Zarządzanie logistyką

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Transport międzynarodowy

We współczesnej gospodarce znaczenie transportu systematy... We współczesnej gospodarce znaczenie transportu systematycznie rośnie. Zwiększa się też zapotrzebowanie na wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych gałęzi transportu. Autor przedstawi...
€16,76
€16,76

Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpi...

Duet autorski, specjalizujący się w problematyce zarządza... Duet autorski, specjalizujący się w problematyce zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym z dużym dorobkiem teoretycznym i praktycznym jest gwarancją wysokiego poziomu naukowego tekstó...
€23,18
€23,18

Logistyka stosowana

Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny,... Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny, poświęcona jest wybranyn zagadnieniom, które powinien rozpatrywać logistyk na poziomie menadżerskim. W książce szczególnie skupiono si...
€12,32
€12,32

Polskie firmy transportowe a niemiecka p...

Od półtora roku utrzymuje się stan niepewności prawnej w ... Od półtora roku utrzymuje się stan niepewności prawnej w sprawie stosowania niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) do pracowników branży transportowej, bardzo groźny dla przedsiębiorstw te...
€5,46
€5,46

Konteneryzacja w PRL

Dzisiejszy stan rozwoju konteneryzacji w Polsce opiera si... Dzisiejszy stan rozwoju konteneryzacji w Polsce opiera się na bazie tego, co zostało zrobione w okresie historii, w latach 1944–1989, zwanym potocznie PRL-em. „Konteneryzacja w PRL” opowiada o ty...
€12,66
€12,66

Inżynieria bezpieczeństwa systemów logis...

Publikacja stanowi innowacyjne ujęcie podstawowych proble... Publikacja stanowi innowacyjne ujęcie podstawowych problemów w kontekście współczesnych systemów logistyki. Jest wyrazem holistyczno-systemowego ujęcia problemowych obszarów wiedzy bezpieczeństwa...
€17,55
€17,55

Trzynaście wykładów z logistyki

Treści książki zostały zredagowane w układzie 13 odrębnyc... Treści książki zostały zredagowane w układzie 13 odrębnych rozdziałów, jako niezależne od siebie wykłady, których lektura chronologicznie może być zupełnie dowolna. Zbiór tych wykładów w ogólnośc...
€17,44
€17,44

Modele zarządzania innowacjami w łańcuch...

W kontekście zarządzania łańcuchem dostaw szczególnego zn... W kontekście zarządzania łańcuchem dostaw szczególnego znaczenia nabiera innowacyjność dostawców. Wydajność innowacyjna łańcucha dostaw może zostać osiągnięta przez działania w trzech różnych wym...
€24,42
€24,42

Układanie tras pojazdów w łańcuchu dosta...

Ważnym wyzwaniem, przed jakim stoją decydenci zajmujący s... Ważnym wyzwaniem, przed jakim stoją decydenci zajmujący się planowaniem zaopatrzenia i dystrybucji w łańcuchach dostaw, jest obsługa transportowa. W publikacji dokonano próby zebrania oraz usyste...
€10,40
€10,40

Wprowadzenie do inżynierii logistyki bez...

Logistyka bezpieczeństwa jest aktualnie na etapie wyodręb... Logistyka bezpieczeństwa jest aktualnie na etapie wyodrębniania się jako nauka szczegółowa tworząca własną teorię i praktykę definiowania procesów logistycznych, jakie zachodzą w gospodarce obron...
€12,33
€12,33

Współczesna logistyka

Książka stanowi kompendium wiedzy o logistyce, przygotowa... Książka stanowi kompendium wiedzy o logistyce, przygotowane w oparciu o najnowsze wyniki badań naukowych, a także rezultaty praktycznych wdrożeń koncepcji oraz rozwiązań logistycznych w przedsięb...
€17,55
€17,55

Marketing usług logistycznych

Książka przedstawia aktualny rynek TSL (Transport – Spedy... Książka przedstawia aktualny rynek TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) i zmiany zachodzące na rynku operatorów logistycznych. Praca pokazuje rynek TSL w dwóch aspektach – pierwszy od strony pr...
€11,84
€11,84

Logistyka dystrybucji. Trendy - Wyzwania...

Niniejsza monografia uzupełnia i aktualizuje znane oraz p... Niniejsza monografia uzupełnia i aktualizuje znane oraz popularne opracowania z zakresu logistyki dystrybucji. W publikacji omówiono zarówno podstawowe pojęcia, jak i bardziej złożone zagadnienia...
€11,57
€11,57

Organizowanie i monitorowanie procesów t...

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk realizujący t... Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk realizujący treści z zakresu 1 części kwalifikacji A.31.1. (Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych). Prezentuje wiedzę na temat organizo...
€9,72
€9,72

Repetytorium + testy Egzamon zawodowy Te...

Znakomita pomoc dla osób przygotowujących się do egzaminu... Znakomita pomoc dla osób przygotowujących się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji, dystrybucji i magazynowa...
€11,55
€11,55

Inżynieria oceny efektywności sieci dostaw

Publikacja Inżynieria oceny efektywności sieci dostaw prz... Publikacja Inżynieria oceny efektywności sieci dostaw przedstawia zagadnienia inżynierii oceny efektywności sieci dostaw w ujęciu systemowym. Przedstawiono w niej istotę oraz zadania systemów zao...
€17,74
€17,74

Technika transportu ładunków

W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania... W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i masz...
€17,77
€17,77

Morsko-lądowe łańcuchy transportowe

Publikacja przybliża Czytelnikowi złożoną problematykę fu... Publikacja przybliża Czytelnikowi złożoną problematykę funkcjonowania morsko-lądowych łańcuchów transportowych. Pierwsze dwa rozdziały poświęcone zostały teoretycznym aspektom związanym z integra...
€12,87
€12,87

Modelowanie i symulacja 3D obiektów maga...

Jednym z celów projektowania systemów logistycznych jest ... Jednym z celów projektowania systemów logistycznych jest optymalizacja powierzchni magazynowych. Obecnie można użyć do tego nowoczesnych narzędzi projektowania, na przykład narzędzi do modelowani...
€15,15
€15,15

Transport i spedycja Część 2 Spedycja Po...

Podręcznik stanowi kompendium podstawowej wiedzy z zakres... Podręcznik stanowi kompendium podstawowej wiedzy z zakresu spedycji. W książce przedstawiono zasadnicze pojęcia i zasady związane z działalnością spedycyjną, charakterem usług spedycyjnych i rodz...
€5,48
€5,48

Zbiór zadań z logistyki Część 1 branża e...

Zbiór zadań pomaga kandydatom do zawodu technik logistyk ... Zbiór zadań pomaga kandydatom do zawodu technik logistyk sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach ...
€9,82
€9,82

Zróżnicowanie dostępności transportowej ...

Prezentowana książka dotyczy dostępności transportowej, k... Prezentowana książka dotyczy dostępności transportowej, która pozwala na ocenę efektywności działań inwestycyjnych w różnych skalach geograficznych. Autor skupił się na zbadaniu zróżnicowania dos...
€10,34
€10,34

Gospodarka zapasami i magazynem Część 2 ...

W podręczniku całościowo wyjaśniono zagadnienia dotyczące... W podręczniku całościowo wyjaśniono zagadnienia dotyczące zarządzania magazynem w przedsiębiorstwie. W komunikatywny sposób zaprezentowano praktyczną wiedzę z zakresu realizacji procesu magazynow...
€7,82
€7,82

Podstawy transportu Podręcznik do nauki ...

Podręcznik do nauki zawodów przyszłości, jakimi są techni... Podręcznik do nauki zawodów przyszłości, jakimi są technik logistyk i technik spedytor. Te profesje cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem, stwarzają bowiem wiele możliwości zatrudnienia i per...
€11,95
€11,95