Administracja. Samorząd terytorialny

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

RODO dla samorządu i administracji Zmian...

Jednostki samorządu i administracji przetwarzające dane o... Jednostki samorządu i administracji przetwarzające dane osobowe muszą stosować przepisy unijnego rozporządzenia RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dodatkowo powinny wdrożyć najno...
€25,67
€25,67

Vademecum ochrony danych osobowych w sek...

Przetwarzanie, powierzanie i udostępnianie danych osobowy... Przetwarzanie, powierzanie i udostępnianie danych osobowych, obowiązki inspektora danych osobowych oraz administratora danych osobowych w jedsnotkach publicznych, a ponadto przygotowanie analizy ...
€25,75
€25,75

Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego ...

Komentarz uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustaw... Komentarz uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą przede ...
€33,45
€33,45

Aktualna problematyka ustrojowa samorząd...

Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonom... Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, politycznych i społecznych istnieje konieczność ciągłej modyfikacji dotychczasowych rozwiązań normatywnych w zakresie problematyk...
€7,67
€7,67

System Jak mafia zarabia na śmieciach

Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy ... Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy o „śmieciowym” biznesie, opanowanym przez mafię Myślisz, że świat przestępczości zorganizowanej cię nie dotyczy? Sądzisz, że medialne r...
€10,48 €5,54
€10,48 €5,54

Bezdomność Modele pracy socjalnej Wsparc...

Publikacja stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autork... Publikacja stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autorki z osobami bezdomnymi, pochodzącymi z różnych stron kraju. To nie tylko podręcznik zawierający niezbędne informacje dotyczące modeli prac...
€12,09
€12,09

Sprawozdawczość budżetowa jednostek samo...

Stan prawny: marzec 2015 r. W naszej książce znajdą Pa... Stan prawny: marzec 2015 r. W naszej książce znajdą Państwo: najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów w zakresie sprawozdawczości budżetowej wyjaśnienia jak wypełniać poszczegól...
€41,42
€41,42

Jawność w samorządzie terytorialnym

Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podcz... Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ...
€36,65
€36,65

Modernizacja administracji Studium polit...

Publikacja stanowi całościową analizę głównych kierunków ... Publikacja stanowi całościową analizę głównych kierunków współczesnych polityk administracyjnych w Polsce, ukazywanych na tle doświadczeń zebranych w reformowaniu administracji po 1989 r., progra...
€8,93
€8,93

Dobra publiczne w administracji

Publikacja Dobra publiczne w administracji jest pierwszą ... Publikacja Dobra publiczne w administracji jest pierwszą ze znanych mi prób kompleksowego przedstawienia tej problematyki, a w ślad za tym przybliżenia Czytelnikowi licznych rodzajów dóbr publicz...
€12,69
€12,69

Wynagrodzenia pracowników samorządowych ...

Jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń pracownik... Jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników samorządowych? Praktyczny poradnik dla osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorządowych w oparciu o szczególne zasady wyn...
€43,60
€43,60

Procedura administracyjna w jednostkach ...

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej... Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych oraz pracowników administracji samorządowej. Ułatw...
€18,00
€18,00

Doskonalenie systemu zarządzania finansa...

Dotychczasowe systemy zarządzania w administracji publicz... Dotychczasowe systemy zarządzania w administracji publicznej są nieskuteczne zwłaszcza w kontekście współczesnej roli informacji i jej wykorzystywania (Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji...
€12,90
€12,90

Konstrukcja prawna wdrażanie i realizacj...

Budżet zadaniowy wprowadzony został w wielu krajach jako ... Budżet zadaniowy wprowadzony został w wielu krajach jako metoda usprawniania realizacji zadań publicznych. W większości państw Zachodnich rozważania nie koncentrują się wokół zasadności stosowani...
€11,53
€11,53

Partnerstwo publiczno-prywatne narzędzie...

Sektor publiczny każdego państwa jest odpowiedzialny za ś... Sektor publiczny każdego państwa jest odpowiedzialny za świadczenie i realizowanie przypisanych mu zadań. Spełnienie tego obowiązku wymaga posiadania niezbędnych nakładów. Niestety niewystarczają...
€13,12
€13,12

Samorząd terytorialny beneficjentem środ...

Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polit... Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polityki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Autorzy ...
€12,83
€12,83

Organ jednostki samorządu terytorialnego...

Publikacja prezentuje zbiór różnych, gotowych do wykorzys... Publikacja prezentuje zbiór różnych, gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych: postanowień, zażaleń i instrukcji, które zgodnie ze swoją pozycją powinien sporządzać wierzyciel należności...
€40,92
€40,92

Współzarządzanie publiczne

Nowe podejście do współzarządzania i współrządzenia, zapr... Nowe podejście do współzarządzania i współrządzenia, zaprezentowane przez Autorów, jest ważną odpowiedzią nauki na kryzys polityki i funkcjonowania państwa. (…) Współzarządzanie publiczne przezwy...
€11,17
€11,17

Transformacja administracji publicznej w...

"Administracja publiczna jest nie tylko swoistym zbiorem ... "Administracja publiczna jest nie tylko swoistym zbiorem regulacji prawnych i formalnych instytucji rządzenia i zarządzania sprawami społeczeństwa i państwa, nie tylko niezmiernie ważną sferą rea...
€12,95
€12,95

System bezpieczeństwa i porządku publicz...

Stan prawny: 15 kwietnia 2015 r. Publikacja jest szcze... Stan prawny: 15 kwietnia 2015 r. Publikacja jest szczególnym opracowaniem na rynku wydawniczym, ukierunkowanym na prawnoustrojowe badania funkcjonowania organów państwa i innych podmiotów real...
€15,54
€15,54

Kierownictwo w samorządzie terytorialnym...

Analiza dotyczy osadzenia problematyki związanej z kierow... Analiza dotyczy osadzenia problematyki związanej z kierownictwem w przestrzeni badawczej trzech jednostek samorządu terytorialnego: gminy, powiatu oraz województwa.
€6,69
€6,69

Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ...

Robert Bartłomiejski – ur. w 1984 r., socjolog, adiunkt w... Robert Bartłomiejski – ur. w 1984 r., socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje się socjologią miasta, w szczególności problematyką protestów i konfliktów ...
€8,63
€8,63

Urzędnicy wielkiego księstwa litewskiego...

Spis urzędników żmudzkich ułożony został zgodnie z zasadą... Spis urzędników żmudzkich ułożony został zgodnie z zasadą dotychczas stosowaną w Spisach, tzn. topograficzno-chronologiczną, gdyż tym samym jest to porównywalne ze spisami koronnymi. Urzędy prez...
€14,56
€14,56

Zagrożenia bezpieczeństwa dla systemów i...

Prezentowana książka jest pierwszą publikacją na rynku wy... Prezentowana książka jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym, która w sposób nowatorski i kompleksowy omawia problematykę zagrożeń dla bezpieczeństwa systemów informatycznych e-administracj...
€16,29
€16,29