Finanse publiczne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Redystrybucja dochodów i jej wpływ na do...

Książka jest poświęcona analizie redystrybucji dochodów i... Książka jest poświęcona analizie redystrybucji dochodów i jej wpływu na dobrobyt społeczny w Polsce w okresie od drugiej połowy lat 90. XX w., przy czym rozważanymi instrumentami zmiany nierównoś...
€7,59
€7,59

Daniny publiczne Prawo finansowe wobec w...

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dz... Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i bad...
€15,61
€15,61

Pomoc publiczna a rozwój firmy szanse i ...

Książka poświęcona roli pomocy publicznej w osiąganiu prz... Książka poświęcona roli pomocy publicznej w osiąganiu przewagi konkurencyjnej na rynku. Jest to temat szczególnie ważny i aktualny z racji wielu realizowanych obecnie programów wspieranych pomocą...
€10,49
€10,49

Prawne aspekty publicznego finansowania ...

Prezentowana publikacja stanowi pierwsze tak obszerne, ws... Prezentowana publikacja stanowi pierwsze tak obszerne, wszechstronne i pogłębione opracowanie naukowe dotyczące prawnych aspektów publicznego finansowania partii politycznych działających w Polsc...
€3,70
€3,70

Ocena efektywności wykorzystania środków...

Książka jest adresowana przede wszystkim do praktyków zar... Książka jest adresowana przede wszystkim do praktyków zarządzania na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz wykładowców i studentów kierunków społecznych i ekonomicznych. Opracowanie może być z...
€11,17
€11,17

Czy dług publiczny musi rosnąć? Analiza ...

Jeżeli by potraktować światowy dług publiczny brutto jako... Jeżeli by potraktować światowy dług publiczny brutto jako 100%, to ponad osiem dziesiątych tej całości – czyli prawie 70% światowego PKB – stanowi dług zaciągnięty przez sześć państw: USA, Japon...
€7,82
€7,82

Rola pomocy publicznej w finansowaniu ma...

W książce przedstawiono rolę pomocy publicznej w finansow... W książce przedstawiono rolę pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, pokazano modelową ewolucję tych podmiotów, przeanalizowano dostępność pomocy publicznej, zidentyfi...
€12,93
€12,93

Prawne instrumenty ograniczania deficytu...

Książka jest pierwszą na rynku monografią prawniczą zawie... Książka jest pierwszą na rynku monografią prawniczą zawierającą usystematyzowany wykład prawnych ograniczeń deficytu budżetu i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego jako instytucji...
€36,51
€36,51

Ustawa o finansach publicznych broszura ...

Opracowanie Zbiorowe
Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o fina... Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o finansach publicznych ze zmianami oraz przepisy wprowadzające ww. ustawę. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty ukł...
Opracowanie Zbiorowe
€3,94
€3,94

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w ...

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje teoretyczne i ... Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące organizacji systemów kontroli zarządczej i realizacji skutecznego audytu wewnętrznego w jednostkach na ró...
€25,89
€25,89

Prawo finansowe samorządu terytorialnego...

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dz... Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i bad...
€17,45
€17,45

Prawo finansowe Finanse publiczne

Publikacja prezentuje i wyjaśnia zasady funkcjonowania cz... Publikacja prezentuje i wyjaśnia zasady funkcjonowania czterech głównych filarów prawa finansowego sektora finansów publicznych, są to: system finansowy państwa, budżet państwa, deficyt sektora f...
€20,73
€20,73

Zarządzanie w organizacjach sektora publ...

Podręcznik przedstawia usystematyzowany wykład z podstaw ... Podręcznik przedstawia usystematyzowany wykład z podstaw zarządzania, sprawdzony w toku wieloletnich zajęć dydaktycznych i wzbogacony o oceny wyniesione z praktyki zawodowej i badań empirycznych....
€15,25
€15,25

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony ...

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązko... W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia - wymaganej przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych i komuni...
€38,79
€38,79

Sektor finansów publicznych w warunkach ...

... Dotychczasowy przebieg kryzysu finansowego oraz jego ... ... Dotychczasowy przebieg kryzysu finansowego oraz jego skutki udowodniły, że w warunkach silnych, globalnych zawirowań na rynku finansowym szczególnego znaczenia nabierają decyzje i działania p...
€13,40
€13,40

Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrzn...

Rosnąca rola jednostek sektora finansów publicznych w ksz... Rosnąca rola jednostek sektora finansów publicznych w kształtowaniu rozwoju lokalnego implikuje potrzebę wypracowania rozwiązań umożliwiających skuteczne ich funkcjonowanie, co wiąże się przede w...
€12,57
€12,57

Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obsze... Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących m.in.: 1.zakresu i zasad działania oraz organizacji jednostek budżetow...
€65,09
€65,09

Ustawa o finansach publicznych

Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o fina... Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o finansach publicznych ze zmianami oraz przepisy wprowadzające ww. ustawę. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty ukł...
€3,94
€3,94

Inwentaryzacja w jednostkach sektora fin...

W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki pra... W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) – od zaplanowania, przez prowadzenie, po rozliczenie i zakończenie. W...
€33,87
€33,87

Transparentność zarządzania finansami lo...

Jak udoskonalić procesy zarządzania w samorządzie? Jak wd... Jak udoskonalić procesy zarządzania w samorządzie? Jak wdrożyć układ zadaniowy budżetu gminy? Opracowanie jest propozycją wdrożenia do organizacji sektora publicznego, w szczególności do samorzą...
€11,82 €9,15
€11,82 €9,15

Współczesne finanse publiczne

Podręcznik składa się z pięciu części, obejmujących zasad... Podręcznik składa się z pięciu części, obejmujących zasadnicze dziedziny współczesnych finansów publicznych: sektora finansów publicznych, systemu budżetowego, finansów jednostek samorządu teryto...
€20,62
€20,62

Jak przetrwać kontrolę RIO Praktyczny po...

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadz... Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. Sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych or...
€25,69
€25,69

Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscyplin...

Miesięczny przegląd nowości - Nowy KSR „Środki trwałe” ... Miesięczny przegląd nowości - Nowy KSR „Środki trwałe” - Projekt ustawy o finansowaniu oświaty - Zmiany przepisów ustaw mające na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności - Nowe rozporzą...
€16,41
€16,41

Bezpieczeństwo finansów publicznych

Waga i aktualność podjętej w niniejszej monografii proble... Waga i aktualność podjętej w niniejszej monografii problematyki bezpieczeństwa finansów publicznych wynika przede wszystkim z powszechności i trwałości zjawiska nierównowagi budżetowej oraz syste...
€14,46
€14,46