Finanse międzynarodowe. Dotacje unijne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Finanse międzynarodowe Wybrane problemy

Postępujący proces globalizacji gospodarki światowej i in... Postępujący proces globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw powoduje wzrost zainteresowania finansami międzynarodowymi oraz zwiększenie zapotrzebowania...
€16,92
€16,92

Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw

W podręczniku przedstawiono problematykę międzynarodowych... W podręczniku przedstawiono problematykę międzynarodowych finansów przedsiębiorstwa. Wśród omawianych zagadnień są m.in. znaczenie kursu walutowego w działalności firmy, rodzaje transakcji waluto...
€20,63
€20,63

Słownik finansów i bankowości / Klucz do...

"Słownik finansów i bankowości": Książka prezentuje wszy... "Słownik finansów i bankowości": Książka prezentuje wszystkie aspekty zarządzania finansami, od współpracy międzynarodowej po finanse gospodarstwa domowego. Zawiera hasłą dotyczące nowych obszar...
€11,75
€11,75

Samorząd terytorialny beneficjentem środ...

Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polit... Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polityki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Autorzy ...
€12,72
€12,72

Finansowanie obce firm rodzinnych na ryn...

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierw... Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zarysowano podstawy teorii przedsiębiorstwa oraz celów funkcjonowania podmiotu gospodarczego oraz przeanalizowano rolę decyzji finans...
€16,15
€16,15

Instrukcja obiegu i archiwizowania dokum...

Dokument, o który zawsze pytają instytucje uprawnione do ... Dokument, o który zawsze pytają instytucje uprawnione do badania prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych! Kierownik każdej jednostki realizującej projekty finansowane lub współfinansowan...
€34,99
€34,99

Sieci instytucji otoczenia biznesu

Pierwsza dekada XXI wieku  to okres bezprecedensowego roz... Pierwsza dekada XXI wieku  to okres bezprecedensowego rozwoju instytucji otoczenia biznesu w Polsce. W całym kraju powstawały nowe parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra tran...
€8,83
€8,83

Estymacja wartości godziwej Podejście sy...

W teorii i w praktyce rachunkowości wprowadzono kategorię... W teorii i w praktyce rachunkowości wprowadzono kategorię ekonomiczną - wartość godziwą - która jest rozszerzeniem pojęcia wartości rynkowej. Przyjmując wszystkie zalety pomiaru w wartości rynkow...
€11,90
€11,90

Między interwencją a interakcją Lokalne ...

Książka zawiera opracowania powstałe w ramach badań nad f... Książka zawiera opracowania powstałe w ramach badań nad funkcjonowaniem lokalnych grup działania. Przedstawia ogólną refleksję nad trafnością rozstrzygnięć teoretycznych i praktycznych podejmowa...
€4,94
€4,94

Europejski rynek płatności detalicznych

Płatności to nie tylko podstawowa usługa finansowa, bez k... Płatności to nie tylko podstawowa usługa finansowa, bez której nie mogą się obyć osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, a gospodarka nie mogłaby sprawnie funkcjonować, ale także bardzo atrakcyjny i ro...
€15,28
€15,28

Fundusze Unii Europejskiej dla przedsięb...

Książka Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 – dotacje dl... Książka Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 – dotacje dla przedsiębiorców z serii ABC Przedsiębiorcy – to kompendium wiedzy na temat możliwości pozyskiwania dotacji ze środków europejskich na pr...
€12,43
€12,43

Obcy kapitał a handel zagraniczny w Pols...

Obecność zagranicznego kapitału - zwłaszcza w formie bezp... Obecność zagranicznego kapitału - zwłaszcza w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) - w kraju lokaty wiąże się z wieloma pozytywnymi i negatywnymi skutkami. Obserwuje się rozwój eks...
€12,47
€12,47

Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę...

Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności... Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, pod redakcją naukową prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka, stanowi analizę ekonomiczno-prawną sposobu rozdziału funduszy...
€15,56
€15,56

Finanse międzynarodowe

Podstawowy podręcznik do przedmiotu Finanse międzynarodow... Podstawowy podręcznik do przedmiotu Finanse międzynarodowe. Opracowanie, przygotowane przez zespół wykładowców Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w minim...
€15,48
€15,48

Projekty z dotacją Podręcznik konsultant...

Kto ma wsparcie, ten ma przewagę! Dowiedz się, jak je poz... Kto ma wsparcie, ten ma przewagę! Dowiedz się, jak je pozyskać! O unijnych dotacjach i innych bezzwrotnych formach pomocy dla przedsiębiorstw sporo się mówi. Rekomendowane są jako świetne źródło...
€25,74 €21,44
€25,74 €21,44

Wpływ interwencji z funduszy unijnych na...

Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2... Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2012-2014 w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Starano się w niej udziel...
€12,46
€12,46

Jak napisać biznesplan gwarantujący sukc...

Skuteczne biznesplany precyzują najważniejsze kwestie dot... Skuteczne biznesplany precyzują najważniejsze kwestie dotyczące przygotowanego przez Ciebie biznesu – zawierają odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od słów: kto, co, kiedy, dlaczego i gdzie....
€12,26
€12,26

Zarządzanie funduszami europejskimi w Po...

Książka powstała w celu przybliżenia czytelnikom istoty r... Książka powstała w celu przybliżenia czytelnikom istoty różnorodności terminu "fundusze UE" oraz przedstawienia ich znaczenia dla rozwijającej się gospodarki. W polityce spójności Unii Europejski...
€16,10
€16,10

Priorytety i wyzwania polityki rozwoju o...

Publikacja jest interesującym przedsięwzięciem naukowym, ... Publikacja jest interesującym przedsięwzięciem naukowym, analizującym politykę rozwoju obszarów wiejskich, jej cele, priorytety oraz instrumenty i działania podejmowane w ramach obecnie realizowa...
€10,20
€10,20

Handel i finanse międzynarodowe w świetl...

Monografia "Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyz... Monografia "Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku" stanowi próbę przedstawienia wieloaspektowości i złożoności funkcjonowania przedsiębiorstw w "globalnej wiosce". Jej Autorz...
€15,34
€15,34

Polityka społeczno-gospodarcza w UE Fina...

Publikacja wpisuje się w toczącą się w środowisku praktyk... Publikacja wpisuje się w toczącą się w środowisku praktyków i teoretyków dyskusję na temat słabości działania instytucji ponadnarodowych, jak i krajowych, które uwidocznił kryzys finansowy. Czy w...
€17,93
€17,93

Finanse Unii Europejskiej / Finanse międ...

Finanse Unii Europejskiej + Finanse międzynarodowe - Paki... Finanse Unii Europejskiej + Finanse międzynarodowe - Pakiet W komplecie druga książka 50% taniej!
€20,75
€20,75

Umowa przyznawania pomocy z Europejskieg...

Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w p... Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w polskiej literaturze prawniczej, która dotyczy strukturalnego oddziaływania funduszy unijnych na rolnictwo. W monografii poddano analizie n...
€20,45
€20,45

Finanse i rozliczenia międzynarodowe

Od kilkunastu lat coraz większego znaczenia w naukach eko... Od kilkunastu lat coraz większego znaczenia w naukach ekonomicznych nabiera dziedzina wiedzy, jaką są finanse międzynarodowe. Sytuacja ta jest konsekwencją postępujących procesów internacjonaliza...
€12,95
€12,95