Wydawnictwa prawnicze

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

ABC Jak inwestować w nieruchomości

„ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowią... „ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowiązkowa dla początkujących i bardziej doświadczonych inwestorów. Dzięki niej każdy czytelnik może zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą między ...
€11,30
€11,30

Odwołania od decyzji w sprawach dotycząc...

Książka prezentuje najbardziej aktualne problemy pojawiaj... Książka prezentuje najbardziej aktualne problemy pojawiające się w związku z realizacją przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz o pomocy osobom up...
€14,04
€14,04

Kodeks Drogowy 2021

Opracowanie Zbiorowe
Kodeks drogowy – znaj swoje prawa i obowiązki Jako odp... Kodeks drogowy – znaj swoje prawa i obowiązki Jako odpowiedzialny kierowca lub pracownik służb mundurowych na pewno masz w małym palcu przepisy ruchu drogowego, jednak i Tobie przyda się książ...
Opracowanie Zbiorowe
€9,72
€9,72

Postępowanie sądowoadministracyjne

Opracowanie Zbiorowe
W książce kompleksowo i przystępnie omówiono problematykę... W książce kompleksowo i przystępnie omówiono problematykę postępowania sądowoadministracyjnego. W sposób zwięzły i usystematyzowany przedstawiono w niej zagadnienia związane z: • modelem, org...
Opracowanie Zbiorowe
€16,50
€16,50

Wstęp do nauki o państwie i prawie Skryp...

Wszelkie procesy społeczne i gospodarcze muszą się dokony... Wszelkie procesy społeczne i gospodarcze muszą się dokonywać w zgodzie z istniejącym porządkiem prawnym i uznawanymi przez prawo zasadami współżycia społecznego. Niemalże każda – nie tylko gos...
€5,66
€5,66

Ustawa o muzeach Komentarz

Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów ustawy ... Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów ustawy o muzeach wraz z szerokim przywołaniem orzecznictwa i poglądów doktryny. Autorzy objaśniają genezę poszczególnych regulacji, wskazują na t...
€32,89
€32,89

Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogó...

Opracowanie Zbiorowe
Kodeks cywilny. Komentarz to kontynuacja publikacji wydaw... Kodeks cywilny. Komentarz to kontynuacja publikacji wydawanej od ponad ćwierćwiecza. Jest klasycznym komentarzem nawiązującym do bogatych, sięgających okresu międzywojennego, tradycji polskiej my...
Opracowanie Zbiorowe
€71,57
€71,57

Nauka o polityce Skrypty akademickie

Obszerna literatura naukowa, rozproszone w różnych publik... Obszerna literatura naukowa, rozproszone w różnych publikacjach treści i elementy wiedzy politologicznej nie ułatwiają wyodrębnienia najważniejszych zagadnień i pojęć politologii, zwłaszcza stude...
€5,68
€5,68

Opłata skarbowa Komentarz

Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej omawia wszystkie ... Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej omawia wszystkie istotne nowelizacje dotyczące ustawy i załącznika do niej. Wyjaśnia szczególnie problematyczne zagadnienia na gruncie przepisów i orzeczni...
€42,09
€42,09

Prawo zamówień publicznych w praktyce. W...

Książka w praktyczny sposób pokazuje, jakie zmiany od 1 s... Książka w praktyczny sposób pokazuje, jakie zmiany od 1 stycznia 2021 r. obowiązują w Prawie zamówień publicznych. Autorka, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, koncentruje się na ukazaniu nowy...
€18,71
€18,71

Ustawa o usługach płatniczych Komentarz

Książka w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotycząc... Książka w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą warunków świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicz...
€82,02
€82,02

Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocn...

Opracowanie przedstawia najważniejsze zagadnienia związan... Opracowanie przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z ustawowymi znamionami przestępstw w komunikacji drogowej oraz wykroczeniami godzącymi w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zawarto w nim ...
€40,05
€40,05

Zbiór karny Plus 2021

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny na 1.01.2021 r. Zmiany do Zbioru karnego PLU... Stan prawny na 1.01.2021 r. Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 18) KODEKS KARNY - od 25 sierpnia 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 lipca 2020 r. w spraw...
Opracowanie Zbiorowe
€21,74
€21,74

Badanie due diligence w transakcjach fuz...

Badanie due diligence to kluczowy element transakcji fuzj... Badanie due diligence to kluczowy element transakcji fuzji i przejęć. Odpowiednie przeprowadzenie badania może przesądzić o powodzeniu transakcji. W książce zdeniowano pojęcia funkcjonujące dotyc...
€30,42
€30,42

Wyzwania sprawozdawczości finansowej i n...

Monografia jest rezultatem badań prowadzonych przez praco... Monografia jest rezultatem badań prowadzonych przez pracowników, doktorantów, studentów i tutorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Mälardalen University ze Szwecji, Szkołą...
€14,38
€14,38

Prawo rodzinne

Publikacja stanowi syntetyczną prezentację norm regulując... Publikacja stanowi syntetyczną prezentację norm regulujących problematykę prawa rodzinnego. Wzbogacają ją liczne objaśnienia graficzne: wykresy, schematy blokowe, tabele, a także wzory akt stanu ...
€14,35
€14,35

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 50...

Publikacja stanowi znakomitą pomoc dydaktyczną dla osób, ... Publikacja stanowi znakomitą pomoc dydaktyczną dla osób, które chcą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego. Opracowanie zawiera: • pytania testowe z 4 wariantami odpowiedzi, ...
€11,76
€11,76

Taryfikator mandatów i punktów karnych 2021

Opracowanie Zbiorowe
Taryfikator mandatowy zawiera treść Rozporządzenia Minis... Taryfikator mandatowy zawiera treść Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, wykaz naruszeń przepisów ruchu drogoweg...
Opracowanie Zbiorowe
€4,91
€4,91

Polskie prawo konstytucyjne

W książce zaprezentowano wszystkie podstawowe elementy po... W książce zaprezentowano wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego: - zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, - pozycję jednostki, - system źródeł prawa, - poszczególne ...
€18,02
€18,02

Cenzor w sypialni Urzędnicza kontrola mo...

Publikacja dotyczy cenzorów jako strażników moralności w ... Publikacja dotyczy cenzorów jako strażników moralności w starożytnym Rzymie okresu republiki. Współcześnie termin „cenzura" jest postrzegany w zasadzie jednoznacznie pejoratywnie. Mało kto jed...
€21,07
€21,07

Obrona konieczna w polskim i amerykański...

Książka zawiera gruntowną analizę funkcjonujących w Polsc... Książka zawiera gruntowną analizę funkcjonujących w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych rozwiązań prawnych dotyczących obrony koniecznej. Autor w oparciu o poglądy doktryny oraz orzecznictwo prze...
€9,88
€9,88

Podatki i opłaty lokalne Podatek leśny P...

Publikacja jest najaktualniejszym na rynku komentarzem do... Publikacja jest najaktualniejszym na rynku komentarzem do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym. Uwzględnia najnowszy stan prawny na 2021 r. ...
€35,09
€35,09

Instrukcje ksiegowego. 81 praktycznych p...

W książce jest 81 praktycznych instrukcji, które objaśnia... W książce jest 81 praktycznych instrukcji, które objaśniają wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Trudne i skomplikowane zagadnienia pra...
€23,57
€23,57

Kodeks drogowy

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 7 września 2020 r. Publikacja obejmuje zm... Stan prawny: 7 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.7.2020 – ustawa z 6.5.2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 20...
Opracowanie Zbiorowe
€6,16 €4,83
€6,16 €4,83