84

Joseph Conrad i narodziny globalnego świata

Arcydzieło. Jedna z najważniejszych książek na temat kolo... Arcydzieło. Jedna z najważniejszych książek na temat kolonializmu, jakie powstały w naszych czasach. William Dalrymple, „The Guardian” Najlepsza książka 2017 „New York Timesa” Joseph Conr...
€15,71
€15,71

Doświadczenie estetyczne i wspólnota spe...

Na czym opiera się współczesna wspólnota? Czy tym, co kon... Na czym opiera się współczesna wspólnota? Czy tym, co konstytuuje nasze poczucie przynależności, jest historia, tradycja, wiara w mit? Na czym opieramy swoją tożsamość? W jakim stopniu wynika ona...
€10,99
€10,99

Globalny przemysł kulturowy Medializacja...

Ta książka to fascynująca historia o tym, w jaki sposób p... Ta książka to fascynująca historia o tym, w jaki sposób przedmioty materialne, takie jak zegarki czy odzież sportowa, stały się wymownymi symbolami kulturowymi i jak produkcja symboli, w postaci ...
€10,51
€10,51

Era autodestrukcji Świat, kapitalizm, de...

W publikacji przedstawiono wielkie wyzwania i zagrożenia ... W publikacji przedstawiono wielkie wyzwania i zagrożenia w poszczególnych sferach światowego życia społeczno-gospodarczego, które przyczyniają się do narastającej niewydolności instytucjonalnej, ...
€15,61
€15,61

The Great Convergence Information Techno...

Between 1820 and 1990, the share of world income going to... Between 1820 and 1990, the share of world income going to today’s wealthy nations soared from twenty percent to almost seventy. Since then, that share has plummeted to where it was in 1900. As Ri...
€16,78
€16,78

Społeczne aspekty globalizacji

Rodząca się cywilizacja globalna niesie wiele szans, ale ... Rodząca się cywilizacja globalna niesie wiele szans, ale towarzyszą jej także różnorakie zagrożenia. Przegląd zjawisk skorelowanych z globalizacją stał się punktem wyjścia rozważań podjętych w ni...
€14,27
€14,27

Us vs. Them

From Brexit, to Donald Trump, to extremist parties in Eur... From Brexit, to Donald Trump, to extremist parties in Europe and the developing world, populism has dominated recent headlines. But what explains the rise of leaders who stoke nationalist ange...
€19,93
€19,93

Meandry współczesnego bezpieczeństwa Mię...

Współczesne bezpieczeństwo funkcjonuje w coraz bardziej z... Współczesne bezpieczeństwo funkcjonuje w coraz bardziej złożonej rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w wymiarze lokalnym, narodowym, regionalnym i globalnym. Sieciow...
€10,48
€10,48

Globalne i lokalne perspektywy bezpiecze...

Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porz... Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porządek społeczny, wzmacniając fundamenty społeczeństwa w tym zakresie. Nieustanne stanowienie bezpieczeństwa jest swoistym „ciężarem”, które...
€22,37
€22,37

Gospodarka globalna w świetle wyzwań

Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarz... Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarzalne przedsięwzięcie, które propaguje najważniejsze prace polskich i zagranicznych naukowców poświęcone studiom azjatyckim. Doskonale wpis...
€7,36
€7,36

Ordinary Virtues Moral Order in a Divide...

What moral values do human beings hold in common? As glob... What moral values do human beings hold in common? As globalization draws us together economically, are our values converging or diverging? In particular, are human rights becoming a global ethic?...
€14,20
€14,20

Globalne zarządzanie i jego aktorzy W po...

Autorzy dzieła podjęli się analizy zagadnienia poznawczo ... Autorzy dzieła podjęli się analizy zagadnienia poznawczo ciekawego, o dużym znaczeniu dla praktyki życia politycznego, gospodarczego i społecznego w świecie, szczególnie po kryzysie 2008+. W ksią...
€6,63
€6,63

Współzależność giełd papierów wartościow...

Monografia stanowi próbę zbadania zmian rozkładu sił gieł... Monografia stanowi próbę zbadania zmian rozkładu sił giełd papierów wartościowych na świecie w aspekcie przemian globalizacyjnych, do których niewątpliwie należy ich konsolidacja. Autor na przykł...
€9,95
€9,95

Spotkanie ze światem II. Dialog polsko-f...

Autorzy prac zawartych w niniejszym tomie snują refleksje... Autorzy prac zawartych w niniejszym tomie snują refleksje na temat wyzwań piśmiennictwa historycznego w dobie antropocenu, a więc przekształcenia ekosystemu Ziemi oraz przemian fizjologicznych i ...
€6,53
€6,53

Sport jako biznes w czasach globalizacji

Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat intern... Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat internacjonalizacji klubów i innych organizacji sportowych. Pokazuje także możliwości zwiększenia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw dzięki pow...
€15,58
€15,58

Optimism Over Despair

An essential overview of the problems of our world today ... An essential overview of the problems of our world today -- and how we should prepare for tomorrow -- from the world’s leading public intellectual We have two choices. We can be pessimistic, giv...
€7,38
€7,38

Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globa...

Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówieni... Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówienie problematyki lokalizacji postępowania arbitrażowego. Problematyka siedziby arbitrażu skupia jak w soczewce wszystkie sporne zagadnienia ...
€35,79
€35,79

Dynamika i struktura dochodów w warunkac...

Celem niniejszej pracy jest określenie mechanizmów funkcj... Celem niniejszej pracy jest określenie mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej, które determinują dynamikę i strukturę dochodów w różnych wymiarach. Globalizacja a podzia...
€12,80
€12,80

Thank You for Being Late

THE NEW INTERNATIONAL BESTSELLER FROM THE AUTHOR OF THE W... THE NEW INTERNATIONAL BESTSELLER FROM THE AUTHOR OF THE WORLD IS FLATWe all sense it: something big is going on. Life is speeding up, and it is dizzying. Here Thomas L. Friedman reveals the tecto...
€7,23
€7,23

Miasta w globalnej sieci korporacji tran...

Tematyka pracy mieści się w szerokim obszarze zagadnień g... Tematyka pracy mieści się w szerokim obszarze zagadnień globalizacji gospodarki i roli korporacji transnarodowych jako podmiotów tej globalizacji.Książka przyczynia się do uzupełnienia stanu wied...
€7,92 €6,84
€7,92 €6,84

Sakroturyzm w dobie globalizacji Studium...

Książka Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdy... Książka Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne jest awangardowym i unikalnym projektem w literaturze światowej polegającym na przezwyciężeniu wąskiej koncepcji religii, wype...
€16,52
€16,52

Konwergencja w warunkach integracji gosp...

„Publikację Macieja J. Grodzickiego wyróżnia dobre wyważe... „Publikację Macieja J. Grodzickiego wyróżnia dobre wyważenie teoretycznej podbudowy, trafnie dobranej metodologii badań i wnikliwej analizy. Dzięki temu czytelnik otrzymuje spójne i zarazem pogłę...
€10,52
€10,52