Zarządzanie jakością

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Doktryna jakości Rzecz o turkusowej samo...

Pracuj z sensem! Pierwsze wydanie Doktryny jakości miało... Pracuj z sensem! Pierwsze wydanie Doktryny jakości miało postać notatek do moich wykładów w drugiej połowie lat 90. W tamtych czasach idee leżące u podstaw zarządzania jakością przez znaczną czę...
€16,00 €14,40
€16,00 €14,40

Jakość oprogramowania Podręcznik dla pro...

Wszystko, co musisz wiedzieć o jakości oprogramowania, w ... Wszystko, co musisz wiedzieć o jakości oprogramowania, w jednym miejscu! Poznaj rodzaje błędów Zapewnij wysoką jakość kodu Dowiedz się, jak należycie testować Twórz niezawodne oprogramowanie ...
€13,03 €11,73
€13,03 €11,73

Zarządzanie jakością w aspekcie kosztowym

Autorski zamysł monografii powstał w wyniku przemyśleń na... Autorski zamysł monografii powstał w wyniku przemyśleń nad ekonomiczno-zarządczymi aspektami jakości w perspektywie dwóch koncepcji, a mianowicie: kompleksowego zarządzania jakością (Total Qualit...
€19,77 €17,79
€19,77 €17,79

Systemy zarządzania jakością w podmiotac...

Autorzy są adiunktami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznan... Autorzy są adiunktami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, współpracują z wieloma uczelniami w całym kraju. Napisali wiele książek na temat marketingu i zarządzania, m.in.: Marketing bezpośredn...
€25,95 €23,36
€25,95 €23,36

Zarządzanie i inżynieria jakości

Nowy i kompleksowy podręcznik akademicki na temat zarządz... Nowy i kompleksowy podręcznik akademicki na temat zarządzania jakością na polskim rynku. Został on przygotowany na podstawie cieszącej się od ponad 10 lat niesłabnącym zainteresowaniem książki „Z...
€21,07 €18,96
€21,07 €18,96

Koszty niezgodności w doskonaleniu jakoś...

Recenzowana pozycja jest dziełem koncepcyjnie spójnym, uk... Recenzowana pozycja jest dziełem koncepcyjnie spójnym, ukazującym – moim zdaniem – autentyczny namysł Autorki nad tytułowym zagadnieniem doskonalenia jakości zarządzania szpitalem publicznym, pos...
€10,27 €9,24
€10,27 €9,24

Doskonalenie jakości zarządzania w szkoł...

Celem tej monografii jest przedstawienie problemów doskon... Celem tej monografii jest przedstawienie problemów doskonalenia jakości zarządzania w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 2012–2018 na tle przebiegu wdrażania ustaleń procesu bolońskiego, budo...
€12,55 €11,30
€12,55 €11,30

Kultura jakości, doskonałości i bezpiecz...

Kultura jakości, bezpieczeństwa oraz doskonałości to ważn... Kultura jakości, bezpieczeństwa oraz doskonałości to ważne kategorie zasobów każdej organizacji, decydujące o jej niepowtarzalności. Kształtują one nie tylko tożsamość danej organizacji, ale takż...
€18,54 €16,69
€18,54 €16,69

Zarządzanie jakością w klubie sportowym

Osiągnięcia sportowe uzyskane na mistrzostwach Polski, Eu... Osiągnięcia sportowe uzyskane na mistrzostwach Polski, Europy, świata czy podczas igrzysk olimpijskich to rezultat wieloletnich przygotowań. Od czasu gdy zaczęto zwracać większą uwagę na piramidę...
€9,65 €8,69
€9,65 €8,69

Zasady racjonalnego dokumentowania syste...

Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące dokumento... Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące dokumentowania systemu zarządzania. Dokumentacja systemu, w tym zwłaszcza Księga Jakości, jest pierwszym etapem oceny systemu podczas auditu certyf...
€13,74 €12,37
€13,74 €12,37

Konkurencja i przedsiębiorczość

Jest to pierwsza książka Israela Kirznera, jaka ukazuje s... Jest to pierwsza książka Israela Kirznera, jaka ukazuje się na polskim rynku, a trzeba wiedzieć, że w tradycji szkoły austriackiej jest to autor wybitny. Najwybitniejszy żyjący uczeń Ludwiga von ...
€12,49 €11,24
€12,49 €11,24

Zarządzanie jakością informacji w organi...

Książka stanowi kompleksowy opis monograficzny zasad oraz... Książka stanowi kompleksowy opis monograficzny zasad oraz metod zarządzania informacją i jej jakością w organizacjach zhierarchizowanych. Rozważania teoretyczne uzupełniają wyniki własnych badań...
€20,69 €18,62
€20,69 €18,62

Bezpieczeństwo i jakość żywności

Jest to pierwsza na rynku polskim praca, która w wieloasp... Jest to pierwsza na rynku polskim praca, która w wieloaspektowy sposób przedstawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem i jakością żywności. Tematyka ta należy obecnie do jednego z głównych nur...
€18,38 €16,54
€18,38 €16,54

Diagram Ishikawy Sposób na rozwiązanie p...

Diagram Ishikawy, który często zwany jest po prostu diagr... Diagram Ishikawy, który często zwany jest po prostu diagramem rybiej ości, to wykres o charakterze przyczynowo – skutkowym. Diagram Ishikawy jest metodą rozwiązywania problemów. Miłosz Mróz - z ...
€10,56 €9,50
€10,56 €9,50

Jakość w Agile. Zwinna droga do sukcesu

Książka Jakość w Agile została w całości poświęcona szero... Książka Jakość w Agile została w całości poświęcona szeroko rozumianej tematyce zarządzania jakością w zwinnych projektach IT – od organizacji procesów jakościowych, przez różne podejścia, aż po ...
€18,30 €16,47
€18,30 €16,47

Jakość usług medycznych Instrumenty i mo...

W książce zaprezentowano możliwości, jakie stwarza wdroże... W książce zaprezentowano możliwości, jakie stwarza wdrożenie i stosowanie określonych instrumentów i modeli zarządzania jakością w obszarze usług medycznych. Autorkę do powstania książki zainspir...
€18,26 €16,43
€18,26 €16,43

Jakość usług turystycznych i rekreacyjny...

W książce w sposób całościowy przedstawiono tematykę jako... W książce w sposób całościowy przedstawiono tematykę jakości w usługach turystycznych i rekreacyjnych. Autorzy opisali szczegółowo: - normy jakościowe, które możliwe są do zastosowania w organiz...
€15,63 €14,07
€15,63 €14,07

Zarządzanie jakością usług

Pierwszy w Polsce podręcznik poświęcony w całości tematow... Pierwszy w Polsce podręcznik poświęcony w całości tematowi zarządzania jakością w sektorze usługowym. Książka zawiera innowacyjne i autorskie rozwiązania oraz objaśnienia i adaptacje najlepszych ...
€12,99 €11,69
€12,99 €11,69

System zarządzania jakością według normy...

Jakość jest jednym z najważniejszych czynników wpływający... Jakość jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wybory konsumenckie. Nawet tam, gdzie dominuje cena, klienci porównują ją do jakości. Ta ostatnia kojarzy się bowiem z atrakcyjności...
€10,66 €9,59
€10,66 €9,59

Jakość pracy w procesie konkurowania o k...

Publikacja poświęcona jest roli jakości pracy w procesie ... Publikacja poświęcona jest roli jakości pracy w procesie rywalizowania o kapitał ludzki przez podmioty gospodarki turystycznej. Jakość pracy, jako instrument konkurowania, za pośrednictwem któreg...
€12,79 €11,51
€12,79 €11,51

Zarządzanie i inżynieria jakości

Nowy i kompleksowy podręcznik akademicki na temat zarządz... Nowy i kompleksowy podręcznik akademicki na temat zarządzania jakością na polskim rynku. Został on przygotowany na podstawie cieszącej się od ponad 10 lat niesłabnącym zainteresowaniem książki „Z...
€21,06 €18,95
€21,06 €18,95

Konsultant zarządzania jakością

Poradnik jest przeznaczony dla konsultantów - doradców w ... Poradnik jest przeznaczony dla konsultantów - doradców w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania organizacją, w tym zwłaszcza zarządzania opar­tego na wymaganiach norm ISO serii 9000 - zarządzani...
€11,96 €10,76
€11,96 €10,76

Strategie i praktyki sprawnego działania...

Od pierwszego wydania książki radykalnej nowelizacji zost... Od pierwszego wydania książki radykalnej nowelizacji została poddana norma ISO 9001, której opis i zasady stosowania stanowią ważną część podręcznika. Dlatego też konieczne było uaktualnienie pub...
€18,45 €16,61
€18,45 €16,61

Zarządzanie jakością żywności Ujęcie tec...

Pierwsze profesjonalne opracowanie, w którym zarządzanie ... Pierwsze profesjonalne opracowanie, w którym zarządzanie jakością żywności zostało przedstawione w ujęciu technologiczno-menedżerskim. Głównym elementem tego ujęcia jest nowoczesne zastosowanie t...
€10,61 €9,55
€10,61 €9,55