Administracja. Samorząd terytorialny

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Mienie samorządowe

W publikacji zaprezentowano podstawowe problemy związane ... W publikacji zaprezentowano podstawowe problemy związane z gospodarowaniem mieniem samorządowym. Uwzględniono zarówno kwestie struktur (podmiotów), którym można przypisać atrybut gospodarowania m...
€33,51
€33,51

Zarządzanie kryzysowe w województwie świ...

Monografia stanowi zbiór artykułów dotyczących w części o... Monografia stanowi zbiór artykułów dotyczących w części ogólnych zagadnień zarządzania bezpieczeństwem, ale głównie problematyki zarządzania kryzysowego w skali lokalnej. Dla czytelnika mogą być ...
€7,79
€7,79

RODO dla samorządu i administracji Zmian...

Jednostki samorządu i administracji przetwarzające dane o... Jednostki samorządu i administracji przetwarzające dane osobowe muszą stosować przepisy unijnego rozporządzenia RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dodatkowo powinny wdrożyć najno...
€25,73
€25,73

Vademecum ochrony danych osobowych w sek...

Przetwarzanie, powierzanie i udostępnianie danych osobowy... Przetwarzanie, powierzanie i udostępnianie danych osobowych, obowiązki inspektora danych osobowych oraz administratora danych osobowych w jedsnotkach publicznych, a ponadto przygotowanie analizy ...
€25,82
€25,82

Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego ...

Komentarz uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustaw... Komentarz uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą przede ...
€33,53
€33,53

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Po...

Zasadniczym celem pracy jest ocena wpływu „rewolucji śmie... Zasadniczym celem pracy jest ocena wpływu „rewolucji śmieciowej” na efektywność funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Tak sformułowanemu celowi podporządkowano cele sz...
€14,55
€14,55

Aktualna problematyka ustrojowa samorząd...

Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonom... Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, politycznych i społecznych istnieje konieczność ciągłej modyfikacji dotychczasowych rozwiązań normatywnych w zakresie problematyk...
€7,69
€7,69

Bariery we współpracy jednostek samorząd...

Od lat przedstawiciele nauki oraz praktyki poszukują dróg... Od lat przedstawiciele nauki oraz praktyki poszukują dróg kształtowania trwałych przewag konkurencyjnych gospodarki kraju i zastanawiają się, jakie działania podejmowane w ramach polityki rozwoju...
€11,88
€11,88

Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom Dr...

W gruncie rzeczy jest to książka przerażająca. Mówi bowie... W gruncie rzeczy jest to książka przerażająca. Mówi bowiem o metodach zniewalania jednych przez drugich. Rządzonych przez rządzących. Temat ten znany jest od tysięcy lat. Dawniej zniewalano przem...
€3,16
€3,16

Toruń i jego prezydenci 1920-2018

Książka ta została napisana z okazji 100 rocznicy odzyska... Książka ta została napisana z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedstawiłem w niej wybrane wątki dziejów Torunia i jego prezydentów od 1920 roku, tj. od ponownego prze...
€9,56
€9,56

Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich ...

Jest to pierwsza tak obszerna diagnoza stanu i rysujących... Jest to pierwsza tak obszerna diagnoza stanu i rysujących się tendencji w zarządzaniu miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Autorka, konstruując własne podejście badawcze, przedstawiła złożoność kw...
€15,81
€15,81

Mniejszości narodowe w wymiarze lokalnym

Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka ... Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce. Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych stanowią – według oficjalnych danych – ...
€10,61
€10,61

Prawo planowania i zagospodarowania prze...

W publikacji omówiono złożone relacje pomiędzy prawem pla... W publikacji omówiono złożone relacje pomiędzy prawem planowania i zagospodarowania przestrzennego a prawem ochrony środowiska. Przedmiotem analizy są nie tylko obowiązujące regulacje prawne, lec...
€46,67
€46,67

Samorząd terytorialny w systemie adminis...

W ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor publiczny, w tym ... W ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor publiczny, w tym samorząd terytorialny, przechodzi zasadnicze przeobrażenia. W ich wyniku tradycyjnie rozumiana administracja publiczna, kojarzona głównie ...
€23,68
€23,68

Administracja ogólna w myśli prawniczej ...

Monografia mimo historycznego aspektu zawiera szereg odni... Monografia mimo historycznego aspektu zawiera szereg odniesień do współczesnych instytucji prawa administracyjnego. Współczesne rozwiązania normatywne w zakresie organizacji i funkcjonowania admi...
€19,69
€19,69

Uwarunkowania i pomiar stabilności fiska...

Wybór tematu pracy, odnoszący się do zagadnień stabilnośc... Wybór tematu pracy, odnoszący się do zagadnień stabilności fiskalnej, ze szczególnym uwzględnieniem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, oceniam wysoko. Wynika to z faktu, że...
€10,82
€10,82

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy sp...

Opracowanie, jako jedyne na rynku, zawiera zestaw wzorów ... Opracowanie, jako jedyne na rynku, zawiera zestaw wzorów decyzji wydawanych w sprawach pomocy społecznej wraz z praktycznym omówieniem każdego z elementów rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Sposób f...
€38,72
€38,72

Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi ...

Problematyka władzy lokalnej jest z natury rzeczy bardzo ... Problematyka władzy lokalnej jest z natury rzeczy bardzo szeroka i podejmowana przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Każda z nich koncentruje się na nieco innym aspekcie funkcjonowan...
€6,65
€6,65

Wybory samorządowe - Samorządowe wybory

Samorząd terytorialny funkcjonuje w ciągle zmieniającym s... Samorząd terytorialny funkcjonuje w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Jego koncepcja, idee, istota i cele podlegają procesom wyborów dokonywanych przez rząd centralny, włodarzy samorządowych, mi...
€8,92
€8,92

Ustrój miasta stołecznego Warszawy

Publikacja jest wartościową monografią naukową przedstawi... Publikacja jest wartościową monografią naukową przedstawiającą istotne rozważania na temat ustroju m. st. Warszawy. Analizy zawarte w poszczególnych częściach książki dotyczą nie tylko aktualnyc...
€14,79
€14,79

Republicyzacja zadań publicznych

Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona a... Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie zjawiska republicyzacji zadań publicznych. Dzieło ukazuje wielorakie przykłady realizacji zadań przez podmioty prywatne, a następn...
€7,98
€7,98

Studia Regionalne i Lokalne nr 4 (74) 2018

Kwartalnik "Studia Regionalne i Lokalne", wydawany od 200... Kwartalnik "Studia Regionalne i Lokalne", wydawany od 2000 roku przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG) oraz polską sekcję Regional Studie...
€5,55
€5,55

Prawo o odpadach Wybrane problemy

Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wyt... Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania. Problematyka odpadów oraz ich zagospodarowania stanowi istotny obszar ...
€33,56
€33,56

Samorząd terytorialny XXI wieku

Samorząd terytorialny jest ideą i instytucją prawną dosko... Samorząd terytorialny jest ideą i instytucją prawną doskonaloną przez prawie 200 lat w nauce prawa administracyjnego wielu krajów europejskich. Publikacja stanowi nowe, oryginalne ujęcie jego ist...
€25,89
€25,89