Finanse publiczne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Ustawa o finansach publicznych broszura ...

Opracowanie Zbiorowe
Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o fina... Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o finansach publicznych ze zmianami oraz przepisy wprowadzające ww. ustawę. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty ukł...
Opracowanie Zbiorowe
€3,91
€3,91

Redystrybucja dochodów i jej wpływ na do...

Książka jest poświęcona analizie redystrybucji dochodów i... Książka jest poświęcona analizie redystrybucji dochodów i jej wpływu na dobrobyt społeczny w Polsce w okresie od drugiej połowy lat 90. XX w., przy czym rozważanymi instrumentami zmiany nierównoś...
€7,53
€7,53

Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek ...

Głównym celem monografii jest dokonanie oceny rozwiązań s... Głównym celem monografii jest dokonanie oceny rozwiązań systemowych i ich skutków dotyczących zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego, z punktu widzenia zachowania przez nie pły...
€16,73
€16,73

Prawo finansowe samorządu terytorialnego...

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dz... Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i bad...
€17,32
€17,32

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w ...

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje teoretyczne i ... Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące organizacji systemów kontroli zarządczej i realizacji skutecznego audytu wewnętrznego w jednostkach na ró...
€25,69
€25,69

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony ...

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązko... W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia - wymaganej przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych i komuni...
€38,50
€38,50

Czy dług publiczny musi rosnąć? Analiza ...

Jeżeli by potraktować światowy dług publiczny brutto jako... Jeżeli by potraktować światowy dług publiczny brutto jako 100%, to ponad osiem dziesiątych tej całości – czyli prawie 70% światowego PKB – stanowi dług zaciągnięty przez sześć państw: USA, Japon...
€7,76
€7,76

Daniny publiczne Prawo finansowe wobec w...

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dz... Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i bad...
€15,49
€15,49

Pomoc publiczna a rozwój firmy szanse i ...

Książka poświęcona roli pomocy publicznej w osiąganiu prz... Książka poświęcona roli pomocy publicznej w osiąganiu przewagi konkurencyjnej na rynku. Jest to temat szczególnie ważny i aktualny z racji wielu realizowanych obecnie programów wspieranych pomocą...
€10,41
€10,41

Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji

Książka jest pierwszą na rynku pozycją łączącą podstawowe... Książka jest pierwszą na rynku pozycją łączącą podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych z problemami związanymi z konsekwencjami globalizacji stosunków społeczno-ekonomicznych. Auto...
€7,86
€7,86

Prawne aspekty publicznego finansowania ...

Prezentowana publikacja stanowi pierwsze tak obszerne, ws... Prezentowana publikacja stanowi pierwsze tak obszerne, wszechstronne i pogłębione opracowanie naukowe dotyczące prawnych aspektów publicznego finansowania partii politycznych działających w Polsc...
€3,68
€3,68

Ocena efektywności wykorzystania środków...

Książka jest adresowana przede wszystkim do praktyków zar... Książka jest adresowana przede wszystkim do praktyków zarządzania na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz wykładowców i studentów kierunków społecznych i ekonomicznych. Opracowanie może być z...
€11,09
€11,09

Rola pomocy publicznej w finansowaniu ma...

W książce przedstawiono rolę pomocy publicznej w finansow... W książce przedstawiono rolę pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, pokazano modelową ewolucję tych podmiotów, przeanalizowano dostępność pomocy publicznej, zidentyfi...
€12,84
€12,84

Księgowania na przełomie lat budżetowych...

Stan prawny: grudzień 2016r. Publikacja opisuje unikat... Stan prawny: grudzień 2016r. Publikacja opisuje unikatowe księgowania i wyjaśnienia dotyczące zdarzeń na przełomie 2016 i 2017 r. Książka będzie pomocna do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 201...
€33,38
€33,38

Podstawy finansów publicznych Podręcznik...

Książka w bardzo przystępny i zrozumiały sposób wyjaśnia ... Książka w bardzo przystępny i zrozumiały sposób wyjaśnia tajniki finansów publicznych. Zawiera ona dużo przykładów, tabel, schematów, wzorów sprawozdań i rysunków, które powinny ułatwić zrozumien...
€7,18
€7,18

Schematy podatkowe nowy obowiązek w jedn...

W ostatnich miesiącach bardzo popularnym tematem wśród pr... W ostatnich miesiącach bardzo popularnym tematem wśród praktyków prawa podatkowego jest problematyka raportowania schematów podatkowych. Z dniem 1 stycznia 2019 r. do działu III Ordynacji podatk...
€20,38
€20,38

Podstawy finansów publicznych i ubezpiec...

Finanse publiczne i ubezpieczenia społeczne są przedmiote... Finanse publiczne i ubezpieczenia społeczne są przedmiotem stałego zainteresowania zarówno ekonomistów, finansistów, jak i opinii publicznej, a chroniczna nierównowaga w finansach publicznych, w ...
€16,37
€16,37

Finanse publiczne Zagadnienia ustrojowe ...

Podręcznik przedstawia zagadnienia prawne i ustrojowe pol... Podręcznik przedstawia zagadnienia prawne i ustrojowe polskich finansów publicznych z elementami finansów publicznych innych państw, a także z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. W książce omów...
€17,90
€17,90

Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej

Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodaro... Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodarowania składnikami majątku w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla osób zarządz...
€31,00
€31,00

Transparentność zarządzania finansami lo...

Jak udoskonalić procesy zarządzania w samorządzie? Jak wd... Jak udoskonalić procesy zarządzania w samorządzie? Jak wdrożyć układ zadaniowy budżetu gminy? Opracowanie jest propozycją wdrożenia do organizacji sektora publicznego, w szczególności do samorzą...
€11,73 €11,04
€11,73 €11,04

Współczesne finanse publiczne

Podręcznik składa się z pięciu części, obejmujących zasad... Podręcznik składa się z pięciu części, obejmujących zasadnicze dziedziny współczesnych finansów publicznych: sektora finansów publicznych, systemu budżetowego, finansów jednostek samorządu teryto...
€20,46
€20,46

Formy organizacyjno-prawne jednostek sek...

W poradniku przedstawiono schematy księgowań związanych: ... W poradniku przedstawiono schematy księgowań związanych: - ze szczególnymi zasadami rachunkowości jednostek budżetowych na tle zasad wynikających z ustawy o rachunkowości - z likwidacją niektór...
€8,99
€8,99

Finanse publiczne

Stan prawny na: 23.08.2018 r. W 7. wydaniu książki... Stan prawny na: 23.08.2018 r. W 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z 10...
€4,24
€4,24

Sektor finansów publicznych w warunkach ...

... Dotychczasowy przebieg kryzysu finansowego oraz jego ... ... Dotychczasowy przebieg kryzysu finansowego oraz jego skutki udowodniły, że w warunkach silnych, globalnych zawirowań na rynku finansowym szczególnego znaczenia nabierają decyzje i działania p...
€13,29
€13,29