Źródła prawa. Ustawy i kodeksy

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Zobowiązania - część ogólna

Podręcznik Zobowiązania – część ogólna obejmuje tematykę ... Podręcznik Zobowiązania – część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną w zakresie wskazanym w art. 353–534 Kodeksu cywilnego. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Źródła i miej...
€14,66 €13,19
€14,66 €13,19

Polski proces karny

Opracowanie Zbiorowe
Polski proces karny ukazuje w sposób nowatorski uniwersal... Polski proces karny ukazuje w sposób nowatorski uniwersalne wartości procesu karnego i jego najważniejsze założenia konstrukcyjne. Celem podręcznika jest przekazanie czytelnikowi spójnego, ana...
Opracowanie Zbiorowe
€19,80 €17,82
€19,80 €17,82

Prawo karne Zbiór przepisów

Stan prawny na 6 października 2020 r. Uwzględnia zmiany ... Stan prawny na 6 października 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: - 25 sierpnia 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 lipca 2020...
€17,26 €15,53
€17,26 €15,53

Prawo cywilne Zbiór przepisów

Stan prawny na 8 października 2020 r. Uwzględnia zmiany ... Stan prawny na 8 października 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY - 8 października 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 wrześn...
€17,29 €15,56
€17,29 €15,56

Kodeks postępowania karnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzg... Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom ...
Opracowanie Zbiorowe
€4,19 €3,77
€4,19 €3,77

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst źródłowy Konstytucji RP- stan prawny na 5 kwietnia ... Tekst źródłowy Konstytucji RP- stan prawny na 5 kwietnia 2019 Wygodny, podręczny format W środku tekst hymnu
€1,68 €1,51
€1,68 €1,51

Kodeks postępowania administracyjnego st...

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyj... Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprow...
Opracowanie Zbiorowe
€3,15 €2,84
€3,15 €2,84

Kodeks pracy styczeń 2020

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ... Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami przeniesionymi oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i...
Opracowanie Zbiorowe
€3,15 €2,84
€3,15 €2,84

Sprawność postępowania karnego a jego ko...

W publikacji przedstawiono zależność między sprawnością p... W publikacji przedstawiono zależność między sprawnością postępowania karnego a jego kosztami. Autorka wykazuje, że jakość orzekania w procesie karnym uzależniona jest od przeznaczonych na niego n...
€24,16 €21,74
€24,16 €21,74

Polskie prawo konstytucyjne

W książce zaprezentowano wszystkie podstawowe elementy po... W książce zaprezentowano wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego: - zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, - pozycję jednostki, - system źródeł prawa, - poszczególne ...
€18,54 €16,69
€18,54 €16,69

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej St...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny na 7.08.2018 r. Książka zawiera tekst Konsty... Stan prawny na 7.08.2018 r. Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tyt...
Opracowanie Zbiorowe
€2,64 €2,38
€2,64 €2,38

Kodeks Postępowania Karnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzg... Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom ...
Opracowanie Zbiorowe
€3,94 €3,55
€3,94 €3,55

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z ...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Pol... Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Opracowanie Zbiorowe
€1,10 €0,99
€1,10 €0,99

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze...

Opracowanie Zbiorowe
Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze ... Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze wskazówkami dla użytkowników. Objaśnienia w przystępny sposób pomagają użytkownikowi w zrozumieniu istoty oraz konsekwencji zapisanych w t...
Opracowanie Zbiorowe
€2,68 €2,41
€2,68 €2,41

Kodeks drogowy

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 7 września 2020 r. Publikacja obejmuje zm... Stan prawny: 7 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.7.2020 – ustawa z 6.5.2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 20...
Opracowanie Zbiorowe
€6,34 €5,71
€6,34 €5,71

Kodeks karny

Stan prawny na: 1.09.2020 r. W 10. wydaniu zbioru uwzg... Stan prawny na: 1.09.2020 r. W 10. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, pr...
€2,69 €2,42
€2,69 €2,42

Kodeks cywilny styczeń 2020

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja wskaże Ci m.in.: – podstawowe informacje... Publikacja wskaże Ci m.in.: – podstawowe informacje i instytucje prawa cywilnego takie jak: osoby fizyczne i prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania, ...
Opracowanie Zbiorowe
€3,66 €3,29
€3,66 €3,29

Prawo gospodarcze Aspekty publicznoprawne

Podręcznik prawa publicznego gospodarczego, przygotowany ... Podręcznik prawa publicznego gospodarczego, przygotowany przez autorów związanych z Katedrą Prawa Publicznego Gospodarczego i Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego, obejmuje całość zagadnień związ...
€18,58 €16,72
€18,58 €16,72

Leksykon prawa morskiego 100 podstawowyc...

100 podstawowych pojęć charakterystycznych dla prawa mors... 100 podstawowych pojęć charakterystycznych dla prawa morskiego i prawa morza. Spośród wielu terminów, które przez wymiar morski często łączą prawo międzynarodowe z prawem krajowym, autorzy wybra...
€24,27 €21,84
€24,27 €21,84

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowanie Zbiorowe
Broszurowe wydanie zawiera tekst aktu prawnego o kluczowy... Broszurowe wydanie zawiera tekst aktu prawnego o kluczowym znaczeniu dla polskiego systemu ustrojowego – konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Publikacja uwzględnia zmiany...
Opracowanie Zbiorowe
€1,69 €1,52
€1,69 €1,52

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opracowanie Zbiorowe
Konstytucja z 1997 roku. Konstytucja z 1997 roku.
Opracowanie Zbiorowe
€1,77 €1,59
€1,77 €1,59

Wstęp do prawoznawstwa

W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk praw... W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Omówiono problematykę stanowienia i stosowa...
€14,63 €13,17
€14,63 €13,17

Kryminologia

Publikacja uwzględnia zakres wiedzy w ramach programów dy... Publikacja uwzględnia zakres wiedzy w ramach programów dydaktycznych wydziałów prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie. Autorami poszczególnych tekstów są doświadczeni praktycy i naukowcy z...
€14,80 €13,32
€14,80 €13,32

Prawo karne materialne Część ogólna Kazu...

Drugie wydanie stanowi rozszerzoną o nowe zadania i kazus... Drugie wydanie stanowi rozszerzoną o nowe zadania i kazusy oraz zaktualizowaną wersję jego pierwszego wydania, uwzględniającą liczne zmiany, jakie nastąpiły w przepisach Kodeksu karnego w okresie...
€14,61 €13,15
€14,61 €13,15