Bankowość

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Skok na banki Kto kontroluje pieniądze P...

Do bejruckiej rezydencji Jubrana Tawka docieram po zmroku... Do bejruckiej rezydencji Jubrana Tawka docieram po zmroku. Podobnie jak przed czterdziestu laty, także i dziś Tawk należy do najbardziej wpływowych ludzi w Libanie. Mam do niego proste pytanie, ...
€13,32 €11,91
€13,32 €11,91

Wieża w Bazylei Tajemnicza historia bank...

Od chwili swojego powstania Bank Rozrachunków Międzynarod... Od chwili swojego powstania Bank Rozrachunków Międzynarodowych znajdował się w samym sercu globalnych wydarzeń, ale jego obecność często pozostawała niezauważona. Obecnie sytuuje się w centrum dz...
€12,62
€12,62

Bankowość

Autor przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęt... Autor przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach — bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział, a niekiedy nawet podrozdział mógłby zosta...
€16,49
€16,49

Pieniądz kredyt bankowy i cykle koniunkt...

Według dr. Jörga Guido Hülsmanna jest to najważniejsza ks... Według dr. Jörga Guido Hülsmanna jest to najważniejsza książka na temat pieniądza i bankowości od 1912 roku, czyli od wydania książki Misesa "Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel", która całk...
€24,14
€24,14

Zamknięcie roku w banku spółdzielczym

Koniec roku to czas, w którym porządkujemy i podsumowujem... Koniec roku to czas, w którym porządkujemy i podsumowujemy cały rok. Bank Spółdzielczy należy do instytucji finansowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządzają roczne sprawozdanie fin...
€23,43
€23,43

Private banking po polsku Zarabiaj jak n...

Bankowość prywatna, private banking, to typ usług finanso... Bankowość prywatna, private banking, to typ usług finansowych dla najzamożniejszych Polaków - milion złotych płynnych aktywów i wyżej. Traktowany z wyjątkową atencją klient ma dostęp do nieosiąga...
€9,24
€9,24

Europejski Bank Centralny i nadzór fi na...

Książka poświęcona jest działaniom Europejskiego Banku Ce... Książka poświęcona jest działaniom Europejskiego Banku Centralnego podjętym w reakcji na kryzys finansowy, który wybuchł w 2007 r. Bank centralny strefy euro uzupełnił tradycyjną politykę monetar...
€15,38
€15,38

Corporate governance w sektorze bankowym...

Prezentowana książka jest pierwszą tego typu publikacją n... Prezentowana książka jest pierwszą tego typu publikacją na polskim rynku wydawniczym, która zawiera kompleksową analizę roli corporate governance w sektorze finansowym i pokazuje, w jaki sposób n...
€10,41
€10,41

Polityka wynagradzania osób zarządzający...

Nieefektywna polityka wynagradzania naczelnej kadry kiero... Nieefektywna polityka wynagradzania naczelnej kadry kierowniczej w instytucjach sektora usług finansowych uznana została za jedną z przyczyn ostatniego kryzysu finansowego. Polityka wynagrodzeń s...
€13,03
€13,03

Bankowość osobista Personal Banking, Pre...

Bankowość osobista (z ang. personal banking) to zindywidu... Bankowość osobista (z ang. personal banking) to zindywidualizowana obsługa bankowa osób prywatnych o ponadstandardowym potencjale finansowym i/lub opiniotwórczym, świadczona przez dedykowanych pr...
€18,28
€18,28

Banki na rynkach kapitałowych

Książka, w sposób nowoczesny i kompleksowy, przedstawia r... Książka, w sposób nowoczesny i kompleksowy, przedstawia różne relacje banki-rynki kapitałowe, z uwzględnieniem procesu globalizacji oraz znaczenia banków jako pośredników, gwarantów, emitentów i ...
€7,86
€7,86

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce

Książka stanowi studium przedstawiające sytuację podmiotó... Książka stanowi studium przedstawiające sytuację podmiotów na rynku oszczędności indywidualnych w Polsce – zarówno gospodarstw domowych reprezentujących podaż środków finansowych, jak i instytucj...
€18,00
€18,00

Bankowy rachunek wspólny dla osób fizycz...

Publikacja zawiera analizę problemów prawnych powstającyc... Publikacja zawiera analizę problemów prawnych powstających na tle umowy rachunku wspólnego dla osób fizycznych, istotnych zarówno dla teorii, jak i praktyki. Autorka omawia problematykę źródeł pr...
€7,66
€7,66

Analiza satysfakcji i lojalności klientó...

W najbliższych latach banki będą musiały zmierzyć się z w... W najbliższych latach banki będą musiały zmierzyć się z wieloma zagrożeniami, a przede wszystkim z rosnącą konkurencją na rynku. Chcąc przetrwać muszą wykazać się zdolnością do tworzenia, oferowa...
€11,80
€11,80

Świat bankowości

Świat bankowości w ostatnim czasie ulega rewolucyjnym zmi... Świat bankowości w ostatnim czasie ulega rewolucyjnym zmianom m.in. z uwagi na rozwój technologii oraz daleko idące modyfikacje w otoczeniu instytucjonalnym. Kilka lat temu zagadnienia związane z...
€21,13
€21,13

Słownik bankowca i maklera polsko angiel...

Słownik zawiera zbiór starannie wyselekcjonowanych haseł ... Słownik zawiera zbiór starannie wyselekcjonowanych haseł z dziedziny bankowości, obrotu giełdowego oraz pokrewnych obszarów biznesu i ekonomii. Jest przeznaczony dla osób posługujących się w kont...
€6,55
€6,55

Stabilność finansowa w świetle regulacji...

Oddawana do rąk Czytelników publikacja poświęcona jest te... Oddawana do rąk Czytelników publikacja poświęcona jest tematyce: - stabilności finansowej, - nadzoru finansowego, - polityki makroostrożnościowej, - regulacji sektora bankowego. W wyniku k...
€14,31
€14,31

Stosunki samorządowo - bankowe a rozwój ...

Monografia ta stanowi cenne, pierwsze na polskim rynku wy... Monografia ta stanowi cenne, pierwsze na polskim rynku wydawniczym, kompleksowe teoretyczno-poznawcze i odnoszące się do rzeczywistości polskiej studium relacji samorządu terytorialnego z bankami...
€12,50
€12,50

Banki spółdzielcze na rynku finansowym w...

Autorzy monografii, bazując na aktualnych regulacjach pra... Autorzy monografii, bazując na aktualnych regulacjach prawnych, źródłach literaturowych oraz własnej wiedzy i doświadczeniu naukowym, prezentują w niniejszej publikacji, w kompleksowy sposób, pro...
€13,03
€13,03

Value Based Management koncepcje narzędz...

Książka zawiera najnowszą wiedzę oraz propozycje konkretn... Książka zawiera najnowszą wiedzę oraz propozycje konkretnych rozwiązań w zakresie budowy i zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Value Based Management koncentruje uwagę menedżerów na długoterm...
€31,50
€31,50

Specyfika i efektywność szwajcarskiego s...

Tytuł monografii prof. Mirosława Matyi jest niezwykle int... Tytuł monografii prof. Mirosława Matyi jest niezwykle intrygujący, bowiem w świetle obiegowych poglądów demokracja szwajcarska uchodzi za niemal wzorcowe osiągnięcie w zakresie mechanizmów ustroj...
€11,78
€11,78

Bankowe kredyty waloryzowane do kursu wa...

Książka jest efektem nowatorskich badań nad orzecznictwem... Książka jest efektem nowatorskich badań nad orzecznictwem sądowym w sprawach sporów między kredytobiorcami i bankami o kredyty waloryzowane do walut obcych. Autorzy prezentują ich wyniki ze szcze...
€51,53
€51,53

Wybrane zagadnienia z prawa bankowego

Opracowanie niniejsze zawiera zbiór przemyśleń i opinii, ... Opracowanie niniejsze zawiera zbiór przemyśleń i opinii, jakie nasunęły mi się w toku wieloletniej pracy w bankach w charakterze radcy prawnego. Część rozważań dotyczy stosunków administracyjnop...
€5,19 €3,55
€5,19 €3,55

Prawo bankowe oraz ustawa o Narodowym Ba...

Seria Twoje Prawo zawiera: – hasła w nawiasach kwadrato... Seria Twoje Prawo zawiera: – hasła w nawiasach kwadratowych, – przypisy z opisem poszczególnych zmian, – indeks rzeczowy, – pogrubienie ostatnich zmian
€3,89
€3,89