Demografia. Emigracja i migracja. Statystyka

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Modele równań strukturalnych Teoria i pr...

Pierwsze na rynku polskim zwarte opracowanie obejmujące z... Pierwsze na rynku polskim zwarte opracowanie obejmujące zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne wykorzystanie modelowania równań strukturalnych - SEM. Metoda ta jest obecnie jedną z najważ...
€23,08
€23,08

The Jungle Calais's Camps and Migrants

For nearly two decades, the area surrounding the French p... For nearly two decades, the area surrounding the French port of Calais has been a temporary staging post for thousands of migrants and refugees hoping to cross the channel to Britain. It achieved...
€20,58
€20,58

Wbrew ich woli Historia i geografia migr...

Niniejsze opracowanie jest studium historyczno-geograficz... Niniejsze opracowanie jest studium historyczno-geograficznym o migracjach przymusowych w ZSRR, dokony­wanych z upoważnienia władz państwowych zarówno w obrębie Związku Radzieckiego, jak i poza je...
€20,75
€20,75

Bezdomna Europa Migracje po II wojnie św...

Druga wojna światowa uczyniła z Europy widownię masowych ... Druga wojna światowa uczyniła z Europy widownię masowych migracji, wysiedleń deportacji i ucieczek, wiążących się często z trudnymi do wyobrażenia cierpieniami ludzi pozbawionych swoich miejsc za...
€22,88
€22,88

Wspólnotowe prawo imigracyjne

Monografia przybliża dorobek prawny Wspólnoty Europejskie... Monografia przybliża dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie imigracji, rozwijany w ramach kompetencji przekazanych organizacji przez państwa członkowskie na podstawie Traktatu Amsterd...
€21,38
€21,38

Statystyka medyczna w zarysie

W książce w prosty i przystępny sposób przedstawiono zaga... W książce w prosty i przystępny sposób przedstawiono zagadnienia z zakresu statystyki opisowej i analizy statystycznej, poparte właściwie dobranymi przykładami praktycznymi. Zagadnienia zostały p...
€22,64
€22,64

Kraj a emigracja Ruch ludowy wobec wycho...

Praca jest wynikiem wieloletnich badań nad problemem chło... Praca jest wynikiem wieloletnich badań nad problemem chłopskiego wychodźstwa z ziem polskich do krajów Ameryki Łacińskiej. W latach 1869-1939, a więc w okresie masowej emigracji do Brazylii i Arg...
€20,28
€20,28

Modele równań strukturalnych z płytą CD ...

Książce będzie towarzyszyć płyta CD ze zbiorami danych pr... Książce będzie towarzyszyć płyta CD ze zbiorami danych przygotowanych przez autora. Pierwsze na rynku polskim zwarte opracowanie obejmujące zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne wyk...
€22,05
€22,05

Statystyczna analiza danych wspomagana p...

Trzecia z pozycji książkowych proponowanych przez wydawni... Trzecia z pozycji książkowych proponowanych przez wydawnictwo SPSS Polska, prowadzi czytelnika przez takie obszary analizy danych jak, m.in.: testowanie hipotez statystycznych, statystyki opisowe...
€29,26
€29,26

Polacy, Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy...

Z wprowadzenia: Najlepiej znane są w Polsce dzieje wyc... Z wprowadzenia: Najlepiej znane są w Polsce dzieje wychodźstwa związanego z klęskami powstańczymi i późniejszą aktywnością niektórych Polaków, głównie na zachodzie Europy, szczególnie ludzi Wi...
€22,87
€22,87

Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zje...

Żaden z listów, które trafiły do piwnicznej skrzyni, a ty... Żaden z listów, które trafiły do piwnicznej skrzyni, a tym samym żaden z listów pomieszczonych w niniejszym tomie, nie doszedł do adresatów. To właśnie nadaje lekturze tych listów akcent dramatyc...
€25,84
€25,84