Ubezpieczenia

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Metody Aktuarialne Zastosowanie matematy...

Oddawana w ręce Czytelników publikacja to przystępny wykł... Oddawana w ręce Czytelników publikacja to przystępny wykład obejmujący kompletny zestaw podstawowych zagadnień dotyczących zastosowania matematyki w ubezpieczeniach. Autorki wprowadzają w trudną ...
€12,92
€12,92

Słownik ubezpieczeń i gwarancji handlu z...

Słownik rozliczeń handlu zagranicznego zawiera 5000 haseł... Słownik rozliczeń handlu zagranicznego zawiera 5000 haseł z zakresu szeroko rozumianych ubezpieczeń i gwarancji stosowanych w obrocie towarowym z zagranicą.
€14,35
€14,35

Leksykon ubezpieczeń i gwarancji w handl...

"Leksykon ubezpieczeń i gwarancji w handlu zagranicznym" ... "Leksykon ubezpieczeń i gwarancji w handlu zagranicznym" zawiera ponad 420 haseł z zakresu szeroko rozumianych ubezpieczeń i gwarancji stosowanych w obrocie towarowym z zagranicą.
€7,64
€7,64

Finanse przedsiębiorstw systemu bankoweg...

Wydanie II podręcznika Finanse jest pozycją rozszerzoną i... Wydanie II podręcznika Finanse jest pozycją rozszerzoną i zaktualizowaną, zawierającą wiele ćwiczeń i zadań. Podręcznik ten adresowany jest do nauczycieli, uczniów, słuchaczy Policealnych Studiów...
€8,04
€8,04

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem prz...

Ubezpieczenia stają się coraz ważniejszą częścią polskiej... Ubezpieczenia stają się coraz ważniejszą częścią polskiej gospodarki, która odrabia wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Tworząc obecnie ponad 1% PKB, dają zatrudnienie już blisko 150 tys. osó...
€13,17
€13,17

Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na ry...

Ochrona ubezpieczeniowa przed ryzykiem ekologicznym jest ... Ochrona ubezpieczeniowa przed ryzykiem ekologicznym jest nową, dynamicznie rozwijającą się na świecie dziedziną, która również polskim przedsiębiorstwom stwarza szanse dostosowania się do zmian w...
€13,18
€13,18

Reasekuracja Klasyczne i alternatywne me...

W książce przedstawione są zasady i metody reasekuracji k... W książce przedstawione są zasady i metody reasekuracji klasycznej i finansowej, produkty zintegrowanego zarządzania ryzykiem, kontrakty bazujące na indeksie strat branży, instrumenty kapitału wa...
€13,16
€13,16

Jak uzdrowić służbę zdrowia? Raport o św...

Pod wpływem lewicowej propagandy i gróźb szerzonych przez... Pod wpływem lewicowej propagandy i gróźb szerzonych przez administrację państwową, przeciętny pacjent uważa, że gdyby nie państwo, umarłby w bólach i mękach w wieku 25 lat pozbawiony szans na op...
€9,17
€9,17

Poradnik ubezpieczeniowy dla lekarzy

„Poradnik Ubezpieczeniowy dla Lekarzy” jest pierwszą publ... „Poradnik Ubezpieczeniowy dla Lekarzy” jest pierwszą publikacją na rynku, ujmującą całokształt problematyki ubezpieczeń zawodowych lekarzy w Polsce po 1989 roku. Jego treść oparta jest na analizi...
€11,01
€11,01

Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego U...

Tematem książki jest bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowe... Tematem książki jest bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego w kontekście jego klientów - ubezpieczonych, ubezpieczających i poszkodowanych. Autor przedstawia etapy kształtowania bezpieczeństwa na...
€13,28
€13,28

System bonus-malus jako narzędzie konkur...

Systemy bonus-malus (SBM) są powszechnie stosowane w ubez... Systemy bonus-malus (SBM) są powszechnie stosowane w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC i AC do modyfikowania składki wyznaczonej na podstawie cech pojazdu i jego posiadacza. Tworzą je przyjęte p...
€13,16
€13,16

Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynko...

W książce zebrano i uporządkowano zagadnienia związane z ... W książce zebrano i uporządkowano zagadnienia związane z wahaniami koniunktury w gospodarce i ich przeniesieniem na grunt ubezpieczeń. Jest to pierwsze ujęcie tych problemów w polskiej literaturz...
€13,14
€13,14

Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń ...

Bezpieczeństwo finansowe rynku ubezpieczeniowego realizow... Bezpieczeństwo finansowe rynku ubezpieczeniowego realizowane jest poprzez czuwanie nad wypłacalnością zakładów ubezpieczeń, co przejawia się w zdolności do wypłaty odszkodowań i świadczeń, a takż...
€18,47
€18,47

Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Wł...

Książka „Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Włoszech i... Książka „Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Włoszech i w Polsce – studium porównawcze” powstała na bazie rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem, która została obroniona w Instytucie Polity...
€12,12
€12,12

Systemy ubezpieczeń w Polsce Aspekty fin...

Współczesne ubezpieczenia stanowią mechanizm finansowania... Współczesne ubezpieczenia stanowią mechanizm finansowania skutków ryzyka, którego funkcjonowanie oparte jest na określonych rozwiązaniach prawnych i instytucjonalnych. Pełnią one jednocześnie nie...
€13,71
€13,71

Ubezpieczenia prywatne Kompendium

Książka zawiera wiedzę o ubezpieczeniach prywatnych przed... Książka zawiera wiedzę o ubezpieczeniach prywatnych przedstawioną w 26 tematycznych „pigułkach”. Pierwsza część obejmuje zagadnienia związane z ryzykiem (istota ryzyka, ryzyko ubezpieczeniowe, in...
€13,20
€13,20

Zarządzanie płynnością zakładu ubezpiecz...

Zakłady ubezpieczeń, podobnie jak pozostałe przedsiębiors... Zakłady ubezpieczeń, podobnie jak pozostałe przedsiębiorstwa finansowe, funkcjonują w dynamicznym i zmiennym otoczeniu gospodarczym, co sprawia, że mają coraz krótszy horyzont czasowy na adaptacj...
€13,15
€13,15

Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsc...

Stabilność sektora bankowego i ubezpieczeniowego ma ogrom... Stabilność sektora bankowego i ubezpieczeniowego ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. Wpływ mają na nią zarówno rozwiązania instytucjonalno-prawne, jak i zachowania uczestników gry...
€9,52
€9,52

Teoria popytu na samoubezpieczenie

Samoubezpieczenie jest narzędziem zarządzania ryzykiem kt... Samoubezpieczenie jest narzędziem zarządzania ryzykiem które redukuje ewentualną szkodę w zależności od poniesionych kosztów. Przykładami samoubezpieczenia są zakup gaśnicy przeciwpożarowej, sejf...
€7,22
€7,22

Problem równoległości ubezpieczeń obowią...

Monografia omawia możliwości zakończenia stosunku zobowią... Monografia omawia możliwości zakończenia stosunku zobowiązaniowego istniejącego między ubezpieczającym a ubezpieczycielem w sytuacji, gdy to samo ryzyko, w tym przypadku odpowiedzialność cywilna,...
€11,45
€11,45

Ubezpieczenia majątkowe Część 1 Teoria r...

Książka jest trzecią pozycją serii Matematyka w ubezpiecz... Książka jest trzecią pozycją serii Matematyka w ubezpieczeniach. Omówiono w niej teorię ryzyka w zastosowaniu do problemu kalkulacji składki ubezpieczeniowej. Zaprezentowano następujące zagadnie...
€20,82
€20,82

Ubezpieczenia Słownik i leksykon polsko-...

Słownik zawiera około 30 000 terminów powszechnie stosowa... Słownik zawiera około 30 000 terminów powszechnie stosowanych w dziedzinie ubezpieczeń. Uwzględnia również podstawowe pojęcia z zakresu prawa, finansów, bankowości, obrotu giełdowego oraz działal...
€17,27
€17,27

System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Współczesny model systemu ochrony zdrowia w Polsce związa... Współczesny model systemu ochrony zdrowia w Polsce związany jest nierozerwalnie z ubezpieczeniami zdrowotnymi. Książka jest jedynym i kompleksowym opracowaniem obecnego systemu publicznego ubezpi...
€12,14
€12,14

Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce

W książce kompleksowo opisano doświadczenia związane z pr... W książce kompleksowo opisano doświadczenia związane z prowadzeniem ubezpieczeń upraw w Polsce. Obejmuje ona następujące zagadnienia: przemiany w rolnictwie po integracji z Unią Europejską; zagro...
€13,14
€13,14