Gleboznawstwo

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Ochrona środowiska glebowego

Jest to podręcznik przedstawiający glebę jako bombę chemi... Jest to podręcznik przedstawiający glebę jako bombę chemiczną z opóźnionym zapłonem. Omówiono w nim zanieczyszczenia chemiczne i przemysłowe wód podziemnych, roślinności i żywności. Opisano proce...
€13,96
€13,96

Gleby bielicoziemne geograficzne trendy ...

Książka przedstawia geograficzne zróżnicowanie właściwośc... Książka przedstawia geograficzne zróżnicowanie właściwości gleb bielicoziemnych będące następstwem różnic ich genezy uwarunkowanej czynnikami czasu i uwarunkowań siedliskowych. Przedstawione w ni...
€13,26
€13,26

Mała encyklopedia gruntoznawstwa

Polskie normy, ustawy, rozporządzenia, instrukcje Wybran... Polskie normy, ustawy, rozporządzenia, instrukcje Wybrane normy międzynarodowe i europejskie ASTM BS
€9,96
€9,96

Gleboznawstwo

Opracowanie Zbiorowe
Kompendium wiedzy o glebie według najnowszych kryteriów s... Kompendium wiedzy o glebie według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie W książce przedstawiono nową klasyfikację uziarnienia mineralnych utworów glebowych, opracowaną przez...
Opracowanie Zbiorowe
€23,51
€23,51

Laboratoryjne badania gruntów i gleb

Trzecie, zaktualizowane wydanie popularnego podręcznika, ... Trzecie, zaktualizowane wydanie popularnego podręcznika, w którym omówione zostały: - teoretyczne podstawy badań gruntów budowlanych oraz gleb, - aparatura laboratoryjna, - metody przeprowa...
€10,77
€10,77

Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 20...

Pierwsza oficjalna wersja Klasyfikacji Zasobów Glebowych ... Pierwsza oficjalna wersja Klasyfikacji Zasobów Glebowych Świata (World Reference Base for Soil Resources - WRB) ukazała się na 16. Światowym Kongresie Gleboznawczym w Montpellier w roku 1998. Jed...
€8,74
€8,74

Laboratoryjne badania gruntów i gleb

Drugie wydanie popularnego podręcznika dla studentów geol... Drugie wydanie popularnego podręcznika dla studentów geologii zawiera: - teoretyczne podstawy badań gruntów budowlanych oraz gleb; - opis aparatury laboratoryjnej; - opis przeprowadzania po...
€12,46
€12,46

Laboratoryjne badania gruntów

Kolejne wydanie Laboratoryjnych badań gruntów - popularne... Kolejne wydanie Laboratoryjnych badań gruntów - popularnego podręcznika dla studentów geologii i dziedzin pokrewnych, którego wcześniejsze edycje ukazujące się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ...
€8,53
€8,53

Podręczny słownik gleboznawczy angielsko...

Niniejszy słownik adresowany jest do szerokiego grona odb... Niniejszy słownik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców, tj. naukowców zajmujących się gleboznawstwem i dziedzinami pokrewnymi oraz studentów kierunków przyrodniczych i rolniczych. Pierws...
€15,02
€15,02

Gleba w środowisku

Nowoczesny i aktualny podręcznik gleboznawstwa, w którym ... Nowoczesny i aktualny podręcznik gleboznawstwa, w którym gleba traktowana jest nie tylko jako kluczowy element środowiska, łącznik między litosferą, atmosferą i hydrosferą, oraz siedlisko życia o...
€12,19
€12,19

Badania ekologiczno gleboznawcze

Praktyczny przewodnik do badań terenowych i laboratoryjny... Praktyczny przewodnik do badań terenowych i laboratoryjnych. Książka, która łączy teorię z praktyką. Przyswojenie materiału ułatwiają liczne barwne fotografie wybranych gleb Niżu Polskiego, pogl...
€14,81
€14,81

Badania ekologiczno gleboznawcze

Praktyczny przewodnik do badań terenowych i laboratoryjny... Praktyczny przewodnik do badań terenowych i laboratoryjnych! Książka, która łączy teorię z praktyką! Publikacja rozpatruje gleby pod względem różnorodnych funkcji w ekosystemach. W dużej mierze...
€14,77
€14,77

Gleboznawstwo

Nauka o glebie - gleboznawstwo (pedologia) jest nauką prz... Nauka o glebie - gleboznawstwo (pedologia) jest nauką przyrodniczą powią­zaną ściśle z geologią, mineralogią, petrografią, geochemią, geomorfologią, a także archeologią i ekologią oraz szerokimi ...
€15,10
€15,10

Przewodnik do oznaczania torfów i osadów...

Vademecum Geobotanicum oferuje studentom i badaczom szaty... Vademecum Geobotanicum oferuje studentom i badaczom szaty roślinnej, flory, roślinności oraz procesów ekologicznych i zjawisk wywołanych w przyrodzie działalnością człowieka serie przewodników me...
€13,56
€13,56

Ochrona środowiska glebowego

Jest to podręcznik przedstawiający glebę jako bombę chemi... Jest to podręcznik przedstawiający glebę jako bombę chemiczną z opóźnionym zapłonem. Omówiono w nim zanieczyszczenie chemiczne i przemysłowe wód powierzchniowych i podziemnych, roślinności i żywn...
€18,36
€18,36

Geneza, wiek oraz cechy diagnostyczne or...

Rozprawa jest efektem wieloletnich badań Autora poświęcon... Rozprawa jest efektem wieloletnich badań Autora poświęconych orsztynowi - scementowanemu poziomowi wzbogacania, występującemu dość powszechnie w glebach piaszczystych Kotliny Sandomierskiej, któr...
€8,02
€8,02

Klasyfikacja zasobów glebowych świata

Po czterech latach intensywnej pracy, która rozpoczęła si... Po czterech latach intensywnej pracy, która rozpoczęła się po zakończeniu XV Światowego Kongresu Gleboznawczego (1994, Acapulco, Meksyk), Grupa Robocza Bazy Referencyjnej Międzynarodowego Towarzy...
€4,81
€4,81

Kompost, ziemie, nawożenie

- Zdrowa gleba ogrodowa Dokarmianie roślin i nawożenie Pr... - Zdrowa gleba ogrodowa Dokarmianie roślin i nawożenie Praktyka ogrodnicza; - Gleby i dokarmianie roślin, środki nawozowe różnych rodzajów, produkcja kompostu ogrodniczego; - Przygotowanie gl...
€5,49
€5,49

Elementy geografii gleb i gleboznawstwa

Podręcznik przeznaczony dla słuchaczy uniwersyteckich stu... Podręcznik przeznaczony dla słuchaczy uniwersyteckich studiów geograficznych, prezentujący w skondensowanej formie wybrane zagadnienia z geografii gleb (powstanie i ewolucja gleb, skład i podstaw...
€3,20
€3,20

Badania ekologiczno-gleboznawcze

Książka, która łączy teorię z praktyką. Autorzy traktują ... Książka, która łączy teorię z praktyką. Autorzy traktują glebę nie tylko użytkowo - jako podłoże dla roślin uprawnych, lecz jako element środowiska przyrodniczego i krajobrazu, ważną część w funk...
€12,77
€12,77