Zarządzanie logistyką

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Transport i spedycja międzynarodowa w ha...

Praktyczny instruktaż, który przeprowadzi czytelnika po t... Praktyczny instruktaż, który przeprowadzi czytelnika po trudnej tematyce transportu i spedycji międzynarodowej. Prosty, wzbogacony o przykłady język książki obejmuje m.in.: Analizę i omówien...
€38,05
€38,05

English For Logistics + CD

English for Logistics is part of the Express Series. It i... English for Logistics is part of the Express Series. It is the ideal quick course for people who work in logistics who need to communicate with different people in a variety of situations in Engl...
€20,49
€20,49

Transport międzynarodowy

We współczesnej gospodarce znaczenie transportu systematy... We współczesnej gospodarce znaczenie transportu systematycznie rośnie. Zwiększa się też zapotrzebowanie na wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych gałęzi transportu. Autor przedstawi...
€17,05
€17,05

Przewóz ładunków

Podręcznik został napisany zgodnie z nową podstawą progra... Podręcznik został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik spedytor. Treści w nim zawarte są zgodne z nową postawą programową dla kwalifikacji A.28 Organizacja i nadzorowani...
€7,82
€7,82

Transport i spedycja część 1 Transport T...

Część 1 podręcznika Transport i spedycja zawiera podstawo... Część 1 podręcznika Transport i spedycja zawiera podstawową wiedzę z różnych gałęzi transportu: samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego, intermodalnego i multimodal...
€7,99
€7,99

Transport i spedycja Część 2 Spedycja Po...

Podręcznik stanowi kompendium podstawowej wiedzy z zakres... Podręcznik stanowi kompendium podstawowej wiedzy z zakresu spedycji. W książce przedstawiono zasadnicze pojęcia i zasady związane z działalnością spedycyjną, charakterem usług spedycyjnych i rodz...
€5,57
€5,57

Vademecum logistyki

Powszechność stosowania logistyki, jak również coraz więk... Powszechność stosowania logistyki, jak również coraz większa jej użyteczność powodują, że jako dziedzina wiedzy i zastosowań praktycznych nieustannie się rozwija. Liczne badania prowadzone na róż...
€10,50
€10,50

Spójny i innowacyjny system transportowy...

Praca zainspirowana przygotowaniem przez autora rządowego... Praca zainspirowana przygotowaniem przez autora rządowego projektu: Strategia rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywa do 2030 r.), oparta na wieloletnich doświadczeniach badawczych w zakresi...
€8,37
€8,37

Transport drogowy w łańcuchach dostaw Wy...

Jedyna książka na rynku, która w przejrzysty sposób okreś... Jedyna książka na rynku, która w przejrzysty sposób określa zasady wyznaczania kosztów transportu drogowego w łańcuchach dostaw, uwzględniając najnowsze trendy w tym zakresie - koszty środowiskow...
€12,78
€12,78

Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu logistyki w p... Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu logistyki w przemyśle spożywczym. Prezentuje liczne rozwiązania logistyczne i metody zarządzania łańcuchami dostaw w sektorze żywnościowym oraz aktua...
€18,04
€18,04

Pomiary parametrów ruchu drogowego

Wzrost potrzeb transportowania oraz rozwój sieci dróg i ś... Wzrost potrzeb transportowania oraz rozwój sieci dróg i środków transportu spowodował gwałtowny wzrost natężenia ruchu i potrzebę prowadzenia pomiaru jego parametrów. Potrzeba ta wynikała z przep...
€25,93
€25,93

Logistyka stosowana

Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny,... Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny, poświęcona jest wybranyn zagadnieniom, które powinien rozpatrywać logistyk na poziomie menadżerskim. W książce szczególnie skupiono si...
€12,53
€12,53

Środki transportu A.28 Część 1

Podręcznik Środki transportu. Część 1 wraz ze Środkami tr... Podręcznik Środki transportu. Część 1 wraz ze Środkami transportu. Część 2 zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania w zakresie trzech części kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie te...
€10,61
€10,61

Zarządzanie logistyką magazynową

Kompletny przewodnik dobrych praktyk w zarządzaniu nowocz... Kompletny przewodnik dobrych praktyk w zarządzaniu nowoczesnym magazynem! Magazyny są integralnym ogniwem nowoczesnego łańcucha dostaw. Efektywne zarządzanie nimi jest niezbędnym elementem mi...
€33,67
€33,67

Transport Nowe wyzwania

Opracowanie Zbiorowe
Aktualna, kompleksowa wiedza ekonomiczna o transporcie w ... Aktualna, kompleksowa wiedza ekonomiczna o transporcie w Polsce i Unii Europejskiej Nowe wydanie kompendium wiedzy o transporcie dostosowane do nowych wyzwań, takich jak globalizacja i regional...
Opracowanie Zbiorowe
€26,18
€26,18

Zróżnicowanie dostępności transportowej ...

Prezentowana książka dotyczy dostępności transportowej, k... Prezentowana książka dotyczy dostępności transportowej, która pozwala na ocenę efektywności działań inwestycyjnych w różnych skalach geograficznych. Autor skupił się na zbadaniu zróżnicowania dos...
€10,52
€10,52

Parametryzacja kosztów ryzyka procesów l...

Procesy logistyczne są nieodłącznym elementem działalnośc... Procesy logistyczne są nieodłącznym elementem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i stanowią istotny czynnik kształtujący jego ekonomikę i zdolność do aktywnej konkurencji. Nowe możliwości...
€13,85
€13,85

Logistyka Casebook

Jedyne na rynku opracowanie, w którym na konkretnych przy... Jedyne na rynku opracowanie, w którym na konkretnych przykładach z polskiego rynku przedstawione są usprawnienia procesów logistycznych pozwalające na zmniejszenie kosztów lub zwiększenie efektyw...
€25,67
€25,67

Organizowanie środków technicznych w cel...

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk realizujący t... Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk realizujący treści z zakresu 2 części kwalifikacji A.31.2. (Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych). Prezentuje w...
€9,91
€9,91

Organizowanie i monitorowanie przepływu ...

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk obejmujący tr... Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk obejmujący treści z zakresu 1 części kwalifikacji A.32 (Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych). Prez...
€10,01
€10,01

Trzy logistyki Wojskowa - Kryzysowa - Ry...

Kierowana do rąk Czytelnika książka „Trzy logistyki. Wojs... Kierowana do rąk Czytelnika książka „Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa” jest dziełem unikatowym, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, w jednym tomie znalazły się trzy kluczowe kat...
€26,14
€26,14

Organizowanie i monitorowanie przepływu ...

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk obejmujący tr... Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk obejmujący treści z zakresu 2 części kwalifikacji A.32 (Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych). ...
€9,86
€9,86

Eurologistyka

Książka przedstawia rolę i zadania eurologistyki w dzisie... Książka przedstawia rolę i zadania eurologistyki w dzisiejszym świecie na podstawie najnowszych i pierwszych do tej pory w Polsce badań. Autorzy prowadzą Czytelnika od istoty eurologistyki i jej...
€15,44
€15,44

Organizowanie i monitorowanie procesów t...

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk realizujący t... Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk realizujący treści z zakresu 1 części kwalifikacji A.31.1. (Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych). Prezentuje wiedzę na temat organizo...
€9,89
€9,89