Finanse publiczne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Nauka finansów publicznych i prawa finan...

Prezentowany tom to zbiorowe dzieło środowiska naukowego ... Prezentowany tom to zbiorowe dzieło środowiska naukowego zajmującego się w Polsce finansami publicznymi i prawem finansowym. Autorzy postanowili poddać analizie i ocenić dotychczasowy dorobek nau...
€21,36
€21,36

Gra o jutro usług publicznych w Polsce

Dosyć milczącym interesariuszem usług publicznych są w Po... Dosyć milczącym interesariuszem usług publicznych są w Polsce ich konsumenci. Z badań opinii publicznej przeprowadzonych dla potrzeb niniejszej analizy wynika, że przeciętny konsument chce w Pols...
€8,13
€8,13

Redystrybucja dochodów i jej wpływ na do...

Książka jest poświęcona analizie redystrybucji dochodów i... Książka jest poświęcona analizie redystrybucji dochodów i jej wpływu na dobrobyt społeczny w Polsce w okresie od drugiej połowy lat 90. XX w., przy czym rozważanymi instrumentami zmiany nierównoś...
€7,58
€7,58

Finanse publiczne Teoria i praktyka

Trzecie zmienione i uaktualnione wydanie uniwersalnego po... Trzecie zmienione i uaktualnione wydanie uniwersalnego podręcznika, traktującego o finansach publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej. Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia w sposób usy...
€21,13
€21,13

Finanse publiczne i prawo finansowe

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prez... Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające e...
€25,99
€25,99

Umowy i porozumienia w sektorze finansów...

Książka stanowi przewodnik pokazujący możliwości i szanse... Książka stanowi przewodnik pokazujący możliwości i szanse korzystania z określonych instrumentów, pozwalających efektywniej wykorzystywać własne zasoby, przy zaangażowaniu także innych podmiotów ...
€39,03
€39,03

Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obsze... Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących m.in.: 1.zakresu i zasad działania oraz organizacji jednostek budżetow...
€65,06
€65,06

Finanse i rachunkowość budżetowa Studium...

Książka "Finanse i rachunkowość budżetowa" zawiera zbiór ... Książka "Finanse i rachunkowość budżetowa" zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publi...
€10,02
€10,02

Pomoc publiczna a rozwój firmy szanse i ...

Książka poświęcona roli pomocy publicznej w osiąganiu prz... Książka poświęcona roli pomocy publicznej w osiąganiu przewagi konkurencyjnej na rynku. Jest to temat szczególnie ważny i aktualny z racji wielu realizowanych obecnie programów wspieranych pomocą...
€10,48
€10,48

Odpowiedzialność za naruszenie dyscyplin...

Stan prawny na 17 maja 2010 roku. Komentarz zawiera ko... Stan prawny na 17 maja 2010 roku. Komentarz zawiera kompleksowe opracowanie problematyki prawnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Obejmuje w szczególności omówi...
€22,31
€22,31

Nowa ustawa o finansach publicznych + Su...

Publikacja została napisana przez praktyków dla praktyków... Publikacja została napisana przez praktyków dla praktyków - tych, którzy na co dzień zajmują się finansami samorządu terytorialnego i szukają odpowiedzi na konkretne pytania. Podsuwa gotowe rozwi...
€34,45
€34,45

System finansów publicznych Prawo finans...

Oddajemy Państwu publikację System finansów publicznych, ... Oddajemy Państwu publikację System finansów publicznych, która zawiera rozważania dotyczące zagadnień ogólnych i teorii prawa finansowego, porusza szeroko pojętą problematykę finansów publicznych...
€15,58
€15,58

Daniny publiczne Prawo finansowe wobec w...

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dz... Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i bad...
€15,60
€15,60

Sektor finansów publicznych w warunkach ...

... Dotychczasowy przebieg kryzysu finansowego oraz jego ... ... Dotychczasowy przebieg kryzysu finansowego oraz jego skutki udowodniły, że w warunkach silnych, globalnych zawirowań na rynku finansowym szczególnego znaczenia nabierają decyzje i działania p...
€13,39
€13,39

Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny

Ostatni kryzys ekonomiczny unaocznił problemy finansów pu... Ostatni kryzys ekonomiczny unaocznił problemy finansów publicznych nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy czy świata. Z pełnym przekonaniem należy stwierdzić, że zagadnienia będące...
€8,43
€8,43

Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrzn...

Rosnąca rola jednostek sektora finansów publicznych w ksz... Rosnąca rola jednostek sektora finansów publicznych w kształtowaniu rozwoju lokalnego implikuje potrzebę wypracowania rozwiązań umożliwiających skuteczne ich funkcjonowanie, co wiąże się przede w...
€12,56
€12,56

Poradnik rachunkowości budżetowej 2011/0...

Jednym z ważniejszych problemów, przed którym musi stanąć... Jednym z ważniejszych problemów, przed którym musi stanąć kierownictwo każdej jednostki, jest zorganizowanie systemu rachunkowości w taki sposób, aby był on w stanie poprowadzić rachunkowość jedn...
€9,15
€9,15

Prawne aspekty publicznego finansowania ...

Prezentowana publikacja stanowi pierwsze tak obszerne, ws... Prezentowana publikacja stanowi pierwsze tak obszerne, wszechstronne i pogłębione opracowanie naukowe dotyczące prawnych aspektów publicznego finansowania partii politycznych działających w Polsc...
€3,70
€3,70

Odpowiedzialność kierownika jednostki se...

Nieoceniona pomoc dla kierowników jednostek sektora finan... Nieoceniona pomoc dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – zakresy czynności pracowników, wzory powierzenia obowiązków w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki fina...
€51,68
€51,68

Prawo finansów publicznych sektora samor...

Podręcznik zawiera aktualne i kompleksowe omówienie wszys... Podręcznik zawiera aktualne i kompleksowe omówienie wszystkich aspektów związanych ze stanowieniem oraz stosowaniem prawa finansów samorządowych z uwzględnieniem regulacji prawa unijnego i krajow...
€12,95
€12,95

Reforma sektora finansów publicznych w k...

Opracowanie jest poświęcone reformom sektora finansów pub... Opracowanie jest poświęcone reformom sektora finansów publicznych zarówno w strukturze wydatków i dochodów publicznych, jak też w organizacji oraz zarządzaniu finansami publicznymi w kontekście p...
€22,32
€22,32

Rola pomocy publicznej w finansowaniu ma...

W książce przedstawiono rolę pomocy publicznej w finansow... W książce przedstawiono rolę pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, pokazano modelową ewolucję tych podmiotów, przeanalizowano dostępność pomocy publicznej, zidentyfi...
€12,93
€12,93

Finanse publiczne z elementami prawa pod...

Książka jest poświęcona zagadnieniom finansów publicznych... Książka jest poświęcona zagadnieniom finansów publicznych, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań stojących przed nimi. Omawia system obowiązujących podatków i opłat stanowiących dochody państwa i je...
€19,00
€19,00

Odpowiedzialność kierownika i głównego k...

Sprawdzone, gotowe rozwiązania – nieodzowna publikacja dl... Sprawdzone, gotowe rozwiązania – nieodzowna publikacja dla każdego kierownika i głównego księgowego jednostki budżetowej – wyjaśnienie suchych, często trudnych w interpretacji, aktów prawnych: ...
€38,18
€38,18