Źródła prawa. Ustawy i kodeksy

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Prawo Unii Europejskiej w pigułce

Opracowanie Zbiorowe
Opracowanie Zbiorowe
€86,40 €59,72
€86,40 €59,72

Kodeks postępowania cywilnego

Stan prawny na: 20.08.2020 r. Najnowsze 9. wydanie ksi... Stan prawny na: 20.08.2020 r. Najnowsze 9. wydanie książki uwzględnia zmiany dotyczące m.in.: ustalania właściwości organu egzekucyjnego w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej...
€4,95 €4,46
€4,95 €4,46

Kodeks wykroczeń Kodeks postępow w spraw...

Stan prawny na: 24.08.2020 r. W 21. wydaniu zbioru uwz... Stan prawny na: 24.08.2020 r. W 21. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, p...
€3,49 €3,14
€3,49 €3,14

Ustawa o rachunkowości

Stan prawny na: 20.08.2020 r. W 21. wydaniu uwzględnio... Stan prawny na: 20.08.2020 r. W 21. wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzo...
€2,76 €2,48
€2,76 €2,48

Kodeks Postępowania Karnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzg... Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom ...
Opracowanie Zbiorowe
€4,04 €3,64
€4,04 €3,64

KKW. Kodeks karny wykonawczy

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2020 r. Zawiera zmianę wchodzącą ... Stan prawny: 1 września 2020 r. Zawiera zmianę wchodzącą w życie 1.1.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020) – w podwójnym stanie prawnym. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy ...
Opracowanie Zbiorowe
€3,97 €3,57
€3,97 €3,57

Ordynacja podatkowa

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 20 sierpnia 2020 r. Publikacja obejmuje zmia... Stan prawny: 20 sierpnia 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1.10.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520, 1.01.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020), 20.02.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz...
Opracowanie Zbiorowe
€4,03 €3,63
€4,03 €3,63

Prawo upadłościowe

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 20 sierpnia 2020 r. Książka zawiera: T... Stan prawny: 20 sierpnia 2020 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo upadłościowe, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, C...
Opracowanie Zbiorowe
€4,00 €3,60
€4,00 €3,60

Kodeks pracy

Stan prawny na: 17.08.2020 r. W najnowszym 43. wydaniu... Stan prawny na: 17.08.2020 r. W najnowszym 43. wydaniu książki dodano wyciągi z ustaw: - z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza...
€2,79 €2,51
€2,79 €2,51

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o akt...

Stan prawny na: 20.08.2020 r. W najnowszym 10. wydaniu... Stan prawny na: 20.08.2020 r. W najnowszym 10. wydaniu książki uwzględniono m.in. zmianę w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego wynikającą z ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumen...
€2,75 €2,48
€2,75 €2,48

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny na: 17.08.2020 r. W 12. wydaniu uwzględnio... Stan prawny na: 17.08.2020 r. W 12. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in.: - z ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przec...
€4,10 €3,69
€4,10 €3,69

Ordynacja podatkowa

Stan prawny na: 10.08.2020 r. W najnowszym 26. wydaniu... Stan prawny na: 10.08.2020 r. W najnowszym 26. wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw: - z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podat...
€3,33 €3,00
€3,33 €3,00

Edycja karna Kodeks karny. Kodeks postęp...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 15 lipca 2020 r. Podwójnym stanem prawny... Stan prawny: 15 lipca 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 30.7.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2070), 1.10.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520)...
Opracowanie Zbiorowe
€17,80 €16,02
€17,80 €16,02

Edycja administracyjna Kodeks postępowan...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 30 lipca 2020 r. Podwójnym stanem prawnym... Stan prawny: 30 lipca 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 30.7.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 i poz. 2070), 1.10.2020 r. (Dz.U. z 2019 r....
Opracowanie Zbiorowe
€17,79 €16,01
€17,79 €16,01

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego...

Zawiera zmiany wprowadzone przez ustawę z 19.7.2019 r. o ... Zawiera zmiany wprowadzone przez ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – KPK oraz innych ustaw, a także zmiany wynikające z innych ustaw nowelizujących. Seria Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa ...
€17,80 €16,02
€17,80 €16,02

Prawo restrukturyzacyjne

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 5 sierpnia 2020 r. Książka zawiera: T... Stan prawny: 5 sierpnia 2020 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo restrukuryzacyjne, tekst ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, ...
Opracowanie Zbiorowe
€4,73 €4,26
€4,73 €4,26

Prawo zamówień publicznych

Stan prawny na: 10.08.2020 r. 5. wydanie książki zawie... Stan prawny na: 10.08.2020 r. 5. wydanie książki zawiera teksty ustaw: - z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), obowiązującej do 31 grudnia 202...
€7,63 €6,87
€7,63 €6,87

Kodeks postępowania karnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzg... Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom ...
Opracowanie Zbiorowe
€4,31 €3,88
€4,31 €3,88

Kodeks drogowy

Opracowanie Zbiorowe
Kodeks drogowy – znaj swoje prawa i obowiązki Jako odp... Kodeks drogowy – znaj swoje prawa i obowiązki Jako odpowiedzialny kierowca lub pracownik służb mundurowych na pewno masz w małym palcu przepisy ruchu drogowego, jednak i Tobie przyda się książ...
Opracowanie Zbiorowe
€9,54 €6,81
€9,54 €6,81

Prawo cywilne Zbiór przepisów

Stan prawny na 25 czerwca 2020 r. względnia zmiany wchod... Stan prawny na 25 czerwca 2020 r. względnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY - 30 maja 2020 r. – ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowy...
€17,97 €16,17
€17,97 €16,17

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst źródłowy Konstytucji RP- stan prawny na 5 kwietnia ... Tekst źródłowy Konstytucji RP- stan prawny na 5 kwietnia 2019 Wygodny, podręczny format W środku tekst hymnu
€1,72 €1,55
€1,72 €1,55

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowanie Zbiorowe
Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku - z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Opracowanie Zbiorowe
€2,78 €2,50
€2,78 €2,50

Kodeks Drogowy w pytaniach i odpowiedzia...

Ustawa o ruchu drogowym Sytuacje drogowe Pytania i odpo... Ustawa o ruchu drogowym Sytuacje drogowe Pytania i odpowiedzi Spis wzorów znaków i sygnałów drogowych Wzory znaków drogowych
€7,90 €5,11
€7,90 €5,11

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z ...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Pol... Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Opracowanie Zbiorowe
€1,15 €1,04
€1,15 €1,04