Źródła prawa. Ustawy i kodeksy

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku - z uwzględnieniem późniejszych zmian.
€2,58
€2,58

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z ...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Pol... Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Opracowanie Zbiorowe
€1,05
€1,05

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst źródłowy Konstytucji RP- stan prawny na 5 kwietnia ... Tekst źródłowy Konstytucji RP- stan prawny na 5 kwietnia 2019 Wygodny, podręczny format W środku tekst hymnu
€1,60
€1,60

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze...

Opracowanie Zbiorowe
Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze ... Ta edycja zawiera pełny tekst Ustawy Zasadniczej wraz ze wskazówkami dla użytkowników. Objaśnienia w przystępny sposób pomagają użytkownikowi w zrozumieniu istoty oraz konsekwencji zapisanych w t...
Opracowanie Zbiorowe
€2,57
€2,57

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe z dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich se...
€2,53
€2,53

Ustawa o podatku od towarów i usług Kome...

Książka zawiera aktualny komentarz do przepisów ustawy o ... Książka zawiera aktualny komentarz do przepisów ustawy o VAT, a także wybranych regulacji rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Doskonale wpisuje się ona w moment fundamenta...
€55,91
€55,91

Umowy o roboty budowlane i usługi związa...

Publikacja zawiera analizę techniczno-prawną zagadnień do... Publikacja zawiera analizę techniczno-prawną zagadnień dotyczących umów o roboty budowlane oraz umów na usługi związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych, w tym: • elementów przedmiotowo is...
€36,86
€36,86

Rekrutacja do szkół na rok szk. 2021/2022

Publikacja szczegółowo przedstawia przebieg procesu rekru... Publikacja szczegółowo przedstawia przebieg procesu rekrutacji do publicznych szkół oraz publicznych szkół i placówek artystycznych, w tym m.in.: praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów, ...
€11,68
€11,68

Kodeks karny skarbowy Komentarz

Komentarz zawiera wszechstronne omówienie aktualnych prob... Komentarz zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory ...
€62,35
€62,35

Kodeks cywilny styczeń 2020

Publikacja wskaże Ci m.in.: – podstawowe informacje... Publikacja wskaże Ci m.in.: – podstawowe informacje i instytucje prawa cywilnego takie jak: osoby fizyczne i prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania, ...
€3,50
€3,50

Ochrona danych osobowych Ocena ryzyka i ...

Książka omawia wszystkie aspekty oceny ryzyka ujętego w R... Książka omawia wszystkie aspekty oceny ryzyka ujętego w RODO, w tym fazę projektowania, ocenę skutków i przypadek incydentu bezpieczeństwa. W pierwszej części publikacji przedstawiono mechaniz...
€27,74
€27,74

Prawo pracy Zbiór przepisów

Stan prawny na 25 stycznia 2021 r. Uwzględnia zmiany wch... Stan prawny na 25 stycznia 2021 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: - 1 grudnia 2020 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skutecz...
€16,56
€16,56

Ogólne postępowanie administracyjne jury...

Opracowanie zbiorowe
W podręczniku kompleksowo przedstawiono zagadnienia dotyc... W podręczniku kompleksowo przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego ogólnego, m.in.: - katalog podmiotów biorących udział w postępowaniu w z...
Opracowanie zbiorowe
€16,31
€16,31

Cyberbezpieczeństwo w samorządzie teryto...

W publikacji szczegółowo omówiono obowiązki jednostek sam... W publikacji szczegółowo omówiono obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz wymogi, jakie stawiają regulacje Krajowych Ram Inte...
€11,49
€11,49

Postępowania dyscyplinarne w sprawach fu...

Jest to pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja ... Jest to pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja dotycząca analizy postępowań dyscyplinarnych w służbach policyjnych, tj.: Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,...
€32,29
€32,29

Umowa o zbycie spadku w polskim prawie s...

Niniejsza publikacja jest pierwszym w literaturze polskie... Niniejsza publikacja jest pierwszym w literaturze polskiej opracowaniem mono­graficznym dotyczącym problematyki umowy o zbycie spadku na gruncie uregulowań polskiego materialnego prawa cywilnego....
€36,80
€36,80

Podstawy doktryny prawnej

Podręcznik omawia podstawową terminologię prawniczą, a ta... Podręcznik omawia podstawową terminologię prawniczą, a także główne kategorie teorii i filozofii prawa, nauki o państwie oraz nauk dogmatycznych. Przedstawiono w nim także takie zagadnienia, j...
€11,57
€11,57

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny na: 5.08.2020 r. Najnowsze, 35. wydanie ks... Stan prawny na: 5.08.2020 r. Najnowsze, 35. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. zmianę wynikającą z ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentac...
€2,54
€2,54

Kodeks postępowania cywilnego

Stan prawny na: 20.08.2020 r. Najnowsze 9. wydanie ksi... Stan prawny na: 20.08.2020 r. Najnowsze 9. wydanie książki uwzględnia zmiany dotyczące m.in.: ustalania właściwości organu egzekucyjnego w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej...
€4,60
€4,60

Prawo karne Część ogólna

W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące tzw. części ... W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące tzw. części ogólnej prawa karnego obejmujące m.in. naukę o czynie zabronionym, karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych śr...
€16,44
€16,44

Spadki i prawo rodzinne Pytania Kazusy T...

Repetytorium prezentuje i porządkuje najważniejsze zagadn... Repetytorium prezentuje i porządkuje najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego. Dzięki niej sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz podstawy najważniejszych zagadnie...
€14,07
€14,07

Edycja administracyjna Kodeks postępowan...

Stan prawny: 8 stycznia 2021 r. EDYCJA ADMINISTRACYJNA... Stan prawny: 8 stycznia 2021 r. EDYCJA ADMINISTRACYJNA zawiera 28 aktów prawnych: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Przepisy wpro...
€16,52
€16,52

Edycja handlowa Kodeks spółek handlowych...

Stan prawny: 14 stycznia 2021 r EDYCJA HANDLOWA zawier... Stan prawny: 14 stycznia 2021 r EDYCJA HANDLOWA zawiera 14 aktów prawnych: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny - wyciąg, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawa – Przepisy wprow...
€16,55
€16,55

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Stan prawny: 1 lutego 2021 r. Publikacja uwzględnia zm... Stan prawny: 1 lutego 2021 r. Publikacja uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Ustawa o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity z dnia 21 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990)...
€7,16
€7,16